Phân phối Thực phẩm (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
57.423M
Giá trị vốn hóa thị trường
1.250K
Khối lượng
+0.53%
Thay đổi
+27.89%
Hiệu suất Tháng
−37.33%
Hiệu suất Năm
−21.67%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MLAAHAMATHEON AGRI HOLDING N.V.
0.0940 EUR+0.53%1.25K3.1757.423M EUR0.00%Dịch vụ Phân phối