Các công ty của Các công ty Đức hoạt động trong một ngành: dược phẩm: chính

Danh sách sau có Các công ty Đức hoạt động trong cùng ngành, dược phẩm: chính. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như ELI LILLY hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như GRAND PHARM. GRP. HD-,01, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
LLYELI LILLY
710.572 B EUR750.9 EUR+0.79%320.08121.346.19 EUR+8.37%0.58%Công nghệ Sức khỏe
Mua
NOVNOVO-NORDISK AS B DK 0,1
555.483 B EUR125.68 EUR+0.54%1290.0347.202.66 EUR+47.27%1.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
JNJJOHNSON + JOHNSON DL 1
333.185 B EUR138.96 EUR+0.04%2120.3621.606.43 EUR+45.84%3.18%Công nghệ Sức khỏe
Mua
6MKMERCK AND CO INC
307.056 B EUR121.2 EUR+0.17%00.00145.580.83 EUR−82.38%2.29%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4ABABBVIE INC. DL-,01
258.449 B EUR145.82 EUR−1.14%00.0046.853.11 EUR−20.56%3.83%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ZEGAstraZeneca PLC
225.826 B EUR144.75 EUR−0.82%700.0838.373.77 EUR+31.31%1.84%Công nghệ Sức khỏe
Mua
AMGAMGEN INC. DL-,0001
152.052 B EUR282.00 EUR−1.52%500.2843.516.48 EUR−52.26%2.82%Công nghệ Sức khỏe
Mua
PFEPFIZER INC. DL-,05
150.348 B EUR26.535 EUR−0.30%1.2 K0.11−0.06 EUR−101.20%5.75%Công nghệ Sức khỏe
Mua
VX1VERTEX PHARMAC. DL-,01
107.582 B EUR416.90 EUR−0.10%00.0029.1814.29 EUR+23.34%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
GS71GSK PLC LS-,3125
85.152 B EUR21.04 EUR+1.15%470.0216.471.28 EUR−67.55%3.26%Công nghệ Sức khỏe
Mua
BRMBRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
77.873 B EUR38.910 EUR+1.54%1.34 K0.87−2.87 EUR−190.77%5.63%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
MRKMERCK KGAA O.N.
73.499 B EUR167.90 EUR−1.15%00.0026.816.26 EUR−15.98%1.30%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ZOEZOETIS INC. CL.A DL -,01
72.116 B EUR157.52 EUR−0.08%00.0032.764.81 EUR+17.76%0.94%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CUPCHUGAI PHARMACEUT'L
46.361 B EUR27.32 EUR−0.73%00.0022.501.21 EUR−8.99%1.67%Công nghệ Sức khỏe
Mua
IDPBIOGEN INC. DL -,0005
29.361 B EUR200.8 EUR−0.50%00.0027.067.42 EUR−62.66%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
BAYNBAYER AG NA O.N.
27.1 B EUR27.300 EUR−1.23%1.56 K0.18−3.17 EUR−202.70%0.40%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
OS1OTSUKA HOLDINGS CO.LTD.
19.903 B EUR36.0 EUR0.00%023.191.55 EUR−29.55%1.77%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
SRTSARTORIUS AG O.N.
16.246 B EUR202.0 EUR−2.88%250.3692.942.17 EUR−73.70%0.35%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
WX8WUXI APPTEC H 02359 YC1
15.589 B EUR4.32 EUR−2.26%00.009.420.46 EUR+15.01%2.63%Công nghệ Sức khỏe
Mua
3KYHANSOH PHARMAC. HD-,00001
12.142 B EUR1.96 EUR−3.47%028.060.07 EUR+14.90%0.70%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
VIAVIATRIS INC. O.N.
11.595 B EUR9.670 EUR−3.81%1.001 K0.46−0.05 EUR−103.20%4.56%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
I7GIPSEN S.A. PORT. EO 1
10.224 B EUR122.7 EUR+0.57%015.887.73 EUR−0.82%0.97%Công nghệ Sức khỏe
Mua
KY4KYOWA KIRIN CO. LTD.
8.197 B EUR15.0 EUR0.00%00.0015.850.95 EUR+45.63%2.16%Công nghệ Sức khỏe
Mua
SMZ1SINO BIOPH.SUBDIV.HD-,025
6.49 B EUR0.3312 EUR−2.33%00.0020.410.02 EUR−34.62%2.73%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
OFKORION CORP. B
5.295 B EUR37.39 EUR+0.24%00.0024.221.54 EUR−35.50%6.41%Công nghệ Sức khỏe
Mua
41LLABORATORIOS FARMACEUT.
4.804 B EUR89.45 EUR+0.56%00.0027.783.22 EUR−14.01%1.16%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
640CHINA RES.PHARMA.GRP O.N.
4.425 B EUR0.695 EUR0.00%02.69%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
RIG2RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100
4.42 B EUR23.68 EUR+1.89%00.009.182.58 EUR+16.27%4.21%Công nghệ Sức khỏe
Mua
LCLAKALBE FARMA RP 10
4.193 B EUR0.0770 EUR−6.10%00.0021.270.00 EUR−18.96%2.44%Công nghệ Sức khỏe
Mua
LP6LIVZON PHARMAC. GRP H YC1
4.002 B EUR3.12 EUR+1.30%011.320.28 EUR−1.24%6.45%Công nghệ Sức khỏe
Mua
7K90ASYMCHEM LAB.(TIAN.)H YC1
3.603 B EUR6.35 EUR−4.51%00.009.180.69 EUR−35.62%3.41%Công nghệ Sức khỏe
Mua
PIGPERRIGO CO. PLCEO -,001
3.545 B EUR25.87 EUR−4.08%00.00−0.03 EUR+97.03%3.89%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
KOYKOBAYASHI PHARMACEUT.
2.463 B EUR32.8 EUR+1.23%022.911.43 EUR−21.38%1.79%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
MMX6AGRAND PHARM. GRP. HD-,01
2.021 B EUR0.565 EUR+3.67%09.120.06 EUR−18.89%2.91%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
DMPDERMAPHARM HLDG INH O.N.
2.016 B EUR37.30 EUR−2.74%00.0035.491.05 EUR−61.32%2.80%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
UUNJUNITED LABS INTL HD -,01
1.947 B EUR0.960 EUR−0.52%00.005.040.19 EUR+161.17%3.86%Công nghệ Sức khỏe
Mua
S2PSIMCERE PHARMAC. GRP LTD
1.807 B EUR0.665 EUR−3.62%017.150.04 EUR−50.65%3.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
EVTEVOTEC SE INH O.N.
1.628 B EUR9.075 EUR−0.87%1.67 K0.11−0.51 EUR−187.08%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
C43COSMO PHARMACEUT. EO-,26
1.236 B EUR72.5 EUR−0.68%00.00814.660.09 EUR−93.21%1.41%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
TTQRBEIJ.TONG R.T.CHIN.
966.21 M EUR1.13 EUR−0.88%015.090.07 EUR−8.58%3.38%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
TNGTONG REN TANG TECHS NEW H
846.057 M EUR0.635 EUR−3.79%00.0010.680.06 EUR+10.50%3.15%Công nghệ Sức khỏe
Mua
5CVCUREVAC NV
822.361 M EUR3.660 EUR+1.67%6.997 K0.15−1.15 EUR+8.24%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
FYBFORMYCON AG
747.77 M EUR41.55 EUR−1.19%00.008.794.73 EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
PB8PHIBRO ANIMAL HEALTH A
691.467 M EUR16.9 EUR+0.60%056.130.30 EUR−53.78%2.60%Công nghệ Sức khỏe
Bán
CC1PCONSUN PHARMAC.GR.HD -,10
645.393 M EUR0.665 EUR0.00%00.005.300.13 EUR+25.87%6.59%Công nghệ Sức khỏe
Mua
PSGPHARMASGP HOLDING SE O.N.
273.6 M EUR22.6 EUR0.00%00.002.15%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
9VCATAI LIFE SCIENCES BV EO1
252.351 M EUR1.5475 EUR+1.88%00.00−0.20 EUR+77.66%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
FUPFUJI PHARMA CO.LTD.
212.143 M EUR8.60 EUR−0.58%05.771.49 EUR+98.09%2.70%Công nghệ Sức khỏe
Mua
NP5NEWRON PHARMACEUT. EO-,20
184.058 M EUR9.76 EUR−3.75%00.00−0.95 EUR−8.67%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
HPHAHEIDELBERG PHARMA AG O.N.
138.871 M EUR2.86 EUR−2.05%00.00−0.39 EUR+14.37%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
FDYSHANGHAI FUDAN H YC-,10
82.975 M EUR0.238 EUR−2.46%018.510.01 EUR−27.87%3.71%Công nghệ Sức khỏe
L1PALEE S PHARMACEUTIC.HD-,05
80.861 M EUR0.133 EUR+0.76%00.0040.370.00 EUR−99.13%1.55%Công nghệ Sức khỏe
Bán Mạnh
APPHAPONTIS PHARM. AG INH ON
76.67 M EUR8.84 EUR+1.61%00.00−1.36 EUR−1447.21%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
T5OBIOXXMED AG INH O.N.
2.88 M EUR0.540 EUR0.00%00.000.00%Công nghệ Sức khỏe
BB8FKBIOFRONTERA AG NA ON KONV
1.131 M EUR3.7300 EUR−0.53%0−0.07 EUR+99.22%0.00%Công nghệ Sức khỏe
27N0CANNOVUM CANNABIS INH ON
2.10 EUR+0.96%00.00Công nghệ Sức khỏe