Các công ty của Các công ty Đức hoạt động trong một ngành: quản lý đầu tư

Danh sách sau có Các công ty Đức hoạt động trong cùng ngành, quản lý đầu tư. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như US09247X1019 hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như MOUNTAIN ALLIANCE NA O.N., do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
DWDUS6174464486
150.154 B EUR92.17 EUR−0.09%00.0018.125.09 EUR3.39%Tài chính
Mua
BLQAUS09247X1019
110.186 B EUR739.6 EUR−0.91%00.0020.2836.47 EUR+22.55%2.50%Tài chính
Mua
6EQEQT AB
36.756 B EUR29.51 EUR+0.85%00.00261.680.11 EUR0.87%Tài chính
Mua
IGQ53I GROUP PLC LS-,738636
33.582 B EUR35.8 EUR+1.13%300.337.714.64 EUR−5.61%1.89%Tài chính
Sức mua mạnh
0QNARES MNGMT CORP.CL.A
25.454 B EUR132.68 EUR−0.78%00.0062.852.11 EUR+111.72%2.24%Tài chính
Mua
TR1US74144T1088
24.086 B EUR107.14 EUR+0.24%00.0013.727.81 EUR+38.79%4.18%Tài chính
Bán
EYXNL0012059018
22.006 B EUR103.8 EUR+0.19%00.000.42%Tài chính
Mua
PG4PRINCIPAL FINL GRP DL-,01
18.031 B EUR76.0 EUR−1.94%015.704.84 EUR−68.82%3.17%Tài chính
Theo dõi
AS5COREBRIDGE FINANCIAL INC.
17.309 B EUR28.2 EUR−2.76%00.008.013.52 EUR−41.86%2.99%Tài chính
Sức mua mạnh
NT4NORTHN TRUST CORP.DL1,666
15.913 B EUR77.5 EUR−1.27%018.514.19 EUR3.55%Tài chính
Theo dõi
ANIAMUNDI S.A. EO 2,50
14.627 B EUR70.55 EUR−0.07%00.005.72%Tài chính
Sức mua mạnh
DWSDE000DWS1007
8.512 B EUR42.86 EUR+0.37%8520.4015.532.76 EUR−29.23%4.82%Tài chính
Mua
2SISTIFEL FINL CORP. DL-,15
7.717 B EUR75.0 EUR−1.32%00.0018.414.07 EUR−15.28%1.83%Tài chính
Mua
3K6ESR GROUP LTD.
6.137 B EUR1.37 EUR−3.52%00.0033.170.04 EUR−58.28%2.03%Tài chính
Sức mua mạnh
1ODIA FINANCIAL CORP. INC.
6.049 B EUR62.0 EUR0.00%012.544.94 EUR−17.79%3.38%Tài chính
Sức mua mạnh
C7GIGM FINANCIAL INC.
5.945 B EUR24.2 EUR−0.00%08.512.85 EUR−3.43%6.09%Tài chính
Mua
FS5AFS KKR CAP CORP. DL -,001
5.163 B EUR18.270 EUR−0.05%00.008.242.22 EUR+902.07%13.99%Tài chính
Theo dõi
ONEONEX CORP. (SUB. VTG)
5.006 B EUR64.5 EUR−0.77%07.119.07 EUR0.42%Tài chính
Mua
B7ABANCA GENERALI B EO 1
4.502 B EUR38.40 EUR−0.98%011.993.20 EUR4.23%Tài chính
Theo dõi
3PKVICTORY CAP. CL.A DL-,01
3.114 B EUR47.6 EUR−0.83%015.733.03 EUR−7.51%2.48%Tài chính
Mua
8ZUANTIN INFRASTR.PRT EO 1
2.365 B EUR13.06 EUR+0.15%030.860.42 EUR+127.89%4.55%Tài chính
Mua
RK8PROSPECT CAP CORP.DL-,001
2.16 B EUR5.150 EUR−0.39%00.0025.690.20 EUR12.82%Tài chính
Bán
53SBRIDGE INV.GRP.HLD.A -,01
1.866 B EUR7.10 EUR−2.07%0−0.49 EUR−219.01%7.17%Tài chính
Mua
2N9JTC PLC LS-,01
1.756 B EUR10.7 EUR+0.94%065.940.16 EUR−39.65%1.13%Tài chính
Mua
VIPVIRTUS INV.PARTN. DL-,01
1.532 B EUR214 EUR0.00%013.9115.38 EUR+0.92%3.15%Tài chính
Theo dõi
CF7CI FINANCIAL CORP.
1.503 B EUR9.60 EUR0.00%0−0.83 EUR−221.30%5.26%Tài chính
Mua
FFC0OAKTR.SPEC.LEND.NEW -,001
1.451 B EUR17.59 EUR−0.23%00.0014.331.23 EUR+1148.83%11.36%Tài chính
Mua
1N4NEW MOUNTAIN FINAN.DL-,01
1.232 B EUR11.46 EUR−0.09%011.221.02 EUR+42.00%10.17%Tài chính
Mua
SFWCAPITAL STHWEST CORP.DL 1
1.049 B EUR24.28 EUR+0.50%00.0012.771.90 EUR+99.24%8.45%Tài chính
Mua
EVICHINA EVERBRIGHT LTD
962.961 M EUR0.540 EUR−2.70%0−0.13 EUR−176.84%6.20%Tài chính
Sức mua mạnh
TRYBARINGS BDC INC. DL -,001
959.112 M EUR8.905 EUR−0.17%07.741.15 EUR+464.87%10.48%Tài chính
Mua
MUXDE000A2NB650
881.319 M EUR41.70 EUR−0.36%800.792.2618.41 EUR−27.81%2.38%Tài chính
Sức mua mạnh
AC3P10 INC. CL. A DL-,001
851.032 M EUR7.40 EUR+1.37%00.00−0.02 EUR−114.81%1.59%Tài chính
Mua
6JRCarlyle Secured Lending, Inc
828.885 M EUR15.998 EUR+0.64%010.431.53 EUR+16.95%10.16%Tài chính
Theo dõi
ZSLSLR INVESTMENT DL-,01
813.873 M EUR14.82 EUR−0.20%08.951.66 EUR+312.78%10.12%Tài chính
Theo dõi
2B9BRIGHTSPH. INV.GRP. -,001
777.6 M EUR20.4 EUR−1.92%013.461.52 EUR−21.38%0.18%Tài chính
Mua
GGUEGUOTAI JUNAN INTL.
720.546 M EUR0.0560 EUR−3.45%00.0022.880.00 EUR−80.95%3.13%Tài chính
MLPMLP SE INH. O.N.
706.169 M EUR6.41 EUR+0.31%8000.6813.270.48 EUR+5.21%4.64%Tài chính
Sức mua mạnh
6JVGAMCO INVS INC. A DL-,01
616.459 M EUR22.8 EUR+0.00%010.272.22 EUR−2.59%0.63%Tài chính
487CRESCENT CAP.BDC DL-,001
609.217 M EUR16.3 EUR−1.21%00.006.272.60 EUR+1192.53%9.19%Tài chính
Mua
8QPFIDUS INVEST.CORP.DL-,001
575.341 M EUR17.9 EUR0.00%00.006.732.66 EUR+79.01%8.48%Tài chính
Mua
DBANDE000A1TNUT7
512.436 M EUR27.65 EUR+1.10%14015.563.67%Tài chính
Sức mua mạnh
1G70GLADSTONE CAP CORP. NEW
445.146 M EUR20.4 EUR0.00%00.006.663.06 EUR+249.84%8.84%Tài chính
Theo dõi
B8ABAVARIA INDS GRP O.N.
428.695 M EUR88.5 EUR0.00%00.00%Tài chính
JDCDE000A0B9N37
314.164 M EUR23.6 EUR0.00%00.000.00%Tài chính
Mua
ADEBITCOIN GROUP SE
295 M EUR61.6 EUR+4.58%1.144 K3.610.17%Tài chính
OO4BDE0006286560
283.601 M EUR19.6 EUR−0.51%00.0017.071.15 EUR+20.51%4.52%Tài chính
Sức mua mạnh
M9XWHITEHORS.FIN.INC.DL-,001
280.398 M EUR12.0 EUR0.00%015.940.75 EUR+8.44%11.53%Tài chính
Theo dõi
SKVBCATELLA AB B SK 2
230.886 M EUR2.580 EUR+2.38%00.00215.670.01 EUR−96.97%3.92%Tài chính
Sức mua mạnh
QB7QUIRIN PRIVATBK O.N.
172.783 M EUR3.84 EUR+6.08%00.002.26%Tài chính
22TOXFORD SQUARE CAP. DL-,01
171.591 M EUR2.835 EUR−1.05%00.0015.750.18 EUR13.46%Tài chính
Theo dõi
NF4NETFONDS AG VNA O.N.
102.948 M EUR44.0 EUR+0.46%00.57%Tài chính
Sức mua mạnh
HH68RIGSAVE S.P.A.
92.829 M EUR34.8 EUR+0.58%00.000.00%Tài chính
B7EBLUE CAP O.N.
86.137 M EUR19.0 EUR0.00%00.004.69%Tài chính
Sức mua mạnh
WAHWOLFTANK-ADISA HLDG O.N.
66.549 M EUR12.5 EUR−3.85%900.330.00%Tài chính
Sức mua mạnh
A7AHELIAD AG NA O.N.
57.243 M EUR10.30 EUR+3.00%00.000.00%Tài chính
ECFMOUNTAIN ALLIANCE NA O.N.
19.28 M EUR3.04 EUR+8.57%3003.330.00%Tài chính
CCFCUET AG O.N.
17.983 M EUR1.04 EUR−11.86%00.000.00%Tài chính
114DTOKENTUS INVESTMENT AG
8.094 M EUR0.930 EUR0.00%00.000.00%Tài chính
AA62IGP ADVANTAG AG EO 1
6.656 M EUR0.218 EUR0.00%00.000.00%Tài chính