Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

81
Cổ phiếu
101.503B
Giá trị vốn hóa thị trường
433.207K
Khối lượng
−0.39%
Thay đổi
+3.56%
Hiệu suất Tháng
+22.30%
Hiệu suất Năm
+2.21%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
2CRSI 2CRSI
6.73-4.27%-0.30Mua57.634K100.159M355.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
AKA AKKA TECHNOLOGIES
25.15-1.76%-0.45Mua31.703K544.969M-0.5120930.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ALADM ADTHINK
1.53-5.85%-0.10Bán56.960K10.071M-0.05Phần mềm / Dịch vụ Internet
ALBFR SIDETRADE
140.000.00%0.00Mua310188.970M1.98239.00Phần mềm đã đóng gói
ALBLD BILENDI
10.95-2.67%-0.30Mua1.243K48.239M43.350.30Phần mềm / Dịch vụ Internet
ALCHI ALCHIMIE
17.55-0.28%-0.05Mua1.498K79.031M-5.10Phần mềm / Dịch vụ Internet
ALDNE DONTNOD
15.30-2.55%-0.40Bán5.683K128.735M627.020.04Phần mềm đã đóng gói
ALDNX DNXCORP
9.804.26%0.40Mua3.719K18.566M12.180.77Phần mềm / Dịch vụ Internet
ALESK ESKER
206.00-3.74%-8.00Bán10.638K1.213B127.251.73681.00Phần mềm đã đóng gói
ALFIL FILAE
14.502.84%0.40Mua1.268K23.294M0.62Phần mềm / Dịch vụ Internet
ALFOC FOCUS HOME INT
63.00-3.96%-2.60Mua3.523K336.249M26.952.40127.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
ALHIT HITECHPROS
16.700.60%0.10Mua8027.939M14.181.20Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
ALIMR IMMERSION
1.45-0.68%-0.01Sức bán mạnh2.119K1.928M-0.2542.00Phần mềm đã đóng gói
ALINS INTRASENSE
1.15-1.29%-0.01Bán66.336K22.463M-0.0133.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ALINV INVIBES ADVERTSING
9.450.53%0.05Mua30227.345M90.210.10Phần mềm đã đóng gói
ALKLK KERLINK
4.30-2.16%-0.10Bán19.361K22.455M-1.2798.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
ALLIX WALLIX
24.40-2.98%-0.75Bán16.718K150.230M-1.43Phần mềm đã đóng gói
ALMUN MUNIC
4.39-1.35%-0.06Bán2.416K34.823MPhần mềm đã đóng gói
ALNRG ENERGISME
6.32-3.95%-0.26Mua4.789K47.812M58.00Phần mềm đã đóng gói
ALODI O2I
1.051.94%0.02Bán3.621K16.044M-0.19260.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ALPHI FACEPHI
4.120.00%0.00Bán161.221M50.740.0826.00Phần mềm đã đóng gói
ALPLA PLANET MEDIA
0.992.06%0.02Mua5465.208M-0.30Phần mềm / Dịch vụ Internet
ALPRE PREDILIFE
7.201.41%0.10Bán3.395KPhần mềm đã đóng gói
ALPRO PRODWARE
5.92-1.33%-0.08Theo dõi15.337K44.160M6.221.321271.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ALREW REWORLD MEDIA
3.21-3.60%-0.12Mua44.991K172.456M0.62973.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
ALTTI TTI
4.00-20.00%-1.00Mua131.360M-0.0460.00Phần mềm đã đóng gói
ALUMS UMANIS
8.28-0.24%-0.02Bán1.890K152.260M20.870.402623.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ALVGO VOGO
10.95-0.90%-0.10Bán11.392K45.736M-1.0216.00Phần mềm đã đóng gói
ALVIV VISIATIV
19.10-1.75%-0.34Bán7.435K75.251M42.880.45Dịch vụ Công nghệ thông tin
ALVTX VOLUNTIS
4.03-1.83%-0.0722.839K35.883M-2.04Phần mềm đã đóng gói
ALWED WEDIA
35.80-2.72%-1.00Mua1.658K31.095M50.530.7440.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ALWIT WITBE
7.10-3.53%-0.26Bán25.862K28.620M15.290.46Phần mềm đã đóng gói
ATE ALTEN
91.30-0.54%-0.50Mua23.001K2.933B2.89Dịch vụ Công nghệ thông tin
ATO ATOS
64.46-1.29%-0.84Bán259.424K6.991B12.655.05Dịch vụ Công nghệ thông tin
AUB AUBAY
37.50-0.53%-0.20Theo dõi4.815K494.642M18.951.996503.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
AXW AXWAY SOFTWARE
28.00-3.11%-0.90Mua12.229K590.700M0.40Phần mềm đã đóng gói
CAP CAPGEMINI
133.20-0.56%-0.75Mua280.189K22.928B24.525.71Dịch vụ Công nghệ thông tin
CLA CLARANOVA
6.42-3.17%-0.21Bán223.614K264.955M550.000.01672.00Phần mềm đã đóng gói
DLT DALET
13.520.00%0.00Mua8.476K53.657M-1.03388.00Phần mềm đã đóng gói
DSY DASSAULT SYSTEMES
172.35-0.29%-0.50Bán123.399K45.418B93.921.88Phần mềm đã đóng gói
DVT DEVOTEAM
102.000.00%0.00Sức mua mạnh194819.378M20.384.927562.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
EOS ACTEOS
3.310.30%0.01Bán1.380K11.167M-0.1889.00Phần mềm đã đóng gói
ESI ESI GROUP
48.50-0.82%-0.40Mua333272.734M1238.00Phần mềm đã đóng gói
FPG UNION TECH.INFOR.
0.570.00%0.00Bán2.786K5.094M-0.12224.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
GECP GECI INTL
0.06-2.20%-0.00Mua34.066M25.118M-0.03489.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
GENX GENERIX GROUP
7.961.27%0.10Mua4.812K178.676M114.990.08609.00Phần mềm đã đóng gói
IGE IGE + XAO
190.00-3.06%-6.00Bán545247.383M6.13Phần mềm đã đóng gói
INF INFOTEL
41.600.00%0.00Bán298284.350M22.121.911719.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ITE ITESOFT
3.301.23%0.04Mua9.829K18.881M27.220.12172.00Phần mềm đã đóng gói
KEY KEYRUS
3.010.67%0.02Bán3.446K47.283M-0.013179.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
LIN LINEDATA SERVICES
35.00-1.69%-0.60Mua14.865K230.838M3.09Phần mềm đã đóng gói
LSS LECTRA
27.851.46%0.40Mua6.194K872.715M0.54Phần mềm đã đóng gói
MLALV ALVEEN
0.82-0.60%-0.01Mua567.377MPhần mềm đã đóng gói
MLBMD BEACONSMIND
38.500.39%0.1517Phần mềm đã đóng gói
MLCEC CECURITY.COM
0.600.00%0.00Bán26.454MDịch vụ Công nghệ thông tin
MLCHE CHEOPS TECHNOLOGY
42.40-5.36%-2.40Mua2597.520MDịch vụ Công nghệ thông tin
MLFSG FRANCE SOIR GROUPE
0.010.00%0.00Mua40.000KPhần mềm đã đóng gói
MLIDS IDS
0.670.00%0.00Sức bán mạnh4633.214MPhần mềm đã đóng gói
MLIFC INFOCLIP
1.80-7.69%-0.15Bán1651.302MDịch vụ Công nghệ thông tin
MLMGL MAGILLEM
20.801.96%0.40Sức mua mạnh9138.993MDịch vụ Công nghệ thông tin
MLMMC MULTIMICROCLOUD
0.260.00%0.00Mua290Phần mềm đã đóng gói
MLNEO NEOCOM MULTIMEDIA
4.4411.00%0.44Mua206.783M13.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
MLPAC PACTE NOVATION
7.900.00%0.00Mua164.045MPhần mềm đã đóng gói
MLSBT SBT
4.500.00%0.00Bán1108.950MPhần mềm đã đóng gói
MUN MICROPOLE
1.12-1.32%-0.01Bán53.816K30.873M14.700.08Dịch vụ Công nghệ thông tin
NRO NEURONES
25.90-2.63%-0.70Mua10.304K641.769M22.621.175372.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
NTG NETGEM
1.36-1.80%-0.03Mua29.557K38.764M10.090.1347.00Phần mềm đã đóng gói
PARRO PARROT
5.96-3.25%-0.20Bán5.331K182.832M-1.26551.00Phần mềm đã đóng gói
PID PARAGON ID
26.600.76%0.20Sức mua mạnh2151.861M-3.01669.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
PRC ARTMARKET COM
6.56-1.80%-0.12Bán10.696K44.565M43.790.1548.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
PROAC PROACTIS SA
0.150.00%0.00Mua9.691K19.639M-0.07129.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
PROL PROLOGUE
0.420.00%0.00Mua104.102K19.304M-0.05450.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
S30 SOLUTIONS 30 SE
9.78-0.76%-0.07Bán271.072K1.057B6284.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
SII SII
24.40-1.61%-0.40Mua31.373K453.093M0.96Dịch vụ Công nghệ thông tin
SOP SOPRA STERIA GROUP
134.30-5.36%-7.60Bán27.746K2.853B20.057.0746245.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
SQI SQLI
19.80-0.75%-0.15Mua69590.558M31.800.632191.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
SWP SWORD GROUP
33.10-0.30%-0.10Bán1.337K314.685M25.411.302300.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
SX CS GROUP.
3.76-0.27%-0.01Mua1.851K88.649M-0.13Dịch vụ Công nghệ thông tin
TES TESSI
121.500.00%0.00Bán1392.904M12.159.9213049.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
UBI UBISOFT ENTERTAIN
67.94-0.59%-0.40Bán152.892K8.370B-0.8718045.00Phần mềm đã đóng gói
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất