Cửa hàng Bách hóa (Công nghiệp)

11
Cổ phiếu
20.726B
Giá trị vốn hóa thị trường
529.715K
Khối lượng
−0.47%
Thay đổi
+23.08%
Hiệu suất Tháng
+2.43%
Hiệu suất Năm
+18.99%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
162CENTURY GINWA RETAIL HLDGS LTD
0.108 HKD−1.82%−0.002 HKD
Bán
52K5.616K HKD255.944M HKD−0.18 HKD2K
2136LIFESTYLE CHINA GROUP LTD
1.04 HKD−1.89%−0.02 HKD
Bán
172.5K179.4K HKD1.552B HKD−0.02 HKD1.168K
244SINCERE CO
0.248 HKD1.64%0.004 HKD
Mua
1K248 HKD321.921M HKD−0.04 HKD161
289WING ON CO INTERNATIONAL
12.90 HKD0.78%0.10 HKD
Bán
5K64.5K HKD3.75B HKD−1.03 HKD551
3308GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LIMITED
6.57 HKD0.00%0.00 HKD
Mua
942K6.189M HKD10.908B HKD12.410.53 HKD2.115K
3368PARKSON RETAIL GROUP LTD
0.133 HKD2.31%0.003 HKD
Bán
722K96.026K HKD342.489M HKD−0.16 HKD4.055K
602JIAHUA STORES HOLDINGS LIMITED
0.052 HKD−5.45%−0.003 HKD
Bán Mạnh
72.5K3.77K HKD57.063M HKD−0.12 HKD618
825NEW WORLD DEPARTMENT STORE CHINA
0.78 HKD0.00%0.00 HKD
Bán
14K10.92K HKD1.315B HKD−0.41 HKD2.412K
848MAOYE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.
0.229 HKD−4.98%−0.012 HKD
Bán
54K12.366K HKD1.177B HKD4.450.05 HKD4.001K
97HENDERSON INVESTMENT
0.265 HKD−5.36%−0.015 HKD
Bán Mạnh
70K18.55K HKD838.015M HKD165.630.00 HKD1.039K
984AEON STORES(HONG KONG)CO
0.80 HKD0.00%0.00 HKD
Bán
55.5K44.4K HKD208M HKD−0.85 HKD9.4K