Các công ty của Các công ty Đức hoạt động trong một ngành: thiết bị viễn thông

Danh sách sau có Các công ty Đức hoạt động trong cùng ngành, thiết bị viễn thông. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như Apple Inc. hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như ZTE CORP. H YC 1, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
APCApple Inc.
3.035 T EUR198.12 EUR−0.64%8.271 K0.5833.245.96 EUR+9.75%0.46%Công nghệ Điện tử
Mua
CISCISCO SYSTEMS DL-,001
171.394 B EUR42.585 EUR+0.79%1800.0815.302.78 EUR+10.10%3.44%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
NOA3NOKIA OYJ EO-,06
18.696 B EUR3.3960 EUR−2.69%5.647 K0.5123.150.15 EUR−80.78%3.84%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
ERCBERICSSON B (FRIA)
18.205 B EUR5.466 EUR−1.34%3.92 K1.88−0.66 EUR−243.84%4.37%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
ERCGERICSSON A (FRIA)
18.205 B EUR5.49 EUR−2.49%00.00−0.66 EUR−243.84%4.36%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
FZMZTE CORP. H YC 1
15.939 B EUR2.0500 EUR+5.48%3 K11.118.020.26 EUR+5.29%2.62%Công nghệ Điện tử
Mua
1YOYANGTZE OPT.FIB.AND CAB.H
1.647 B EUR0.985 EUR+2.07%05.180.19 EUR−11.28%5.95%Công nghệ Điện tử
Mua
ADVADTRAN NETW.SE INH O.N.
1.026 B EUR19.80 EUR−0.10%00.000.00%Công nghệ Điện tử
M0YNMYNARIC AG NA O.N.
95.998 M EUR15.10 EUR−2.89%120.03−15.35 EUR−43.42%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
CEKCEOTRONICS AG O.N.
50.673 M EUR6.10 EUR−5.43%00.00−0.01 EUR−101.83%2.36%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
CCSOCALNEX SOLUT. LS -,00125
50.46 M EUR0.550 EUR0.00%00.001175.330.00 EUR−99.21%1.92%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh