Bộ phận tự động hóa: OEM (Công nghiệp)

98
Cổ phiếu
478.602B
Giá trị vốn hóa thị trường
21.417K
Khối lượng
−0.46%
Thay đổi
+5.96%
Hiệu suất Tháng
+44.12%
Hiệu suất Năm
+3.17%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
18I ADIENT PLC DL-,001
36.60-0.33%-0.12Bán03.658B-1.2977000.00
18I ADIENT PLC REGISTERED SHARES DL -,001
36.24-0.28%-0.10Bán03.658B-1.2977000.00
18I ADIENT PLC DL-,001
35.94-4.52%-1.70Bán03.658B-1.2977000.00
18I ADIENT PLC DL-,001
35.90-0.99%-0.36Bán03.658B-1.2977000.00
18I ADIENT PLC DL-,001
37.44-4.34%-1.70Bán03.658B-1.2977000.00
18I ADIENT PLC DL-,001
39.26-0.30%-0.12Bán03.658B-1.2977000.00
7P0 ICHIKOH IND. LTD
5.48-3.28%-0.19Mua0565.236M18.090.313602.00
CAD CIE AUTOMOTIVE S.A. ACCIONES PORT. EO -,25
24.82-1.90%-0.48Bán03.137B17.121.4925209.00
CAD CIE AUTOMOTIVE INH.EO-,25
24.88-1.11%-0.28Mua03.137B17.221.4925209.00
CAD CIE AUTOMOTIVE INH.EO-,25
25.20-1.49%-0.38Mua03.137B17.331.4925209.00
CON CONTINENTAL AG O.N.
125.72-0.63%-0.80Mua025.301B-4.03236386.00
CON CONTINENTAL AG O.N.
126.50-0.39%-0.50Mua025.301B-4.03236386.00
CON CONTINENTAL AG O.N.
125.940.06%0.08Mua025.301B-4.03236386.00
CON CONTINENTAL AG O.N.
124.42-1.60%-2.02Bán289.764K25.301B-4.03236386.00
CON CONTINENTAL AG INHABER-AKTIEN O.N.
124.48-1.25%-1.58Bán2.229K25.301B-4.03236386.00
CON CONTINENTAL AG O.N.
124.84-0.90%-1.14Bán025.301B-4.03236386.00
CON CONTINENTAL AG O.N.
125.72-0.63%-0.80Mua025.301B-4.03236386.00
CON CONTINENTAL AG O.N.
125.00-0.79%-1.00Bán5525.301B-4.03236386.00
GMM GRAMMER AG O.N.
26.20-0.76%-0.20Mua0393.374M-3.36
GMM GRAMMER AG O.N.
26.300.38%0.10Mua0393.374M-3.36
GMM GRAMMER AG INHABER-AKTIEN O.N.
26.20-1.13%-0.30Mua7393.374M-3.36
GMM GRAMMER AG O.N.
26.601.53%0.40Mua0393.374M-3.36
GMM GRAMMER AG O.N.
26.400.76%0.20Mua24393.374M-3.36
GMM GRAMMER AG O.N.
26.00-0.76%-0.20Mua0393.374M-3.36
GMM GRAMMER AG O.N.
26.400.00%0.00Mua2.512K393.374M-3.36
GMM GRAMMER AG O.N.
26.600.00%0.00Mua0393.374M-3.36
GTX GENTEX CORP. DL-,06
27.030.07%0.02Bán0
GTX GENTEX CORP. DL-,06
27.22-0.37%-0.10Bán06.618B21.321.295303.00
GTX GENTEX CORP. DL-,06
27.06-0.04%-0.01Bán06.618B21.461.295303.00
GTX GENTEX CORP. REGISTERED SHARES DL -,06
27.05-0.22%-0.06Bán06.618B21.391.295303.00
HLE HELLA GMBH+CO. KGAA O.N.
56.62-1.01%-0.58Mua06.373B-3.6839376.00
HLE HELLA GMBH+CO. KGAA O.N.
56.50-0.84%-0.48Mua06.373B-3.6839376.00
HLE HELLA GMBH+CO. KGAA O.N.
55.82-1.69%-0.96Bán57.161K6.373B-3.6839376.00
HLE HELLA GMBH+CO. KGAA O.N.
56.50-0.84%-0.48Bán06.373B-3.6839376.00
HLE HELLA GMBH+CO. KGAA O.N.
55.92-1.24%-0.70Bán06.373B-3.6839376.00
HLE HELLA GMBH+CO. KGAA O.N.
56.64-1.19%-0.68Mua06.373B-3.6839376.00
HLE HELLA GMBH+CO. KGAA O.N.
56.92-0.45%-0.26Mua06.373B-3.6839376.00
HLE HELLA GMBH & CO. KGAA INHABER-AKTIEN O.N.
55.96-1.20%-0.68Bán9006.373B-3.6839376.00
JST JOST WERKE AG INH. O.N.
51.80-3.36%-1.80Bán75801.620M18.822.84
JST JOST WERKE AG INH. O.N.
52.00-3.88%-2.10Bán20801.620M19.352.84
JST JOST WERKE AG INH. O.N.
51.40-4.10%-2.20Bán0801.620M19.282.84
JST JOST WERKE AG INH. O.N.
51.30-0.97%-0.50Bán5.804K801.620M18.932.84
JST JOST WERKE AG INHABER-AKTIEN O.N.
51.300.20%0.10Bán457801.620M18.892.84
JST JOST WERKE AG INH. O.N.
51.40-4.10%-2.20Bán0801.620M19.282.84
JST JOST WERKE AG INH. O.N.
51.30-0.58%-0.30Bán0801.620M19.032.84
JST JOST WERKE AG INH. O.N.
51.300.00%0.00Bán0801.620M18.962.84
KBX KNORR-BREMSE AG INH O.N.
104.55-0.38%-0.40Mua016.999B31.603.2929714.00
KBX KNORR-BREMSE AG INH O.N.
105.15-0.38%-0.40Mua016.999B32.103.2929714.00
KBX KNORR-BREMSE AG INHABER-AKTIEN O.N.
106.051.39%1.45Sức mua mạnh66016.999B32.003.2929714.00
KBX KNORR-BREMSE AG INH O.N.
106.151.34%1.40Mua144.074K16.999B32.063.2929714.00
KBX KNORR-BREMSE AG INH O.N.
104.50-0.48%-0.50Mua016.999B31.623.2929714.00
KBX KNORR-BREMSE AG INH O.N.
106.001.05%1.10Sức mua mạnh10016.999B31.633.2929714.00
KBX KNORR-BREMSE AG INH O.N.
104.55-0.33%-0.35Mua016.999B31.603.2929714.00
KBX KNORR-BREMSE AG INH O.N.
105.951.48%1.55Sức mua mạnh016.999B31.953.2929714.00
PGN PARAGON KGAA INH O.N.
11.050.00%0.00Mua050.015M-21.59
PGN PARAGON KGAA INH O.N.
10.950.00%0.00Bán050.015M-21.59
PGN PARAGON GMBH & CO. KGAA INHABER-AKTIEN O.N.
11.00-0.45%-0.05Bán050.015M-21.59
PGN PARAGON KGAA INH O.N.
11.00-0.45%-0.05Mua050.015M-21.59
PGN PARAGON KGAA INH O.N.
11.050.00%0.00Mua050.015M-21.59
PGN PARAGON KGAA INH O.N.
11.050.00%0.00Mua050.015M-21.59
PGN PARAGON KGAA INH O.N.
11.100.45%0.05Mua1.527K50.015M-21.59
PWO PROGRESS-WERK OBERK. O.N.
31.201.30%0.40Mua096.875M-3.443093.00
PWO PROGRESS-WERK OBERK. O.N.
30.800.65%0.20Bán096.875M-3.443093.00
PWO PROGRESS-WERK OBERK. O.N.
31.801.27%0.40Theo dõi1.172K96.875M-3.443093.00
PWO PROGRESS-WERK OBERK. O.N.
31.400.00%0.00Bán096.875M-3.443093.00
PWO PROGRESS-WERK OBERK. O.N.
31.20-0.00%-0.00Bán20096.875M-3.443093.00
PWO PROGRESS-WERK OBERKIRCH AG INHABER-AKTIEN O.N.
31.200.65%0.20Bán1.910K96.875M-3.443093.00
PWO PROGRESS-WERK OBERK. O.N.
31.200.65%0.20Mua096.875M-3.443093.00
SF3 STS GROUP AG INHABER-AKTIEN O.N.
7.241.40%0.10Mua047.472M-3.431601.00
SF3 STS GROUP AG O.N.
7.28-1.09%-0.08Mua1.678K47.472M-3.431601.00
SF3 STS GROUP AG O.N.
7.300.27%0.02Mua047.472M-3.431601.00
SF3 STS GROUP AG O.N.
7.240.84%0.06Mua047.472M-3.431601.00
SF3 STS GROUP AG O.N.
7.400.00%0.00Mua047.472M-3.431601.00
SF3 STS GROUP AG O.N.
7.241.69%0.12Mua047.472M-3.431601.00
SFQ SAF-HOLLAND SE INH EO 1
12.61-2.17%-0.28Bán0590.126M0.353369.00
SFQ SAF-HOLLAND SE INH EO 1
12.46-2.58%-0.33Bán204590.126M0.353369.00
SFQ SAF-HOLLAND SE INH EO 1
12.43-3.04%-0.39Bán0590.126M0.353369.00
SFQ SAF-HOLLAND SE INH EO 1
12.43-2.13%-0.27Bán39.460K590.126M0.353369.00
SFQ SAF-HOLLAND SE INH EO 1
12.59-2.40%-0.31Bán7.091K590.126M0.353369.00
SFQ SAF-HOLLAND SE INH EO 1
12.61-2.17%-0.28Bán0590.126M0.353369.00
SFQ SAF-HOLLAND SE INH EO 1
12.64-0.47%-0.06Bán1.788K590.126M0.353369.00
SFQ SAF-HOLLAND SE INH EO 1
12.47-3.41%-0.44Bán9.451K590.126M0.353369.00
STM STABILUS S.A. INH. EO-,01
71.050.78%0.55Mua01.744B46.361.52
STM STABILUS S.A. INH. EO-,01
71.000.71%0.50Mua01.744B46.361.52
STM STABILUS S.A. INH. EO-,01
70.90-0.42%-0.30Mua9.507K1.744B46.521.52
STM STABILUS S.A. INH. EO-,01
71.050.78%0.55Mua01.744B46.361.52
STM STABILUS S.A. INH. EO-,01
71.000.28%0.20Mua01.744B46.651.52
STM STABILUS S.A. INH. EO-,01
71.050.78%0.55Mua01.744B46.361.52
STM STABILUS S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO -,01
70.80-0.42%-0.30Mua01.744B46.591.52
STM STABILUS S.A. INH. EO-,01
70.80-0.28%-0.20Mua01.744B46.361.52
ZIL2 ELRINGKLINGER AG NA O.N.
14.98-0.20%-0.03Bán902987.149M-0.089724.00
ZIL2 ELRINGKLINGER AG NA O.N.
15.070.13%0.02Bán0987.149M-0.089724.00
ZIL2 ELRINGKLINGER AG NAMENS-AKTIEN O.N.
14.95-0.66%-0.10Bán684987.149M-0.089724.00
ZIL2 ELRINGKLINGER AG NA O.N.
14.98-0.86%-0.13Bán126.225K987.149M-0.089724.00
ZIL2 ELRINGKLINGER AG NA O.N.
15.160.46%0.07Bán0987.149M-0.089724.00
ZIL2 ELRINGKLINGER AG NA O.N.
15.160.33%0.05Bán0987.149M-0.089724.00
ZIL2 ELRINGKLINGER AG NA O.N.
15.00-0.40%-0.06Bán0987.149M-0.089724.00
ZIL2 ELRINGKLINGER AG NA O.N.
15.16-3.32%-0.52Bán0987.149M-0.089724.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter