Các công ty của Các công ty Đức hoạt động trong một ngành: công nghệ sinh học

Danh sách sau có Các công ty Đức hoạt động trong cùng ngành, công nghệ sinh học. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như MODERNA INC hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như MORPHOSYS, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
GISGILEAD SCIENCES DL-,001
74.612 B EUR59.87 EUR−0.71%2300.29180.090.33 EUR−91.86%4.70%Công nghệ Sức khỏe
Mua
0QFMODERNA INC
49.246 B EUR123.80 EUR−2.37%1810.27−14.53 EUR−235.89%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
ILUILLUMINA INC. DL-,01
16.19 B EUR100.78 EUR−0.71%00.00−7.56 EUR+71.35%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
MORMORPHOSYS
2.493 B EUR66.30 EUR+2.79%1290.49−12.82 EUR−500.07%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
83B3SBIO INC. DL -,00001
1.798 B EUR0.680 EUR−1.45%08.440.08 EUR−4.07%1.62%Công nghệ Sức khỏe
Mua
AYJVALNEVA SE
451.398 M EUR3.194 EUR−3.09%1.23 K0.13−0.18 EUR+84.99%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
888Q4BASEBIO PLC EO 1
265.973 M EUR20.0 EUR−0.99%3092.07−0.72 EUR−129.78%0.00%Công nghệ Sức khỏe
V3VVITA 34 AG NA O.N.
83.036 M EUR4.64 EUR+1.75%00.00−0.01 EUR+99.36%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
PSHSERNOVA CORP.
63.895 M EUR0.2006 EUR−2.72%00.00−0.09 EUR−30.67%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BNNBRAIN BIOTEC NA O.N.
56.148 M EUR2.52 EUR−3.45%00.00−0.37 EUR−0.71%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
MDG1MEDIGENE AG NA O.N.
36.991 M EUR1.225 EUR−0.81%1.02 K0.24−0.63 EUR−62.02%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BIG1BIO-GATE AG O.N.
10.168 M EUR1.10 EUR+0.92%2.5 K1.74−0.18 EUR−157.02%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
77V0DARWIN AG INH O.N.
32.2 EUR−2.42%00.00Công nghệ Sức khỏe