Máy móc Công nghiệp (Công nghiệp)

19
Cổ phiếu
124.282B
Giá trị vốn hóa thị trường
486
Khối lượng
+2.25%
Thay đổi
+8.11%
Hiệu suất Tháng
+79.02%
Hiệu suất Năm
+89.20%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALBOOBOOSTHEAT
0.0021 EUR−8.70%9.034M3.2110.728K EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
ALENOENOGIA
2.02 EUR−2.88%10.36K2.6612.701M EUR−0.94 EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ALGEVGEVELOT
200 EUR−2.91%1541.68150.415M EUR11.1617.93 EUR+197.89%2.00%Sản xuất Chế tạo
ALHEOH2O INNOVATION INC
2.83 EUR+2.91%130.01257.761M EUR−0.01 EUR−138.81%0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
ALMDGMGI DIGITAL GRAPHI
18.38 EUR−0.65%2.431K0.85114.076M EUR17.761.03 EUR+11.88%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
ALNSCNSC GROUPE
41.2 EUR−5.07%240.0519.011M EUR6.756.11 EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
ALPCVCERINNOV GROUP
2.70 EUR+2.66%6.007K1.2912.14M EUR53.470.05 EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ALPMPRECIA
27.6 EUR−1.08%6080.61149.217M EUR1.27%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ALROCROCTOOL
1.900 EUR+2.70%5310.148.64M EUR−0.09 EUR+82.20%0.00%Sản xuất Chế tạo
ALTUVBIO-UV GROUP
2.650 EUR+1.34%84.119K4.5526.886M EUR21.020.13 EUR−7.96%2.26%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ALUVIUV GERMI
2.70 EUR0.00%5.974K0.368.683M EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
BALYOBALYO
0.823 EUR+2.88%4720.0628.238M EUR−0.06 EUR+42.10%0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán Mạnh
GNEGENERAL ELECTRIC
112.5 EUR+2.27%3650.92122.476B EUR13.628.26 EUR0.26%Sản xuất Chế tạo
Mua
MCPHYMCPHY ENERGY
3.616 EUR+1.29%82.921K1.32101.096M EUR−1.51 EUR−206.74%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
MLHYDHYDRAULIQUE PB
690 EUR+6.15%10.2548.131M EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
MLOCTOCTOPUS BIOSAFETY
0.268 EUR−0.74%1.35K0.833.962M EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
MLSTRSTREIT MECANIQUE
10.3 EUR+32.05%2871.29Sản xuất Chế tạo
MTUMANITOU BF
21.30 EUR+0.47%3.71K0.63815.129M EUR9.242.30 EUR−1.96%2.96%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
PWGPRODWAYS GROUP
0.975 EUR+2.85%25.796K1.6950.29M EUR32.720.03 EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi