Dịch vụ Xử lý Dữ liệu (Công nghiệp)

11
Cổ phiếu
212.590B
Giá trị vốn hóa thị trường
14
Khối lượng
−0.61%
Thay đổi
−3.49%
Hiệu suất Tháng
+10.95%
Hiệu suất Năm
−6.88%
Hiệu suất YTD
           
0E1 OUTSOURCING INC.
7.652.00%0.15Bán00.00973.772M-0.08121153.00
0ZC ZSCALER INC. DL-,001
168.860.43%0.72Mua00.0023.993B-2.704975.00
1Q5 DROPBOX INC CL. A
21.081.39%0.29Bán00.007.567B24.330.872667.00
2XT DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01
25.982.57%0.65Bán00.005.742B12.022.17130000.00
30L3 SOLUTIONS 30 INH.EO-,1275
2.187.59%0.15Bán2.500K5455.00226.423M-0.057487.00
3HM MSCI INC. A DL-,01
430.75-1.29%-5.65Bán Mạnh6929721.7534.647B47.069.363633.00
ADP AUTOM. DATA PROC. DL -,10
229.50-0.89%-2.05Bán00.0095.901B34.656.7260000.00
BOG STOCK3 AG NA O.N.
18.003.45%0.60Bán00.00
ISW INFORM. SVCS INTL-DENTSU
30.400.00%0.00Bán00.002.035B24.341.253240.00
NB2 NORTHERN DATA AG INH O.N.
11.891.62%0.19Bán00.00297.932M
PCX PAYCHEX INC. DL-,01
115.76-0.96%-1.12Bán00.0041.208B29.653.9716000.00
Tải thêm