Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

131
Cổ phiếu
389.980B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.147M
Khối lượng
−1.30%
Thay đổi
−0.24%
Hiệu suất Tháng
+12.32%
Hiệu suất Năm
+40.50%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
1000 BEIJING MEDIA
0.767.04%0.05Bán34.000K149.956M-0.82327.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
1008 BRILLIANT CIR
0.381.33%0.01Bán2.126M587.955M3.220.121496.00In ấn thương mại /Theo mẫu
1082 HK EDU INTL
1.15-1.71%-0.02Mua736.000K679.853M-0.20Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1127 LION ROCK GROUP
0.69-1.43%-0.01Mua340.000K539.000M5.180.141271.00In ấn thương mại /Theo mẫu
1162 LUMINA GROUP
0.180.00%0.00Bán16.000K108.000M6.290.0345.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1163 ADTIGER CORP
1.290.00%0.00Mua1.357M803.025M20.610.0648.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
1172 MAGNUSCONCORDIA
0.08-9.09%-0.01Sức bán mạnh140.000K462.336M-0.01655.00In ấn thương mại /Theo mẫu
1253 GREENLAND BROAD
0.430.00%0.00Sức bán mạnh68.000K1.454B17.900.02364.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1260 WONDERFUL SKY
0.681.49%0.01Bán30.000K782.986M10.570.06Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1272 DATANG ENVIRO
0.802.56%0.02Bán10.000K2.315B11.620.071115.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1328 GOLDSTREAM INV
0.07-8.22%-0.01Sức bán mạnh120.000K828.294M-0.001777.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1360 NOVA GROUP
0.12-1.71%-0.00Sức bán mạnh1.310M212.281M1.260.09Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1367 SFUND INTL HLDG
0.40-4.76%-0.02Sức bán mạnh252.000K201.600M-0.18175.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1376 RAFFLESINTERIOR
0.463.41%0.01Mua8.576M440.000M20.18350.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1449 LEADER EDU
0.92-1.08%-0.01Bán1.038M620.000M9.510.10708.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1463 C-LINK SQ
2.30-7.26%-0.18Mua8.276M1.984B272.530.01181.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1483 U BANQUET GP
1.28-5.88%-0.08Bán4.000K902.400M-0.101383.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
150 HYPEBEAST
0.750.00%0.00Bán1.157M1.529B23.360.03401.00In ấn thương mại /Theo mẫu
1539 SYNERGY GROUP
0.13-8.97%-0.01Sức bán mạnh450.000K95.700M-0.2152.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1540 LEFTFIELD PRINT
0.460.00%0.00Mua14.750K229.389M9.830.05282.00In ấn thương mại /Theo mẫu
1545 DESIGN CAPITAL
0.125.98%0.01Sức mua mạnh180.000K234.000M6.160.02144.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1569 MINSHENG EDU
1.08-2.70%-0.03Sức bán mạnh4.090M4.682B10.910.106202.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1593 CHEN LIN EDU
2.001.52%0.03Bán1.518M1.970B26.770.071157.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1598 21CENTURY EDU
0.640.00%0.00Bán1.710M747.021M10.260.061262.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1631 REF HOLDINGS
0.410.00%0.00Bán45.000K103.680M4.110.10126.00In ấn thương mại /Theo mẫu
1640 RUICHENG CHINA
0.220.00%0.00Bán1.112M88.000M2.480.0967.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
1650 HYGIEIA GROUP
0.080.00%0.00Bán2.224M168.000M2508.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1661 WISDOM SPORTS
0.090.00%0.00Bán107.000K135.400M-0.1469.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
1708 SAMPLE TECH
2.26-0.44%-0.01Bán60.000K1.798B68.370.03306.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1736 PARENTING NET
0.229.50%0.02Sức mua mạnh46.000K224.620M-0.03185.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
1756 HUALI UNIV GP
2.83-1.05%-0.03Sức bán mạnh189.000K3.432B5.210.551922.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1758 BOJUN EDU
0.66-2.94%-0.02Mua56.000K558.862M19.830.031709.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1765 HOPE EDU
1.88-0.53%-0.01Bán22.066M13.672BDịch vụ thương mại hỗn hợp
1769 SCHOLAR EDU
19.40-1.02%-0.20Bán1.163M10.892B91.980.213510.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1773 TIANLI EDU
6.440.78%0.05Bán4.384M13.040B35.840.185299.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1797 KOOLEARN
25.65-2.47%-0.65Bán7.086M24.722B-0.88Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1802 WENYE GROUP
1.010.00%0.00Mua1.046M599.940M348.280.00429.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1806 HUIFU PAYMENT
1.942.65%0.05Bán843.600K2.224B-0.011080.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1831 SHIFANG HLDG
0.12-0.85%-0.00Sức bán mạnh60.000K107.276M-0.17257.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
1841 A.PLUS GROUP
0.349.52%0.03Sức bán mạnh80.000K138.000M4.860.0697.00In ấn thương mại /Theo mẫu
1849 AM GROUP
0.651.56%0.01Bán1.360M512.000M36.360.0273.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
1851 GINGKO EDU
2.07-5.48%-0.12Bán12.000K1.095B33.130.07783.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1871 CHINA ORIENTED
0.230.00%0.00Sức bán mạnh44.000K93.600M412.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1884 EPRINT GROUP
0.22-2.65%-0.01Bán200.000K124.300M21.940.01312.00In ấn thương mại /Theo mẫu
1905 HAITONG UT
1.23-1.60%-0.02Bán48.006K10.129B1684.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1955 JOHNSON HLDGS
0.543.85%0.02Bán336.000K260.000M9.140.0610000.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1975 SUN HING PRINT
0.531.92%0.01Mua64.000K249.600M5.570.09In ấn thương mại /Theo mẫu
1993 ASIARAY
3.99-0.25%-0.01Bán15.500K1.871B-0.371109.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2001 NEW HIGHER EDU
4.121.48%0.06Bán4.046M6.437B13.320.307147.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2017 CHANHIGH
0.29-1.67%-0.01Bán42.000K185.551M4.560.07553.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
205 SEEC MEDIA
0.148.33%0.01Bán32.000K50.478M-0.25148.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2180 MANPOWER GRC
13.84-0.14%-0.02Mua48.250K2.872B20.060.691248.00Dịch vụ nhân sự
2181 MABPHARM-B
1.15-2.54%-0.03Bán34.000K4.866B-0.04308.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2239 SMIT
3.370.00%0.00Bán20.000K1.073B21.170.16290.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2262 SLD GROUP
0.87-3.33%-0.03Bán63.000K1.026B19.400.05464.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2293 BAMBOOSHEALTH
0.93-4.12%-0.04Bán24.000K372.000M12.650.08Dịch vụ nhân sự
2309 BIRMINGHAM SPTS
0.15-1.94%-0.00Bán406.250K2.692B-0.01Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2340 SYNERGIS HOLD
0.405.26%0.02Mua90.676K169.940M10.300.044944.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2779 CH XINHUA EDU
2.504.60%0.11Mua587.000K3.845B12.800.191621.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
309 XH NEWS MEDIA
0.095.75%0.01Sức bán mạnh422.000K157.024M-0.031294.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
352 FORTUNE SUN
0.66-1.49%-0.01Bán48.000K164.943M-0.05120.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3626 HSSP INTL
0.4310.26%0.04Bán2.000K79.120M-0.05Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3728 CHING LEE
0.160.62%0.00Bán140.000K162.080M13.330.01146.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3759 PHARMARON
113.005.71%6.10Sức mua mạnh1.079M84.484B85.151.267393.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3978 BESTSTUDY EDU
2.820.00%0.00Bán343.000K2.396B18.560.156902.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3992 CREATIVE HLDGS
1.100.92%0.01Bán84.000K545.000M18.230.064818.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
403 STARLITE HOLD
0.33-1.49%-0.01Mua470.000K175.920M20.680.023800.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
459 MIDLAND IC&I
0.09-2.11%-0.00Bán284.000K171.502M-0.03640.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
540 SPEEDY GLOBAL
0.2013.64%0.02Mua68.000K120.000M-0.181857.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
55 NEWAY GROUP
0.331.54%0.01Sức mua mạnh150.000K82.433M-0.301520.00In ấn thương mại /Theo mẫu
550 KK CULTURE
0.380.00%0.00Bán10.000K169.713M-0.0550.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
6068 WISDOM EDU INTL
2.62-0.38%-0.01Bán2.420M5.695B11.540.236210.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
6113 UTS MARKETING
0.950.00%0.00Mua6.000K380.000M14.980.061596.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
6128 EARTHASIA
3.801.33%0.05Sức bán mạnh4.124M1.772B-0.17607.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
6166 CHINA VAST
3.142.28%0.07Sức mua mạnh421.000K5.069B7.170.44938.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
6169 YUHUA EDU
6.14-2.38%-0.15Sức bán mạnh6.466M20.764B104.660.068094.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
6189 ADWAY
0.95-4.04%-0.04Bán347.500K238.521M-0.02325.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
623 SINOMEDIA
0.890.00%0.00Bán525.000K421.611M2.910.31248.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
667 CHINA EAST EDU
15.20-0.91%-0.14Bán1.605M33.647B39.810.3910807.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
6812 WINSON HLDGS HK
0.412.50%0.01Bán2.280M240.000M11.590.031967.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
6899 OURGAME
0.500.00%0.00Mua21.000K528.029M-0.42171.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
696 TRAVELSKY TECH
16.10-0.62%-0.10Bán1.625M47.405B53.250.307476.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
745 CN CULTURE GP
0.15-12.72%-0.02Mua14.550M101.874M-0.17Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
752 PICO FAR EAST
1.12-1.75%-0.02Mua470.000K1.411B8.930.132500.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8029 SUN INT'L
0.23-13.96%-0.04Bán5.000K510.357M-0.0364.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8031 ETS GROUP
0.3729.82%0.09Mua2.000K95.200M24.570.01753.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8036 EBROKER GROUP
0.080.00%0.00Bán1.000M93.240M-0.0059.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8039 KNK HOLDINGS
0.36-16.28%-0.07Bán1.880M179.740M-0.0825.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8042 KOS INTL
0.04-5.00%-0.00Mua110.000K32.000M22.220.0067.00Dịch vụ nhân sự
8063 GLOBAL M HLDG
0.050.00%0.00Mua200.000K196.092M-0.04106.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8066 PHOENITRON HOLD
0.05-4.00%-0.00Bán146.500K26.267M-0.05153.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8072 ROMA GROUP
0.3520.34%0.06Mua2.464M47.353M-1.3276.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8091 OOH HOLDINGS
0.0311.11%0.00Bán810.000K19.440M-0.01Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8112 CORNERSTONE FIN
0.19-5.53%-0.01Sức bán mạnh222.000K10.783M-0.5582.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
8121 GURU ONLINE
0.020.00%0.00Sức bán mạnh210.000K36.678M-0.02200.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
8125 ROYAL CEN RES
0.030.00%0.00Bán116.000K16.723M-0.0627.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8158 CRMI
0.220.00%0.00Mua190.500K523.444M-0.54213.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8160 GOLDWAY EDU
0.08-1.18%-0.00Mua768.000K44.413M-0.01Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8175 C DIGITAL CUL
0.050.00%0.00Mua200.000K122.970M-0.25Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8193 ASIAPAC FIN INV
0.060.00%0.00Sức bán mạnh50.000K16.906M-0.4347.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8201 PPS INT'L
0.07-11.25%-0.01Sức bán mạnh60.000K43.200M-0.07Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8235 CCID CONSULTING
0.391.32%0.01Bán30.000K269.500M5.780.07324.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8293 SINGASIA HLDG
0.040.00%0.00Mua5.480M55.500M-0.02284.00Dịch vụ nhân sự
8315 GREATWALLE INC
0.050.00%0.00Bán530.000K43.278M-0.03586.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8320 AEC GROUP
0.030.00%0.00Bán390.000K42.926M55.000.0056.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8325 CHINA SMARTPAY
0.250.00%0.00Bán990.000K411.048M-0.43284.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8360 AL GROUP
0.050.00%0.00Mua1.584M45.814M-0.1239.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8383 LINOCRAFT HLDGS
0.080.00%0.00Bán32.000K60.800M3.740.02755.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
839 CHINA EDU GROUP
12.86-1.23%-0.16Bán3.726M27.996B31.590.448718.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8391 CORNERSTONE TEC
0.63-12.50%-0.09Mua3.680M345.990M-0.04112.00In ấn thương mại /Theo mẫu
8401 STREAM IDEAS
1.230.82%0.01Theo dõi96.000K244.000M-0.0434.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
8403 DOWWAY
0.040.00%0.00Bán420.000K88.000M-0.0093.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8411 K W NELSON GP
0.21-0.48%-0.00Sức mua mạnh6.160M207.000M7.670.0320.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8417 DADI EDU
0.0429.63%0.01Mua3.500M47.261M-0.0021.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8429 ICICLE GROUP
0.300.00%0.00Mua5.885M146.400M-0.0143.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
8441 IWS GROUP
0.480.00%0.00Bán20.000K384.000M8.150.061941.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8448 UNI PRINTSHOP
0.094.65%0.00Mua1.940M81.000M-0.02125.00In ấn thương mại /Theo mẫu
8450 EDICO HOLDINGS
0.082.67%0.00Sức mua mạnh330.000K75.000M-0.0062.00In ấn thương mại /Theo mẫu
8501 SANBASE CORP
0.46-8.00%-0.04Bán132.000K98.972M6.100.0894.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8613 ORIENTAL PAY
0.08-4.71%-0.00Bán1.075M85.000M-0.0130.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8619 WAC HOLDINGS
0.946.82%0.06Mua2.924M844.800M-0.01126.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8627 ORANGE TOUR
0.160.00%0.00Bán6.824M127.200M45.430.0060.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
863 BC TECH GROUP
10.96-0.18%-0.02Mua108.500K3.671B-0.77133.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
888 BISON FINANCE
0.280.00%0.00Bán207.800K314.600M-0.09179.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
915 DAOHE GLOBAL
0.07-14.29%-0.01Bán169.000K113.219M-0.08379.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
9616 NEUEDU
5.10-0.20%-0.01Mua3.420M3.407B2381.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
982 HJ CAPITAL INTL
0.200.00%0.00Bán2.780M2.012B100.000.00873.00In ấn thương mại /Theo mẫu
9919 ACTIVATION GP
0.792.60%0.02Bán346.000K594.103M-0.01343.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
9979 GREENTOWN MGMT
3.201.91%0.06Mua2.827M6.148B1812.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
9986 DASHAN EDU
0.872.35%0.02Mua848.000K680.000MDịch vụ thương mại hỗn hợp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất