Sản xuất hỗn hợp (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
113.248M
Giá trị vốn hóa thị trường
169
Khối lượng
−1.23%
Thay đổi
+0.70%
Hiệu suất Tháng
+1.46%
Hiệu suất Năm
+3.76%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALGIRSIGNAUX GIROD
14.6 EUR+3.55%4642.3013.488M EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
ALKOMPLASTICOS COMPUESTOS S.A. (KOMPUESTOS)
0.98 EUR−18.75%4720.859.864M EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ALQPQUADPACK
19.7 EUR0.00%10.0285.835M EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
MLPRXPARX MATERIALS NV
0.468 EUR−0.43%2K0.064.062M EUR0.00%Sản xuất Chế tạo