Các công ty của Các công ty Đức hoạt động trong một ngành: Industrial Machinery

Danh sách sau có Các công ty Đức hoạt động trong cùng ngành, Industrial Machinery. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1MSMUNTERS GROUP AB B
16.88 EUR+0.54%00.003.072B EUR43.860.38 EUR+36.05%0.50%Sản xuất Chế tạo
Mua
29I0ITAB SHOP CONC. SK 0,417
1.720 EUR+2.08%0372.069M EUR15.620.11 EUR+58.70%2.60%Sản xuất Chế tạo
2DNCONCENTRIC AB
15.74 EUR−0.38%0603.641M EUR16.010.98 EUR−16.33%2.23%Sản xuất Chế tạo
Mua
2IIITT INC. DL 1
116 EUR+0.87%00.009.585B EUR25.784.50 EUR+9.62%0.92%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
2MWMETAWATER CO.LTD
13.6 EUR−1.45%0535.336M EUR12.951.05 EUR−4.92%1.90%Sản xuất Chế tạo
Mua
2VOVALMET OYJ
24.26 EUR+0.54%00.004.458B EUR12.511.94 EUR+2.38%5.37%Sản xuất Chế tạo
Mua
4PNCARRIER GLBL CORP DL-,01
51.40 EUR+1.88%00.0046.213B EUR35.891.43 EUR−62.52%1.34%Sản xuất Chế tạo
Mua
5GDINGERSOLL-RAND DL -,01
82.5 EUR0.00%00.0034.102B EUR47.771.73 EUR+25.25%0.09%Sản xuất Chế tạo
Mua
5QRNEDERMAN HLDG AB
16.15 EUR−0.31%0567.492M EUR18.600.87 EUR+3.89%2.06%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
95BMAKINO MILLG MACH.
35.4 EUR+1.14%00.00871.581M EUR7.854.51 EUR−9.40%2.57%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
AA2AMADA CO. LTD.
10.3 EUR+1.98%00.003.566B EUR14.510.71 EUR+9.63%3.07%Sản xuất Chế tạo
Mua
AA9ALFA LAVAL AB SK 2,5
34.64 EUR+0.52%00.0014.26B EUR1.54%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
AACAAALBERTS NV EO -,25
41.56 EUR−0.19%00.004.589B EUR14.582.85 EUR−12.19%2.67%Sản xuất Chế tạo
Mua
AAGAUMANN AG INH O.N.
16.36 EUR−0.24%00.00249.185M EUR34.030.48 EUR0.61%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ACO4ATLAS COPCO A
15.955 EUR−1.57%00.0074.3B EUR31.040.51 EUR+19.63%1.28%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
ACO5ATLAS COPCO B FRIA. O.N.
13.810 EUR−0.14%00.0074.3B EUR26.870.51 EUR+19.63%1.49%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
AIXAAIXTRON SE
27.14 EUR+4.42%33.114K3.622.885B EUR1.21%Sản xuất Chế tạo
Mua
ALZCASSA-ABLOY AB B SK-,33
26.40 EUR+1.07%00.0029.154B EUR24.061.10 EUR+2.76%1.62%Sản xuất Chế tạo
Mua
AP2APPLIED MATERIALS INC.
187.50 EUR+1.67%1400.37155.052B EUR23.857.86 EUR+14.41%0.61%Sản xuất Chế tạo
Mua
AVSASM INTL N.V. EO-,04
564.7 EUR+0.30%250.0927.486B EUR37.2315.17 EUR+92.64%0.44%Sản xuất Chế tạo
Mua
AZ2ANDRITZ AG
58.85 EUR+1.12%00.005.769B EUR3.61%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
BSIBE SEMICON.INDSINH.EO-,01
165.35 EUR−0.33%30.0313.493B EUR76.892.15 EUR−24.58%1.71%Sản xuất Chế tạo
Mua
DAOSCREEN HOLDINGS CO. LTD.
117 EUR+2.63%00.0011.255B EUR29.443.97 EUR−5.89%1.42%Sản xuất Chế tạo
Mua
DARDATRON AG INH.O.N.
9.50 EUR0.00%00.0038.586M EUR2.06%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
DKIDAIKIN IND. LTD
132.45 EUR+1.88%1041.3638.235B EUR24.905.32 EUR−11.80%1.23%Sản xuất Chế tạo
Mua
DUEDUERR AG O.N.
20.56 EUR+0.19%960.081.414B EUR3.42%Sản xuất Chế tạo
Mua
DZRAVINGTRANS LS-,05
3.90 EUR+0.52%0138.364M EUR19.570.20 EUR−4.42%1.25%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
EP9ENPRO INC. DL-,01
143 EUR0.00%00.003.041B EUR148.860.96 EUR−89.43%0.74%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
F5MFUJI CORP.
16.0 EUR+3.90%01.533B EUR18.040.89 EUR−41.26%3.11%Sản xuất Chế tạo
Mua
FJCFUJITEC
22.4 EUR−3.45%01.803B EUR14.331.56 EUR+188.86%1.95%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
FUCFANUC CORP.
27.87 EUR+2.84%4000.9926.785B EUR29.680.94 EUR−24.16%2.16%Sản xuất Chế tạo
Mua
FURFURUKAWA CO.
10.6 EUR−0.93%0426.716M EUR3.772.81 EUR+134.10%2.82%Sản xuất Chế tạo
FWVFLOWSERVE CORP. DL 1,25
38.8 EUR+0.00%05.14B EUR30.261.28 EUR−4.33%1.89%Sản xuất Chế tạo
Mua
G1AGEA GROUP AG
37.72 EUR+1.29%00.006.378B EUR14.582.59 EUR+32.36%2.55%Sản xuất Chế tạo
Mua
GA8GRACO INC. DL 1
83.74 EUR+1.90%014.205B EUR31.432.66 EUR+6.97%1.05%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
GCPGENL EL. CO. DL -,06
144.5 EUR+0.70%2550.26158.035B EUR19.087.57 EUR0.20%Sản xuất Chế tạo
Mua
GILDMG MORI AG O.N.
43.9 EUR−0.23%00.003.468B EUR26.761.64 EUR+128.45%2.34%Sản xuất Chế tạo
HIA1HITACHI LTD
78.82 EUR+1.23%180.0872.408B EUR14.345.50 EUR+73.37%1.22%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
HP3ARINGMETALL SE NA O.N.
3.02 EUR+4.86%091.277M EUR3.18%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
IWJIHI CORP.
20.6 EUR+1.98%00.003.076B EUR−3.91 EUR−226.78%3.03%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
J9RJAPAN STEEL WKS LTD
17.6 EUR+5.39%00.001.238B EUR11.451.54 EUR+93.21%2.13%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
JBTJOHN BEAN TECHS DL-,01
93.0 EUR−0.53%00.002.986B EUR5.4617.04 EUR+347.84%0.39%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
K3RHARMONIC DRIVE
25.0 EUR+6.84%00.002.325B EUR194.810.13 EUR−76.93%0.69%Sản xuất Chế tạo
Mua
KGXKION GROUP AG
47.11 EUR+1.71%1890.366.111B EUR0.41%Sản xuất Chế tạo
Mua
KOIKOMORI CORP.
7.70 EUR0.00%0420.336M EUR15.610.49 EUR−18.22%3.50%Sản xuất Chế tạo
KRNKRONES AG O.N.
114.7 EUR+2.05%00.003.611B EUR1.53%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
KSBKSB SE+CO.KGAA ST O.N.
650 EUR+0.78%00.001.073B EUR8.9572.64 EUR+155.67%3.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
L5ELINDAB INTERNATIONAL AB
19.55 EUR+0.83%2718.001.476B EUR19.750.99 EUR−12.60%2.39%Sản xuất Chế tạo
Mua
LARLAM RESEARCH CORP.DL-,001
874.6 EUR+1.72%100.43113.848B EUR37.3223.43 EUR−32.58%0.79%Sản xuất Chế tạo
Mua
LNELINCOLN ELECTR. HLDGS
236 EUR0.00%013.495B EUR27.798.49 EUR+13.07%1.02%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
LPKLPKF LASER+ELECTR.INH ON
8.515 EUR−1.90%4800.59214.1M EUR−0.21 EUR−194.79%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
MLTMYCRONIC AB SK 1
30.24 EUR0.00%00.002.967B EUR33.060.91 EUR+34.85%1.03%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
MS3MISUMI GROUP INC.
13.7 EUR0.00%04.015B EUR21.540.64 EUR−29.82%1.09%Sản xuất Chế tạo
Mua
MXHNMAX AUTOMATION SE NA O.N.
5.90 EUR−0.67%00.00244.984M EUR7.440.79 EUR+197.56%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
NH8NIHON TRIM CO. LTD.
22.0 EUR+0.92%0173.652M EUR12.121.82 EUR+42.84%3.31%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
NO4NORITAKE CO. LTD
49.6 EUR−0.40%0743.592M EUR10.634.67 EUR−10.86%2.81%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
NOEJNORMA GROUP SE NA O.N.
13.96 EUR−3.12%00.00446.074M EUR15.650.89 EUR−30.44%3.93%Sản xuất Chế tạo
Mua
O03ESAB CORP. DL -,001
90.5 EUR+2.84%00.005.529B EUR29.483.07 EUR−11.73%0.23%Sản xuất Chế tạo
Mua
OMR1OMRON CORP.
33.8 EUR+1.20%00.006.742B EUR33.241.02 EUR−57.68%1.82%Sản xuất Chế tạo
Mua
P4OPLAN OPTIK O.N.
3.00 EUR+0.67%00.0013.913M EUR9.800.31 EUR+655.56%0.00%Sản xuất Chế tạo
PARPARKER-HANNIFIN DL-,50
494.2 EUR+0.77%00.0063.638B EUR26.9918.31 EUR+102.34%1.08%Sản xuất Chế tạo
Mua
PNTPENTAIR PLC DL-,01
71.80 EUR+1.21%00.0011.904B EUR21.173.39 EUR+25.01%1.14%Sản xuất Chế tạo
Mua
QMCSMC CORP.
555 EUR+0.91%00.0036.751B EUR29.6718.70 EUR−24.55%1.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
RAARATIONAL AG
761.5 EUR−0.07%00.008.641B EUR39.4619.30 EUR+49.93%1.45%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
RB8REGAL REXNORD CORP.DL-,01
158 EUR0.00%00.0010.543B EUR−0.79 EUR−111.59%0.82%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
REWRENISHAW PLC LS-,20
50.5 EUR0.00%03.664B EUR32.751.54 EUR−26.02%1.77%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
RZAAUSTIN ENGINEERING LTD.
0.234 EUR+1.74%00.00144.56M EUR15.810.01 EUR+231.32%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
SIESIEMENS AG NA O.N.
181.48 EUR−0.45%2.849K0.47144.303B EUR18.299.92 EUR+116.84%2.32%Sản xuất Chế tạo
Mua
SKBKOENIG + BAUER AG ST O.N.
10.72 EUR+6.56%00.00173.51M EUR18.650.57 EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
TAHTOYOTA INDS
93.0 EUR+3.33%00.0028.523B EUR17.675.26 EUR+22.80%1.34%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
TKYTOKYO ELECTRON LTD
240.5 EUR+5.44%100.05106.94B EUR48.904.92 EUR−32.41%1.17%Sản xuất Chế tạo
Mua
TOASHIBAURA MACHINE CO. LTD.
21.6 EUR−2.70%00.00547.106M EUR4.225.12 EUR+324.80%3.81%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
TQ2TOYO KANETSU
27.2 EUR−0.73%0202.378M EUR11.342.40 EUR+36.69%3.22%Sản xuất Chế tạo
TSBTSUBAKIMOTO CHAIN
29.4 EUR+0.68%01.115B EUR11.292.60 EUR−8.83%2.66%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
TTR1TECHNOTRANS SE NA O.N.
17.90 EUR+1.99%3254.92123.993M EUR15.231.18 EUR+22.43%3.57%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
TWATOWA CORP.
63.0 EUR+12.50%421.521.444B EUR50.831.24 EUR−39.10%0.43%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
TWZTRICAN WELL SERVICE
2.76 EUR0.00%00.00596.991M EUR7.410.37 EUR+66.38%3.85%Sản xuất Chế tạo
Mua
V6CVISCOM AG O.N.
5.75 EUR+0.88%2000.6250.963M EUR9.810.59 EUR+108.39%5.31%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
WAFSILTRONIC AG NA O.N.
87.25 EUR+2.41%00.002.592B EUR10.048.69 EUR−29.05%3.47%Sản xuất Chế tạo
Mua
WSUWASHTEC AG O.N.
36.25 EUR−0.28%00.00487.117M EUR17.062.12 EUR+23.78%6.04%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
XY6XYLEM INC. DL-,01
117.30 EUR−0.64%00.0028.43B EUR47.602.46 EUR+34.49%1.04%Sản xuất Chế tạo
Mua
ZIL2ELRINGKLINGER AG NA O.N.
5.325 EUR+1.91%00.00328.838M EUR23.270.23 EUR2.89%Sản xuất Chế tạo
Mua