Thiết bị Viễn thông (Công nghiệp)

14
Cổ phiếu
2557.240B
Giá trị vốn hóa thị trường
345
Khối lượng
+0.12%
Thay đổi
−0.57%
Hiệu suất Tháng
−2.95%
Hiệu suất Năm
−12.06%
Hiệu suất YTD
           
8AU SANTEC CORP.
22.20-5.13%-1.20Mua00.00267.633M14.771.58273.00
ADV ADVA OPT.NETW.SE O.N.
20.90-0.48%-0.10Mua00.001.084B34.510.631973.00
APC APPLE INC.
139.880.10%0.14Bán38453713.922232.710B22.606.27164000.00
CEK CEOTRONICS AG O.N.
4.700.00%0.00Bán00.0031.350M12.670.38128.00
CIE1 CIENA CORP. NEW DL-,01
41.50-2.80%-1.20Bán5207.506.298B34.261.267241.00
CIS CISCO SYSTEMS DL-,001
46.930.25%0.12Mua502346.50193.869B17.102.8183300.00
ERCB ERICSSON B (FRIA)
6.281.34%0.08Mua00.0020.957B9.910.62101322.00
ERCG ERICSSON A (FRIA)
6.63-0.30%-0.02Mua00.0020.957B10.560.62101322.00
GGS GIGASET AG O.N.
0.222.80%0.01Mua00.0028.346M-0.02868.00
JNP JUNIPER NETWORKS DL-,01
30.77-1.63%-0.51Mua00.0010.127B23.891.3410191.00
M0YN MYNARIC AG NA O.N.
15.10-0.66%-0.10Bán2804228.0086.479M-13.04
MTLA MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01
258.200.31%0.80Mua123098.4043.295B37.317.1418700.00
NOA3 NOKIA OYJ EO-,06
4.81-0.60%-0.03Mua00.0027.361B15.350.32
UMZ UNIDEN HOLDINGS CORP.
28.000.72%0.20Mua00.00169.842M8.193.39972.00
Tải thêm