Các công ty của Các công ty Đức hoạt động trong một ngành: nhà phân phối bán buôn

Danh sách sau có Các công ty Đức hoạt động trong cùng ngành, nhà phân phối bán buôn. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như BRENNTAG SE NA O.N. hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như ULTIMATE PRODUCTS LS-,25, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
8GCGLENCORE PLC DL -,01
69.226 B EUR5.600 EUR+4.05%135.819 K2.5717.680.32 EUR−2.24%7.18%Dịch vụ Phân phối
Mua
BUZ1BUNZL PLC LS-,3214857
11.701 B EUR35.10 EUR+1.45%00.0019.501.80 EUR+14.83%2.14%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
BNRBRENNTAG SE NA O.N.
10.849 B EUR77.12 EUR+1.31%260.2216.284.74 EUR−17.42%2.62%Dịch vụ Phân phối
Mua
E7VREXEL S.A. INH. EO 5
7.181 B EUR24.21 EUR−2.54%09.432.57 EUR+30.97%5.01%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
BRZ0BEIJER REF AB B
6.653 B EUR13.110 EUR+1.59%00.0030.430.43 EUR+55.73%0.62%Dịch vụ Phân phối
Mua
2R7AZELIS GROUP N.V.
5.046 B EUR20.60 EUR+0.98%00.0027.830.74 EUR+155.47%0.94%Dịch vụ Phân phối
Mua
VPK5KON. VOPAK NV EO -,50
4.664 B EUR37.34 EUR+0.43%00.0010.303.62 EUR+112.51%3.50%Dịch vụ Phân phối
Mua
SXVXINHUA WINSH.PUB.+MED.YC1
1.923 B EUR0.975 EUR+0.52%05.960.16 EUR+4.96%4.63%Dịch vụ Phân phối
Mua
4KK1ELECTROLUX PROF. B
1.646 B EUR6.03 EUR+1.69%00.0025.040.24 EUR+13.07%1.03%Dịch vụ Phân phối
Mua
29BBUFAB AB O.N.
1.305 B EUR35.46 EUR+2.66%026.351.35 EUR−5.69%1.17%Dịch vụ Phân phối
Mua
BYWBAYWA AG NA O.N.
915.873 M EUR37.0 EUR+3.35%1170.62−2.74 EUR−158.00%3.41%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
BYW6BAYWA AG VINK.NA. O.N.
915.873 M EUR24.35 EUR−0.41%00.00−2.74 EUR−158.00%4.55%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
TTKTAKKT AG O.N.
854.247 M EUR13.02 EUR+1.24%2500.9334.270.38 EUR−57.96%7.68%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
11MHALLIGO AB B
610.531 M EUR12.14 EUR−1.14%014.300.85 EUR−3.49%2.15%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
VZ8CHINA AVIATION OIL SD-,25
562.741 M EUR0.535 EUR+0.94%08.470.06 EUR+53.94%1.68%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
XX64MOMENTUM GROUP AB SER.B
561.883 M EUR11.34 EUR−1.05%036.780.31 EUR+24.81%0.75%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
1OMMEKO AB
558.402 M EUR10.00 EUR+0.50%00.0014.910.67 EUR−7.47%2.88%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
9S2MIDWICH GROUP PLC LS-,01
496.883 M EUR4.68 EUR+0.86%015.000.31 EUR+90.71%3.90%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
NVMNOVEM GROUP S.A. EO 1
250.436 M EUR5.50 EUR0.00%00.006.87%Dịch vụ Phân phối
Mua
ZYDASPO OYJ NEW
193.8 M EUR6.24 EUR+4.00%5004.27122.350.05 EUR−92.24%7.42%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
3DJULTIMATE PRODUCTS LS-,25
159.638 M EUR1.75 EUR+4.79%010.500.17 EUR+33.62%4.61%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
TPGPLATFORM GRP AG INH O.N.
127.481 M EUR7.24 EUR+1.12%00.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
HHMUHMS BERGBAU AG
109.028 M EUR23.8 EUR+0.85%03.21%Dịch vụ Phân phối
PYRPYRUM INNOV.AG NA O.N.
105.969 M EUR32.1 EUR+0.31%1000.73−3.01 EUR−15.63%0.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
2FWFLOWTECH FLUIDPOWER LS-50
68.876 M EUR1.09 EUR−0.91%0−0.24 EUR−691.68%2.14%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh