Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

74
Cổ phiếu
107.149B
Giá trị vốn hóa thị trường
982.715K
Khối lượng
−1.26%
Thay đổi
+9.23%
Hiệu suất Tháng
−9.34%
Hiệu suất Năm
+12.17%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ALATAATARI S.A.
0.1740 EUR0.87%0.0015 EUR
Bán
65.723K11.436K67.747M EUR−0.08 EUR22
ALBFRSIDETRADE
155.5 EUR0.65%1.0 EUR
Mua
284.354K212.364M EUR
ALBIZOBIZ S.A.
6.52 EUR−5.51%−0.38 EUR
Mua
7.707K50.25K29.124M EUR−0.12 EUR
ALBLDBILENDI
20.9 EUR0.48%0.1 EUR
Bán
71614.964K90.395M EUR18.271.18 EUR
ALCHIALCHIMIE SA
2.40 EUR−6.61%−0.17 EUR
Bán Mạnh
2.78K6.672K12.141M EUR−1.01 EUR
ALDNEDONTNOD ENTERTAINMENT
9.96 EUR−0.20%−0.02 EUR
Theo dõi
1281.275K81.956M EUR−0.23 EUR
ALDNXDNXCORP
12.80 EUR−4.83%−0.65 EUR
Mua
3038426.128M EUR2.16 EUR
ALENIENIBLOCK
5.0000 EUR0.00%0.0000 EUR
Mua
40200
ALENTENTREPARTICULIERS
2.265 EUR2.95%0.065 EUR
Bán
4.106K9.3K7.913M EUR33.380.07 EUR3
ALESKESKER
163.5 EUR0.18%0.3 EUR
Mua
5.063K827.801K943.885M EUR
ALFOCFOCUS ENTERTAINMENT
47.15 EUR−1.26%−0.60 EUR
Bán
21510.137K304.778M EUR
ALGECGECI INTL
0.0014 EUR0.00%0.0000 EUR
Bán
1.405M1.967K2.639M EUR−0.00 EUR439
ALHITHITECHPROS
14.7 EUR−0.68%−0.1 EUR
Bán
1.885K27.71K24.323M EUR11.711.26 EUR
ALIMRIMMERSION
4.24 EUR10.13%0.39 EUR
Mua
4174.883M EUR0.05 EUR
ALINSINTRASENSE
0.4340 EUR0.46%0.0020 EUR
Mua
45.432K19.717K22.212M EUR−0.08 EUR50
ALKEYKEYRUS
4.64 EUR0.43%0.02 EUR
Mua
3511.629K73.05M EUR2.995K
ALLAMLLAMA GROUP
0.830 EUR7.79%0.060 EUR
Mua
175.239K145.448K10.806M EUR−0.66 EUR
ALLIXWALLIX
14.02 EUR−0.57%−0.08 EUR
Bán
3.225K45.215K87.218M EUR−0.66 EUR
ALMICMICROPOLE
1.066 EUR0.57%0.006 EUR
Bán
1.801K1.92K29.805M EUR0.07 EUR
ALMUNMUNIC
3.01 EUR−1.31%−0.04 EUR
Bán
3.111K9.364K26.556M EUR
ALNMRNAMR
2.41 EUR−1.63%−0.04 EUR
Bán Mạnh
344829
ALNRGENERGISME
0.2945 EUR−2.00%−0.0060 EUR
Bán
71.387K21.023K2.531M EUR−1.02 EUR
ALNTGNETGEM
1.200 EUR−0.83%−0.010 EUR
Mua
7.492K8.99K34.994M EUR
ALPHIFACEPHI
3.41 EUR3.02%0.10 EUR
Sức mua mạnh
206858.865M EUR159
ALPLAEROLD
0.493 EUR−0.40%−0.002 EUR
Bán
103.191M EUR
ALPREPREDILIFE
6.04 EUR0.67%0.04 EUR
Sức mua mạnh
2001.208K21.874M EUR−0.88 EUR
ALPROPRODWARE
7.98 EUR0.00%0.00 EUR
Mua
5140757.852M EUR−7.52 EUR
ALTOOTOOSLA
2.45 EUR0.00%0.00 EUR
Theo dõi
28369314.084M EUR−0.25 EUR
ALTTITRAVEL TECHNOLOGY
3.20 EUR0.00%0.00 EUR
Mua
1325.088M EUR54
ALTTUTATATU S.P.A.
