Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Hồng Kông

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỉ suất cổ tức FWD %
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại333.563B HKD1.97%−1.38%5.745M4141
Truyền thông3.643T HKD7.24%−0.29%13.072M318
Khách hàng Lâu năm2.055T HKD2.69%+0.52%8.028M8106
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.686T HKD2.86%−1.30%7.517M9155
Dịch vụ Khách hàng1.399T HKD0.64%−1.10%6.193M10172
Dịch vụ Phân phối340.267B HKD1.68%−0.58%13.002M4111
Công nghệ Điện tử1.829T HKD1.34%+0.73%27.68M9128
Năng lượng Mỏ4.258T HKD10.62%−0.30%57.937M442
Tài chính20.535T HKD6.39%−0.59%79.871M12502
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe324.691B HKD0.29%−1.58%3.261M340
Công nghệ Sức khỏe1.995T HKD1.64%−0.51%9.753M5144
Dịch vụ Công nghiệp831.419B HKD5.55%−0.47%5.241M5181
Hỗn hợp28.357B HKD0.66%+1.00%31.89M2231
Khoáng sản phi năng lượng1.01T HKD2.78%−1.03%12.511M682
Công nghiệp Chế biến515.433B HKD4.28%−1.49%10.137M896
Sản xuất Chế tạo2.74T HKD1.74%−0.84%3.02M9147
Bán Lẻ4.642T HKD1.43%−2.45%24.641M9102
Dịch vụ Công nghệ8.191T HKD0.43%+0.23%9.187M4156
Vận chuyển2.624T HKD4.38%−1.71%11.269M684
Công ty dịch vụ công cộng1.503T HKD5.00%+0.16%11.612M466