Thuốc lá (Công nghiệp)

8
Cổ phiếu
337.076B
Giá trị vốn hóa thị trường
213
Khối lượng
−0.28%
Thay đổi
+0.05%
Hiệu suất Tháng
+21.55%
Hiệu suất Năm
+18.72%
Hiệu suất YTD
          
0T5 TURNING POINT BRA. DL-,01
41.200.98%0.40Bán0777.974M20.332.11408.00
4I1 PHILIP MORRIS INTL INC.
87.62-0.73%-0.64Mua15137.789B17.974.7971000.00
BMT BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
31.650.48%0.15Bán65071.515B10.043.1655981.00
ITB IMPERIAL BRANDS PLC LS-10
18.440.33%0.06Mua8017.199B5.343.4532500.00
JAT JAPAN TOBACCO
16.75-0.56%-0.10Mua029.957B10.731.5558300.00
PHM7 ALTRIA GRP INC. DL-,333
41.41-0.22%-0.09Theo dõi28577.174B20.062.067100.00
UVV UNIVERSAL CORP.
40.98-0.92%-0.38Sức bán mạnh01.023B13.952.9620000.00
VGR VECTOR GRP LTD DL-,10
10.37-1.05%-0.11Bán01.641B9.811.071275.00
Tải thêm