Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

25
Cổ phiếu
174.794B
Giá trị vốn hóa thị trường
407.481K
Khối lượng
+0.55%
Thay đổi
+2.13%
Hiệu suất Tháng
+10.33%
Hiệu suất Năm
+11.34%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALDOLDOLFINES
0.0005 EUR+66.67%10.647M3.921.48M EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ALEUPEUROPLASMA
0.0085 EUR0.00%3.787M0.392.589M EUR−3.59 EUR−100.38%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ALMNDMND
0.780 EUR−0.26%3.284K1.4455.093M EUR−3.63 EUR+68.86%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Bán
ALNLFNEOLIFE
0.0720 EUR−3.23%757.597K2.736.939M EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ALWTROSMOSUN S.A.
8.249 EUR−0.36%1.52K0.63Dịch vụ Công nghiệp
Mua
ASYASSYSTEM
44.6 EUR−1.33%7.105K1.06657.63M EUR12.153.67 EUR2.24%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ATEALTEN
127.5 EUR+1.35%40.359K1.324.419B EUR10.2912.39 EUR+237.46%1.18%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
AUREAUREA
5.02 EUR−1.95%1.383K1.1144.444M EUR6.940.72 EUR+262.87%2.99%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
CGGCGG
0.5880 EUR+4.89%13.664M1.87419.627M EUR5.950.10 EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
DGVINCI
115.84 EUR+0.14%748.425K0.8366.397B EUR14.907.78 EUR+97.95%3.50%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ENBOUYGUES
36.01 EUR+0.64%868.495K1.2813.686B EUR12.402.90 EUR+30.19%5.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
FGREIFFAGE
96.28 EUR+0.54%151.748K0.769.327B EUR9.919.71 EUR+48.95%3.74%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
FIPPFIPP
0.112 EUR−12.50%4.4K0.8812.918M EUR−0.04 EUR+7.60%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
GPEGPE GROUP PIZZORNO
53.2 EUR+2.31%420.16205.265M EUR11.184.76 EUR+1746.78%1.88%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
INFEINDLE FIN.ENTREPRISES
95.5 EUR+1.06%510.14111.724M EUR20.044.77 EUR+148.04%2.09%Dịch vụ Công nghiệp
MLJSAJSA TECHNOLOGY
0.460 EUR+2.22%2781.021.157M EURDịch vụ Công nghiệp
MLLCBCONSTRUCTEURS BOIS
3.80 EUR+2.98%1650.4716.286M EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
MLWEYWEYA
0.476 EUR−8.46%4390.77295.722K EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
OREGEOREGE
0.430 EUR−5.08%48.791K2.4121.716M EUR−0.16 EUR−28.55%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
RECOLAS
175.0 EUR0.00%6.682K0.115.711B EUR19.309.07 EUR+6.84%4.20%Dịch vụ Công nghiệp
SCHPSECHE ENVIRONNEM.
103.6 EUR+0.78%2.85K1.03808.126M EUR19.075.43 EUR+50.34%1.06%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
SECSODITECH ING.
1.25 EUR−0.79%1.986K3.573.036M EUR11.510.11 EUR+6.47%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SLBSCHLUMBERGER
45.350 EUR+0.80%6.909K1.1964.583B EUR16.652.72 EUR+28.72%1.90%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SPIESPIE
28.36 EUR+2.01%207.848K1.074.668B EUR30.710.92 EUR−3.31%2.72%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
TETECHNIP ENERGIES N.V.
20.220 EUR+1.25%226.757K0.753.635B EUR11.721.72 EUR+49.41%2.57%Dịch vụ Công nghiệp
Mua