Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

55
Cổ phiếu
110.801B
Giá trị vốn hóa thị trường
658.291K
Khối lượng
−1.00%
Thay đổi
−0.45%
Hiệu suất Tháng
+43.83%
Hiệu suất Năm
+22.17%
Hiệu suất YTD
          
AAA ALAN ALLMAN
12.502.46%0.30Sức mua mạnh4.570K511.044M
ADUX ADUX
2.18-0.91%-0.02Bán1.812K13.721M-0.05
ALANT ANTEVENIO
4.880.00%0.00Bán1.015K72.669M-1.14472.00
ALAQU AQUILA
6.85-0.72%-0.05Bán2911.385M0.42
ALATF ARTEFACT
7.731.71%0.13Mua162.313K259.458M110.540.08
ALBDM BD MULTI MEDIA
1.81-5.24%-0.10Sức bán mạnh1.032K4.173M
ALBOA BOA CONCEPT
16.860.00%0.00Mua23
ALDLS D.L.S.I.
14.20-1.39%-0.20Bán1.350K36.597M
ALECR EUROFINS CEREP
13900.000.00%0.00Mua170.122M
ALEUA EURASIA GROUPE
4.02-1.95%-0.08Sức bán mạnh2730.419M2.241.8213.00
ALFRE FREELANCE.COM
6.77-3.29%-0.23Bán17.120K262.002M204.00
ALKLA KLARSEN
2.56-2.29%-0.06Bán16.437K8.698M54.010.05
ALMAR MARE NOSTRUM
3.00-1.96%-0.06Bán15523.168M
ALMII M2I
4.66-2.51%-0.12Mua98124.074M
ALMIL 1000MERCIS
22.103.76%0.80Mua96345.905M
ALMKS MAKING SCIENCE
25.800.39%0.10Mua1
ALMNG MADVERTISE
0.57-5.78%-0.04Sức bán mạnh62.703K8.172M-0.08
ALNXT NEXTEDIA
1.19-6.76%-0.09Mua164.811K44.178M204.00
ALP ADL PARTNER
17.40-0.57%-0.10Mua1.031K69.194M529.00
ALPRI PRISMAFLEX INTL
10.30-2.83%-0.30Bán1.946K14.278M-0.96339.00
ALQWA QWAMPLIFY
9.22-1.28%-0.12Bán3.254K52.312M174.00
ALTBG THE BLOCKCHAIN GP
1.29-5.99%-0.08Sức bán mạnh342.405K61.963M60.550.0290.00
ALVET THERAVET
6.800.00%0.00Mua3.066K
BVI BUREAU VERITAS
28.00-1.62%-0.46Bán123.635K12.840B36.220.7974930.00
CBDG CAMBODGE NOM.
6800.00-3.55%-250.00Mua13.946B236.2929.84
CEN GROUPE CRIT
72.70-0.82%-0.60Mua906813.686M36.362.047356.00
CTRG CATERING INTL SCES
11.65-2.92%-0.35Mua3.917K94.153M0.1712000.00
DEC JC DECAUX SA.
21.723.92%0.82Bán68.296K4.449B-2.409760.00
EDEN EDENRED
46.12-1.07%-0.50Sức bán mạnh94.116K11.604B43.401.108834.00
EDI MEDIA 6
10.40-0.57%-0.06Bán1.032K30.138M-1.90505.00
ELIS ELIS
15.94-1.97%-0.32Mua69.295K3.642B87.980.1945000.00
GLO GL EVENTS
14.72-2.26%-0.34Bán14.942K439.314M-2.644580.00
HCO HIGH CO
5.90-1.67%-0.10Bán7.883K124.742M15.720.38590.00
HOP HOPSCOTCH GROUPE
8.24-0.48%-0.04Bán9021.465M629.00
IPS IPSOS
40.90-1.56%-0.65Bán20.358K1.846B10.344.09
LOCAL SOLOCAL GROUP
1.58-2.04%-0.03Sức bán mạnh199.762K209.269M4.300.38
LYS LYSOGENE
2.23-1.76%-0.04Bán43.958K38.115M-0.3023.00
MLAAT AZOREAN TECH
0.34-3.95%-0.01Sức bán mạnh1
MLAUD AUDIENCE LABS
3.86-19.58%-0.94Bán12.691M
MLCMI SCEMI
3.240.00%0.00Bán223
MLDAM DAMARIS
12.908.40%1.00Bán20
MLHPI HOPIUM
28.40-2.10%-0.61Bán1.927K364.294M
MLIML IMALLIANCE
0.150.00%0.00Bán72670.842K
MLPHW PHONE WEB
1.05-0.94%-0.01Mua5001.181M
MLUMG UMALIS GROUP
3.300.00%0.00Mua200
MLWEL WELL
2.86-9.49%-0.30Sức bán mạnh10028.600M
MONC MONCEY (FIN.) NOM.
8000.000.00%0.00Mua11.463B80.0899.90
PSAT PASSAT
6.480.31%0.02Bán22925.540M133.00
PUB PUBLICIS GROUPE SA
54.38-3.07%-1.72Bán85.545K14.128B16.373.5179051.00
SDG SYNERGIE
36.45-1.35%-0.50Mua1.572K886.518M59368.00
SW SODEXO
68.96-2.90%-2.06Sức bán mạnh43.443K10.364B-4.53422712.00
TEP TELEPERFORMANCE
363.50-1.33%-4.90Bán54.931K21.637B42.588.79383233.00
TRAN TRANSITION SHARES
10.000.20%0.02Bán542206.500M
WAVE WAVESTONE
44.70-3.04%-1.40Bán3.267K919.178M36.771.27
WLN WORLDLINE
66.89-1.65%-1.12Sức bán mạnh190.016K19.052B80.810.9012603.00
Tải thêm