Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

20
Cổ phiếu
71.736B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.438M
Khối lượng
+0.66%
Thay đổi
+8.23%
Hiệu suất Tháng
+12.27%
Hiệu suất Năm
+16.68%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALAGOE-PANGO
1.200 EUR−0.83%2.465K1.406.179M EUR−0.37 EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
ALAGPAGRIPOWER
1.380 EUR−1.43%5.829K1.094.901M EUR−0.63 EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ALCWECHARWOOD ENERGY S.A.
4.10 EUR−1.91%2600.3721.314M EUR−0.27 EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ALESEENTECH
9.46 EUR−2.07%4.338K1.61137.465M EUR−0.05 EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ALHAFHAFFNER ENERGY
0.782 EUR−5.78%35.369K0.9634.593M EUR−0.37 EUR−446.82%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
ALLGOLARGO
1.670 EUR+0.91%1.132K0.525.929M EUR−1.46 EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ALOKWGROUPE OKWIND
20.00 EUR+2.04%2.944K1.03165.079M EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
DPAMDOCK.PETR.AMBES AM
474 EUR0.00%100.6846.357M EUR8.02%Công ty dịch vụ công cộng
ELECELEC.STRASBOURG
100.5 EUR0.00%2280.38720.523M EUR10.079.98 EUR+64.99%2.64%Công ty dịch vụ công cộng
ENGIENGIE
16.234 EUR+0.41%3.474M1.1539.235B EUR−2.33 EUR−819.35%8.62%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
FDEFRANCAISE ENERGIE
49.00 EUR+0.20%24.211K0.92255.975M EUR21.202.31 EUR+4252.73%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
GTTGTT (GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ) EUR0.01
123.2 EUR+2.24%49.075K0.934.539B EUR30.724.01 EUR−6.73%2.52%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
HDFHYDROGENE DE FRANCE
11.04 EUR+0.18%2.301K0.90158.219M EUR−0.39 EUR−205.38%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
ITXTINTEXA
2.40 EUR−17.24%2653.152.429M EUR16.630.14 EUR+40.37%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
MLCMGCMG CLEANTECH
2.16 EUR+72.80%3104.6766.525M EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
MLEDREAUX DE ROYAN
84.0 EUR−2.33%10.1115.053M EUR7.29%Công ty dịch vụ công cộng
MLHYEHYDRO-EXPLOIT.
107 EUR−0.93%10.1913.161M EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
NEOENNEOEN
28.38 EUR−1.18%111.954K0.814.313B EUR24.391.16 EUR0.44%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
VIEVEOLIA ENVIRON.
29.55 EUR+1.16%1.812M1.3720.828B EUR21.291.39 EUR+58.22%3.79%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
VLTSAVOLTALIA
8.91 EUR−1.98%84.93K1.161.169B EUR−0.17 EUR−882.81%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua