Các công ty của Các công ty Đức hoạt động trong một ngành: Advertising/Marketing Services

Danh sách sau có Các công ty Đức hoạt động trong cùng ngành, Advertising/Marketing Services. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0WPWPP PLC LS-,10
8.25 EUR−1.67%08.926B EUR71.030.12 EUR−81.95%5.52%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
APMAD PEPPER MEDIA EO 0,05
2.00 EUR−1.49%046.112M EUR−0.03 EUR+57.53%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ECFMOUNTAIN ALLIANCE NA O.N.
2.08 EUR−3.70%00.0015.011M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
IPGINTERPUBL.GR. COS. DL-,10
29.8 EUR+0.68%011.316B EUR11.542.58 EUR+16.35%3.83%Dịch vụ Thương mại
Mua
OCNOMNICOM GRP INC. DL-,15
80.98 EUR−1.10%00.0016.28B EUR12.916.27 EUR+5.33%3.14%Dịch vụ Thương mại
Mua
SAXSTROEER SE + CO. KGAA
52.00 EUR−1.42%452.052.927B EUR3.52%Dịch vụ Thương mại
Mua