8.800 EUR−1.12%−0.100 EUR
Theo dõi
31273
ALVGOVOGO
4.350 EUR0.00%0.000 EUR
Mua
15165717.857M EUR−0.34 EUR
ALVIVVISIATIV
33.50 EUR0.15%0.05 EUR
Mua
74825.058K150.936M EUR
ALWEDWEDIA
30.8 EUR0.65%0.2 EUR
Mua
3.301K101.671K26.084M EUR
ALWITWITBE
9.00 EUR−1.10%−0.10 EUR
Mua
2.54K22.86K37.156M EUR
ATOATOS
12.090 EUR−0.74%−0.090 EUR
Theo dõi
283.818K3.431M1.407B EUR−30.40 EUR109.135K
AXWAXWAY SOFTWARE
22.7 EUR1.79%0.4 EUR
Sức mua mạnh
3.038K68.963K479.445M EUR48.680.47 EUR1.712K
CAPCAPGEMINI
184.80 EUR−0.38%−0.70 EUR
Mua
57.487K10.624M32.731B EUR23.528.14 EUR324.684K
CGMCEGEDIM
17.50 EUR−3.63%−0.66 EUR
Bán
3.352K58.66K251.921M EUR
CLACLARANOVA
2.646 EUR−0.53%−0.014 EUR
Bán
39.216K103.766K120.317M EUR−0.23 EUR809
COHCOHERIS
3.24 EUR−1.22%−0.04 EUR
Mua
1318.421M EUR5.450.59 EUR75
DEEZRDEEZER
2.498 EUR−0.48%−0.012 EUR
Bán
8.375K20.921K357.619M EUR
DSYDASSAULT SYSTEMES
37.850 EUR−0.68%−0.260 EUR
Mua
515.456K19.51M51.173B EUR54.030.71 EUR
EOSACTEOS
1.700 EUR−1.73%−0.030 EUR
Mua
2.513K4.272K5.838M EUR
EQSEQUASENS
77.2 EUR−0.26%−0.2 EUR
Mua
2.578K199.022K1.197B EUR1.2K
ESIESI GROUP
74.0 EUR0.00%0.0 EUR
Mua
1349.916K421.864M EUR−2.76 EUR1.145K
EXNEXCLUSIVE NETWORKS
19.72 EUR2.28%0.44 EUR
Sức mua mạnh
12.18K240.19K1.76B EUR60.210.32 EUR2.375K
FPGUNION TECH.INFOR.
0.485 EUR−0.61%−0.003 EUR
Mua
104.108M EUR−0.03 EUR
INFINFOTEL
57.6 EUR0.35%0.2 EUR
Sức mua mạnh
2.333K134.381K392.611M EUR
ITEITESOFT
3.95 EUR8.22%0.30 EUR
Mua
259922.031M EUR
LINLINEDATA SERVICES
49.0 EUR−0.61%−0.3 EUR
Mua
23411.466K296.416M EUR4.68 EUR
LSSLECTRA
38.70 EUR−0.64%−0.25 EUR
Theo dõi
4.356K168.577K1.475B EUR31.421.25 EUR2.424K
MLALVALVEEN
0.160 EUR−20.00%−0.040 EUR
Bán Mạnh
150241.431M EUR
MLCHECHEOPS TECHNOLOGY
62.5 EUR0.00%0.0 EUR
Mua
10625143.75M EUR
MLFNPFNP TECHNOLOGIES SA
0.402 EUR−8.64%−0.038 EUR
Bán Mạnh
208
MLGLBGLASS TO POWER CLASS B
7.00 EUR0.00%0.00 EUR
Bán
1601.12K3.702M EUR−3.59 EUR
MLIDSIDS
0.440 EUR−31.25%−0.200 EUR
Bán Mạnh
3001322.11M EUR
MLIFCINFOCLIP
2.00 EUR0.00%0.00 EUR
Mua
2104201.335M EUR
MLLOILOCASYSTEM INTL
30.4 EUR1.33%0.4 EUR
Sức mua mạnh
541.642K11.337M EUR
MLMGLMAGILLEM DESIGN SERVICES
19.7 EUR−6.19%−1.3 EUR
Bán
1.7K33.49K2.468M EUR
MLNEONEOCOM MULTIMEDIA
2.34 EUR0.00%0.00 EUR
Bán
15353.575M EUR12
MLONLONLINEFORMAPRO
2.00 EUR0.00%0.00 EUR
Theo dõi
4.8K9.6K14.433M EUR
MLVAZVAZIVA SA
23.000 EUR0.00%0.000 EUR
Theo dõi
123
OVHOVH GROUPE
15.100 EUR0.33%0.050 EUR
Bán
36.631K553.128K2.927B EUR−0.15 EUR
PARROPARROT
5.44 EUR0.00%0.00 EUR
Sức mua mạnh
4.471K24.322K158.332M EUR−0.44 EUR440
PROACPROACTIS SA
0.106 EUR−14.52%−0.018 EUR
Bán
1821916.795M EUR125
S30SOLUTIONS 30 SE
2.305 EUR0.00%0.000 EUR
Mua
643.782K1.484M268.067M EUR
SIISII
51.2 EUR−3.21%−1.7 EUR
Mua
5.172K264.806K1.019B EUR10.311K
SOPSOPRA STERIA GROUP
160.9 EUR−0.86%−1.4 EUR
Mua
8.472K1.363M3.31B EUR15.4210.65 EUR47.437K
SQISQLI
42.5 EUR0.00%0.0 EUR
Bán
702.975K194.059M EUR37.951.12 EUR2.047K
SWPSWORD GROUP
46.50 EUR1.31%0.60 EUR
Sức mua mạnh
2.382K110.763K436.957M EUR
SXCS GROUP.
11.25 EUR0.00%0.00 EUR
Theo dõi
334275.789M EUR235.360.05 EUR2.241K
TCHCSTECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS
0.2499 EUR−2.95%−0.0076 EUR
Bán
98.861K24.705K140.771M EUR−0.01 EUR10.695K
UBIUBISOFT ENTERTAIN
20.78 EUR0.24%0.05 EUR
Bán
283.304K5.887M2.625B EUR−0.95 EUR20.665K
WAVEWAVESTONE
49.25 EUR1.44%0.70 EUR
Mua
4.367K215.075K976.845M EUR20.112.41 EUR