Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

219
Cổ phiếu
2132.651B
Giá trị vốn hóa thị trường
349
Khối lượng
−0.39%
Thay đổi
+0.38%
Hiệu suất Tháng
+29.82%
Hiệu suất Năm
+17.86%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
01HHORIBA LTD
50.5 EUR1.00%02.155B EUR8.076.26 EUR58.76%3.23%Sản xuất Chế tạo
Mua
03MMARTINREA INTL INC.
8.80 EUR1.73%0704.049M EUR5.671.55 EUR604.34%1.59%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
0BKMITSUBISHI STEEL MFG
9.95 EUR−1.49%0155.503M EUR13.360.74 EUR40.58%3.13%Sản xuất Chế tạo
0ENCORAL PRODUCTS LS-,01
0.169 EUR0.00%017.353M EUR10.440.02 EUR2.99%Sản xuất Chế tạo
0H2MAXELL LTD.
10.7 EUR2.88%0489.78M EUR13.300.80 EUR2.37%Sản xuất Chế tạo
Mua
0JLALUMASC GRP PLC LS -,125
1.85 EUR3.93%067.009M EUR6.880.27 EUR10.93%6.18%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
0MODMG MORI CO. LTD.
16.5 EUR0.00%02.102B EUR11.961.38 EUR46.09%3.01%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
11TTOYODA GOSEI CO.LTD
21.2 EUR0.95%1112.752B EUR17.291.23 EUR33.39%1.79%Sản xuất Chế tạo
Mua
12KFUJI SEIKI CO.
2.28 EUR2.70%018.11M EUR13.140.17 EUR−35.12%1.95%Sản xuất Chế tạo
1LNBSPIR.-SARC.E.LS-,26923076
110 EUR0.92%58.136B EUR33.123.32 EUR2.42%1.58%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
22ETRI CHEMICAL LABORAT.INC.
19.3 EUR4.32%0617.767M EUR27.400.70 EUR−36.57%1.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
25DTRIFAST PLC LS-,05
0.905 EUR−0.55%0127.449M EUR−0.02 EUR−148.13%2.62%Sản xuất Chế tạo
Mua
2FBFORTUNE BRANDS INNOVATION
58.5 EUR−1.68%07.509B EUR16.443.56 EUR−32.57%1.55%Sản xuất Chế tạo
Mua
2MWMETAWATER CO.LTD
11.6 EUR0.87%0443.489M EUR15.000.77 EUR−34.96%2.26%Sản xuất Chế tạo
Mua
2VOVALMET OYJ
21.88 EUR−0.68%04.049B EUR11.161.96 EUR−3.05%2.96%Sản xuất Chế tạo
Mua
2YOPRESS KOGYO CO. LTD
4.46 EUR1.36%0457.759M EUR9.580.47 EUR10.73%3.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
3AD1EPIROC AB A
17.580 EUR0.00%5020.386B EUR26.220.67 EUR12.49%1.53%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
3AD2EPIROC AB B
14.81 EUR−0.20%020.386B EUR22.090.67 EUR12.49%1.81%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
3N8NABTESCO CORP.
17.4 EUR1.16%02.086B EUR13.691.27 EUR2.88%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
42WWEIR GRP PLC LS-,125
21.8 EUR−0.91%05.72B EUR19.711.11 EUR1.71%Sản xuất Chế tạo
Mua
46GAGARO AB
3.076 EUR−5.93%0163.913M EUR24.460.13 EUR−60.85%1.04%Sản xuất Chế tạo
Mua
4FZORBIA ADVANCE CORP.
2.10 EUR−2.78%04.27B EUR37.460.06 EUR−86.45%6.01%Sản xuất Chế tạo
Mua
4PGOTIS WORLDWID.CORP DL-,01
75.94 EUR0.03%15031.419B EUR26.092.91 EUR4.92%1.56%Sản xuất Chế tạo
Mua
4PNCARRIER GLBL CORP DL-,01
50.16 EUR1.72%38041.812B EUR21.702.31 EUR−22.69%1.33%Sản xuất Chế tạo
Mua
60VKYB CORPORATION
31.0 EUR0.00%0814.662M EUR4.746.54 EUR8.40%3.98%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
64MEXEDY CORP.
16.8 EUR0.60%0808.769M EUR21.950.77 EUR−54.51%3.31%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
67XMUSASHI SEIMITSU IND.
10.2 EUR0.99%0679.098M EUR23.760.43 EUR8.72%1.83%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
69LDAIDO METAL CO.LTD
3.70 EUR2.78%0172.416M EUR−0.28 EUR−253.29%2.06%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
6JKJTEKT CORP.
9.30 EUR0.54%03.201B EUR10.890.85 EUR130.50%2.04%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
6NVDAIHEN CORP.
32.8 EUR−1.20%0826.507M EUR10.353.17 EUR8.89%3.07%Sản xuất Chế tạo
Mua
6OJSTELRAD GROUP PLC LS 1
1.21 EUR−0.82%0162.948M EUR11.390.11 EUR4.25%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
6X5MARUWA CO. LTD.
146 EUR1.39%01.817B EUR20.587.09 EUR−18.21%0.34%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
703ALFEN N.V. EO -,10
44.23 EUR−0.49%200954.779M EUR25.551.73 EUR133.48%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
7AGAG GROWTH INTL INC.
38.2 EUR0.53%44732.93M EUR−1.16 EUR−257.01%1.09%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
7FHTECNOGLASS INC. DL-,0001
31.4 EUR−0.63%01.504B EUR8.073.89 EUR105.46%0.99%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
7HLHILL + SMITH LS-,25
19.85 EUR0.76%01.637B EUR21.040.94 EUR220.65%1.98%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
7P0ICHIKOH IND. LTD
3.64 EUR3.41%0347.543M EUR9.700.38 EUR128.11%1.75%Sản xuất Chế tạo
7TCTOKAI CARBON
7.50 EUR0.67%01.599B EUR8.660.87 EUR33.71%2.79%Sản xuất Chế tạo
Mua
7VKBUNKA SHUTTER
7.05 EUR−0.70%0484.3M EUR9.640.73 EUR23.96%3.69%Sản xuất Chế tạo
7VYSWCC CORP.
13.5 EUR0.00%0410.38M EUR7.101.90 EUR−12.87%2.77%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
8UMNACHI-FUJIKOSHI
26.0 EUR0.00%0624.366M EUR8.203.17 EUR−8.13%2.66%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
917ENGCON AB B
6.380 EUR−3.70%029.490.22 EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
95BMAKINO MILLG MACH.
42.4 EUR0.95%01.043B EUR8.734.86 EUR26.26%2.21%Sản xuất Chế tạo
Mua
9DKABC TECHNOLOGIES HOLDINGS
4.62 EUR0.00%0542.018M EUR−0.37 EUR60.94%2.25%Sản xuất Chế tạo
Bán
AA2AMADA CO. LTD.
9.75 EUR−2.01%03.419B EUR14.160.69 EUR15.73%3.09%Sản xuất Chế tạo
Mua
AAGAUMANN AG INH O.N.
14.94 EUR−1.19%0229.36M EUR52.240.29 EUR0.66%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ACO4ATLAS COPCO A
12.055 EUR−0.86%057.064B EUR26.660.45 EUR16.75%1.46%Sản xuất Chế tạo
Mua
ACO5ATLAS COPCO B FRIA. O.N.
10.435 EUR−0.05%057.064B EUR23.080.45 EUR16.75%1.68%Sản xuất Chế tạo
Mua
AGJAGCO CORP. DL-,01
108.30 EUR−0.64%08.206B EUR7.9713.60 EUR35.14%0.91%Sản xuất Chế tạo
Mua
AIXAAIXTRON SE
33.40 EUR−0.68%6653.793B EUR33.141.01 EUR−1.18%0.92%Sản xuất Chế tạo
Mua
AKNAISIN CORP.
36.0 EUR−0.55%09.835B EUR26.791.34 EUR−56.15%2.95%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
ALZCASSA-ABLOY AB B SK-,33
20.13 EUR0.00%022.605B EUR19.481.03 EUR7.91%1.88%Sản xuất Chế tạo
Mua
AOMDALSTOM S.A. INH. EO 7
23.23 EUR−0.09%08.969B EUR−0.34 EUR−139.61%1.07%Sản xuất Chế tạo
Mua
AP2APPLIED MATERIALS INC.
128.34 EUR1.09%5107.548B EUR18.616.90 EUR−5.62%0.85%Sản xuất Chế tạo
Mua
AVSASM INTL N.V. EO-,04
375.30 EUR−2.99%7518.797B EUR30.2812.39 EUR6.99%0.65%Sản xuất Chế tạo
Mua
AZ2ANDRITZ AG
48.58 EUR1.38%1044.776B EUR10.294.72 EUR31.73%4.37%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
B15ABRP INC. SUBORD.VOT. O.N.
70.0 EUR2.19%9.433K5.395B EUR8.148.60 EUR33.60%0.68%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
BGWBORGWARNER INC. DL-,01
38.165 EUR1.50%09.046B EUR10.303.71 EUR44.77%1.52%Sản xuất Chế tạo
Mua
BRVBRADY CORP.N.V.C.A DL-,01
52.0 EUR0.00%02.547B EUR16.303.19 EUR12.19%1.65%Sản xuất Chế tạo
Mua
BSIBE SEMICON.INDSINH.EO-,01
90.66 EUR1.61%07.364B EUR41.042.21 EUR−37.06%3.12%Sản xuất Chế tạo
Mua
CAT1CATERPILLAR INC. DL 1
260 EUR1.96%50131.519B EUR17.6414.74 EUR23.57%1.79%Sản xuất Chế tạo
Mua
CEAFRIWO AG O.N.
30.2 EUR−1.31%0265.189M EUR−0.24 EUR69.85%0.00%Sản xuất Chế tạo
CUMCUMMINS INC. DL 2,50
217.1 EUR1.69%030.863B EUR13.2616.37 EUR20.03%2.77%Sản xuất Chế tạo
Mua
CY1KSBF AG
4.76 EUR−1.65%046.979M EUR−0.19 EUR−183.80%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
DAOSCREEN HOLDINGS CO. LTD.
94.0 EUR5.03%04.225B EUR14.076.68 EUR−15.77%2.55%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
DARDATRON AG INH.O.N.
10.5 EUR0.00%5042.166M EUR8.961.17 EUR61.64%1.89%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
DCODEERE CO. DL 1
361.1 EUR1.01%38103.564B EUR11.7430.76 EUR57.19%1.27%Sản xuất Chế tạo
Mua
DEZDEUTZ AG O.N.
4.120 EUR−1.67%101527.043M EUR5.260.78 EUR78.91%3.59%Sản xuất Chế tạo
Mua
DK8DAIKYONISHIKAWA CORP.
5.35 EUR0.00%0384.117M EUR21.420.25 EUR3.52%Sản xuất Chế tạo
DKIDAIKIN IND. LTD
152.15 EUR−1.74%645.068B EUR26.235.80 EUR15.31%0.99%Sản xuất Chế tạo
Mua
DLXDELIGNIT AG INH.O.N.
4.32 EUR−5.26%047.729M EUR1.07%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
DNODENSO CORP.
64.02 EUR0.31%048.571B EUR21.752.94 EUR41.69%1.82%Sản xuất Chế tạo
Mua
DUEDUERR AG O.N.
25.32 EUR0.00%1801.776B EUR12.352.05 EUR57.72%2.73%Sản xuất Chế tạo
Mua
EAREBARA CORP.
45.0 EUR−1.32%04.129B EUR12.333.65 EUR8.01%2.91%Sản xuất Chế tạo
Mua
EJIEBARA JITSUGYO
17.7 EUR0.00%0213.13M EUR14.131.25 EUR−5.45%3.01%Sản xuất Chế tạo
Mua
ENRSIEMENS ENERGY AG
12.470 EUR0.93%17.908K9.72B EUR−3.91 EUR−185.01%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
EOBARCOSA INC. DL -,01
69.5 EUR2.21%03.387B EUR13.045.33 EUR196.91%0.27%Sản xuất Chế tạo
Mua
ER7ERAMET SA INH. EO 3,05
71.10 EUR−1.18%02.048B EUR12.695.60 EUR4.88%Sản xuất Chế tạo
Mua
ETEEKOTECHNIKA AG A O.N.
12.3 EUR−1.60%039.564M EUR1.408.82 EUR203.72%0.00%Sản xuất Chế tạo
EW3ENCORE WIRE CORP. DL-,01
162.30 EUR−1.25%02.764B EUR5.7528.20 EUR−13.29%0.05%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
F5MFUJI CORP.
14.9 EUR0.00%01.478B EUR12.621.18 EUR−21.57%3.31%Sản xuất Chế tạo
Mua
FA9SPECTRIS PLC LS-,05
38.55 EUR0.78%03.999B EUR25.521.51 EUR−34.47%2.24%Sản xuất Chế tạo
Mua
FAUFORVIA SE INH EO 7
19.530 EUR0.26%03.819B EUR−0.29 EUR−121.73%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
FCVF.C.C. CO. LTD
12.2 EUR2.52%0611.401M EUR8.721.40 EUR27.95%2.89%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
FJCFUJITEC
22.2 EUR1.83%01.704B EUR30.030.74 EUR−17.63%2.12%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
FJEFUJI ELECTRIC CO. LTD.
43.6 EUR1.40%06.154B EUR15.392.83 EUR−9.46%1.69%Sản xuất Chế tạo
Mua
FJKFUJIKURA LTD
7.80 EUR1.30%02.143B EUR7.741.01 EUR−3.10%2.45%Sản xuất Chế tạo
Mua
FPHFRANCOTYP-POSTALIA HLDG
3.04 EUR0.00%57150.378M EUR13.060.23 EUR−24.07%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
FUCFANUC CORP.
25.00 EUR0.00%22524.972B EUR23.661.06 EUR−8.23%2.70%Sản xuất Chế tạo
Mua
G14SIGNIFY N.V. EO -,01
24.66 EUR−0.92%03.098B EUR6.04%Sản xuất Chế tạo
Mua
G1AGEA GROUP AG
35.06 EUR−0.31%06.092B EUR14.062.49 EUR38.66%2.69%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
G9YGS YUASA CORP.
17.1 EUR−0.58%01.335B EUR14.481.18 EUR111.32%1.86%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
GA8GRACO INC. DL 1
68.36 EUR0.06%011.702B EUR25.372.69 EUR11.26%1.25%Sản xuất Chế tạo
Mua
GCPGENL EL. CO. DL -,06
104.5 EUR−0.95%270114.319B EUR13.907.52 EUR0.29%Sản xuất Chế tạo
Mua
GILDMG MORI AG O.N.
42.6 EUR−0.23%03.373B EUR25.971.64 EUR128.45%2.41%Sản xuất Chế tạo
GJBSTEELCASE INC. A
10.3 EUR−0.96%01.188B EUR23.830.43 EUR226.00%3.62%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
GMMGRAMMER AG O.N.
11.8 EUR−1.67%0177.316M EUR−3.64 EUR−29.41%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
GOBST GOBAIN EO 4
56.00 EUR−0.27%19528.56B EUR10.565.30 EUR29.74%3.56%Sản xuất Chế tạo
Mua
GTXGENTEX CORP. DL-,06
30.0 EUR0.67%07.044B EUR21.051.43 EUR10.70%1.50%Sản xuất Chế tạo
Mua
HC2HURCO COS INC.
20.2 EUR0.00%0133.616M EUR43.770.46 EUR−64.38%2.83%Sản xuất Chế tạo