Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

142
Cổ phiếu
331.638B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.465M
Khối lượng
+1.09%
Thay đổi
−4.34%
Hiệu suất Tháng
+13.41%
Hiệu suất Năm
−13.81%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1000BEIJING MEDIA CORP LTD
0.400 HKD−4.76%50082.87M HKD−0.09 HKD87.53%0.00%Dịch vụ Thương mại
1082BRADAVERSE EDUC (INT'L) INVS GP LTD
1.68 HKD9.80%1.234M912.539M HKD−0.05 HKD−861.90%0.00%Dịch vụ Thương mại
1127LION ROCK GROUP LTD
1.06 HKD−1.85%64K799.654M HKD5.250.20 HKD31.94%9.26%Dịch vụ Thương mại
1162LUMINA GP LTD
0.150 HKD0.00%4.032M90M HKD−0.04 HKD−4987.50%0.00%Dịch vụ Thương mại
1163ADTIGER CORP LTD
0.164 HKD−0.61%330K123.255M HKD10.380.02 HKD0.00%Dịch vụ Thương mại
1172MAGNUS CONCORDIA GROUP LTD
0.054 HKD5.88%1.74M300.518M HKD−0.06 HKD−12320.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
1253CHINA GREENLAND BROAD GREENSTATE GP
0.116 HKD−3.33%68K387.734M HKD−0.15 HKD−1164.79%0.00%Dịch vụ Thương mại
1260WONDERFUL SKY FINL GP HLDGS LTD
0.199 HKD−0.50%1.216M230.291M HKD8.430.02 HKD−77.04%0.00%Dịch vụ Thương mại
1328GOLDSTREAM INVESTMENT LTD
0.036 HKD16.13%10K356.236M HKD25.710.00 HKD0.00%Dịch vụ Thương mại
1351BRIGHT FUTURE TECHNOLOGY HLDGS LTD
0.235 HKD10.33%26K106.5M HKD−0.04 HKD160.09%Dịch vụ Thương mại
1360NOVA GRP HLDS LTD
0.012 HKD9.09%6.465M22.596M HKD−0.23 HKD−782.94%0.00%Dịch vụ Thương mại
1362SIS MOBILE HOLDINGS LIMITED
0.295 HKD−1.67%12K82.6M HKD4.790.06 HKD−19.58%6.78%Dịch vụ Thương mại
1376RAFFLES INTERIOR LTD
0.315 HKD5.00%7M300M HKD45.650.01 HKD0.00%Dịch vụ Thương mại
1397BAGUIO GREEN GROUP LIMITED
0.62 HKD−1.59%196K261.45M HKD4.450.14 HKD10.13%6.03%Dịch vụ Thương mại
1449LEADER EDUCATION LTD
0.440 HKD0.00%7K293.333M HKD4.230.10 HKD37.25%23.86%Dịch vụ Thương mại
145CCIAM FUTURE ENERGY LTD
0.050 HKD2.04%128K55.384M HKD−0.08 HKD41.79%0.00%Dịch vụ Thương mại
1463C-LINK SQUARED LTD
1.41 HKD−0.70%10K3.384B HKD−0.00 HKD−483.33%0.00%Dịch vụ Thương mại
1483NET-A-GO TECHNOLOGY COMPANY LTD
1.26 HKD5.00%4K954M HKD−0.21 HKD−516.83%0.00%Dịch vụ Thương mại
150HYPEBEAST LTD
0.415 HKD−1.19%588K862.734M HKD−0.00 HKD−107.25%0.00%Dịch vụ Thương mại
1540LEFT FIELD PRINTING GROUP LTD
0.385 HKD−1.28%310.5K194.482M HKD19.250.02 HKD−67.21%12.82%Dịch vụ Thương mại
1547IBI GROUP HOLDINGS LTD
0.179 HKD8.48%64K143.2M HKD51.140.00 HKD−94.85%11.17%Dịch vụ Thương mại
1569MINSHENG EDUCATION GROUP CO LTD
0.238 HKD−1.65%650K1.021B HKD2.010.12 HKD46.66%17.73%Dịch vụ Thương mại
1586CHINA LEON INSPECTION HOLDING LTD
1.47 HKD−3.29%268K821.087M HKD10.010.15 HKD120.09%2.94%Dịch vụ Thương mại
1593CHEN LIN EDUCATION GROUP HLDGS LTD
1.90 HKD−0.52%1.032M1.91B HKD86.760.02 HKD0.00%Dịch vụ Thương mại
1598CHINA 21ST CENTURY EDUC GP LTD
0.260 HKD−1.89%87K293.588M HKD7.720.03 HKD−61.22%3.02%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
1613SYNERTONE COMMUNICATION CORPORATION
0.64 HKD0.00%512192.2M HKD−0.16 HKD−118.96%0.00%Dịch vụ Thương mại
1631REF HOLDINGS LIMITED
0.310 HKD−1.59%15K80.64M HKD6.940.04 HKD−25.87%47.62%Dịch vụ Thương mại
1640RUICHENG (CHINA) MEDIA GROUP LTD
0.495 HKD4.21%248K190M HKD−0.02 HKD0.00%Dịch vụ Thương mại
1650HYGIEIA GROUP LTD
0.066 HKD3.13%336K128M HKD−0.01 HKD−150.00%8.96%Dịch vụ Thương mại
1730LHN LIMITED
1.82 HKD0.00%800K796.763M HKD4.130.44 HKD−14.31%5.88%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
1736CHINA PARENTING NETWORK HLDGS LTD
0.085 HKD−3.41%1.181M25.349M HKD−0.24 HKD50.84%0.00%Dịch vụ Thương mại
1756CHINA VOCATIONAL EDUCATION HLDGS LT
0.68 HKD−1.45%21K828M HKD2.150.32 HKD8.45%0.00%Dịch vụ Thương mại
1765HOPE EDUCATION GROUP CO LTD
0.495 HKD1.02%2.234M4.03B HKD8.140.06 HKD16.25%0.00%Dịch vụ Thương mại
1769SCHOLAR EDUCATION GROUP
1.31 HKD0.00%291K727.967M HKD5.020.26 HKD170.57%0.00%Dịch vụ Thương mại
1773TIANLI INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
2.53 HKD4.12%823K5.133B HKD1.02%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
1797EAST BUY HOLDING LIMITED
36.95 HKD0.82%2.27M37.182B HKD35.021.06 HKD0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
1831SHIFANG HOLDING LIMITED
0.108 HKD0.93%30K115.073M HKD−0.19 HKD34.02%0.00%Dịch vụ Thương mại
1841A PLUS GROUP HOLDINGS LTD
0.280 HKD0.00%40K112M HKD5.600.05 HKD−27.54%28.57%Dịch vụ Thương mại
1849AM GROUP HLDGS LTD
0.123 HKD2.50%55K98.4M HKD−0.01 HKD−301.61%0.00%Dịch vụ Thương mại
1850WINDMILL GROUP LTD
4.50 HKD0.00%3.523M648M HKD30.650.15 HKD20.13%0.00%Dịch vụ Thương mại
1855ZONQING ENVIRONMENTAL LTD
26.25 HKD−0.94%256K7.288B HKD−0.11 HKD−140.69%0.00%Dịch vụ Thương mại
1871CHINA ORIENTED INTL HLDGS LTD
0.199 HKD−3.86%24K79.6M HKD−0.03 HKD−184.46%0.00%Dịch vụ Thương mại
1905HAITONG UNITRUST INTL FINANCIAL LEA
0.98 HKD6.52%4.04M7.576B HKD4.900.20 HKD25.74%12.06%Dịch vụ Thương mại
1942MOG DIGITECH HOLDINGS LTD
14.68 HKD144.67%9.738M3.881B HKD0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
1948UJU HLDG LTD
2.78 HKD26.36%8K1.32B HKD40.820.07 HKD0.91%Dịch vụ Thương mại
1955HONG KONG JOHNSON HOLDINGS CO LTD
0.440 HKD2.33%84K220M HKD7.200.06 HKD−83.80%11.36%Dịch vụ Thương mại
1969CHINA CHUNLAI EDUCATION GP CO LTD
7.28 HKD4.30%1.877M8.376B HKD12.280.59 HKD166.94%1.57%Dịch vụ Thương mại
1975SUN HING PRINTING HLDGS LTD
0.77 HKD4.05%60K355.2M HKD2.820.27 HKD195.35%12.16%Dịch vụ Thương mại
1993ASIARAY MEDIA GROUP LIMITED
0.97 HKD−10.19%10K463.814M HKD0.00%Dịch vụ Thương mại
2001CHINA NEW HIGHER EDUCATION GP LTD
2.15 HKD1.42%241K3.297B HKD4.420.49 HKD59.49%10.94%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
2017CHANHIGH HOLDINGS LTD
0.280 HKD14.29%10K173.181M HKD3.690.08 HKD37.32%0.00%Dịch vụ Thương mại
205SEEC MEDIA GP (BERMUDA)
0.270 HKD−3.57%4K198.759M HKD−0.08 HKD76.41%0.00%Dịch vụ Thương mại
2131NETJOY HLDGS LTD
0.68 HKD0.00%33K541.047M HKD−0.30 HKD−207.09%7.35%Dịch vụ Thương mại
2137BRII BIOSCIENCES L
2.51 HKD−0.40%373.5K1.837B HKD−0.51 HKD91.99%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
2159MEDIWELCOME HEALTHCARE MGMT&TECH IN
0.65 HKD−4.41%77.6K136M HKD−0.45 HKD−1891.27%0.00%Dịch vụ Thương mại
2176CCID CONSULTING COMPANY LIMITED
0.460 HKD−1.08%50K325.5M HKD4.190.11 HKD37.89%21.55%Dịch vụ Thương mại
2179JIANGSU RECBIO TECHNOLOGY CO LTD
11.98 HKD−1.16%8.5K5.786B HKD−1.51 HKD0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
2180MANPOWERGROUP GREATER CHINA LTD
4.87 HKD0.00%30K1.011B HKD7.420.66 HKD−13.57%35.32%Dịch vụ Thương mại
2181MABPHARM LTD
0.475 HKD−2.06%818K2B HKD−0.05 HKD32.40%0.00%Dịch vụ Thương mại
2185SHANGHAI BIO-HEART BIOLOGICAL TECHN
3.21 HKD0.00%6001.104B HKD−0.87 HKD0.00%Dịch vụ Thương mại
2192MEDLIVE TECHNOLOGY CO LTD
7.91 HKD−1.37%277K5.831B HKD27.350.29 HKD0.93%Dịch vụ Thương mại
Mua
2225JINHAI INTL GROUP HLDGS LTD
2.00 HKD−2.91%290K2.534B HKD10000.000.00 HKD−95.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
2250B DUCK SEMK HOLDINGS INTL LTD
1.54 HKD2.67%910K1.471B HKD19.820.08 HKD1.34%Dịch vụ Thương mại
2262STEVE LEUNG DESIGN GP LTD
0.090 HKD3.45%5.301M99.302M HKD−0.04 HKD−239.41%57.47%Dịch vụ Thương mại
2291LEPU SCIENTECH MEDICAL TECHNOLOGY S
29.90 HKD0.67%68K10.299B HKD283.140.11 HKD0.00%Dịch vụ Thương mại
2293BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LTD
0.77 HKD0.00%4K308M HKD6.560.12 HKD−23.13%11.36%Dịch vụ Thương mại
2306YH ENTERTAINMENT GROUP
5.91 HKD1.03%4.884M5.09B HKD0.00%Dịch vụ Thương mại
2315BIOCYTOGEN PHARMACEUTICALS (BEIJING
15.60 HKD11.75%180.5K5.564B HKD−1.47 HKD0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
2340ISP HOLDINGS LTD
0.241 HKD5.70%4K96.866M HKD−0.03 HKD−169.92%0.00%Dịch vụ Thương mại
2405POWERWIN TECH GROUP LIMITED
5.50 HKD6.80%420K4.12B HKD0.00%Dịch vụ Thương mại
2422REGO INTERACTIVE CO LTD
0.410 HKD0.00%12K410M HKD7.060.06 HKD0.00%Dịch vụ Thương mại
2469FENBI LTD
5.01 HKD3.30%5.468M10.172B HKD−0.86 HKD0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
2486PLUS GROUP HOLDINGS INC
7.47 HKD10.34%385.6K847.607M HKD0.00%Dịch vụ Thương mại
2973CHINA NATIONAL CULTURE GROUP LTD
0.270 HKD17.39%23.75K17.968M HKD−0.02 HKD98.04%0.00%Dịch vụ Thương mại
309XINHUA NEWS MEDIA HLDGS LTD
0.034 HKD−15.00%5K65.656M HKD−0.01 HKD−176.23%0.00%Dịch vụ Thương mại
331FSE LIFESTYLE SERVICES LTD
5.75 HKD0.52%79K2.574B HKD5.031.14 HKD−11.07%8.50%Dịch vụ Thương mại
3347HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD
41.10 HKD−6.70%1.664M53.58B HKD14.412.85 HKD−27.24%1.40%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
343CULTURECOM HOLDINGS
0.325 HKD8.33%940.4K500.597M HKD−0.02 HKD45.61%0.00%Dịch vụ Thương mại
3601360 LUDASHI HOLDINGS LTD
1.20 HKD0.84%509K320.11M HKD4.380.27 HKD29.78%0.00%Dịch vụ Thương mại
3626HANG SANG (SIU PO) INTL HLDG CO LTD
0.330 HKD−2.94%54K60.72M HKD−0.14 HKD−776.40%0.00%Dịch vụ Thương mại
3708CHINA SUPPLY CHAIN HOLDINGS LTD
0.091 HKD−8.08%55K553.806M HKDDịch vụ Thương mại
3759PHARMARON BEIJING CO LTD
18.64 HKD−3.22%655.512K54.369B HKD18.770.99 HKD−18.26%1.14%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
393GLORIOUS SUN ENTERPRISE
0.84 HKD2.44%497K1.249B HKD31.460.03 HKD−55.43%7.32%Dịch vụ Thương mại
3978CHINA BESTSTUDY EDUCATION GROUP
0.84 HKD16.67%98K618.471M HKD8.480.10 HKD−10.24%0.00%Dịch vụ Thương mại
403STARLITE HDGS
0.194 HKD0.00%158K98.287M HKD15.520.01 HKD5.15%Dịch vụ Thương mại
459LEGEND UPSTAR HOLDINGS LIMITED
0.125 HKD−0.79%187.221K225.66M HKD16.890.01 HKD−57.95%0.00%Dịch vụ Thương mại
468GREATVIEW ASEPTIC PACKAGING CO LTD
2.14 HKD0.00%1.113M2.86B HKD11.820.18 HKD−37.56%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
543PACIFIC ONLINE LIMITED
0.480 HKD−1.03%59K553.938M HKD−0.03 HKD−120.60%23.03%Dịch vụ Thương mại
55NEWAY GROUP HLDGS
0.249 HKD3.32%30K63.087M HKD−0.38 HKD−242.78%0.00%Dịch vụ Thương mại
550KINGKEY INTELLIGENCE CULTURE HLDGS
0.500 HKD−7.41%530K245.988M HKD−0.04 HKD−8.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
587CHINA CONCH ENVIRONMENT PROTECTION
1.68 HKD−2.89%1.1M3.16B HKD9.730.17 HKD−53.65%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
6100TONGDAO LIEPIN GROUP
7.00 HKD−1.69%380.2K3.664B HKD−0.19 HKD−137.20%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
6113UTS MKTG SOLUTIONS HLDGS LTD
1.03 HKD−8.04%10K448M HKD75.740.01 HKD−86.30%5.80%Dịch vụ Thương mại
6169CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD
0.62 HKD0.00%6.864M2.212B HKD1.890.33 HKD0.61%0.00%Dịch vụ Thương mại
623SINOMEDIA HOLDING LIMITED
0.93 HKD−2.11%14K434.062M HKD3.590.26 HKD−8.45%4.74%Dịch vụ Thương mại
6663IWS GROUP HOLDINGS LTD
0.335 HKD0.00%30K268M HKD15.160.02 HKD−73.31%16.12%Dịch vụ Thương mại
667CHINA EAST EDUCATION HLDGS LTD
3.22 HKD−4.45%1.61M7.343B HKD18.860.17 HKD31.92%5.93%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
6696MANY IDEA CLOUD HOLDINGS LTD
0.295 HKD1.72%154K232M HKD0.00%Dịch vụ Thương mại
6812WINSON HOLDINGS HONG KONG LTD
0.217 HKD8.50%5K120M HKD5.270.04 HKD−66.50%8.25%Dịch vụ Thương mại
6899OURGAME INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
0.228 HKD7.55%14K240.195M HKD−0.03 HKD76.07%0.00%Dịch vụ Thương mại