Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

68
Cổ phiếu
945.499B
Giá trị vốn hóa thị trường
42.953M
Khối lượng
−0.06%
Thay đổi
+1.55%
Hiệu suất Tháng
+89.79%
Hiệu suất Năm
−8.48%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Dùng thử miễn phí
           
1000 BEIJING MEDIA
0.745.71%0.04Bán500138.117M-0.75Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
1008 BRILLIANT CIR
0.412.53%0.01Bán60.000K650.672M72.810.011150.00In ấn thương mại /Theo mẫu
1082 HK EDU INTL
1.476.52%0.09Sức mua mạnh4.212M846.932M-0.12Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1127 LION ROCK GROUP
0.820.00%0.00Bán28.000K607.144M6.040.141287.00In ấn thương mại /Theo mẫu
1162 LUMINA GROUP
0.170.00%0.00Bán112.000K103.200M10.820.0245.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1163 ADTIGER CORP
0.900.00%0.00Bán25.000K560.250M169.810.01Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
1172 MAGNUSCONCORDIA
0.07-3.95%-0.00Bán3.020M427.661M-0.02655.00In ấn thương mại /Theo mẫu
1253 GREENLAND BROAD
0.300.00%0.00Mua4.000K986.048M11.450.03256.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1260 WONDERFUL SKY
0.420.00%0.00Bán142.000K489.368M14.260.03Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1272 DATANG ENVIRO
0.97-1.02%-0.01Bán1.000K2.908B8.610.121074.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1328 GOLDSTREAM INV
0.103.23%0.00Bán20.000K1.089B62.000.001874.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1351 BRIGHT FUTURE
1.351.50%0.02Bán612.000K685.000M228.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
1360 NOVA GROUP
0.12-3.23%-0.00Bán365.000K226.797M3.640.03Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1362 SIS MOBILE
0.49-1.01%-0.01Mua24.000K137.200M12.790.0439.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1449 LEADER EDU
0.730.00%0.00Sức bán mạnh163.000K486.667M9.640.08817.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1463 C-LINK SQ
3.573.48%0.12Sức mua mạnh1.520M2.688B-0.01Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1483 U BANQUET GP
1.30-13.33%-0.20Sức bán mạnh366.000K1.192B80.650.021377.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
150 HYPEBEAST
1.10-1.79%-0.02Mua1.567M2.196B38.890.03401.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
1539 SYNERGY GROUP
0.508.70%0.04Mua3.764M323.400M-0.4052.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1540 LEFTFIELD PRINT
0.551.85%0.01Mua24.000K264.296M9.690.06268.00In ấn thương mại /Theo mẫu
1545 DESIGN CAPITAL
0.190.53%0.00Mua400.000K382.000M9.090.02136.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1569 MINSHENG EDU
1.351.50%0.02Mua1.348M5.736B36.940.045584.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1593 CHEN LIN EDU
2.48-4.25%-0.11Bán3.814M2.710B29.430.091198.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1598 21CENTURY EDU
0.59-1.67%-0.01Bán1.668M700.330M8.200.07Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1631 REF HOLDINGS
0.631.61%0.01Mua20.000K151.040M8.680.07129.00In ấn thương mại /Theo mẫu
1640 RUICHENG CHINA
0.704.48%0.03Mua256.000K288.000M93.060.01Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
1661 WISDOM SPORTS
0.234.55%0.01Mua330.000K350.447M-0.03Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
1683 HOPE LIFE INT
0.110.00%0.00Bán332.000K70.200M-0.02Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1708 SAMPLE TECH
4.98-2.35%-0.12Bán294.000K4.032B-0.20290.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1736 PARENTING NET
0.161.90%0.00Bán4.000K164.106M-0.11Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
1756 HUALI UNIV GP
2.280.00%0.00Bán2.229M2.712B7.410.31Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1758 BOJUN EDU
0.635.00%0.03Sức mua mạnh88.000K493.114M78.950.011732.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1765 HOPE EDU
1.98-2.46%-0.05Bán16.730M16.354B50.500.04Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1769 SCHOLAR EDU
3.733.90%0.14Bán2.997M2.034B37.830.10Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1773 TIANLI EDU
3.164.64%0.14Bán16.071M6.523B14.530.216949.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1797 KOOLEARN
9.96-0.10%-0.01Bán7.329M10.146B-1.607094.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1802 WENYE GROUP
1.02-0.97%-0.01Bán360.000K623.700M24.940.04366.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1831 SHIFANG HLDG
0.367.35%0.02Mua877.400K318.192M-0.10261.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
1841 A.PLUS GROUP
0.427.69%0.03Mua40.000K160.000M6.070.0697.00In ấn thương mại /Theo mẫu
1849 AM GROUP
0.60-1.64%-0.01Bán290.000K488.000M98.390.0173.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
1851 GINGKO EDU
1.422.90%0.04Mua32.000K710.000M37.300.04803.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1855 ZONBONG ENVIRO
2.080.97%0.02Bán1.058M558.250M7.070.29Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1871 CHINA ORIENTED
0.313.33%0.01Mua468.000K120.000M0.02Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1884 EPRINT GROUP
0.361.41%0.01Mua124.000K195.250M39.890.01312.00In ấn thương mại /Theo mẫu
1905 HAITONG UT
1.29-0.77%-0.01Bán489.142K10.706B8.960.151460.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1955 JOHNSON HLDGS
1.304.84%0.06Mua1.080M615.000M6.500.1910000.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1969 CHINA CHUNLAI
1.430.70%0.01Bán574.000K1.704B6.370.22Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1975 SUN HING PRINT
0.641.59%0.01Bán72.000K297.600M6.820.09In ấn thương mại /Theo mẫu
1993 ASIARAY
2.00-6.54%-0.14Bán12.000K984.739M-0.371073.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2001 NEW HIGHER EDU
5.583.91%0.21Theo dõi4.308M8.627B7430.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2017 CHANHIGH
0.495.32%0.03Mua6.000K346.361M11.140.04Dịch vụ thương mại hỗn hợp
205 SEEC MEDIA
0.6514.04%0.08Sức mua mạnh3.573M220.841M-0.4088.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2131 NETJOY
6.14-1.60%-0.10Sức bán mạnh2.035M4.960B23.540.27Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2159 MEDIWELCOME
2.14-1.38%-0.03Bán20.800K432.000M13.26392.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2176 CCID CONSULTING
0.480.00%0.00Mua110.000K2.764B13.740.04Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2180 MANPOWER GRC
9.30-1.06%-0.10Bán7.000K1.950B13.720.69Dịch vụ nhân sự
2181 MABPHARM-B
1.140.00%0.00Bán158.000K4.743B-0.05683.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2239 SMIT
3.100.32%0.01Bán20.000K987.446M-0.09Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2262 SLD GROUP
0.863.61%0.03Mua1.257M946.962M28.620.03Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2293 BAMBOOSHEALTH
0.83-2.35%-0.02Mua32.000K340.000M10.140.0875.00Dịch vụ nhân sự
2309 BIRMINGHAM SPTS
0.187.65%0.01Mua662.500K3.337B-0.01810.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2340 SYNERGIS HOLD
0.26-3.77%-0.01Bán100.000K112.585M8.870.034879.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2377 BOQI ENV
2.008.11%0.15Sức mua mạnh5.102M1.747B7.910.231890.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2779 CH XINHUA EDU
2.22-2.20%-0.05Sức bán mạnh1.210M3.587B9.980.23Dịch vụ thương mại hỗn hợp
309 XH NEWS MEDIA
0.08-9.09%-0.01Sức bán mạnh331.000K149.804M-0.021294.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
352 FORTUNE SUN
0.80-2.44%-0.02Bán4.000K196.947M820.000.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3728 CHING LEE
0.180.00%0.00Bán20.000K185.379M12.890.01146.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3759 PHARMARON
203.00-1.93%-4.00Mua650.741K193.531B109.291.9011012.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3978 BESTSTUDY EDU
1.290.00%0.00Bán1.424M1.110B7.380.18Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3992 CREATIVE HLDGS
1.410.00%0.00Mua20.000K705.000M13.200.114818.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
403 STARLITE HOLD
0.351.45%0.01Mua18.000K189.049M-0.153800.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
459 MIDLAND IC&I
0.18-3.26%-0.01Bán3.809M341.198M-0.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
540 SPEEDY GLOBAL
0.196.25%0.01Mua276.000K108.600M-0.251179.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
55 NEWAY GROUP
0.50-5.66%-0.03Bán30.000K131.893M-0.34In ấn thương mại /Theo mẫu
550 KK CULTURE
0.945.62%0.05Mua90.000K379.622M-0.05Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
6068 WISDOM EDU INTL
2.161.41%0.03Bán11.164M4.593B7.080.306600.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
6113 UTS MARKETING
1.180.00%0.00Mua22.000K472.000M15.880.071421.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
6128 GRAPHEX GROUP
0.950.00%0.00Bán2.134M464.019M-0.19Dịch vụ thương mại hỗn hợp
6166 CHINA VAST
3.020.67%0.02Mua650.000K4.954B5.540.57838.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
6169 YUHUA EDU
7.32-0.68%-0.05Bán2.565M24.179B22.590.366938.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
6189 ADWAY
0.781.30%0.01Bán43.500K192.745MDịch vụ thương mại hỗn hợp
623 SINOMEDIA
1.133.67%0.04Mua34.000K519.312M5.170.21Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
667 CHINA EAST EDU
14.22-3.53%-0.52Bán2.534M32.589B117.730.13Dịch vụ thương mại hỗn hợp
6812 WINSON HLDGS HK
0.400.00%0.00Bán520.000K237.000M4.740.081967.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
6899 OURGAME
0.660.00%0.00Bán20.000K693.403M-0.18148.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
696 TRAVELSKY TECH
16.66-0.12%-0.02Mua2.710M47.931B7156.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
745 CN CULTURE GP
0.18-4.74%-0.01Bán26.250K127.195M-0.19Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
752 PICO FAR EAST
1.370.74%0.01Theo dõi520.000K1.684B33.330.042200.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8003 GREAT WORLD
0.7517.19%0.11Bán80.200K237.796M-0.13109.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
8029 SUN INT'L
0.70-5.41%-0.04Sức bán mạnh385.000K1.759B-0.0164.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8031 ETS GROUP
0.26-15.00%-0.04Sức bán mạnh50.000K71.400M-0.02321.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8036 EBROKER GROUP
0.10-2.94%-0.00Mua10.000K110.652M72.860.0057.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8039 KNK HOLDINGS
0.318.77%0.03Bán48.000K121.220M-0.0925.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8042 KOS INTL
0.04-4.76%-0.00Sức bán mạnh1.290M36.000M-0.0075.00Dịch vụ nhân sự
8063 GLOBAL M HLDG
0.15-1.32%-0.00Bán360.000K79.684M-0.6393.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8066 PHOENITRON HOLD
0.040.00%0.00Bán20.000K21.014M5.330.01144.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8072 ROMA GROUP
0.111.80%0.00Bán80.000K75.123M-0.31Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8086 SINO VISION WW
0.125.31%0.01Bán23.240K31.777M-0.8360.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8091 OOH HOLDINGS
0.100.00%0.00Bán60.000K71.280M-0.01Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8112 CORNERSTONE FIN
0.30-1.64%-0.01Bán52.800K17.206M-1.0173.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
8121 GURU ONLINE
0.06-14.93%-0.01Mua11.750M125.040M-0.01Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
8125 ROYAL CEN RES
0.153.40%0.01Bán320.000K23.047M-0.3227.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8158 CRMI
0.39-4.88%-0.02Bán110.000K1.142B172.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8160 GOLDWAY EDU
0.096.25%0.01Bán636.000K40.755M-0.01Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8193 ASIAPAC FIN INV
0.065.66%0.00Bán4.380M61.793M-0.1847.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8201 PPS INT'L
0.107.29%0.01Bán200.000K55.620M-0.03Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8260 YIN HE HLDGS
0.0411.11%0.00Bán2.300M68.945M-0.50Dịch vụ nhân sự
8293 SINGASIA HLDG
0.053.92%0.00Bán1.495M78.000M85.000.0076.00Dịch vụ nhân sự
8315 GREATWALLE INC
0.0514.89%0.01Bán160.000K84.750M-0.02586.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8320 AEC GROUP
0.1314.66%0.02Sức mua mạnh7.005M83.029M80.000.0056.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8325 CHINA SMARTPAY
0.20-5.63%-0.01Mua940.000K414.334M-0.43284.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8360 AL GROUP
0.036.45%0.00Bán20.000K30.206M-0.0540.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8383 LINOCRAFT HLDGS
0.12-1.61%-0.00Bán8.000K99.200M11.170.01864.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
839 CHINA EDU GROUP
17.80-1.33%-0.24Bán3.884M41.004B44.730.528833.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8391 CORNERSTONE TEC
1.186.31%0.07Mua192.000K677.763M149.00In ấn thương mại /Theo mẫu
8401 STREAM IDEAS
1.44-1.37%-0.02Bán206.000K296.000M-0.05Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
8403 DOWWAY
0.040.00%0.00Mua40.000K88.000M-0.0162.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8411 K W NELSON GP
0.171.85%0.00Bán560.000K159.000M9.700.0220.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8416 HM INTL HLDGS
0.086.33%0.01Bán5.000K31.600M-0.01145.00In ấn thương mại /Theo mẫu
8417 DADI EDU
0.03-3.13%-0.00Bán1.850M56.013M-0.0021.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8429 ICICLE GROUP
0.232.26%0.01Mua180.000K105.600M-0.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
8441 IWS GROUP
0.761.33%0.01Sức mua mạnh530.000K600.000M9.060.082042.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8448 UNI PRINTSHOP
0.030.00%0.00Bán5.000M27.000M-0.01114.00In ấn thương mại /Theo mẫu
8450 EDICO HOLDINGS
0.07-8.11%-0.01Mua30.000K68.000M29.600.0060.00In ấn thương mại /Theo mẫu
8501 SANBASE CORP
0.4716.25%0.07Mua6.000K93.034M4.290.0994.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8613 ORIENTAL PAY
0.094.94%0.00Mua110.000K96.000M-0.0230.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8619 WAC HOLDINGS
0.10-11.50%-0.01Bán2.982M112.320M188.330.00126.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8627 ORANGE TOUR
0.25-6.42%-0.02Bán1.112M208.000M-0.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
863 BC TECH GROUP
18.72-1.27%-0.24Bán545.000K7.375B-0.89Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
888 BISON FINANCE
0.359.37%0.03Mua920.000K393.636M-0.29Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
915 DAOHE GLOBAL
0.3910.00%0.04Mua6.823M498.166M-0.02288.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
9616 NEUEDU
6.20-0.80%-0.05Bán247.200K4.167B2929.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
982 HUAFA PPT SER
0.210.49%0.00Bán1.900M2.113B55.410.00In ấn thương mại /Theo mẫu
9919 ACTIVATION GP
0.820.00%0.00Bán26.000K618.872M22.840.04Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
9979 GREENTOWN MGMT
5.329.69%0.47Sức mua mạnh15.913M9.300BDịch vụ thương mại hỗn hợp
9986 DASHAN EDU
0.70-2.78%-0.02Bán936.000K568.000M0.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter