Xuất bản: Sách / Tạp chí (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
187.023M
Giá trị vốn hóa thị trường
64.255K
Khối lượng
+1.07%
Thay đổi
−1.15%
Hiệu suất Tháng
−33.75%
Hiệu suất Năm
−38.06%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALENRENTREPRENDRE
4.18 EUR+4.50%200.142.541M EUR5.90%Dịch vụ Khách hàng
ALREWREWORLD MEDIA
3.470 EUR+1.02%68.088K1.02178.2M EUR5.530.63 EUR+24.58%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
MLIMPIMPRIMERIE CHIRAT
6.20 EUR+1.64%753.015.221M EUR6.45%Dịch vụ Khách hàng
MLNMAMIGUET ET ASSOCIES
0.270 EUR0.00%2K0.862.943M EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng