Các công ty của Các công ty Đức hoạt động trong một ngành: dịch vụ y tế / điều dưỡng

Danh sách sau có Các công ty Đức hoạt động trong cùng ngành, dịch vụ y tế / điều dưỡng. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như LIMES SCHLOSSKLINIK. O.N. hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như ENSIGN GROUP INC. DL-,001, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
FMEFRESEN.MED.CARE KGAA O.N.
11.335 B EUR37.11 EUR−0.43%00.0022.511.65 EUR−19.75%3.20%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
HSOAENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01
7.909 B EUR79.0 EUR+1.28%00.0022.983.44 EUR+38.58%0.70%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
EGBENSIGN GROUP INC. DL-,001
6.31 B EUR113 EUR+2.73%00.0032.113.52 EUR−7.86%0.19%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
SYABSYNLAB AG INH O.N.
2.462 B EUR11.08 EUR+0.73%00.0027.620.40 EUR2.97%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
4TSTERVEYSTALO OYJ
1.082 B EUR8.73 EUR+0.34%0−0.23 EUR−391.32%3.29%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
M12M1 KLINIKEN AG O.N.
384.603 M EUR19.25 EUR+1.05%00.0035.260.55 EUR+13.92%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
LIKLIMES SCHLOSSKLINIK. O.N.
103.204 M EUR346 EUR+0.58%00.0029.8711.58 EUR−13.89%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
MAKMATERNUS-KLI.AG O.N.
34.6 M EUR1.57 EUR+1.29%00.000.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe