Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

73
Cổ phiếu
599.501B
Giá trị vốn hóa thị trường
162.810K
Khối lượng
−0.37%
Thay đổi
−6.02%
Hiệu suất Tháng
+13.42%
Hiệu suất Năm
−4.46%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ABAB SCIENCE
6.495 EUR1.48%0.095 EUR
Bán
55.228K358.706K299.9M EUR−0.36 EUR98
ABNXABIONYX PHARMA
1.965 EUR−2.67%−0.055 EUR
Mua
66.084K129.921K56.772M EUR−0.22 EUR
ABVXABIVAX
6.94 EUR−1.98%−0.14 EUR
Bán
13.903K96.487K157.912M EUR−3.24 EUR26
ADOCADOCIA
3.330 EUR0.30%0.010 EUR
Bán
3.948K13.147K27.578M EUR−1.16 EUR112
AELISAELIS FARMA
14.18 EUR0.00%0.00 EUR
Mua
1031.461K177.267M EUR24
AFMEAFFLUENT MEDICAL
1.642 EUR0.61%0.010 EUR
Bán
7471.227K33.825M EUR−0.83 EUR
ALACTACTICOR BIOTECH
10.06 EUR3.61%0.36 EUR
Mua
7.441K74.782K102.294M EUR−1.75 EUR
ALAFYAFYREN
6.40 EUR−0.62%−0.04 EUR
Mua
2.892K18.509K166.594M EUR−0.24 EUR
ALBIOBIOSYNEX
12.52 EUR−0.48%−0.06 EUR
Bán
9.325K116.749K128.977M EUR2.076.10 EUR228
ALBPSBIOPHYTIS
0.0468 EUR−0.43%−0.0002 EUR
Theo dõi
4.417M206.72K10.386M EUR26
ALCARCARMAT
10.39 EUR−2.90%−0.31 EUR
Bán
51.926K539.511K242.581M EUR−3.63 EUR
ALCJCROSSJECT
4.220 EUR−2.31%−0.100 EUR
Theo dõi
16.28K68.702K156.956M EUR−0.37 EUR94
ALCLSCELLECTIS
2.384 EUR−2.53%−0.062 EUR
Bán
74.441K177.467K111.723M EUR−2.12 EUR294
ALCORBIOCORP
23.3 EUR−0.85%−0.2 EUR
Mua
2.239K52.169K103.401M EUR−0.18 EUR72
ALDMSDIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS
1.220 EUR−0.81%−0.010 EUR
Theo dõi
9.846K12.012K19.828M EUR−0.45 EUR
ALDVIADVICENNE
3.925 EUR−3.09%−0.125 EUR
Bán
12.787K50.189K40.223M EUR
ALERSEUROBIO-SCIENTIFIC
18.01 EUR−1.04%−0.19 EUR
Bán Mạnh
5.891K106.097K197.35M EUR4.27 EUR
ALGENGENOWAY
3.880 EUR0.78%0.030 EUR
Bán
1.278K4.959K33.972M EUR
ALHYGHYBRIGENICS
0.0681 EUR−2.58%−0.0018 EUR
Bán
1.265M86.151K19.129M EUR
ALICRI.CERAM
10.00 EUR0.00%0.00 EUR
Bán
2172.17K2.924M EUR35
ALIKOIKONISYS
1.900 EUR3.83%0.070 EUR
Mua
24
ALIMPIMPLANET
0.1840 EUR0.66%0.0012 EUR
Mua
14.014K2.579K5.699M EUR
ALMDPMEDESIS PHARMA S.A.
3.000 EUR0.00%0.000 EUR
Mua
2.29K6.87K
ALNEVNEOVACS
0.0015 EUR−6.25%−0.0001 EUR
Bán
17.501M26.251K151.361K EUR
ALNFLNFL BIOSCIENCES S.A.
2.49 EUR0.00%0.00 EUR
Theo dõi
99.044K246.62K
ALNOVNOVACYT
0.7500 EUR−3.97%−0.0310 EUR
Bán
218.777K164.083K55.159M EUR
ALONXONXEO
0.4320 EUR2.86%0.0120 EUR
Mua
72.795K31.447K46.71M EUR−0.13 EUR24
ALOPMONCODESIGN PRECISION MEDICINE
1.5800 EUR3.95%0.0600 EUR
Mua
1.523K2.406K1.52K EUR23
ALPHAPHARNEXT
0.0015 EUR−11.76%−0.0002 EUR
Bán
57.187M85.781K6.526K EUR−2325.85 EUR
ALPHEPHERECYDES PHARMA S.A.
2.180 EUR−0.91%−0.020 EUR
Bán
9922.163K15.887M EUR−0.48 EUR27
ALQGCQUANTUM GENOMICS
0.1840 EUR5.75%0.0100 EUR
Mua
1.095M201.439K6.046M EUR7
ALRPDRAPID NUTRITION
0.0030 EUR0.00%0.0000 EUR
Bán
2.268M6.805K1.839M EUR1.150.00 EUR13
ALSAFSAFE
0.0009 EUR12.50%0.0001 EUR
Mua
9.971M8.974K1.132M EUR
ALSENSENSORION
0.3775 EUR2.17%0.0080 EUR
Theo dõi
20.023K7.559K29.512M EUR−0.27 EUR39
ALSGDSPINEGUARD
0.8485 EUR−0.29%−0.0025 EUR
Mua
212.427K180.244K26.991M EUR
ALSMAS.M.A.I.O.
