Dịch vụ tiêu dùng khác (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
601.730M
Giá trị vốn hóa thị trường
596
Khối lượng
−3.49%
Thay đổi
+4.19%
Hiệu suất Tháng
+20.05%
Hiệu suất Năm
+23.05%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALVDMVOYAGEURS DU MONDE
113.0 EUR−2.16%6161.25487.45M EUR11.409.91 EUR2.65%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
MLIFSIMPULSE FITNESS SOLUTIONS S.A.
11.9 EUR−9.85%5010.33103.496M EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng