Sản xuất hỗn hợp (Công nghiệp)

18
Cổ phiếu
22.450B
Giá trị vốn hóa thị trường
856.404K
Khối lượng
−0.45%
Thay đổi
−6.63%
Hiệu suất Tháng
−17.57%
Hiệu suất Năm
−16.83%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1002V.S. INTERNATIONAL GROUP
0.076 HKD0.00%224K0.94203.061M HKD−0.01 HKD−285.71%0.00%Sản xuất Chế tạo
1050KARRIE INTERNATIONAL HLDGS
0.51 HKD0.00%8K0.071.031B HKD5.170.10 HKD−57.31%10.78%Sản xuất Chế tạo
1237CHINA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND BIOENERGY HOLDINGS LIMITED
0.044 HKD+2.33%130K0.1940.54M HKD−0.01 HKD+90.64%0.00%Sản xuất Chế tạo
1451MS GROUP HLDGS LTD
0.91 HKD−2.15%20K0.09186M HKD18.350.05 HKD−34.91%3.23%Sản xuất Chế tạo
1727HEBEI CONSTRUCTION GP CORP LTD
0.55 HKD0.00%173K0.47968.761M HKD3.030.18 HKD−63.15%0.00%Sản xuất Chế tạo
1991TA YANG GROUP
0.152 HKD+4.83%66K0.06189.481M HKD−0.06 HKD+36.50%0.00%Sản xuất Chế tạo
2011CHINA APEX GROUP LTD
1.12 HKD+6.67%158K3.87585.653M HKD−0.01 HKD+84.00%0.00%Sản xuất Chế tạo
2128CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD
4.04 HKD−0.74%4.323M0.5512.533B HKD4.060.99 HKD−37.29%7.37%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
2283TK GROUP (HOLDINGS) LIMITED
1.31 HKD+3.15%512K25.581.055B HKD4.860.27 HKD−21.14%8.98%Sản xuất Chế tạo
2439CHINA TREASURES NEW MATERIALS GROUP
2.12 HKD+1.44%5.242M0.282.09B HKD0.00%Sản xuất Chế tạo
675K & P INTERNATIONAL HOLDINGS
0.370 HKD−2.63%52K1.2998.792M HKD−0.12 HKD−138.92%21.62%Sản xuất Chế tạo
6822KING'S FLAIR INTL (HLDGS) LIMITED
0.68 HKD0.00%18K1.34476M HKD23.690.03 HKD−82.46%Sản xuất Chế tạo
698TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED
0.116 HKD−6.45%8.56M0.791.207B HKD9.060.01 HKD−75.57%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
8117CHINA PRIMARY ENERGY HOLDINGS LTD
0.036 HKD0.00%20K0.1036.864M HKD−0.00 HKD+92.86%0.00%Sản xuất Chế tạo
822KA SHUI INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
0.390 HKD0.00%170K0.87348.567M HKD10.050.04 HKD−72.15%5.90%Sản xuất Chế tạo
8446BRIGHTSTAR TECHNOLOGY GP CO LTD
1.12 HKD+5.66%4.154M1.59862.026M HKD0.00%Sản xuất Chế tạo
8513IAG HOLDINGS LTD
0.058 HKD+11.54%528K0.1929.555M HKD−0.05 HKD−505.22%0.00%Sản xuất Chế tạo
8659YIK WO INTL HLGS LTD
0.68 HKD0.00%45K0.16508.968M HKD15.450.04 HKD−15.22%0.00%Sản xuất Chế tạo