Công nghệ Sinh học (Công nghiệp)

197
Cổ phiếu
4399.202B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.523K
Khối lượng
+1.61%
Thay đổi
+14.43%
Hiệu suất Tháng
+48.95%
Hiệu suất Năm
+59.12%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
05Y VIVORYON THERAPEUTICS
20.500.49%0.10Mua200398.711M-0.83
05Y 05Y
19.98-0.60%-0.12Mua150398.711M-0.83
05Y VIVORYON THERAPEUTICS
19.50-2.01%-0.40Mua0398.711M-0.83
05Y VIVORYON THERAPEUTICS
19.980.00%0.00Mua0398.711M-0.83
05Y VIVORYON THERAPEUTICS
19.980.40%0.08Mua0398.711M-0.83
05Y VIVORYON THERAPEUTICS
20.00-0.50%-0.10Mua2.426K398.711M-0.83
0QF MODERNA INC. DL-,0001
287.954.69%12.90Mua189110.433B257.791.251300.00
0QF MODERNA INC. DL-,0001
289.805.17%14.25Mua1.616K110.433B258.261.251300.00
0QF MODERNA INC. DL-,0001
290.455.24%14.45Mua5.647K110.433B258.681.251300.00
0QF MODERNA INC. DL-,0001
290.155.59%15.35Sức mua mạnh393110.433B257.551.251300.00
0QF MODERNA INC. DL-,0001
282.054.23%11.45Mua56.931K110.433B253.621.251300.00
0QF MODERNA INC. DL-,0001
290.107.52%20.30Sức mua mạnh117110.433B252.871.251300.00
0QF MODERNA INC. REGISTERED SHARES DL-,0001
295.257.74%21.20Sức mua mạnh11.788K110.433B256.851.251300.00
0QF MODERNA INC. DL-,0001
287.556.28%17.00Sức mua mạnh174110.433B253.571.251300.00
22UA BIONTECH SE SPON. ADRS 1
234.300.82%1.90Mua404.964K57.699B48.335.101941.00
4OR1 ORGANOVO HLDGS DL-,01
6.62-1.34%-0.09Sức bán mạnh057.536M-2.099.00
4OR1 ORGANOVO HLDGS DL-,01
6.50-2.40%-0.16Sức bán mạnh10057.536M-2.099.00
4OR1 ORGANOVO HLDGS DL-,01
6.74-1.54%-0.10Bán3757.536M-2.099.00
4OR1 ORGANOVO HLDGS DL-,01
6.62-0.53%-0.04Bán1.000K57.536M-2.099.00
4OR1 ORGANOVO HLDGS DL-,01
6.62-0.97%-0.07Bán057.536M-2.099.00
AMG AMGEN INC. DL-,0001
208.100.36%0.75Mua0119.557B20.1910.3424300.00
AMG AMGEN INC. DL-,0001
210.700.89%1.85Sức mua mạnh1.570K119.557B20.3410.3424300.00
AMG AMGEN INC. DL-,0001
208.250.05%0.10Mua95119.557B20.2710.3424300.00
AMG AMGEN INC. DL-,0001
207.900.34%0.70Mua0119.557B20.1710.3424300.00
AMG AMGEN INC. DL-,0001
208.350.00%0.00Mua0119.557B20.2910.3424300.00
AMG AMGEN INC. DL-,0001
210.650.98%2.05Sức mua mạnh25119.557B20.3110.3424300.00
AMG AMGEN INC. DL-,0001
207.900.51%1.05Mua0119.557B20.1410.3424300.00
AMG AMGEN INC. REGISTERED SHARES DL -,0001
209.700.43%0.90Mua0119.557B20.3310.3424300.00
AXP ALEXION PHARMAC. DL-,0001
154.320.26%0.40Mua034.295B59.172.673837.00
AXP ALEXION PHARMACEUTICALS INC. REGISTERED SHARES DL -,0001
154.081.54%2.34Mua11034.295B58.342.673837.00
AXP ALEXION PHARMAC. DL-,0001
152.500.50%0.76Mua034.295B58.342.673837.00
AXP ALEXION PHARMAC. DL-,0001
152.500.00%0.00Mua034.295B58.632.673837.00
B8F BIOFRONTERA AG NA O.N.
2.73-1.44%-0.04Bán0158.809M-0.25149.00
B8F BIOFRONTERA AG NA O.N.
2.903.57%0.10Sức mua mạnh45158.809M-0.25149.00
B8F BIOFRONTERA AG NAMENS-AKTIEN O.N.
2.74-1.44%-0.04Bán0158.809M-0.25149.00
B8F BIOFRONTERA AG NA O.N.
2.76-0.72%-0.02Mua0158.809M-0.25149.00
B8F BIOFRONTERA AG NA O.N.
2.76-4.50%-0.13Mua0158.809M-0.25149.00
B8F BIOFRONTERA AG NA O.N.
2.73-0.36%-0.01Bán0158.809M-0.25149.00
B8F BIOFRONTERA AG NA O.N.
2.800.00%0.00Mua9.862K158.809M-0.25149.00
BM8 BIOMARIN PHAR. DL-,001
65.60-2.18%-1.46Sức bán mạnh012.191B19.683.733059.00
BM8 BIOMARIN PHAR. DL-,001
66.68-1.80%-1.22Sức bán mạnh012.191B19.933.733059.00
BM8 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. REGISTERED SHARES DL -,001
65.82-2.60%-1.76Sức bán mạnh012.191B19.843.733059.00
BM8 BIOMARIN PHAR. DL-,001
67.12-0.65%-0.44Bán012.191B19.833.733059.00
BM8 BIOMARIN PHAR. DL-,001
67.18-0.15%-0.10Bán012.191B19.753.733059.00
BM8 BIOMARIN PHAR. DL-,001
66.64-1.13%-0.76Sức bán mạnh012.191B19.783.733059.00
BNN B.R.A.I.N. BIOTECHNOLOGY AG NAMENS-AKTIEN O.N.
9.861.44%0.14Mua0197.025M-0.32279.00
BNN BRAIN BIOTEC NA O.N.
10.051.31%0.13Mua1.330K197.025M-0.32279.00
BNN BRAIN BIOTEC NA O.N.
9.960.00%0.00Sức mua mạnh0197.025M-0.32279.00
BNN BRAIN BIOTEC NA O.N.
9.72-2.21%-0.22Mua0197.025M-0.32279.00
BNN BRAIN BIOTEC NA O.N.
9.72-2.41%-0.24Mua0197.025M-0.32279.00
BNN BRAIN BIOTEC NA O.N.
9.72-4.71%-0.48Mua0197.025M-0.32279.00
BNN BRAIN BIOTEC NA O.N.
9.840.82%0.08Mua0197.025M-0.32279.00
C6O CLOVIS ONCOLOGY DL-,001
4.18-3.97%-0.17Sức bán mạnh0446.301M-3.15429.00
C6O CLOVIS ONCOLOGY DL-,001
4.35-0.84%-0.04Sức bán mạnh0446.301M-3.15429.00
C6O CLOVIS ONCOLOGY INC. REGISTERED SHARES DL -,001
4.18-4.33%-0.19Sức bán mạnh0446.301M-3.15429.00
C6O CLOVIS ONCOLOGY DL-,001
4.23-2.15%-0.09Bán200446.301M-3.15429.00
C6O CLOVIS ONCOLOGY DL-,001
4.23-3.58%-0.16Sức bán mạnh0446.301M-3.15429.00
C6O CLOVIS ONCOLOGY DL-,001
4.23-3.21%-0.14Sức bán mạnh30446.301M-3.15429.00
DUL ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001
154.001.22%1.85Mua018.170B-6.421453.00
DUL ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001
155.352.14%3.25Sức mua mạnh2218.170B-6.421453.00
DUL ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001
154.800.32%0.50Mua018.170B-6.421453.00
DUL ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001
154.300.33%0.50Mua018.170B-6.421453.00
DUL ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC REGISTERED SHARES DL -,0001
153.550.62%0.95Mua018.170B-6.421453.00
DUL ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001
154.001.22%1.85Mua018.170B-6.421453.00
DUL ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001
154.001.22%1.85Mua018.170B-6.421453.00
EX9 EXELIXIS INC. DL-,01
14.22-1.49%-0.21Bán1614.514B84.770.18773.00
EX9 EXELIXIS INC. DL-,01
14.30-0.38%-0.06Bán04.514B84.270.18773.00
EX9 EXELIXIS INC. DL-,01
14.813.39%0.48Bán04.514B84.100.18773.00
EX9 EXELIXIS INC. REGISTERED SHARES DL -,01
14.12-1.43%-0.20Bán04.514B84.130.18773.00
EX9 EXELIXIS INC. DL-,01
14.803.35%0.48Bán04.514B84.100.18773.00
FYB FORMYCON AG
58.20-0.00%-0.00Bán0643.500M-0.55131.00
FYB FORMYCON AG
58.70-0.84%-0.50Bán177643.500M-0.55131.00
FYB FORMYCON AG
58.000.69%0.40Bán0643.500M-0.55131.00
FYB FORMYCON AG
58.601.21%0.70Bán0643.500M-0.55131.00
FYB FORMYCON AG
58.500.86%0.50Bán0643.500M-0.55131.00
FYB FORMYCON AG
59.201.20%0.70Bán1.822K643.500M-0.55131.00
FYB FORMYCON AG INHABER-AKTIEN O.N.
58.500.86%0.50Bán319643.500M-0.55131.00
GBY SANGAMO THERAP.INC.DL-,01
8.56-1.77%-0.15Sức bán mạnh201.243B-0.75413.00
GBY SANGAMO THERAPEUTICS INC. REGISTERED SHARES DL -,01
8.49-2.64%-0.23Bán1501.243B-0.75413.00
GBY SANGAMO THERAP.INC.DL-,01
8.42-3.08%-0.27Sức bán mạnh01.243B-0.75413.00
GBY SANGAMO THERAP.INC.DL-,01
8.54-0.70%-0.06Bán01.243B-0.75413.00
GBY SANGAMO THERAP.INC.DL-,01
8.53-1.46%-0.13Bán01.243B-0.75413.00
GBY SANGAMO THERAP.INC.DL-,01
8.55-1.88%-0.16Bán01.243B-0.75413.00
GIS GILEAD SCIENCES DL-,001
58.480.90%0.52Mua20073.204B300.220.2013600.00
GIS GILEAD SCIENCES DL-,001
58.340.28%0.16Mua073.204B301.360.2013600.00
GIS GILEAD SCIENCES DL-,001
58.390.64%0.37Mua073.204B300.530.2013600.00
GIS GILEAD SCIENCES DL-,001
58.730.75%0.44Sức mua mạnh6.752K73.204B301.930.2013600.00
GIS GILEAD SCIENCES DL-,001
58.760.70%0.41Sức mua mạnh073.204B302.240.2013600.00
GIS GILEAD SCIENCES DL-,001
58.340.74%0.43Mua073.204B299.960.2013600.00
GIS GILEAD SCIENCES INC. REGISTERED SHARES DL -,001
58.891.34%0.78Sức mua mạnh10973.204B301.000.2013600.00
GIS GILEAD SCIENCES DL-,001
58.17-0.21%-0.12Mua25673.204B301.930.2013600.00
GXE GALAPAGOS N.V.
51.01-0.39%-0.20Bán03.361B-4.101304.00
GXE GALAPAGOS N.V.
50.28-0.42%-0.21Bán2003.361B-4.101304.00
GXE GALAPAGOS N.V.
51.02-0.64%-0.33Bán03.361B-4.101304.00
GXE GALAPAGOS N.V. ACTIONS NOM. O.N.
51.080.29%0.15Bán03.361B-4.101304.00
GXE GALAPAGOS N.V.
50.91-1.05%-0.54Sức bán mạnh03.361B-4.101304.00
GXE GALAPAGOS N.V.
51.000.00%0.00Sức bán mạnh03.361B-4.101304.00
HPHA HEIDELBERG PHARMA AG O.N.
7.05-0.56%-0.04Bán0243.312M-0.7284.00
HPHA HEIDELBERG PHARMA AG O.N.
7.070.14%0.01Bán0243.312M-0.7284.00
HPHA HEIDELBERG PHARMA AG O.N.
7.11-0.14%-0.01Bán926243.312M-0.7284.00
HPHA HEIDELBERG PHARMA AG O.N.
7.070.14%0.01Bán0243.312M-0.7284.00
HPHA HEIDELBERG PHARMA AG O.N.
7.02-2.09%-0.15Bán0243.312M-0.7284.00
HPHA HEIDELBERG PHARMA AG INHABER-AKTIEN O.N.
6.73-5.48%-0.39Sức bán mạnh695243.312M-0.7284.00
HPHA HEIDELBERG PHARMA AG O.N.
7.160.00%0.00Bán0243.312M-0.7284.00
IDP BIOGEN INC. DL -,0005
275.90-1.64%-4.60Bán041.776B26.6810.549100.00
IDP BIOGEN INC. REGISTERED SHARES DL-,0005
275.20-1.87%-5.25Bán23941.776B26.6810.549100.00
IDP BIOGEN INC. DL -,0005
277.551.50%4.10Bán041.776B26.0110.549100.00
IDP BIOGEN INC. DL -,0005
271.85-1.11%-3.05Bán7941.776B26.1510.549100.00
IDP BIOGEN INC. DL -,0005
277.551.50%4.10Bán041.776B26.0110.549100.00
IDP BIOGEN INC. DL -,0005
276.65-0.05%-0.15Bán2.058K41.776B26.3310.549100.00
IDP BIOGEN INC. DL -,0005
277.501.48%4.05Bán041.776B26.0110.549100.00
IDP BIOGEN INC. DL -,0005
276.25-1.06%-2.95Bán041.776B26.5610.549100.00
IF0 INFLARX N.V. EO 0,12
2.17-1.99%-0.04Sức bán mạnh098.773M-1.1149.00
IF0 INFLARX N.V. AANDELEN OP NAAM EO 0,12
2.18-1.98%-0.04Sức bán mạnh098.773M-1.1149.00
IF0 INFLARX N.V. EO 0,12
2.240.00%0.00Bán098.773M-1.1149.00
IF0 INFLARX N.V. EO 0,12
2.21-0.98%-0.02Sức bán mạnh098.773M-1.1149.00
IF0 INFLARX N.V. EO 0,12
2.210.09%0.00Sức bán mạnh098.773M-1.1149.00
IF0 INFLARX N.V. EO 0,12
2.17-2.34%-0.05Sức bán mạnh098.773M-1.1149.00
ILU ILLUMINA INC. DL-,01
417.901.63%6.70Mua060.394B113.043.677800.00
ILU ILLUMINA INC. REGISTERED SHARES DL -,01
418.902.02%8.30Mua860.394B112.883.677800.00
ILU ILLUMINA INC. DL-,01
418.000.92%3.80Mua560.394B113.873.677800.00
ILU ILLUMINA INC. DL-,01
413.400.95%3.90Mua560.394B112.573.677800.00
ILU ILLUMINA INC. DL-,01
410.601.41%5.70Mua060.394B111.313.677800.00
ILU ILLUMINA INC. DL-,01
413.101.52%6.20Mua060.394B111.863.677800.00
IMU IMMUNOGEN INC. DL-,01
4.810.00%0.00Bán0951.984M-0.2379.00
IMU IMMUNOGEN INC. REGISTERED SHARES DL -,01
4.69-2.03%-0.10Bán0951.984M-0.2379.00
IMU IMMUNOGEN INC. DL-,01
4.73-3.37%-0.17Sức bán mạnh0951.984M-0.2379.00
IMU IMMUNOGEN INC. DL-,01
4.74-4.57%-0.23Sức bán mạnh0951.984M-0.2379.00
IMU IMMUNOGEN INC. DL-,01
4.70-2.69%-0.13Sức bán mạnh0951.984M-0.2379.00
IMU IMMUNOGEN INC. DL-,01
4.74-2.53%-0.12Sức bán mạnh0951.984M-0.2379.00
MDG1 MEDIGENE AG NA O.N.
3.940.00%0.00Bán097.514M-1.18121.00
MDG1 MEDIGENE AG NAMENS-AKTIEN O.N.
3.92-0.13%-0.01Bán4.100K97.514M-1.18121.00
MDG1 MEDIGENE AG NA O.N.
3.88-1.15%-0.04Bán55097.514M-1.18121.00
MDG1 MEDIGENE AG NA O.N.
3.930.38%0.01Bán097.514M-1.18121.00
MDG1 MEDIGENE AG NA O.N.
3.90-1.76%-0.07Bán22.889K97.514M-1.18121.00
MDG1 MEDIGENE AG NA O.N.
3.930.38%0.01Bán097.514M-1.18121.00
MDG1 MEDIGENE AG NA O.N.
3.88-0.77%-0.03Sức bán mạnh097.514M-1.18121.00
MDG1 MEDIGENE AG NA O.N.
3.930.38%0.01Bán097.514M-1.18121.00
MOR MORPHOSYS AG O.N.
54.68-0.65%-0.36Bán182.054K1.803B-5.40615.00
MOR MORPHOSYS AG O.N.
54.80-2.39%-1.34Bán451.803B-5.40615.00
MOR MORPHOSYS AG INHABER-AKTIEN O.N.
54.62-1.19%-0.66Bán2.396K1.803B-5.40615.00
MOR MORPHOSYS AG O.N.
54.48-1.16%-0.64Bán01.803B-5.40615.00
MOR MORPHOSYS AG O.N.
55.20-1.85%-1.04Bán01.803B-5.40615.00
MOR MORPHOSYS AG O.N.
55.20-1.71%-0.96Bán301.803B-5.40615.00
MOR MORPHOSYS AG O.N.
54.50-0.95%-0.52Bán1.435K1.803B-5.40615.00
MOR MORPHOSYS AG O.N.
54.76-2.46%-1.38Bán2901.803B-5.40615.00
MYD MYRIAD GENETICS DL-,01
27.290.63%0.17Sức mua mạnh02.108B-2.482700.00
MYD MYRIAD GENETICS INC. REGISTERED SHARES DL -,01
27.322.28%0.61Mua02.108B-2.482700.00
MYD MYRIAD GENETICS DL-,01
27.290.59%0.16Sức mua mạnh02.108B-2.482700.00
MYD MYRIAD GENETICS DL-,01
27.240.22%0.06Mua02.108B-2.482700.00
Tải thêm