Thuốc lá (Công nghiệp)

7
Cổ phiếu
383.201B
Giá trị vốn hóa thị trường
970
Khối lượng
−0.12%
Thay đổi
−5.11%
Hiệu suất Tháng
+15.98%
Hiệu suất Năm
+14.35%
Hiệu suất YTD
           
4I1 PHILIP MORRIS INTL INC.
96.75-0.80%-0.78Mua454353.75150.433B18.685.2369600.00
BMT BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC REGISTERED SHARES LS -,25
41.530.05%0.02Sức mua mạnh2.385K99049.0593.232B11.813.53
ITB IMPERIAL BRANDS PLC LS-10
21.691.36%0.29Sức mua mạnh2004338.0020.273B8.472.5430300.00
JAT JAPAN TOBACCO
16.51-2.22%-0.38Bán6009909.0029.884B11.581.4655381.00
PHM7 ALTRIA GRP INC. DL-,333
41.020.53%0.21Bán1.622K66534.4473.887B27.501.496000.00
SWMC SWEDISH MATCH
9.894.66%0.44Mua41405.4914.077B25.760.37
UVV UNIVERSAL CORP.
57.582.49%1.40Sức mua mạnh00.001.415B17.903.1625000.00
Tải thêm