Thực phẩm: Đa dạng hóa (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
69.127M
Giá trị vốn hóa thị trường
1
Khối lượng
+3.52%
Thay đổi
−3.74%
Hiệu suất Tháng
+9.57%
Hiệu suất Năm
+8.42%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SABESAINT JEAN GROUPE
20.6 EUR+3.52%10.0169.127M EUR0.49%Hàng tiêu dùng không lâu bền