Các công ty của Các công ty Đức hoạt động trong một ngành: Finance/Rental/Leasing

Danh sách sau có Các công ty Đức hoạt động trong cùng ngành, Finance/Rental/Leasing. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
10DNAVIENT CORP. DL-,01
14.830 EUR+0.34%01.769B EUR6.102.43 EUR−41.10%3.93%Tài chính
Bán
1ESGOEASY LTD
110.4 EUR+1.66%00.001.872B EUR11.169.89 EUR+70.21%2.34%Tài chính
Mua
3ALALD EO 1,50
5.480 EUR−1.17%00.004.557B EUR4.851.13 EUR−42.72%18.98%Tài chính
Mua
3T7TEXTAINER GROUP HLDGS LTD
45.6 EUR0.00%01.915B EUR11.623.92 EUR−31.34%2.40%Tài chính
Theo dõi
59OTOKYO CENTURY CORP.
9.35 EUR0.00%00.004.679B EUR9.940.94 EUR2.77%Tài chính
Mua
59YACROW LTD.
0.710 EUR+2.16%0213.063M EUR12.620.06 EUR+126.56%3.65%Tài chính
Sức mua mạnh
5B4MITSUBISHI HC CAPITAL INC
6.15 EUR0.00%00.009.123B EUR12.430.49 EUR−8.76%3.48%Tài chính
Sức mua mạnh
5WDWALKER+ DUNLOP INC.DL-,01
89.0 EUR+3.49%03.001B EUR30.872.88 EUR−51.51%2.60%Tài chính
Mua
63ZFIRST NATIONAL FIN. CORP.
27.0 EUR−2.17%00.001.654B EUR9.392.87 EUR+20.37%5.98%Tài chính
Theo dõi
67JAEON FINANCIAL SERVICE CO
8.05 EUR0.00%01.778B EUR16.360.49 EUR−49.55%4.32%Tài chính
Theo dõi
74OATRIUM MORTGAGE INVESTM.
7.50 EUR+0.67%0338.589M EUR10.520.71 EUR−2.88%8.02%Tài chính
Sức mua mạnh
74XFIRM CAP.MORT.INV.CORP.
7.80 EUR+1.30%00.00272.861M EUR12.240.64 EUR−6.38%8.10%Tài chính
Sức mua mạnh
AAUAIFUL CORP.
2.50 EUR0.00%01.244B EUR9.470.26 EUR+62.40%0.24%Tài chính
Sức mua mạnh
AEC1AMER. EXPRESS DL -,20
199.10 EUR+0.28%1441.53143.52B EUR19.5910.16 EUR+10.50%1.12%Tài chính
Mua
AK5ACOM CO. LTD
2.30 EUR0.00%03.695B EUR10.730.21 EUR−11.75%2.86%Tài chính
Theo dõi
ALGALBIS LEASING AG O.N.
1.98 EUR0.00%043.239M EUR11.140.18 EUR+165.37%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
AVLAAIR LEASE CORP. A DL -,01
36.8 EUR+0.55%00.004.101B EUR7.894.66 EUR2.03%Tài chính
Sức mua mạnh
B6MDOMINION LENDING C. O.N.
1.80 EUR+0.56%092.544M EUR4.29%Tài chính
Mua
CSQCREDITSHELF AG INH O.N.
0.220 EUR−78.00%00.00307.111K EUR−1.84 EUR−1098.15%0.00%Tài chính
EBENAIFINYO AG NA O.N.
7.28 EUR0.00%00.0029.474M EUR0.00%Tài chính
F5LHUMM GROUP LTD
0.308 EUR−0.65%0159.991M EUR−0.02 EUR+90.36%3.85%Tài chính
Theo dõi
FF24FAST FIN 24 HLDG INH O.N.
0.0900 EUR0.00%07.65M EUR0.00%Tài chính
FRUMULTITUDE SE
4.42 EUR−2.21%00.0096.668M EUR7.430.59 EUR+1394.72%2.68%Tài chính
Sức mua mạnh
FXLFUYO GENERAL LEASE CO.LTD
82.0 EUR−2.38%00.002.532B EUR8.0110.24 EUR+11.27%2.76%Tài chính
Theo dõi
GLJGRENKE AG NA O.N.
23.30 EUR0.00%00.001.074B EUR12.951.80 EUR−15.53%1.95%Tài chính
Sức mua mạnh
MUIMARUI GROUP CO. LTD.
15.2 EUR0.00%02.936B EUR21.730.70 EUR−2.61%3.20%Tài chính
Mua
NIJNELNET INC. CL. A DL-,01
82.0 EUR+1.23%00.003.085B EUR25.323.24 EUR−75.93%1.19%Tài chính
Theo dõi
NMNMCMILLAN SHAKESPEARE LTD
12.6 EUR−0.79%0890.628M EUR5.87%Tài chính
Sức mua mạnh
OIXORIX CORP.
18.9 EUR0.00%021.511B EUR12.211.55 EUR−17.26%2.77%Tài chính
Mua
QC9CRED. SAISON CO.LTD
17.6 EUR+0.57%00.002.739B EUR7.302.41 EUR+18.62%2.45%Tài chính
Mua
SFESYNCHRONY FIN. DL-,001
36.98 EUR+0.98%015.083B EUR7.884.69 EUR−17.80%2.39%Tài chính
Mua
SIX2SIXT SE ST O.N.
85.10 EUR−0.18%00.003.612B EUR12.266.94 EUR−23.28%4.81%Tài chính
Sức mua mạnh
SM1SLM CORP. DL-,20
18.1 EUR−1.09%04.005B EUR8.332.17 EUR+36.79%2.24%Tài chính
Sức mua mạnh
UCHTOURISM HLDGS LTD O.N.
1.94 EUR0.00%4.187K434.918M EUR11.640.17 EUR5.04%Tài chính
Sức mua mạnh
W3UWESTERN UNION CO. DL-,01
12.12 EUR+0.83%2501.124.098B EUR7.961.52 EUR−30.41%7.25%Tài chính
Theo dõi