Sản phẩm Điện (Công nghiệp)

207
Cổ phiếu
1641.481B
Giá trị vốn hóa thị trường
50.631K
Khối lượng
−0.83%
Thay đổi
+3.57%
Hiệu suất Tháng
+2267.34%
Hiệu suất Năm
+11.86%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
1ZB BLOOM ENERGY CORP. REGISTERED SHARES A DL -,0001
20.37-1.69%-0.35Mua1593.584B-0.621711.00
1ZB BLOOM ENERGY A DL-,0001
20.67-2.13%-0.45Mua1953.584B-0.621711.00
1ZB BLOOM ENERGY A DL-,0001
20.702.37%0.48Mua200
1ZB BLOOM ENERGY A DL-,0001
20.60-0.05%-0.01Mua0
1ZB BLOOM ENERGY A DL-,0001
20.773.44%0.69Mua0
1ZB BLOOM ENERGY A DL-,0001
20.642.69%0.54Mua1.270K3.584B-0.621711.00
2V3 VPOWER GR.INT.HLDGS.HD-,1
0.19-2.07%-0.00Bán0525.399M9.170.02628.00
4XP XP POWER LTD. REGISTERED SHARES LS -,01
59.000.85%0.50Mua01.202B32.671.822263.00
4XP XP POWER LTD. LS-,01
61.001.67%1.00Mua01.202B33.511.822263.00
703 ALFEN N.V. REGISTERED SHARES EO -,10
73.301.73%1.25Sức mua mạnh01.593B126.360.57588.00
703 ALFEN N.V. EO -,10
73.252.52%1.80Sức mua mạnh11.593B125.310.57588.00
703 ALFEN N.V. EO -,10
72.000.42%0.30Mua01.593B125.750.57588.00
703 ALFEN N.V. EO -,10
75.605.66%4.05Sức mua mạnh41.593B125.480.57588.00
703 ALFEN N.V. EO -,10
73.701.94%1.40Sức mua mạnh01.593B126.800.57588.00
703 ALFEN N.V. EO -,10
73.752.08%1.50Sức mua mạnh01.593B126.710.57588.00
7TC TOKAI CARBON
12.00-1.64%-0.20Bán12.587B-0.064178.00
7TC TOKAI CARBON
12.00-1.64%-0.20Bán02.587B-0.064178.00
7TC TOKAI CARBON CO. LTD. REGISTERED SHARES O.N.
12.00-2.44%-0.30Bán02.587B-0.064178.00
AK1 AMETEK INC. DL-,01
112.100.18%0.20Mua0
AK1 AMETEK INC. DL-,01
111.05-1.46%-1.65Bán025.447B37.823.0016500.00
AK1 AMETEK INC. REGISTERED SHARES DL -,01
110.45-1.69%-1.90Bán025.447B37.703.0016500.00
AK1 AMETEK INC. DL-,01
112.10-1.19%-1.35Mua025.447B38.073.0016500.00
AK1 AMETEK INC. DL-,01
112.650.00%0.00Mua0
AK1 AMETEK INC. DL-,01
111.950.18%0.20Mua0
ASL AKASOL AG INH. O.N.
118.000.85%1.00Mua240714.087M-1.89324.00
ASL AKASOL AG INH. O.N.
117.801.38%1.60Mua5.828K714.087M-1.89324.00
ASL AKASOL AG INH. O.N.
116.400.00%0.00Bán10714.087M-1.89324.00
ASL AKASOL AG INH. O.N.
117.200.00%0.00Bán0714.087M-1.89324.00
ASL AKASOL AG INH. O.N.
117.000.52%0.60Mua0714.087M-1.89324.00
ASL AKASOL AG INHABER-AKTIEN O.N.
117.200.69%0.80Mua0714.087M-1.89324.00
CEA FRIWO AG O.N.
28.00-1.41%-0.40Mua0212.520M-0.722608.00
CEA FRIWO AG O.N.
28.00-1.41%-0.40Mua0212.520M-0.722608.00
CEA FRIWO AG O.N.
28.400.00%0.00Sức mua mạnh0212.520M-0.722608.00
CEA FRIWO AG O.N.
27.20-2.86%-0.80Mua0212.520M-0.722608.00
CEA FRIWO AG INHABER-AKTIEN O.N.
27.20-2.86%-0.80Mua0212.520M-0.722608.00
CEA FRIWO AG O.N.
28.00-1.41%-0.40Mua0212.520M-0.722608.00
CEA FRIWO AG O.N.
27.60-2.82%-0.80Mua170212.520M-0.722608.00
CXGH XINJIANG GOLDW.SC.+T.H
1.331.37%0.02Bán06.246B16.390.08
CXGH XINJIANG GOLDWIND SC.&T.CO.LTDREGISTERED SHARES H YC 1
1.330.49%0.01Bán3.000K6.246B16.620.08
CXGH XINJIANG GOLDW.SC.+T.H
1.360.00%0.00Bán06.246B17.040.08
CXGH XINJIANG GOLDW.SC.+T.H
1.350.93%0.01Bán06.246B16.740.08
CXGH XINJIANG GOLDW.SC.+T.H
1.36-0.62%-0.01Bán06.246B17.120.08
EMR EMERSON EL. DL -,50
82.200.74%0.60Mua4046.672B27.113.0383500.00
EMR EMERSON EL. DL -,50
78.72-3.10%-2.52Bán0
EMR EMERSON EL. DL -,50
78.62-3.11%-2.52Bán0
EMR EMERSON EL. DL -,50
78.02-1.74%-1.38Bán0
EMR EMERSON EL. DL -,50
78.68-4.19%-3.44Bán046.672B27.283.0383500.00
EMR EMERSON EL. DL -,50
78.66-3.32%-2.70Bán0
EMR EMERSON EL. DL -,50
78.66-3.32%-2.70Bán0
EMR EMERSON ELECTRIC CO. REGISTERED SHARES DL -,50
77.86-1.47%-1.16Bán046.672B26.253.0383500.00
ENR SIEMENS ENERGY AG NA O.N.
25.56-1.27%-0.33Bán3.988M18.266B93000.00
ENR SIEMENS ENERGY AG NA O.N.
25.50-2.07%-0.54Bán5018.266B93000.00
ENR SIEMENS ENERGY AG NA O.N.
25.980.00%0.00Mua10018.266B93000.00
ENR SIEMENS ENERGY AG NA O.N.
25.56-1.31%-0.34Bán81.251K18.266B93000.00
ENR SIEMENS ENERGY AG NA O.N.
25.63-1.65%-0.43Bán21.484K18.266B93000.00
ENR SIEMENS ENERGY AG NA O.N.
25.63-1.12%-0.29Bán17718.266B93000.00
ENR SIEMENS ENERGY AG NA O.N.
25.48-2.00%-0.52Bán8.093K18.266B93000.00
ENR SIEMENS ENERGY AG NA O.N.
26.020.00%0.00Bán14818.266B93000.00
F3C SFC ENERGY AG
25.55-0.78%-0.20Mua260365.361M-0.59280.00
F3C SFC ENERGY AG
25.75-0.77%-0.20Mua0365.361M-0.59280.00
F3C SFC ENERGY AG
25.70-3.20%-0.85Mua0365.361M-0.59280.00
F3C SFC ENERGY AG
25.30-3.07%-0.80Mua41365.361M-0.59280.00
F3C SFC ENERGY AG INHABER-AKTIEN O.N.
25.30-1.56%-0.40Bán3.590K365.361M-0.59280.00
F3C SFC ENERGY AG
25.30-2.32%-0.60Mua100365.361M-0.59280.00
F3C SFC ENERGY AG
25.25-3.07%-0.80Bán45.714K365.361M-0.59280.00
GTQ1 SIEMENS GAMESA R.E.EO-,17
26.59-0.60%-0.16Bán017.932B-0.9326114.00
GTQ1 SIEMENS GAMESA R.E.EO-,17
26.13-2.43%-0.65Bán28917.932B-0.9326114.00
GTQ1 SIEMENS GAMESA RENEW. EN. S.A.ACCIONES PORT. EO -,17
26.48-1.52%-0.41Mua50017.932B-0.9326114.00
GTQ1 SIEMENS GAMESA R.E.EO-,17
26.26-2.09%-0.56Bán6.132K17.932B-0.9326114.00
GTQ1 SIEMENS GAMESA R.E.EO-,17
26.09-2.28%-0.61Bán017.932B-0.9326114.00
GTQ1 SIEMENS GAMESA R.E.EO-,17
26.22-1.69%-0.45Bán017.932B-0.9326114.00
GTQ1 SIEMENS GAMESA R.E.EO-,17
26.50-0.34%-0.09Bán12517.932B-0.9326114.00
HNL DR. HOENLE AG O.N.
49.401.54%0.75Sức mua mạnh0299.152M49.630.98582.00
HNL DR. HOENLE AG O.N.
49.451.75%0.85Sức mua mạnh0299.152M49.580.98582.00
HNL DR. HOENLE AG O.N.
49.451.75%0.85Sức mua mạnh0299.152M49.580.98582.00
HNL DR. HOENLE AG O.N.
49.401.54%0.75Sức mua mạnh0299.152M49.630.98582.00
HNL DR. HOENLE AG O.N.
49.35-0.60%-0.30Mua2.679K299.152M50.650.98582.00
HNL DR. HOENLE AG INHABER-AKTIEN O.N.
49.15-0.51%-0.25Mua0299.152M50.400.98582.00
HNL DR. HOENLE AG O.N.
49.251.23%0.60Mua5299.152M49.630.98582.00
HNL DR. HOENLE AG O.N.
49.10-0.51%-0.25Mua0299.152M50.350.98582.00
HRPK 7C SOLARPARKEN AG O.N.
4.00-0.12%-0.00Bán233274.558M45.980.0932.00
HRPK 7C SOLARPARKEN AG O.N.
3.96-2.10%-0.08Sức bán mạnh0274.558M46.380.0932.00
HRPK 7C SOLARPARKEN AG INHABER-AKTIEN O.N.
3.96-2.10%-0.08Bán3.700K274.558M46.380.0932.00
HRPK 7C SOLARPARKEN AG O.N.
4.031.13%0.05Mua0274.558M45.750.0932.00
HRPK 7C SOLARPARKEN AG O.N.
3.96-2.83%-0.12Sức bán mạnh44.925K274.558M46.730.0932.00
HRPK 7C SOLARPARKEN AG O.N.
4.041.38%0.06Mua0274.558M45.750.0932.00
HRPK 7C SOLARPARKEN AG O.N.
3.97-2.10%-0.08Sức bán mạnh0274.558M46.560.0932.00
IQL IQ INTL AG SF-,01
0.340.00%0.00Bán5.491K9.039M
IQL IQ INTL AG SF-,01
0.30-12.35%-0.04Sức bán mạnh09.039M
IQL IQ INTL AG SF-,01
0.340.00%0.00Sức bán mạnh09.039M
IQL IQ INTL AG SF-,01
0.30-17.58%-0.06Sức bán mạnh1929.039M
LEO LEONI AG NA O.N.
12.93-1.30%-0.17Bán0422.737M-7.20101007.00
LEO LEONI AG NA O.N.
13.02-2.40%-0.32Bán190422.737M-7.20101007.00
LEO LEONI AG NA O.N.
13.14-1.50%-0.20Bán215422.737M-7.20101007.00
LEO LEONI AG NA O.N.
13.06-1.21%-0.16Bán0422.737M-7.20101007.00
LEO LEONI AG NA O.N.
13.03-0.23%-0.03Theo dõi4.901K422.737M-7.20101007.00
LEO LEONI AG NA O.N.
13.03-2.32%-0.31Bán0422.737M-7.20101007.00
LEO LEONI AG NAMENS-AKTIEN O.N.
13.190.84%0.11Mua11.470K422.737M-7.20101007.00
LEO LEONI AG NA O.N.
12.94-1.75%-0.23Bán579.364K422.737M-7.20101007.00
LMIA LION E-MOBILITY AG SF-,13
3.613.44%0.12Bán032.672M
LMIA LION E-MOBILITY AG SF-,13
3.714.51%0.16Bán032.672M
LMIA LION E-MOBILITY AG SF-,13
3.668.28%0.28Bán032.672M
LMIA LION E-MOBILITY AG SF-,13
3.54-4.07%-0.15Bán3.270K32.672M
LMIA LION E-MOBILITY AG SF-,13
3.51-1.96%-0.07Bán032.672M
LMIA LION E-MOBILITY AG SF-,13
3.56-2.73%-0.10Bán032.672M
LU2 LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001
67.201.27%0.84Mua0
LU2 LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001
67.46-2.03%-1.40Bán05.123B17.204.175473.00
LU2 LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001
67.140.54%0.36Mua05.123B16.684.175473.00
LU2 LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001
67.181.33%0.88Mua0
LU2 LUMENTUM HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES DL -,001
67.220.81%0.54Mua05.123B16.664.175473.00
LU2 LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001
67.181.30%0.86Mua0
NDX1 NORDEX SE O.N.
17.99-0.94%-0.17Bán02.070B-1.328527.00
NDX1 NORDEX SE INHABER-AKTIEN O.N.
17.77-0.73%-0.13Bán5.538K2.070B-1.328527.00
NDX1 NORDEX SE O.N.
17.99-0.99%-0.18Bán02.070B-1.328527.00
NDX1 NORDEX SE O.N.
18.220.22%0.04Bán362.070B-1.328527.00
NDX1 NORDEX SE O.N.
17.80-3.52%-0.65Bán1002.070B-1.328527.00
NDX1 NORDEX SE O.N.
17.64-2.22%-0.40Bán1.130M2.070B-1.328527.00
NDX1 NORDEX SE O.N.
17.78-1.66%-0.30Bán12.145K2.070B-1.328527.00
NDX1 NORDEX SE O.N.
17.75-1.44%-0.26Bán1402.070B-1.328527.00
OSR OSRAM LICHT AG NA O.N.
52.20-0.19%-0.10Bán1574.926B-1.9421400.00
OSR OSRAM LICHT AG NA O.N.
52.20-0.29%-0.15Bán1094.926B-1.9421400.00
OSR OSRAM LICHT AG NA O.N.
52.250.00%0.00Bán3.375K4.926B-1.9421400.00
OSR OSRAM LICHT AG NA O.N.
52.30-0.10%-0.05Bán184.926B-1.9421400.00
OSR OSRAM LICHT AG NA O.N.
52.300.10%0.05Mua14.926B-1.9421400.00
OSR OSRAM LICHT AG NA O.N.
52.300.00%0.00Bán311.444K4.926B-1.9421400.00
OSR OSRAM LICHT AG NA O.N.
52.20-0.19%-0.10Bán104.926B-1.9421400.00
OSR OSRAM LICHT AG NAMENS-AKTIEN O.N.
52.25-0.10%-0.05Bán4.246K4.926B-1.9421400.00
PFV PFEIFFER VACUUM TECH.O.N.
158.20-0.63%-1.00Sức bán mạnh01.565B40.633.923309.00
PFV PFEIFFER VACUUM TECH.O.N.
158.60-0.50%-0.80Bán6.673K1.565B40.683.923309.00
PFV PFEIFFER VACUUM TECH.O.N.
159.00-0.75%-1.20Bán01.565B40.883.923309.00
PFV PFEIFFER VACUUM TECH.O.N.
159.00-0.75%-1.20Bán01.565B40.883.923309.00
PFV PFEIFFER VACUUM TECH.O.N.
159.00-0.75%-1.20Bán01.565B40.883.923309.00
PFV PFEIFFER VACUUM TECH.O.N.
158.20-1.25%-2.00Bán91.565B40.883.923309.00
PFV PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG INHABER-AKTIEN O.N.
158.40-0.63%-1.00Sức bán mạnh201.565B40.683.923309.00
PFV PFEIFFER VACUUM TECH.O.N.
159.00-0.75%-1.20Bán01.565B40.883.923309.00
PO0 BALLARD PWR SYS
14.26-2.19%-0.32Bán10.400K4.241B-0.19785.00
PO0 BALLARD PWR SYS
14.654.64%0.65Mua30
PO0 BALLARD PWR SYS
14.30-1.04%-0.15Bán400
PO0 BALLARD PWR SYS
14.30-0.73%-0.10Bán15.918K4.241B-0.19785.00
PO0 BALLARD POWER SYSTEMS INC. REGISTERED SHARES O.N.
14.20-2.91%-0.42Bán4.073K4.241B-0.19785.00
PO0 BALLARD PWR SYS
14.751.17%0.17Theo dõi200
PO0 BALLARD PWR SYS
14.392.82%0.39Mua65
PO0 BALLARD PWR SYS
14.30-2.02%-0.29Bán46
QCTA BELDEN INC. DL -,01
41.40-3.72%-1.60Bán01.858B-0.106400.00
RWL ROCKWELL AU. DL 1
229.20-1.88%-4.40Mua0
RWL ROCKWELL AU. DL 1
226.20-3.25%-7.60Mua0
RWL ROCKWELL AU. DL 1
225.10-3.51%-8.20Mua026.602B20.2111.6423500.00
RWL ROCKWELL AU. DL 1
228.000.00%0.00Mua0
RWL ROCKWELL AU. DL 1
226.30-3.08%-7.20Mua0
RWL ROCKWELL AU. DL 1
228.30-3.18%-7.50Mua20026.602B20.4211.6423500.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter