Truyền thông (Khu vực)

9
Cổ phiếu
41.711B
Giá trị vốn hóa thị trường
822.901K
Khối lượng
−0.39%
Thay đổi
−0.36%
Hiệu suất Tháng
+5.90%
Hiệu suất Năm
+12.20%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALBUDMINT
3.22 EUR−3.30%2.225K0.9919.711M EUR0.804.03 EUR0.00%Truyền thông
Sức mua mạnh
ALLLNLLEIDA
0.900 EUR0.00%10.0014.111M EUR−0.07 EUR−202.96%1.41%Truyền thông
Theo dõi
ALOSMOSMOZIS
10.40 EUR0.00%2120.7929.465M EUR15.170.69 EUR0.00%Truyền thông
Sức mua mạnh
ALSTWSTREAMWIDE
20.5 EUR−0.97%1770.1657.146M EUR16.681.23 EUR+6.57%0.00%Truyền thông
Sức mua mạnh
ETLEUTELSAT COMMUNIC.
3.796 EUR+0.90%445.981K1.151.786B EUR3.001.27 EUR+36.20%24.72%Truyền thông
Bán
IAMMAROC TELECOM
8.60 EUR0.00%1210.217.375B EUR15.710.55 EUR−18.85%2.35%Truyền thông
Theo dõi
MLWEAWEACCESS GROUP
2.42 EUR+10.00%40.012.168M EUR0.00%Truyền thông
ORAORANGE
11.286 EUR−0.16%1.831M0.4930.056B EUR18.810.60 EUR+58.46%6.19%Truyền thông
Mua
SESGSES
Chứng chỉ lưu ký
5.405 EUR+0.09%312.597K0.812.372B EUR−0.18 EUR+0.16%7.87%Truyền thông
Mua