3.51 EUR−1.96%−0.07 EUR
Mua
238118.719M EUR
ALSPWSPINEWAY
1.2600 EUR−0.79%−0.0100 EUR
Bán
151.26K190.588K3.73M EUR
ALTERTHERADIAG
1.990 EUR−1.73%−0.035 EUR
Bán
2.378K4.732K26.368M EUR
ALTHETHERACLION
0.682 EUR−2.57%−0.018 EUR
Bán
9.334K6.366K20.549M EUR−0.18 EUR
ALTHXTHERANEXUS
1.872 EUR0.75%0.014 EUR
Bán
11.45K21.434K7.548M EUR
ALTMETME PHARMA
1.1508 EUR−1.83%−0.0214 EUR
Bán
7.147K8.225K2.359M EUR13
ALVALVALBIOTIS
3.95 EUR0.25%0.01 EUR
Bán
17.135K67.683K48.906M EUR−1.07 EUR41
ALVMGVISIOMED GROUP
0.3720 EUR5.53%0.0195 EUR
Theo dõi
4.449M1.655M103.749M EUR
AMPLIAMPLITUDE SURGICAL
3.26 EUR−0.31%−0.01 EUR
Mua
116378157.028M EUR−0.09 EUR460
BIMBIOMERIEUX
96.96 EUR−0.37%−0.36 EUR
Mua
22.982K2.228M11.504B EUR20.944.67 EUR13.076K
BOIBOIRON
42.50 EUR0.59%0.25 EUR
Bán
12.407K527.298K740.159M EUR
COXNICOX
0.930 EUR−1.06%−0.010 EUR
Bán Mạnh
40.581K37.74K46.948M EUR−1.25 EUR32
DBVDBV TECHNOLOGIES
2.670 EUR2.38%0.062 EUR
Bán
74.046K197.703K245.022M EUR−1.00 EUR92
DIMSARTORIUS STED BIO
347.2 EUR−1.64%−5.8 EUR
Mua
17.935K6.227M32.539B EUR8.64 EUR
EAPIEUROAPI SA
15.740 EUR1.68%0.260 EUR
Mua
112.78K1.775M1.456B EUR3.342K
ELESSILORLUXOTTICA
172.60 EUR−1.37%−2.40 EUR
Mua
168.745K29.125M78.128B EUR43.754.05 EUR182.684K
ERYPERYTECH PHARMA
0.999 EUR−4.72%−0.050 EUR
Mua
395.488K394.895K32.505M EUR−0.87 EUR181
GBTGUERBET
18.50 EUR1.09%0.20 EUR
Mua
25.295K467.958K231.115M EUR18.451.00 EUR2.73K
GNFTGENFIT
4.208 EUR−1.22%−0.052 EUR
Mua
112.192K472.104K211.85M EUR5.260.96 EUR122
GNROGENEURO
1.705 EUR4.28%0.070 EUR
Mua
50185440.757M EUR−0.40 EUR17
GVGENOMIC VISION
0.0213 EUR3.90%0.0008 EUR
Bán
906.985K19.319K2.346M EUR−0.09 EUR33
IPHINNATE PHARMA
3.192 EUR0.25%0.008 EUR
Theo dõi
31.56K100.74K255.336M EUR−0.29 EUR215
IPNIPSEN
97.35 EUR−1.86%−1.85 EUR
Bán Mạnh
32.004K3.116M8.206B EUR11.158.93 EUR5.744K
IVAINVENTIVA
5.92 EUR−0.34%−0.02 EUR
Mua
4.366K25.847K250.185M EUR−1.39 EUR105
MAATMAAT PHARMA
9.10 EUR−1.09%−0.10 EUR
Mua
3883.531K90.954M EUR−1.25 EUR
MEDCLMEDINCELL S.A.
7.92 EUR3.66%0.28 EUR
Sức mua mạnh
32.36K256.291K191.983M EUR−1.07 EUR
MKEAMAUNA KEA TECHNOLOGIES
0.700 EUR−2.78%−0.020 EUR
Mua
316.128K221.29K32.067M EUR
MLMDVMEDICAL DEVICES VENTURE
11.9 EUR0.00%0.0 EUR
Bán
336
MLMFICONDOR TECHNOLOGIES
20.0 EUR0.00%0.0 EUR
Bán
65013K46.379M EUR3
MRKMERCK AND CO INC
97.4 EUR0.62%0.6 EUR
Bán
28527.759K245.925B EUR18.195.38 EUR
NANONANOBIOTIX
3.600 EUR0.42%0.015 EUR
Bán
32.71K117.756K124.797M EUR−1.23 EUR100
OSEOSE IMMUNOTHERAPEUTICS
6.435 EUR0.47%0.030 EUR
Theo dõi
5.768K37.117K118.463M EUR−0.40 EUR61
POXELPOXEL
0.883 EUR−2.11%−0.019 EUR
Bán Mạnh
39.213K34.625K27.621M EUR−1.01 EUR56
SANSANOFI
86.84 EUR2.27%1.93 EUR
Bán
869.514K75.509M106.357B EUR5.37 EUR
SANNVSANOFI NV23
83.10 EUR2.47%2.00 EUR
Bán
1.24K103.044K106.357B EUR
SIGHTGENSIGHT BIOLOGICS
3.460 EUR1.11%0.038 EUR
Bán
27.864K96.409K158.283M EUR38
VETOVETOQUINOL
84.4 EUR−1.40%−1.2 EUR
Bán Mạnh
1.095K92.418K1.012B EUR2.521K
VIRPVIRBAC
291.0 EUR0.69%2.0 EUR
Mua
3.576K1.041M2.44B EUR5.1K
VLAVALNEVA SE
6.298 EUR−2.39%−0.154 EUR
Bán
649.284K4.089M891.919M EUR