Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

190
Cổ phiếu
1776.885B
Giá trị vốn hóa thị trường
565
Khối lượng
+1.11%
Thay đổi
+10.42%
Hiệu suất Tháng
+17.30%
Hiệu suất Năm
+25.63%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỉ suất cổ tức FWD %
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Bộ phận tự động hóa: OEM130.884B EUR3.29%+0.22%5734
Sản phẩm Xây dựng43.255B EUR3.01%−0.09%5486
Sản phẩm Điện239.066B EUR1.38%+0.70%1.193K35
Tập đoàn Công nghiệp53.386B EUR6.13%+0.71%1.04K5
Máy móc Công nghiệp964.971B EUR1.50%+0.58%49872
Chế tạo Kim loại10.605B EUR2.63%+0.89%1012
Sản xuất hỗn hợp7.302B EUR2.31%−0.30%677
Thiết bị / Vật tư văn phòng1.613B EUR2.74%+1.37%02
Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp325.802B EUR1.98%+0.76%6817