Các công ty của Các công ty Hồng Kông hoạt động trong một ngành: Homebuilding

Danh sách sau có Các công ty Hồng Kông hoạt động trong cùng ngành, Homebuilding. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1233TIMES CHINA HOLDINGS LTD
0.250 HKD−1.96%553K1.08535.963M HKD−6.23 HKD−306.59%0.00%Khách hàng Lâu năm
Bán Mạnh
1429SKYMISSION GROUP HLDGS LTD
0.036 HKD0.00%528K2.5157.6M HKD−0.00 HKD−112.64%0.00%Khách hàng Lâu năm
1459JUJIANG CONSTRUCTION GROUP CO LTD
0.48 HKD−5.88%16K0.33272.014M HKD4.450.11 HKD−63.74%7.84%Khách hàng Lâu năm
1489GC CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED
0.500 HKD+6.38%5.695M2.37470M HKD16.890.03 HKD0.00%Khách hàng Lâu năm
1582CR CONSTRUCTION GROUP HOLDINGS LTD
0.480 HKD−2.04%12.5K0.18240M HKD3.650.13 HKD−30.26%6.88%Khách hàng Lâu năm
1627ABLE ENGINEERING HOLDINGS LTD
0.385 HKD−2.53%24K0.40790M HKD4.130.09 HKD+74.53%12.66%Khách hàng Lâu năm
1667DIMMI LIFE HOLDINGS LTD
0.350 HKD+12.90%100K0.68297.6M HKD−0.02 HKD+54.01%0.00%Khách hàng Lâu năm
1796YIELD GO HLDGS LTD
3.11 HKD−0.96%56K0.931.507B HKD−0.03 HKD−98.01%0.00%Khách hàng Lâu năm
2195UNITY ENTERPRISE HLDGS LTD
0.168 HKD+2.44%315K0.27164M HKD−0.02 HKD0.00%Khách hàng Lâu năm
3878VICON HOLDINGS LTD
0.210 HKD+5.00%5.194M2.7595.92M HKD8.240.03 HKD0.00%Khách hàng Lâu năm
589JIANZHONG CONST DEV LTD
0.170 HKD−0.58%110K2.44106.25M HKD−0.45 HKD−558.98%0.00%Khách hàng Lâu năm
798CHINA ELECTRONICS OPTICS VALLEY UNI
0.350 HKD+1.45%264K1.512.539B HKD4.640.08 HKD+6.79%7.25%Khách hàng Lâu năm
8040COOLPOINT INNONISM HOLDING LIMITED
0.60 HKD+1.69%440K2.33200.6M HKD45.450.01 HKD0.00%Khách hàng Lâu năm
845GLORIOUS PROPERTY HOLDINGS LIMITED
0.010 HKD0.00%500K1.4977.926M HKD−0.00 HKD+98.94%0.00%Khách hàng Lâu năm
846MINGFA GROUP (INTERNATIONAL) CO LTD
0.350 HKD0.00%5K0.382.133B HKD24.480.01 HKD−95.20%0.00%Khách hàng Lâu năm