Tập đoàn truyền thông (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
8.436B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.610M
Khối lượng
+2.42%
Thay đổi
+2.56%
Hiệu suất Tháng
−0.85%
Hiệu suất Năm
−0.67%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
VIVVIVENDI SE
8.890 EUR+2.42%3.61M2.458.436B EUR−1.30 EUR−223.14%2.81%Dịch vụ Khách hàng
Mua