Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

127
Cổ phiếu
332.782B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.080M
Khối lượng
+0.95%
Thay đổi
+5.51%
Hiệu suất Tháng
+10.48%
Hiệu suất Năm
+4.27%
Hiệu suất YTD
           
100 CLEAR MEDIA
5.40-1.82%-0.10Bán280.000K2.919B30.350.18618.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
1008 BRILLIANT CIR
0.620.00%0.00Bán2.000K972.089M8.620.071326.00In ấn thương mại /Theo mẫu
1082 HK EDU INTL
0.871.16%0.01Mua110.400K476.387M-0.14216.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1127 LION ROCK GROUP
1.190.85%0.01Bán28.000K916.300M5.460.221224.00In ấn thương mại /Theo mẫu
1172 MAGNUSCONCORDIA
0.110.93%0.00Bán1.600M649.581M13.010.01618.00In ấn thương mại /Theo mẫu
1253 GREENLAND BROAD
0.29-3.33%-0.01Bán448.000K969.337M19.230.02328.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1260 WONDERFUL SKY
0.674.69%0.03Bán20.000K799.960M4.550.14297.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1328 GOLDSTREAM INV
0.102.06%0.00Sức bán mạnh1.110M1.123B11.690.012740.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1360 NOVA GROUP
1.580.64%0.01Bán85.000K2.311B21.810.07184.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1362 SIS MOBILE
1.09-2.68%-0.03Bán36.000K305.200M-0.0040.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1367 SFUND INTL HLDG
1.39-6.08%-0.09Sức bán mạnh8.000K667.200M-0.20206.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
150 HYPEBEAST-2500
1.03-1.90%-0.02Bán822.500K2.084B29.580.04306.00In ấn thương mại /Theo mẫu
1540 LEFTFIELD PRINT
0.641.59%0.01Mua36.000K324.422M301.00In ấn thương mại /Theo mẫu
1545 DESIGN CAPITAL
0.125.31%0.01Bán740.000K238.000M5.540.02145.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1569 MINSHENG EDU
1.373.01%0.04Bán820.000K5.504B14.430.094353.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1593 CHEN LIN EDU
2.042.51%0.05Bán138.000K2.040B25.000.081146.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1598 21CENTURY EDU
0.884.76%0.04Mua2.166M1.074B9.870.091818.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1631 REF HOLDINGS
0.611.67%0.01Mua200.000K156.160M4.270.14118.00In ấn thương mại /Theo mẫu
1640 RUICHENG CHINA
0.822.50%0.02Sức bán mạnh282.000K328.000M80.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
1661 WISDOM SPORTS
0.180.00%0.00Bán599.000K281.950M-0.20187.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
1683 HOPE LIFE INT
1.212.54%0.03Mua24.000K605.000M-0.0226.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1736 PARENTING NET
0.22-1.35%-0.00Bán100.000K224.620M8.070.03181.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
1756 HUALI UNIV
2.69-1.10%-0.03Bán1.171M3.228B3.200.851922.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1758 BOJUN EDU
0.47-1.04%-0.01Bán1.632M390.382M13.010.041709.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1765 HOPE EDU
1.71-0.58%-0.01Mua1.446M11.400B35.830.055357.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1769 SCHOLAR EDU
10.58-2.04%-0.22Bán821.000K5.879B2243.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1773 TIANLI EDU
3.720.00%0.00Mua1.579M7.608B28.400.133979.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1797 KOOLEARN
25.3510.46%2.40Mua2.705M23.791B-0.19Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1802 WENYE GROUP
1.063.92%0.041.424M629.640M9.900.10523.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1806 HUIFU PAYMENT
2.791.82%0.05Mua527.600K3.586B13.090.221142.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1831 SHIFANG HLDG
0.14-6.16%-0.01Sức bán mạnh170.000K103.791M-0.28236.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
1841 A.PLUS GROUP
0.514.08%0.02Bán90.000K204.000M8.140.06102.00In ấn thương mại /Theo mẫu
1849 AM GROUP
0.23-1.72%-0.00Bán65.000K183.200M12.070.0258.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
1851 GINGKO EDU
1.870.54%0.01Bán40.000K935.000M693.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1871 CHINA ORIENTED
0.400.00%0.00Bán312.000K160.000M371.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1884 EPRINT GROUP
0.340.00%0.00Mua100.000K189.750M15.970.02333.00In ấn thương mại /Theo mẫu
1905 HAITONG UT
1.521.33%0.02Bán42.000K12.518B1435.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1955 JOHNSON HLDGS
0.63-1.56%-0.01Bán10.000K315.000M13.360.058344.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1975 SUN HING PRINT
0.305.17%0.01Bán100.000K146.400M4.320.07822.00In ấn thương mại /Theo mẫu
1993 ASIARAY
5.99-0.17%-0.01Mua9.500K2.809B232.560.031001.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2001 NEW HIGHER EDU
2.801.45%0.04Bán1.950M4.315B11.950.234610.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2017 CHANHIGH
0.320.00%0.00Bán622.000K194.828M8.790.04431.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
205 SEEC MEDIA
0.020.00%0.00Bán2.800M108.350M-0.01234.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2180 MANPOWER GRC
10.201.80%0.18Mua10.500K2.116B1375.00Dịch vụ nhân sự
2181 MABPHARM-B
0.98-2.00%-0.02Sức bán mạnh30.000K4.042BDịch vụ thương mại hỗn hợp
2239 SMIT
3.89-0.26%-0.01Mua10.000K1.225B13000.000.00282.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2262 SLD GROUP
1.370.74%0.01Mua369.000K1.539B67.000.02587.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2293 BAMBOOSHEALTH
1.00-1.96%-0.02Bán8.000K400.000M10.480.1052.00Dịch vụ nhân sự
2309 BIRMINGHAM SPTS
0.160.00%0.00Bán2.230M2.780B-0.03801.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2340 SYNERGIS HOLD
0.34-1.47%-0.01Bán52.000K140.201M-0.335294.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2366 SMI CULTURE
0.181.09%0.00Mua5.464K243.462M-0.1023.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
245 CN MINSHENG FIN
0.10-0.96%-0.00Mua8.940M3.576B-0.0084.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2779 CH XINHUA EDU
2.444.27%0.10Sức bán mạnh1.368M3.925B12.080.19Dịch vụ thương mại hỗn hợp
309 XH NEWS MEDIA
0.11-0.89%-0.00Bán329.000K186.022M27.320.001520.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3399 YUEYUN TRANS
2.86-0.35%-0.01Bán46.000K2.542B6.820.4222569.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
352 FORTUNE SUN
0.46-3.16%-0.01Sức bán mạnh52.000K113.244M-0.05139.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3626 HSSP INTL
0.64-5.88%-0.04Sức bán mạnh46.000K117.760M74.730.0185.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3728 CHING LEE
0.250.81%0.00Mua940.000K253.250M29.880.01199.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3759 PHARMARON
52.000.97%0.50Mua181.500K41.308B6171.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
377 HUAJUN INTL GP
12.50-3.85%-0.50Bán240769.289M1.727.563164.00In ấn thương mại /Theo mẫu
3978 BESTSTUDY EDU
4.16-0.72%-0.03Mua683.000K3.535B39.720.116082.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3992 CREATIVE HLDGS
1.05-2.78%-0.03Sức mua mạnh42.000K520.000M25.000.044299.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3997 TSO
1.520.00%0.00Mua12.000K195.080M23.070.0785.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
403 STARLITE HOLD
0.28-3.45%-0.01Bán74.000K147.038M-0.034300.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
459 MIDLAND IC&I
0.122.56%0.00Mua780.000K214.828M11.140.01770.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
540 SPEEDY GLOBAL
0.300.00%0.00Mua44.000K180.000M7.870.04300.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
55 NEWAY GROUP
0.20-3.81%-0.01Sức bán mạnh10.000K51.235M-0.081600.00In ấn thương mại /Theo mẫu
550 KK CULTURE
0.890.00%0.00Bán16.000K397.486M-0.0960.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
6068 WISDOM EDU INTL
3.10-0.96%-0.03Bán518.000K6.310B15.980.206210.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
6113 UTS MARKETING
1.090.00%0.00Bán638.000K436.000M19.160.061427.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
6128 EARTHASIA
4.18-1.18%-0.05Mua1.816M1.976B-0.15596.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
6166 CHINA VAST
2.840.00%0.00Bán316.000K4.690B3.920.761148.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
6169 YUHUA EDU
5.76-0.17%-0.01Mua3.340M18.812B34.840.178094.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
6189 ADWAY
2.175.34%0.11Bán794.000K479.679M2.930.70368.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
623 SINOMEDIA
1.31-0.76%-0.01Bán158.000K642.833M-0.13296.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
667 CHINA EAST EDU
15.86-2.46%-0.40Bán586.500K34.751B10111.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
696 TRAVELSKY TECH
18.062.03%0.36Bán1.309M52.847B18.760.947411.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
745 CN CULTURE GP
0.010.00%0.00Bán2.060M137.402M-0.0117.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
752 PICO FAR EAST
2.25-0.44%-0.01Bán50.000K2.786B10.890.21Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8029 SUN INT'L
0.28-1.72%-0.01Bán130.000K618.943M-0.0574.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8031 ETS GROUP
0.35-9.09%-0.03Sức bán mạnh12.000K98.000M12.500.03688.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8036 EBROKER GROUP
0.15-4.38%-0.01Bán30.000K188.190M29.090.0133.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8039 KNK HOLDINGS
2.86-1.04%-0.03Mua48.000K1.195B-0.0223.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8042 KOS INTL
0.050.00%0.00Bán40.000K39.200M45.00Dịch vụ nhân sự
8063 GLOBAL M HLDG
0.0517.39%0.01Mua350.000K230.195M-0.02112.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8072 ROMA GROUP
0.301.69%0.01Mua23.250K36.006M-0.4769.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8091 OOH HOLDINGS
0.04-18.52%-0.01Bán250.000K31.680M38.570.0053.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8105 KINGSLEY EDU
0.48-2.04%-0.01Sức bán mạnh415.000K384.000M-0.00194.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8112 CORNERSTONE FIN
0.03-13.33%-0.00Sức bán mạnh6.360M29.824M-0.0589.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
8121 GURU ONLINE
0.030.00%0.00Bán3.280M50.016M-0.01241.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
8125 ROYAL CEN RES
0.074.69%0.00Sức bán mạnh220.000K35.014M-0.0530.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8158 CRMI
0.273.85%0.01Mua2.430M237.408M-1.21334.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8160 GOLDWAY EDU
0.13-2.99%-0.00Bán312.000K68.448M-0.0180.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8193 ASIAPAC FIN INV
0.276.00%0.01Bán20.000K151.569M-0.1564.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8201 PPS INT'L
0.166.67%0.01Bán342.000K86.400M4.390.031077.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8206 S ROBOT EDU
0.301.69%0.01Mua8.000K568.710M23.980.01199.00Xuất bản / Dịch vụ Tài chính
8235 CCID CONSULTING
0.41-2.38%-0.01Mua740.000K287.000M7.640.06311.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8238 WINTO GROUP
0.240.00%0.00Bán240.000K104.976M-0.0919.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
8260 YIN HE HLDGS
0.12-0.83%-0.00Bán540.000K194.394M8.110.01Dịch vụ nhân sự
8293 SINGASIA HLDG
0.05-1.85%-0.00Bán485.000K79.500M-0.02284.00Dịch vụ nhân sự
8315 GREATWALLE INC
0.06-1.79%-0.00Bán290.000K45.149M-0.09380.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8320 AEC GROUP
0.0937.50%0.02Mua290.000K88.343M-0.0157.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8325 CHINA SMARTPAY
0.190.00%0.00Bán240.000K309.108M-0.16389.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8360 AL GROUP
0.040.00%0.00Bán320.000K21.420M-0.0743.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8383 LINOCRAFT HLDGS
0.08-3.53%-0.00Bán456.000K65.600M5.410.02755.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
839 CHINA EDU GROUP
10.780.19%0.02Bán576.000K21.778B32.280.348718.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8391 ELEGANCE PRINT
0.361.41%0.01Mua176.000K158.400M-0.02105.00In ấn thương mại /Theo mẫu
8401 STREAM IDEAS
1.000.00%0.00Mua134.000K200.000M81.970.0130.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
8403 DOWWAY
0.040.00%0.00Mua80.000K76.000M-0.00109.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8411 K W NELSON GP
0.160.64%0.00Mua150.000K157.000M5.800.0319.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8417 DADI EDU
0.036.45%0.00Mua30.000K57.763M-0.0023.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8421 WINSON HLDGS HK
0.470.00%0.00Sức mua mạnh540.000K285.000M13.190.042120.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8429 ICICLE GROUP
0.684.62%0.03Bán715.000K326.400M162.500.0047.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
8441 IWS GROUP
0.530.00%0.00Bán490.000K424.000M17.970.032178.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8448 UNI PRINTSHOP
0.061.59%0.00Bán180.000K57.600M-0.00131.00In ấn thương mại /Theo mẫu
8450 EDICO HOLDINGS
0.050.00%0.00Bán120.000K48.000M-0.0162.00In ấn thương mại /Theo mẫu
8470 LUMINA GROUP
0.34-1.43%-0.01Mua384.000K207.000M9.460.0448.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8501 SANBASE CORP
0.54-16.92%-0.11Bán2.000K106.890M5.190.1380.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8613 ORIENTAL PAY
0.070.00%0.00Bán320.000K70.000M-0.01Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8619 WAC HOLDING-2K
2.631.15%0.03Mua302.000K2.525B-0.00125.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8627 ORANGE TOUR
0.270.00%0.00Bán1.280M212.000MDịch vụ thương mại hỗn hợp
863 BC TECH GROUP
7.821.69%0.13Mua44.000K2.225B-1.31260.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
888 BISON FINANCE
0.48-3.03%-0.01Bán1.796M568.738M8.890.06179.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
915 DAOHE GLOBAL
0.17-4.49%-0.01Bán8.000K256.630M-0.40389.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
969 HUA LIEN INT'L
0.09-11.00%-0.01Mua40.000K195.015M-0.03574.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
982 HJ CAPITAL INTL
0.210.00%0.00Mua80.000K2.143B76.070.00217.00In ấn thương mại /Theo mẫu
9919 ACTIVATION GP
1.360.74%0.014.542M1.088B24.730.05Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất