Các công ty Hồng Kông tham gia một lĩnh vực: Consumer Non-Durables

Những Các công ty Hồng Kông sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Consumer Non-Durables. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
1004CHINA SMARTER ENERGY GP HLDGS LTD
0.017 HKD0.00%534K0.13159.364M HKD−0.01 HKD+83.46%0.00%
1023SITOY GROUP HLDGS LTD
0.68 HKD+4.62%405K0.67654.637M HKD3.230.21 HKD16.18%
1025KNT HOLDINGS LTD
0.280 HKD−3.45%3.8M0.44235.881M HKD−0.03 HKD+42.91%0.00%
1027CHINA JICHENG HOLDINGS LTD
1.14 HKD0.00%196.5K0.94470.307M HKD−0.06 HKD+79.18%0.00%
1028C.BANNER INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
0.160 HKD−0.62%277K4.06332.32M HKD8.120.02 HKD−46.61%0.00%
1044HENGAN INTERNATIONAL
25.05 HKD−0.60%1.893M1.8129.111B HKD13.771.82 HKD−56.01%6.23%
Mua
1084GREEN FUTURE FOOD HYDROCOLLOID MARI
0.76 HKD−6.17%928K0.89621.26M HKD4.620.16 HKD+103.71%6.58%
1100MAINLAND HEADWEAR HLDGS
1.60 HKD+0.63%26K0.54686.663M HKD3.910.41 HKD+56.53%5.63%
1112HEALTH & HAPPINESS (H&H) INTL HLDGS
11.42 HKD+2.51%566K1.147.372B HKD8.741.31 HKD−21.83%7.18%
Sức mua mạnh
1115TIBET WATER RESOURCES LTD
0.250 HKD+2.04%422K1.791.128B HKD−0.05 HKD−1097.96%0.00%
1121GOLDEN SOLAR NEW ENERGY TECHNOLOGY
3.89 HKD+1.83%264K0.597.063B HKD−0.12 HKD−58.54%0.00%
1146CHINA OUTFITTERS HOLDINGS LIMITED
0.085 HKD+7.59%4K0.00279.048M HKD−0.08 HKD−90.52%0.00%
1152MOMENTUM FINANCIAL HOLDINGS LTD
0.063 HKD0.00%150K0.1361.866M HKD1.970.03 HKD+14.75%0.00%
1170KINGMAKER FOOTWEAR HLDGS
0.80 HKD0.00%4K0.08537.353M HKD11.640.07 HKD+554.29%5.25%
122CROCODILE GARMENTS
0.132 HKD+1.54%300K2.36187.614M HKD−0.09 HKD−5017.65%0.00%
1234CHINA LILANG LIMITED
4.24 HKD+1.19%567K0.905.077B HKD9.760.43 HKD−20.54%7.55%
1247MIKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
0.94 HKD0.00%192K0.32148.685M HKD56.970.02 HKD0.00%
1259PROSPEROUS FUTURE HLDGS LTD
0.046 HKD−2.13%1.01M0.46104.104M HKD0.00%
1262LABIXIAOXIN SNACKS GROUP LTD
0.176 HKD−1.68%131K0.77233.9M HKD−0.06 HKD−197.10%0.00%
1323HUASHENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
0.114 HKD+4.59%140K0.0986.145M HKD−0.02 HKD−124.40%0.00%
1338BAWANG INTERNATIONAL (GROUP) HLDGS
0.048 HKD+14.29%624K1.85151.797M HKD96.000.00 HKD0.00%
1346LEVER STYLE CORPORATION
0.86 HKD+1.18%12K0.03549.626M HKD4.580.19 HKD+282.48%13.37%
1361361 DEGREES INTERNATIONAL LIMITED
4.15 HKD+3.23%2.704M1.598.581B HKD8.450.49 HKD+66.24%1.57%
Sức mua mạnh
1368XTEP INTERNATIONAL HLDGS LTD
4.30 HKD−1.38%6.946M0.8510.805B HKD9.810.44 HKD+35.43%4.84%
Sức mua mạnh
1388EMBRY HOLDINGS LTD
0.375 HKD−3.85%281.218K3.77158.406M HKD−0.11 HKD−168.26%0.00%
1418SINOMAX GROUP LIMITED
0.150 HKD−2.60%40K0.03260.75M HKD10.710.01 HKD−76.11%2.68%
142FIRST PACIFIC CO
3.23 HKD−0.31%3.055M0.8313.687B HKD3.530.92 HKD+81.44%6.81%
Sức mua mạnh
1425JUSTIN ALLEN HLDGS LTD
0.59 HKD+1.72%5.11M1.24737.5M HKD4.130.14 HKD+66.55%7.46%
1431YUANSHENGTAI DAIRY FARM LIMITED
0.118 HKD+2.61%101K0.40553.479M HKD−0.07 HKD−152.14%0.00%
1432CHINA SHENGMU ORGANIC MILK LIMITED
0.219 HKD−2.23%557K2.301.836B HKD7.710.03 HKD−61.15%5.16%
1433CIRTEK HLDGS LTD
0.040 HKD+5.26%730K0.4780M HKD−0.01 HKD−198.72%5.00%
1440STAR SHINE HOLDINGS GROUP LTD
2.39 HKD+11.68%1.235M3.083.011B HKD−0.02 HKD−143.80%0.00%
1446HUNG FOOK TONG GROUP HOLDINGS LTD
0.200 HKD+0.50%8K0.07131.189M HKD−0.02 HKD−126.37%3.10%
1475NISSIN FOODS COMPANY LTD
5.17 HKD−0.58%310.095K0.925.396B HKD15.430.34 HKD+13.02%2.93%
Theo dõi
1497XIAMEN YAN PALACE BIRD'S NEST INDUS
10.24 HKD−1.92%237.6K0.741.776B HKD0.00%
151WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
4.35 HKD−1.81%3.949M1.5151.382B HKD13.270.33 HKD−22.77%5.83%
Mua
1520VIRTUAL MIND HOLDING COMPANY LTD
0.129 HKD−1.53%3.6M2.94275.683M HKD−0.02 HKD+34.37%0.00%
1532CHINA PARTYTIME CULTURE HOLDINGS LT
0.103 HKD+10.75%159K3.03152.205M HKD−0.02 HKD+56.96%0.00%
157NATURAL BEAUTY BIO-TECHNOLOGY
0.500 HKD0.00%50K0.281.001B HKD−0.01 HKD−143.18%0.00%
1579YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD
11.06 HKD+0.55%1.942M0.9510.73B HKD11.500.96 HKD−3.26%1.83%
Mua
1583QINQIN FOODSTUFFS GROUP (CAYMAN) CO
0.78 HKD0.00%6K0.12588.975M HKD25.830.03 HKD0.00%
1657SG GROUP HOLDINGS LTD
4.00 HKD0.00%21.5K1.67128M HKD−0.70 HKD−2006.63%0.00%
1676CHINA SHENGHAI GROUP LTD
1.74 HKD+0.58%6.624M1.78250.56M HKD−0.96 HKD−165.79%0.00%
168TSINGTAO BREWERY CO
54.60 HKD+1.58%4.276M1.2398.368B HKD15.323.56 HKD+7.86%2.62%
Mua
1695S&P INTL HLDG LTD
0.063 HKD+21.15%455K0.7968.04M HKD−0.01 HKD−2.63%0.00%
1709DL HOLDINGS GROUP LTD
4.10 HKD+0.24%2.48M2.355.754B HKD−0.01 HKD−106.17%0.25%
1717AUSNUTRIA DAIRY CORP LTD
2.60 HKD−0.38%368K1.794.628B HKD23.090.11 HKD−86.28%2.31%
Mua
1749SHANSHAN BRAND MANAGEMENT CO LTD
0.53 HKD−11.67%23K0.1570.702M HKD2.320.23 HKD8.30%
1767TS WONDERS HOLDING LTD
0.167 HKD+1.83%170K0.74167M HKD4.630.04 HKD+6.18%0.00%
1825STERLING GROUP HOLDINGS LTD
0.168 HKD−1.75%7.5K0.1740.32M HKD62.220.00 HKD0.00%
1836STELLA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
10.48 HKD−0.57%510K0.908.315B HKD9.361.12 HKD+200.51%8.30%
Sức mua mạnh
1837NATURAL FOOD INTERNATIONAL HLDG LTD
0.430 HKD−1.15%152K0.41941.061M HKD5.590.08 HKD+88.94%0.00%
1861PRECIOUS DRAGON TECH HLDGS LTD
1.98 HKD+1.54%12K0.83463.156M HKD8.340.24 HKD+83.40%2.23%
1876BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD
13.78 HKD+1.32%10.718M0.95182.494B HKD27.040.51 HKD+4.53%2.15%
Mua
19SWIRE PACIFIC
63.90 HKD−0.39%774.082K0.8883.069B HKD14.334.46 HKD4.77%
Mua
1906BONNY INTERNATIONAL HLDG LTD
0.360 HKD−1.37%855K1.13432M HKD−0.06 HKD−233.49%0.00%
1913PRADA SPA
55.80 HKD+6.59%1.165M1.08142.782B HKD29.851.87 HKD+131.76%1.71%
Mua
1927JIUJIUWANG FOOD INTERNATIONAL LTD
0.137 HKD+6.20%20K0.10108.504M HKD7.290.02 HKD0.00%
1962EVERGREEN PRODUCTS GP LTD
0.51 HKD0.00%16K0.01334.201M HKD4.920.10 HKD+35.60%15.49%
1982NAMESON HLDGS LTD
0.495 HKD−1.00%334K0.841.128B HKD5.910.08 HKD−28.68%20.40%
2020ANTA SPORTS PRODUCTS
79.35 HKD+1.60%6.39M0.83223.122B HKD22.473.53 HKD+12.27%1.94%
Sức mua mạnh
2023CHINA LUDAO TECHNOLOGY COMPANY LTD
0.99 HKD+1.02%32K1.23486.882M HKD14.000.07 HKD−18.45%0.00%
2030CABBEEN FASHION LIMITED
0.96 HKD0.00%37K0.55641.849M HKD−0.15 HKD−142.81%0.73%
210DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.
0.194 HKD0.00%208K1.11383.848M HKD6.010.03 HKD0.00%
2119TSIT WING INTERNATIONAL HLDGS LTD
0.81 HKD+3.85%606.117K0.63583.793M HKD12.040.07 HKD−42.97%4.98%
2145SHANGHAI CHICMAX COSMETIC CO LTD
39.90 HKD+1.79%269.4K1.5015.879B HKD1.24%
Sức mua mạnh
2147ZHENGWEI GROUP HLDGS CO LTD
0.345 HKD0.00%956K0.21276M HKD0.065.55 HKD0.00%
2150NAYUKI HOLDINGS LIMITED
3.46 HKD+14.19%13.942M7.115.934B HKD−0.10 HKD0.00%
Bán Mạnh
2199REGINA MIRACLE INTL (HLDGS) LTD
2.02 HKD0.00%10K0.192.473B HKD13.960.14 HKD−57.02%2.62%
Sức mua mạnh
220UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD
4.79 HKD−0.62%12.17M1.4020.69B HKD12.360.39 HKD+0.91%7.85%
Mua
2218YANTAI NORTH ANDRE JUICE CO
6.79 HKD+0.15%11K0.473.373B HKD9.580.71 HKD−12.22%1.64%
2226HONWORLD GROUP LIMITED
0.385 HKD−4.94%66.5K2.01222.819M HKD
2232CRYSTAL INTL GROUP LTD
2.88 HKD−0.69%236.5K0.798.216B HKD6.130.47 HKD+19.85%5.83%
Sức mua mạnh
226LIPPO LTD
0.95 HKD0.00%11K0.39468.496M HKD20.790.05 HKD0.00%
2298COSMO LADY CHINA HLDGS CO LTD
0.228 HKD−4.20%169K0.46500.1M HKD9.050.03 HKD+66.89%0.00%
2313SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HLDGS
68.90 HKD+0.36%2.687M0.78103.572B HKD21.273.24 HKD−13.66%2.61%
Sức mua mạnh
2317VEDAN INTERNATIONAL
0.60 HKD+3.45%68K4.05913.645M HKD−0.03 HKD−126.93%2.98%
2319CHINA MENGNIU DAIRY CO
20.76 HKD+4.27%35.739M2.3581.492B HKD15.931.30 HKD−16.55%2.14%
Sức mua mạnh
2321SWANG CHAI CHUAN LTD
0.380 HKD+1.33%195K2.32380.057M HKD7.980.05 HKD0.00%
2331LI NING CO LTD
20.90 HKD+1.95%24.604M0.9953.969B HKD12.231.71 HKD+22.35%4.32%
Mua
2349CHINA CITY INFRASTRUCTURE GP LTD
0.050 HKD−3.85%54.4K0.23156.414M HKD−0.03 HKD−32.85%0.00%
236SAN MIGUEL BREWERY HONG KONG
0.86 HKD−2.27%20K0.32321.271M HKD4.210.20 HKD+389.93%1.16%
2367GIANT BIOGENE HLDG CO. LTD
36.30 HKD+0.83%2.075M0.8535.429B HKD0.00%
Sức mua mạnh
2368EAGLE NICE INTERNATIONAL HLDGS
4.50 HKD0.00%269.667K10.262.402B HKD8.500.53 HKD+12.53%9.78%
2399CHINA ANCHU ENERGY STORAGE GROUP LT
0.71 HKD+1.43%215.864M1.431.949B HKD−0.07 HKD+78.39%0.00%
264CHINA INTL DEVELOPMENT CORP LTD
1.25 HKD−7.41%236K2.78515.88M HKD−0.05 HKD+25.29%0.00%
2683WAH SUN HANDBAGS INTL HLDGS LTD
0.365 HKD0.00%154K1.79149.148M HKD6.760.05 HKD−3.05%5.48%
288WH GROUP LIMITED
4.84 HKD−0.82%18.382M1.0462.098B HKD7.680.63 HKD+3.20%6.20%
Sức mua mạnh
291CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) CO
34.80 HKD+4.19%24.133M1.98112.897B HKD19.251.81 HKD+13.55%1.87%
Sức mua mạnh
294YANGTZEKIANG GARMENT LIMITED
1.13 HKD+2.73%10K1.26233.625M HKD−0.24 HKD−1715.54%1.77%
311LUEN THAI HLDGS
0.224 HKD0.00%30K0.45231.641M HKD5.080.04 HKD17.05%
322TINGYI(CAYMAN ISLANDS)HLDG CORP
8.35 HKD+1.46%12.18M1.9247.047B HKD13.850.60 HKD−22.23%6.17%
Mua
3306JNBY DESIGN LTD
11.78 HKD−0.17%568K1.465.872B HKD8.571.38 HKD−7.94%8.23%
Sức mua mạnh
3322WIN HANVERKY HOLDINGS LIMITED
0.130 HKD+2.36%54K0.14166.972M HKD−0.14 HKD−402.60%0.00%
333TOP-FORM INTERNATIONAL
0.355 HKD+10.94%96K2.83106.874M HKD−0.25 HKD−244.18%0.00%
3331VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
23.25 HKD−0.21%268.408K0.1627.976B HKD110.500.21 HKD−84.57%1.72%
Mua
336HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
2.24 HKD+1.36%1.144M0.787.235B HKD−0.20 HKD−157.08%2.99%
3398CHINA TING GROUP H
0.245 HKD−0.41%4K0.08514.455M HKD−0.08 HKD−547.85%0.00%
345VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS
6.77 HKD−0.59%619.231K0.717.263B HKD109.370.06 HKD0.41%
Theo dõi
374FOUR SEAS MERCANTILE HLDGS
2.50 HKD+1.21%64K2.71960.554M HKD75.990.03 HKD−18.36%3.80%