Các công ty Pháp tham gia một lĩnh vực: Technology Services

Những Các công ty Pháp sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Technology Services. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
ALATAATARI S.A.
0.1384 EUR−4.95%231.208K1.3064.408M EUR−0.03 EUR+43.47%0.00%
ALBFRSIDETRADE
155.0 EUR−2.21%1730.50219.113M EUR0.00%
Sức mua mạnh
ALBIZOBIZ S.A.
6.42 EUR−0.62%2.858K0.9637.68M EUR0.00%
Sức mua mạnh
ALBLDBILENDI
16.48 EUR+3.00%2.877K0.4972.753M EUR0.00%
Sức mua mạnh
ALCBICRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES
0.5800 EUR+30.48%503.703K5.27110.306M EUR0.00%
ALCHIALCHIMIE SA
0.542 EUR+2.26%6820.122.359M EUR0.00%
ALDNEDONTNOD ENTERTAINMENT
3.30 EUR−0.90%19.978K0.8443.486M EUR−0.00 EUR−105.17%0.00%
Sức mua mạnh
ALDNXDNXCORP
22.6 EUR−1.74%7270.6845.525M EUR8.672.61 EUR+60.39%6.52%
ALENTENTREPARTICULIERS
0.830 EUR+3.75%7.397K2.352.832M EUR18.570.04 EUR−44.61%0.00%
ALESKESKER
166.7 EUR+2.84%17.02K2.64954.687M EUR0.46%
Sức mua mạnh
ALFOCFOCUS ENTERTAINMENT
12.96 EUR+4.52%6.651K1.0279.002M EUR−0.81 EUR−149.63%0.00%
Sức mua mạnh
ALGECGECI INTL
3.2800 EUR−5.75%3.892K0.072.022M EUR−2.70 EUR−103.51%0.00%
ALHITHITECHPROS
16.0 EUR+1.91%990.6325.803M EUR7.96%
ALIMRIMMERSION
2.02 EUR+3.59%20.012.473M EUR70.630.03 EUR−65.25%0.00%
ALINSINTRASENSE
0.313 EUR+0.97%17.223K0.9216.192M EUR0.00%
Theo dõi
ALKEYKEYRUS
6.56 EUR−0.61%1.317K1.52104.811M EUR21.520.30 EUR−1.01%0.00%
ALLAMLLAMA GROUP
0.4530 EUR−8.94%32.559K0.866.713M EUR0.00%
ALLIXWALLIX
11.44 EUR+11.07%27.204K1.5967.187M EUR0.00%
Sức mua mạnh
ALLPLLEPERMISLIBRE S.A.
1.1104 EUR+0.02%3.757K1.69
Sức mua mạnh
ALMEXMEXEDIA S.P.A
14.5 EUR0.00%5252.9082.65M EUR19.250.75 EUR0.00%
Sức mua mạnh
ALMICMICROPOLE
1.100 EUR−1.79%8.287K0.4231.256M EUR0.00%
ALMUNMUNIC
0.716 EUR−0.56%4410.096.46M EUR0.00%
Sức mua mạnh
ALNMRNAMR
1.580 EUR+1.61%16.31K1.789.043M EUR−1.05 EUR0.00%
ALNRGENERGISME
0.0071 EUR−5.33%12.001M0.3315.099M EUR0.00%
ALNTGNETGEM
0.946 EUR+0.64%9.232K0.9231.102M EUR5.32%
Sức mua mạnh
ALPHIFACEPHI
2.06 EUR+1.98%30.0342.988M EUR−0.14 EUR+20.33%0.00%
ALPREPREDILIFE
3.94 EUR0.00%3.043K1.5414.601M EUR0.00%
ALPROPRODWARE
8.75 EUR+4.17%1.715K5.7560.897M EUR0.00%
ALTHOMETAVISIO (THOMSON COMPUTING)
1.155 EUR+6.94%209.181K0.7316.315M EUR0.00%
ALTOOTOOSLA
0.672 EUR−2.61%4.438K0.214.999M EUR0.00%
Sức mua mạnh
ALTTITRAVEL TECHNOLOGY
2.90 EUR−3.97%2321.4428.371M EUR12.010.24 EUR+1101.00%4.27%
ALTTUTATATU S.P.A.
