Phát triển Bất động sản (Công nghiệp)

178
Cổ phiếu
784.649B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.049M
Khối lượng
−0.20%
Thay đổi
+2.62%
Hiệu suất Tháng
+5.46%
Hiệu suất Năm
−3.56%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
0IW DAFA PROPERTIES GR.
0.652.36%0.01Sức mua mạnh0546.722M12.080.051050.00
13K KENNEDY-WILSON DL-,0001
12.70-1.55%-0.20Mua01.887B16.200.81318.00
2EN ENTRA ASA NK 1
11.95-1.48%-0.18Mua02.247B10.271.18177.00
2EN 2EN
11.99-1.56%-0.19Mua02.247B10.311.18177.00
300 300
4.36-1.36%-0.06Mua0978.708M11.870.37339.00
300 KENEDIX INC.
4.36-0.46%-0.02Mua0978.708M11.760.37339.00
3XRA XINYUAN REAL ESTATE CO. LTD. REG.SHARES (SP.ADRS) 1/O.N.
1.57-2.48%-0.04Sức bán mạnh088.684M-0.476546.00
3ZH 3ZH
0.540.00%0.00Bán01.972B3.920.1413693.00
3ZH ZHONGLIANG HLDG HD-,01
0.53-0.93%-0.01Bán01.972B3.920.1413693.00
4D7 DAITO TR. CONSTR.
76.00-1.94%-1.50Mua05.462B7.4410.4317757.00
4D7 DAITO TRUST CONSTR. CO. LTD. REGISTERED SHARES O.N.
76.50-1.92%-1.50Mua05.462B7.4910.4317757.00
5LP LOGAN GROUP COMPANY LTD
1.34-0.74%-0.01Bán07.662B4.860.283315.00
5LP LOGAN GROUP HD -,10
1.35-1.46%-0.02Sức bán mạnh07.662B4.930.283315.00
6CI CIFI HLDGS GRP CO.HD -,10
0.64-0.78%-0.01Sức bán mạnh05.405B6.040.117870.00
6CI CIFI HOLDINGS GROUP CO.LTD REGISTERED SHARES HD -,10
0.650.00%0.00Sức bán mạnh05.405B6.130.117870.00
A4Y ACCENTRO R.EST.AG O.N.
9.500.00%0.00Mua1.960K308.160M25.980.37
A4Y ACCENTRO R.EST.AG O.N.
9.15-7.11%-0.70Bán200308.160M26.940.37
A4Y ACCENTRO REAL ESTATE AG INHABER-AKTIEN O.N.
9.25-6.09%-0.60Mua760308.160M26.940.37
ADJ ADO PROPERTIES S.A. NPV
25.920.31%0.08Sức mua mạnh1.076M2.708B3.507.86366.00
ADJ ADO PROPERTIES S.A. ACTIONS NOMINATIVES O.N.
25.54-0.55%-0.14Mua02.708B3.487.86366.00
ADJ ADO PROPERTIES S.A. NPV
26.003.09%0.78Mua2002.708B3.427.86366.00
ADL ADLER REAL ESTATE AG INHABER-AKTIEN O.N.
13.741.03%0.14Mua1.600K968.328M5.302.95922.00
ADL ADLER REAL ESTATE AG
13.742.08%0.28Mua0968.328M5.252.95922.00
ADL ADLER REAL ESTATE AG
13.841.47%0.20Mua9.108K968.328M5.322.95922.00
AJ5 CENTRAL CH. REAL ESTATE
0.425.47%0.02Mua01.157B4.220.104193.00
AJ5 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD.REGISTERED SHARES O.N.
0.422.96%0.01Mua01.157B4.270.104193.00
AMMN GROUNDS R.EST. NA O.N.
2.08-2.80%-0.06Mua5.000K32.326M0.00
AMMN GROUNDS R.EST. NA O.N.
2.084.00%0.08Mua032.326M0.00
AMMN AMMN
2.02-2.88%-0.06Theo dõi032.326M0.00
AOP HANG LUNG P.
2.20-2.65%-0.06Bán010.178B742.380.004626.00
AOP HANG LUNG PROPERTIES LTD. REGISTERED SHARES O.N.
2.20-0.90%-0.02Bán010.178B729.240.004626.00
AT1 AROUNDTOWN SA BEARER SHARES EO -,01
4.38-7.32%-0.35Sức bán mạnh53.262K6.333B5.930.81492.00
AT1 AROUNDTOWN EO-,01
4.38-6.81%-0.32Sức bán mạnh32.810K6.333B5.900.81492.00
AT1 AROUNDTOWN EO-,01
4.34-7.44%-0.35Sức bán mạnh30.547M6.333B5.890.81492.00
BNT1 EYEMAXX R.EST.AG
5.620.00%0.00Sức bán mạnh035.514M
BNT1 EYEMAXX R.EST.AG
5.740.70%0.04Bán1.027K35.514M
BNT1 EYEMAXX REAL ESTATE AG INHABER-AKTIEN O.N.
5.660.00%0.00Bán035.514M
CC1 CONSUS REAL ESTATE AG NAMENS-AKTIEN O.N.
7.330.83%0.06Mua01.008B0.02975.00
CC1 CONSUS R.ESTATE AG NA ON
7.400.27%0.02Mua12.715K1.008B0.02975.00
CC1 CONSUS R.ESTATE AG NA ON
7.420.68%0.05Mua01.008B0.02975.00
CCAP CORESTATE CAPITAL HLDG
18.20-4.91%-0.94Mua231.278K405.374M5.623.40709.00
CCAP CORESTATE CAPITAL HLDG
18.38-3.67%-0.70Mua253405.374M5.603.40709.00
CCAP CORESTATE CAPITAL HOLDING S.A ACTIONS AU PORTEUR O.N.
18.41-2.44%-0.46Mua2.544K405.374M5.543.40709.00
CHZ CHINA RESOURCES LAND LTD. REGISTERED SHARES HD -,10
3.900.00%0.00Mua027.735B7.850.5051976.00
CHZ CHIN.RES.LA. HD-,10
3.88-0.51%-0.02Mua027.735B7.850.5051976.00
CPP CHINA OV.LAND & INV. LTD. REGISTERED SHARES O.N.
2.18-3.54%-0.08Sức bán mạnh024.851B6200.00
CPP CHINA OV.LD
2.282.70%0.06Bán2.254K24.851B6200.00
CRZK CR CAP.REAL EST.AG O.N.
30.20-0.66%-0.20Mua0112.477M
CRZK CR CAPITAL REAL ESTATE AG INHABER-AKTIEN O.N.
30.000.33%0.10Mua0112.477M
CRZK CR CAP.REAL EST.AG O.N.
30.701.32%0.40Mua472112.477M
CS4 CN SOUTH CITY HLGS
0.07-1.32%-0.00Sức bán mạnh0686.681M1.990.044725.00
CS4 CS4
0.080.00%0.00Bán0686.681M2.110.044725.00
DEF DEFAMA AG
19.00-0.52%-0.10Mua60684.422M36.600.52
DEF DEF
18.80-0.00%-0.00Mua084.422M36.020.52
DEF DEFAMA AG
19.000.00%0.00Mua48084.422M36.410.52
DEQ DEUTSCHE EUROSHOP AG NAMENS-AKTIEN O.N.
10.85-5.32%-0.61Sức bán mạnh13.864K714.218M-1.35
DEQ DEUTSCHE EUROSHOP NA O.N.
10.98-7.34%-0.87Sức bán mạnh3.425K714.218M-1.35
DEQ DEUTSCHE EUROSHOP NA O.N.
10.88-5.88%-0.68Bán1.324M714.218M-1.35
DIC DIC ASSET AG NA O.N.
11.30-1.22%-0.14Mua103.493K904.579M10.161.13247.00
DIC DIC ASSET AG NA O.N.
11.320.00%0.00Mua0904.579M10.051.13247.00
DIC DIC ASSET AG NAMENS-AKTIEN O.N.
11.26-1.05%-0.12Mua100904.579M10.101.13247.00
DMRE DEMIRE DT.MTS.RE AG
5.12-0.39%-0.02Mua3.358K553.948M10.690.4843.00
DMRE DEMIRE DT.MTS.RE AG
5.080.40%0.02Mua0553.948M10.530.4843.00
DMRE DEMIRE DT.MITTELST.R.EST.AG INHABER-AKTIEN O.N.
5.120.39%0.02Mua1.200K553.948M10.610.4843.00
DWH DAIWA HOUSE INDUSTRY CO. LTD. REGISTERED SHARES O.N.
22.800.00%0.00Mua015.286B9.102.5147133.00
DWH DAIWA HOUSE IND.
22.80-0.00%-0.00Mua015.286B9.102.5147133.00
DWNI DEUTSCHE WOHNEN SE INHABER-AKTIEN O.N.
44.37-0.36%-0.16Mua6.254K15.398B15.413.241409.00
DWNI DEUTSCHE WOHNEN SE INH
44.55-0.58%-0.26Mua2.270K15.398B15.513.241409.00
DWNI DEUTSCHE WOHNEN SE INH
44.45-0.11%-0.05Mua2.843M15.398B15.403.241409.00
DZJ COUNTRY GARDEN HLDGS CO.
1.00-0.18%-0.00Bán022.306B4.570.22101784.00
DZJ COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO.LTDREGISTERED SHARES O.N.
1.00-0.84%-0.01Sức bán mạnh022.306B4.610.22101784.00
FC9 FCR IMMOBILIEN AG NA O.N.
11.700.86%0.10Mua0107.928M
FC9 FCR IMMOBILIEN AG NA O.N.
11.900.85%0.10Mua974107.928M
FET FAR EAST CONS. INTL HD-10
0.24-9.16%-0.02Sức bán mạnh0629.120M14.370.024400.00
FET FAR EAST CONSORTIUM INTL LTD. REGISTERED SHARES HD -,10
0.24-9.23%-0.02Sức bán mạnh0629.120M14.260.024400.00
GTY GATEWAY R.EST.AG O.N.
3.462.37%0.08Mua0653.674M4.790.7147.00
GTY GATEWAY REAL ESTATE AG INHABER-AKTIEN O.N.
3.461.17%0.04Mua1.000K653.674M4.850.7147.00
GTY GATEWAY R.EST.AG O.N.
3.48-0.57%-0.02Mua1.723K653.674M4.960.7147.00
GUZ YUEXIU PPTY CO.LTD.
0.15-0.67%-0.00Bán02.501B5.020.0310100.00
GUZ YUEXIU PROPERTY CO. LTD. REGISTERED SHARES O.N.
0.150.00%0.00Mua02.501B5.050.0310100.00
GYC GRAND CITY PROPERT.EO-,10
22.602.17%0.48Sức mua mạnh1.389K3.787B9.852.38950.00
GYC GRAND CITY PROPERTIES S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO-,10
22.36-0.53%-0.12Mua7903.787B10.012.38950.00
GYC GRAND CITY PROPERT.EO-,10
22.40-0.62%-0.14Mua598.798K3.787B10.042.38950.00
H2G HOPEFLUENT GROUP HOLDINGS LTD.REGISTERED SHARES HD -,01
0.140.00%0.00Bán0109.283M3.550.0423000.00
HHH HOMES+HOLIDAY AG NA O.N.
0.200.00%0.00Bán03.613M-0.18
HHH HOMES & HOLIDAY AG NAMENS-AKTIEN O.N.
0.250.00%0.00Bán03.613M-0.18
HHH HOMES+HOLIDAY AG NA O.N.
0.280.00%0.00Bán03.613M-0.18
HLU HANG LUNG GR
2.04-2.86%-0.06Bán02.856B16.460.134732.00
HLU HANG LUNG GROUP LTD. REGISTERED SHARES O.N.
2.00-4.76%-0.10Bán02.856B16.460.134732.00
HVP HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS REGISTERED SHARES HD -,10
1.91-0.52%-0.01Mua04.295B3.120.6210385.00
HVP HOPSON DEV. HLDGS HD-,10
1.90-1.55%-0.03Mua04.295B3.130.6210385.00
HZJ HEIWA REAL ESTATE
23.401.74%0.40Mua0871.352M15.881.45237.00
HZJ HEIWA REAL ESTATE CO. LTD. REGISTERED SHARES O.N.
23.000.88%0.20Mua0871.352M15.741.45237.00
IC8 INCITY IMMOBILIEN O.N.
1.117.77%0.08Sức mua mạnh097.139M33.770.03
IC8 INCITY IMMOBILIEN AG INHABER-AKTIEN O.N.
1.040.97%0.01Sức mua mạnh097.139M33.770.03
IC8 INCITY IMMOBILIEN O.N.
1.10-2.65%-0.03Sức mua mạnh097.139M37.050.03
IHY2 KLOEVERN AB NAV. B SK 1
1.57-1.50%-0.02Mua01.325B5.340.30247.00
IHY3 KLOEVERN AB NAV. A SK 1
1.600.95%0.01Mua01.347B5.300.30247.00
IMO1 IMMOFINANZ AG INHABER-AKTIEN O.N.
14.00-2.91%-0.42Bán3001.616B46.350.52311.00
IMO1 IMMOFINANZ AG INH.
14.33-1.71%-0.25Mua01.616B46.870.52311.00
INS INSTONE REAL EST.GRP O.N.
21.30-0.47%-0.10Bán138998.501M14.041.52375.00
INS INSTONE REAL EST.GRP O.N.
21.501.18%0.25Bán367.499K998.501M13.941.52375.00
INS INSTONE REAL ESTATE GROUP AG INHABER-AKTIEN O.N.
21.401.18%0.25Bán342998.501M13.881.52375.00
JSI SAMHALLSBYGGNADSBOL.I.N.B
2.602.20%0.06Mua05.538B11.560.27
JSI JSI
2.737.14%0.18Sức mua mạnh1085.538B11.580.27
LEG LEG IMMOBILIEN AG NA O.N.
125.580.34%0.42Mua307.440K9.024B9.1413.951444.00
LEG LEG IMMOBILIEN AG NA O.N.
125.240.00%0.00Mua1009.024B9.1513.951444.00
LEG LEG IMMOBILIEN AG NAMENS-AKTIEN O.N.
124.960.00%0.00Mua3659.024B9.1213.951444.00
MES MITSUBISHI EST.
13.100.00%0.00Mua017.700B14.250.929619.00
MES MITSUBISHI ESTATE CO. LTD. REGISTERED SHARES O.N.
13.00-0.76%-0.10Mua017.700B14.250.929619.00
MFU MITSUI FUDOSAN LTD
15.800.64%0.10Mua015.123B11.291.4020864.00
MFU MITSUI FUDOSAN CO. LTD. REGISTERED SHARES O.N.
16.001.91%0.30Mua015.123B11.291.4020864.00
N9U NOMURA REAL EST.HLDGS INC
16.701.83%0.30Mua03.060B6.662.487176.00
NUVA NORATIS AG INH. O.N.
18.100.56%0.10Bán081.043M12.621.43
NUVA NORATIS AG INH. O.N.
18.250.55%0.10Bán1.089K81.043M12.731.43
NUVA NORATIS AG INHABER-AKTIEN O.N.
18.051.98%0.35Bán95081.043M12.411.43
O4H OPEN HOUSE CO. LTD.
29.40-2.65%-0.80Mua03.752B7.184.242052.00
O4H O4H
29.40-3.29%-1.00Mua03.752B7.234.242052.00
O5G CPI PROPERTY GRP EO-,10
0.700.00%0.00Bán06.173B11.180.064353.00
O5G CPI PROPERTY GRP EO-,10
0.710.00%0.00Bán11.800K6.173B11.340.064353.00
ODDB ATRIUM EUROPEAN REAL ESTAT.LTDREGISTERED SHARES O.N.
2.351.29%0.03Bán0896.722M-0.09383.00
ODDB ATRIUM EUROPE.R.E.
2.32-0.64%-0.01Sức bán mạnh0896.722M-0.09383.00
PAG PREOS REAL ESTATE NA O.N.
17.30-1.14%-0.20Mua65.648K
PAT PATRIZIA AG NA ON
23.80-1.24%-0.30Bán97.999K2.161B50.840.47814.00
PAT PATRIZIA AG NA ON
23.900.63%0.15Theo dõi02.161B50.110.47814.00
PAT PATRIZIA AG NAMENS-AKTIEN O.N.
23.45-2.70%-0.65Bán5.670K2.161B50.840.47814.00
PW5 POWERLONG RL EST.H.HD-,01
0.690.74%0.01Mua02.799B4.920.1411631.00
PW5 POWERLONG REAL EST.HLDGS LTD. REGISTERED SHARES HD -,01
0.682.27%0.01Mua02.799B4.780.1411631.00
RCMN RCM BETEILIGUNGS AG NAMENS-AKTIEN O.N.
2.020.00%0.00Sức bán mạnh027.264M0.18
RCMN RCM BETEILIGUNGS NA. O.N.
2.060.00%0.00Bán027.264M0.18
RCMN RCM BETEILIGUNGS NA. O.N.
2.06-0.96%-0.02Sức bán mạnh26627.264M0.18
RL2 SUMITOMO REALTY & DEV. CO.LTD.REGISTERED SHARES O.N.
25.000.81%0.20Mua011.913B9.452.6213676.00
RL2 SUMITOMO RTY DEV.
25.200.80%0.20Mua011.913B9.532.6213676.00
RLF LONGFOR GR.HLD.REGS HD-10
4.680.86%0.04Mua027.772B11.870.4026316.00
RLF RLF
4.721.29%0.06Mua027.772B11.920.4026316.00
SGI SHANGHAI INDUSTRIAL HLDGS LTD.REGISTERED SHARES O.N.
1.220.83%0.01Bán01.353B5.380.22
SGI SHANGHAI IND. HLDGS
1.240.00%0.00Bán01.353B5.510.22
SMWN SM WIRTSCHAFTSBERAT.AG NAMENS-AKTIEN O.N.
6.95-0.71%-0.05Sức mua mạnh024.632M0.41
SMWN SM WIRTSCHAFTSBER.NA.O.N.
7.00-4.76%-0.35Mua024.632M0.41
SMWN SM WIRTSCHAFTSBER.NA.O.N.
7.10-0.70%-0.05Mua024.632M0.41
SWL CN OVERSEAS GRAND OCEAN.GR.LTDREGISTERED SHARES O.N.
0.500.00%0.00Bán01.795B2516.00
T1L S IMMO AG INHABER-AKTIEN O.N.
14.60-1.22%-0.18Sức bán mạnh01.069B12.311.20
T1L S IMMO AG
14.78-0.40%-0.06Sức bán mạnh1451.069B12.361.20
T1L S IMMO AG
14.800.41%0.06Sức bán mạnh01.069B12.281.20
T3O TOC CO. LTD
5.450.00%0.00Mua0526.883M15.800.35156.00
T3O TOC CO. LTD. REGISTERED SHARES O.N.
5.40-0.92%-0.05Mua0526.883M15.800.35156.00
T6R TOKYO TATEMONO CO. LTD. REGISTERED SHARES O.N.
10.600.00%0.00Mua02.249B13.040.815396.00
T6R TOKYO TATEMONO
10.700.00%0.00Mua02.249B13.160.815396.00
T8F TOKYU FUDOSAN HOLDINGS
3.800.00%0.00Mua02.796B15.880.2422953.00
TDI TAKARA LEBEN CO.LTD.
2.683.08%0.08Bán0289.149M5.190.50973.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất