Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Hồng Kông

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
322.465B1.58-2.73%2.490M4133
1817.802B9.06-2.23%55.764M319
2762.120B1.61-4.95%15.453M8101
2857.137B2.34-2.32%7.393M9140
1413.512B0.49-3.10%9.428M10166
297.823B2.24-3.67%22.244M4110
1202.640B1.88-3.90%29.396M9122
3107.318B11.17-2.38%84.651M442
18276.958B6.65-3.05%86.534M12490
307.844B0.58-3.32%3.661M336
2027.303B1.47-2.68%7.876M5130
918.459B5.48-2.29%9.890M5175
82.563B1.87-2.62%7.951M2241
1042.046B6.38-4.22%19.107M679
706.416B2.81-4.99%4.597M897
1126.140B4.18-3.92%13.644M9139
3555.933B0.70-3.22%27.575M1097
4508.815B0.58-2.89%16.874M4131
2844.541B3.94-2.57%15.307M679
1587.940B4.03-3.71%21.834M464
Tải thêm