Sản phẩm Xây dựng (Công nghiệp)

7
Cổ phiếu
34.721B
Giá trị vốn hóa thị trường
13.623M
Khối lượng
+2.30%
Thay đổi
−5.51%
Hiệu suất Tháng
+93.23%
Hiệu suất Năm
+59.54%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
1627 ABLE ENGINEERING HOLDINGS LTD
0.42-2.33%-0.01Mua784.000K329280.00840.000M8.050.05330.00
1937 JIACHEN HLDG GROUP LTD
1.220.00%0.00Bán140.000K170800.001.220B138.640.01184.00
2009 BBMG CORPORATION
1.192.59%0.03Bán15.200M18088000.0030.943B3.630.3247405.00
2115 CHANNEL MICRON HOLDINGS COMPANY LTD
0.144.44%0.01Mua770.000K108570.00197.400M169.00
8128 CHINA GEOTHERMAL INDY DEV GP LTD
0.0910.71%0.01Mua80.000K7440.00397.462M-0.06
8191 HONG WEI (ASIA) HOLDINGS CO LTD
0.04-21.82%-0.01Mua27.060M1163580.0042.962M-0.09167.00
8402 GT STEEL CONST GP LTD
2.25-2.17%-0.05Bán455.000K1023750.001.080B-0.05124.00
Tải thêm