Tạp phẩm tiêu dùng (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
170.521B
Giá trị vốn hóa thị trường
16.452K
Khối lượng
−0.33%
Thay đổi
+2.76%
Hiệu suất Tháng
−13.53%
Hiệu suất Năm
−6.83%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CDICHRISTIAN DIOR
676.0 EUR−0.07%3.363K0.95122.048B EUR18.4136.71 EUR+70.13%1.77%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KERKERING
392.90 EUR−0.20%215.906K1.3348.473B EUR14.1227.82 EUR+3.54%3.56%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua