Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Hồng Kông

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
493.938B0.31%1.352M4138
1876.651B0.51%32.548M321
3690.642B0.31%7.950M8105
3518.402B0.42%4.752M9148
1656.941B1.32%11.114M10161
156.043B1.16%4.131M492
2113.424B0.55%23.549M9150
3129.811B0.70%67.797M441
23321.960B1.02%74.930M11481
567.888B1.02%8.528M328
3706.848B-0.03%4.271M5120
1149.557B1.88%10.886M5168
250.131B0.36%91.472M2250
1874.826B0.41%16.164M680
1074.218B1.29%5.882M8121
1482.987B0.21%4.801M9129
5388.200B-1.02%15.702M890
8275.914B-1.13%13.922M4133
2190.698B0.65%9.383M678
2059.935B1.70%11.892M464
Tải thêm