6.20 EUR0.00%20.69
ALVGOVOGO
5.18 EUR−1.15%9740.4426.217M EUR0.00%
Mua
ALVIVVISIATIV
35.8 EUR0.00%3.465K0.24160.589M EUR3.07%
Theo dõi
ALWEDWEDIA
25.4 EUR−0.78%90.0821.822M EUR0.66%
Sức mua mạnh
ALWITWITBE
3.90 EUR−1.02%1.918K1.3316.212M EUR0.00%
Mua
ATOATOS
2.248 EUR−5.74%1.889M0.86265.656M EUR0.00%
Bán
AXWAXWAY SOFTWARE
25.8 EUR0.00%7240.06557.193M EUR1.55%
Sức mua mạnh
CAPCAPGEMINI
225.6 EUR+0.27%219.757K0.6338.747B EUR24.079.37 EUR+40.90%1.44%
Mua
CGMCEGEDIM
15.82 EUR−1.49%1.99K0.23221.569M EUR0.00%
Theo dõi
CLACLARANOVA
2.385 EUR−3.05%111.029K0.67140.133M EUR0.00%
Mua
DEEZRDEEZER
2.245 EUR−0.22%9.817K6.09330.234M EUR0.00%
Theo dõi
DSYDASSAULT SYSTEMES
42.960 EUR+0.46%748.007K0.7356.98B EUR54.170.79 EUR+12.93%0.49%
Mua
EOSACTEOS
1.315 EUR+0.38%2.946K0.734.37M EUR0.00%
EQSEQUASENS
48.20 EUR+2.44%7.158K0.84706.714M EUR2.44%
Mua
EXNEXCLUSIVE NETWORKS
18.26 EUR+3.87%81.695K2.331.612B EUR0.00%
Mua
FPGUNION TECH.INFOR.
0.610 EUR−1.61%1.16K0.275.42M EUR0.00%
INFINFOTEL
46.0 EUR+2.91%8540.30309.867M EUR4.47%
Mua
ITEITESOFT
3.98 EUR0.00%11.081K1.5723.014M EUR0.00%
LINLINEDATA SERVICES
72.2 EUR+1.69%5062.11343.654M EUR2.46%
Mua
LSSLECTRA
31.75 EUR+0.95%23.014K1.151.189B EUR35.650.89 EUR−23.35%1.53%
Mua
MLCHECHEOPS TECHNOLOGY
62.0 EUR0.00%20.05142.6M EUR2.39%
MLFNPFNP TECHNOLOGIES SA
0.180 EUR−28.00%390.05
MLIDSIDS
0.314 EUR−17.80%3.6K1.051.506M EUR0.00%
MLIFCINFOCLIP
2.00 EUR0.00%60.181.335M EUR0.00%
MLMGLMAGILLEM DESIGN SERVICES
4.62 EUR−0.43%100.06581.206K EUR326.94%
MLONLONLINEFORMAPRO
3.18 EUR0.00%3140.4522.949M EUR4.36%
MLVAZVAZIVA SA
28.6 EUR0.00%200.3171.002M EUR0.00%
MLVIRVIRTUALWARE
7.500 EUR+3.45%2.278K27.3534.065M EUR0.00%
Sức mua mạnh
OVHOVH GROUPE
9.600 EUR+1.48%245.56K4.301.803B EUR−0.21 EUR0.00%
Mua
PARROPARROT
2.74 EUR−3.86%7.51K1.4587.176M EUR−0.92 EUR−44.50%0.00%
PROACPROACTIS SA
0.0410 EUR−21.15%40.73K1.527.043M EUR0.00%
S30SOLUTIONS 30 SE
2.084 EUR−1.70%169.511K0.66226.958M EUR0.00%
Mua
SIISII
70.1 EUR+0.14%200.516K0.571.35B EUR15.664.48 EUR+89.53%0.71%
Theo dõi
SOPSOPRA STERIA GROUP
238.2 EUR−0.08%28.33K0.624.835B EUR1.80%
Mua
SQISQLI
42.0 EUR0.00%3604.80193.584M EUR0.00%
SWPSWORD GROUP
36.20 EUR+0.98%2.299K0.53342.029M EUR4.74%
Sức mua mạnh
UBIUBISOFT ENTERTAIN
20.69 EUR−0.86%729.367K1.542.644B EUR−2.71 EUR−516.99%0.00%
Theo dõi