Hàng tiêu dùng không lâu bền (Khu vực)

152
Cổ phiếu
3205.414B
Giá trị vốn hóa thị trường
5.091M
Khối lượng
−0.50%
Thay đổi
−1.73%
Hiệu suất Tháng
−6.68%
Hiệu suất Năm
+3.94%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
1023SITOY GROUP HLDGS LTD
1.07 HKD4.90%0.05 HKD
Sức mua mạnh
7.147M7.647M885.686M HKD6.530.16 HKD4.5K
1025KNT HOLDINGS LTD
0.530 HKD15.22%0.070 HKD
Sức mua mạnh
7.768M4.117M379.095M HKD−0.05 HKD262
1027CHINA JICHENG HOLDINGS LTD
0.475 HKD0.00%0.000 HKD
Bán
950451195.961M HKD−0.45 HKD800
1028C.BANNER INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
0.165 HKD2.48%0.004 HKD
Theo dõi
3K495311.55M HKD17.690.01 HKD5.18K
1044HENGAN INTERNATIONAL
37.75 HKD0.13%0.05 HKD
Bán
1.373M51.845M44.509B HKD13.492.79 HKD23K
1084GREEN FUTURE FOOD HYDROCOLLOID MARI
4.46 HKD3.00%0.13 HKD
Sức mua mạnh
4.724M21.069M3.594B HKD18.360.24 HKD1.177K
1100MAINLAND HEADWEAR HLDGS
1.89 HKD0.53%0.01 HKD
Mua
102K192.78K802.255M HKD5.530.34 HKD7.845K
1112HEALTH & HAPPINESS (H&H) INTL HLDGS
14.58 HKD2.10%0.30 HKD
Mua
544.5K7.939M9.425B HKD15.800.91 HKD3.315K
1115TIBET WATER RESOURCES LTD
0.425 HKD−2.30%−0.010 HKD
Mua
1.001M425.425K1.726B HKD92.550.00 HKD349
1121GOLDEN SOLAR NEW ENERGY TECHNOLOGY
8.24 HKD0.73%0.06 HKD
Bán
306K2.521M14.158B HKD−0.06 HKD780
1146CHINA OUTFITTERS HOLDINGS LIMITED
0.190 HKD11.76%0.020 HKD
Sức mua mạnh
396K75.24K623.754M HKD−0.07 HKD374
1170KINGMAKER FOOTWEAR HLDGS
0.95 HKD−1.04%−0.01 HKD
Theo dõi
426K404.7K651.395M HKD24.680.04 HKD7.7K
1210CHRISTINE INTERNATIONAL HLDGS LTD
0.067 HKD−10.67%−0.008 HKD
Bán Mạnh
64K4.288K81.219M HKD−0.21 HKD2.018K
122CROCODILE GARMENTS
0.179 HKD−0.56%−0.001 HKD
Mua
181.5K32.489K255.837M HKD−0.07 HKD124
1230YASHILI INTL HLDG LTD
1.09 HKD0.00%0.00 HKD
Bán
152K165.68K5.173B HKD−0.07 HKD2.762K
1234CHINA LILANG LIMITED
3.98 HKD1.27%0.05 HKD
Mua
884K3.518M4.838B HKD8.580.46 HKD3.942K
1247MIKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
0.56 HKD−1.75%−0.01 HKD
Bán
6.8K3.808K79.35M HKD−0.16 HKD300
1259PROSPEROUS FUTURE HLDGS LTD
0.061 HKD1.67%0.001 HKD
Mua
283K17.263K136.447M HKD−0.06 HKD1.039K
1262LABIXIAOXIN SNACKS GROUP LTD
0.270 HKD0.00%0.000 HKD
Theo dõi
166K44.82K378.758M HKD−0.09 HKD1.17K
1285JIASHILI GROUP LIMITED
1.05 HKD3.96%0.04 HKD
Bán
71K74.55K448.2M HKD33.330.03 HKD3.655K
130MOISELLE INTERNATIONAL HLDGS
0.260 HKD18.18%0.040 HKD
Mua
10K2.6K63.345M HKD−0.11 HKD300
1323HUASHENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
0.118 HKD−0.84%−0.001 HKD
Bán
728K85.904K495.376M HKD−0.01 HKD221
1338BAWANG INTERNATIONAL (GROUP) HLDGS
0.052 HKD8.33%0.004 HKD
Mua
366K19.032K151.797M HKD−0.00 HKD499
1346LEVER STYLE CORPORATION
0.470 HKD0.00%0.000 HKD
Sức mua mạnh
292K137.24K293.986M HKD5.020.09 HKD341
1361361 DEGREES INTERNATIONAL LIMITED
3.61 HKD−1.63%−0.06 HKD
Mua
824K2.975M7.836B HKD8.360.44 HKD6.692K
1368XTEP INTERNATIONAL HLDGS LTD
9.98 HKD−2.45%−0.26 HKD
Theo dõi
8.021M79.972M26.486B HKD20.530.52 HKD8.5K
1388EMBRY HOLDINGS LTD
0.62 HKD0.00%0.00 HKD
Bán
27K16.74K261.898M HKD−0.14 HKD5.154K
1418SINOMAX GROUP LIMITED
0.067 HKD−5.63%−0.004 HKD
Bán
198K13.266K124.25M HKD−0.02 HKD3.258K
142FIRST PACIFIC CO
2.81 HKD2.93%0.08 HKD
Sức mua mạnh
4.546M12.775M11.566B HKD3.790.72 HKD100.12K
1425JUSTIN ALLEN HLDGS LTD
0.64 HKD1.59%0.01 HKD
Sức mua mạnh
1.39M889.6K775M HKD4.900.13 HKD1.712K
1431YUANSHENGTAI DAIRY FARM LIMITED
0.207 HKD0.49%0.001 HKD
Bán
96K19.872K1.023B HKD7.150.03 HKD1.903K
1432CHINA SHENGMU ORGANIC MILK LIMITED
0.340 HKD0.00%0.000 HKD
Mua
8K2.72K2.892B HKD5.340.06 HKD2.682K
1433CIRTEK HLDGS LTD
0.057 HKD0.00%0.000 HKD
Mua
200K11.4K114M HKD5.140.01 HKD
1440DEYUN HOLDING LTD
0.91 HKD−3.19%−0.03 HKD
Mua
65K59.15K1.197B HKD159.320.01 HKD495
1446HUNG FOOK TONG GROUP HOLDINGS LTD
0.305 HKD−1.61%−0.005 HKD
Bán
30K9.15K203.343M HKD18.240.02 HKD904
1475NISSIN FOODS COMPANY LTD
6.82 HKD0.29%0.02 HKD
Sức mua mạnh
1.582M10.793M7.097B HKD22.940.30 HKD3.59K
151WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
4.97 HKD−1.00%−0.05 HKD
Bán Mạnh
8.064M40.079M60.251B HKD13.440.37 HKD
1520VIRTUAL MIND HOLDING COMPANY LTD
0.226 HKD−3.00%−0.007 HKD
Bán
1.02M230.52K450.568M HKD−0.04 HKD181
1532CHINA PARTYTIME CULTURE HOLDINGS LT
0.151 HKD−6.21%−0.010 HKD
Bán Mạnh
324K48.924K217.11M HKD−0.01 HKD566
157NATURAL BEAUTY BIO-TECHNOLOGY
0.54 HKD5.88%0.03 HKD
Mua
20K10.8K1.081B HKD−0.01 HKD583
1579YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD
26.05 HKD−1.70%−0.45 HKD
Bán
1.857M48.374M26.665B HKD31.570.84 HKD2.499K
1583QINQIN FOODSTUFFS GROUP (CAYMAN) CO
1.56 HKD−5.45%−0.09 HKD
Bán
5K7.8K1.178B HKD−0.11 HKD2.7K
1657SG GROUP HOLDINGS LTD
3.90 HKD5.41%0.20 HKD
Theo dõi
101K393.9K118.4M HKD−0.10 HKD73
1676CHINA SHENGHAI GROUP LTD
1.21 HKD−1.63%−0.02 HKD
Bán
324K392.04K159.6M HKD−1.22 HKD313
168TSINGTAO BREWERY CO
75.60 HKD0.87%0.65 HKD
Theo dõi
1.379M104.276M133.936B HKD22.693.32 HKD32.947K
1695S&P INTL HLDG LTD
0.077 HKD8.45%0.006 HKD
Sức mua mạnh
400K30.8K83.16M HKD8.450.01 HKD343
1709DL HOLDINGS GROUP LTD
2.77 HKD−0.72%−0.02 HKD
Bán
2.998M8.304M3.929B HKD148.400.02 HKD67
1717AUSNUTRIA DAIRY CORP LTD
4.40 HKD−0.45%−0.02 HKD
Mua
455K2.002M8.191B HKD9.560.46 HKD4.896K
1749SHANSHAN BRAND MANAGEMENT CO LTD
0.425 HKD6.25%0.025 HKD
Theo dõi
96K40.8K54.694M HKD6.980.06 HKD384
1767TS WONDERS HOLDING LTD
0.191 HKD0.00%0.000 HKD
Bán
950K181.45K191M HKD15.040.01 HKD271
1825STERLING GROUP HOLDINGS LTD
0.177 HKD0.57%0.001 HKD
Mua
60K10.62K41.52M HKD−0.14 HKD1.381K
1836STELLA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
8.01 HKD1.26%0.10 HKD
Mua
250.5K2.007M6.329B HKD6.751.17 HKD42.5K
1837NATURAL FOOD INTERNATIONAL HLDG LTD
0.59 HKD3.51%0.02 HKD
Sức mua mạnh
1.564M922.76K1.291B HKD10.230.06 HKD713
1861PRECIOUS DRAGON TECH HLDGS LTD
1.22 HKD−12.23%−0.17 HKD
Bán
2K2.44K329.823M HKD13.440.10 HKD513
1876BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD
23.55 HKD−1.67%−0.40 HKD
Bán
10.492M247.091M323.801B HKD37.880.63 HKD26.038K
19SWIRE PACIFIC
64.50 HKD−1.00%−0.65 HKD
Bán
1.875M120.912M86.777B HKD13.774.73 HKD32.56K
1906BONNY INTERNATIONAL HLDG LTD
0.520 HKD4.00%0.020 HKD
Sức mua mạnh
505K262.6K612M HKD−0.04 HKD692
1913PRADA SPA
52.95 HKD−1.03%−0.55 HKD
Mua
1.782M94.341M133.187B HKD40.401.32 HKD13.14K
1927JIUJIUWANG FOOD INTERNATIONAL LTD
0.196 HKD1.03%0.002 HKD
Mua
240K47.04K152.064M HKD4.530.04 HKD403
1962EVERGREEN PRODUCTS GP LTD
0.59 HKD−1.67%−0.01 HKD
Bán Mạnh
8K4.72K404.579M HKD8.030.07 HKD32.382K
1982NAMESON HLDGS LTD
0.50 HKD−1.96%−0.01 HKD
Theo dõi
100K50K1.162B HKD3.830.13 HKD14.1K
2020ANTA SPORTS PRODUCTS
113.1 HKD0.00%0.0 HKD
Mua
4.782M540.894M314.527B HKD34.413.35 HKD52K
2023CHINA LUDAO TECHNOLOGY COMPANY LTD
0.92 HKD−3.16%−0.03 HKD
Bán
204K187.68K472.128M HKD11.710.08 HKD430
2030CABBEEN FASHION LIMITED
1.00 HKD−1.96%−0.02 HKD
Bán Mạnh
141K141K668.593M HKD9.440.11 HKD545
210DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.
0.136 HKD−0.73%−0.001 HKD
Mua
354K48.144K246.712M HKD9.190.01 HKD75
2119TSIT WING INTERNATIONAL HLDGS LTD
0.88 HKD−2.22%−0.02 HKD
Bán
820K721.6K655.866M HKD10.310.09 HKD442
2145SHANGHAI CHICMAX COSMETIC CO LTD
26.85 HKD0.75%0.20 HKD
Bán
95.6K2.567M10.579B HKD
2150NAYUKI HOLDINGS LIMITED
6.15 HKD−0.32%−0.02 HKD
Bán
1.564M9.619M10.891B HKD−0.32 HKD10.671K
2199REGINA MIRACLE INTL (HLDGS) LTD
3.20 HKD−2.74%−0.09 HKD
Bán Mạnh
252K806.4K4.028B HKD6.950.47 HKD45.385K
220UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD
7.20 HKD−0.55%−0.04 HKD
Bán
5.287M38.066M31.488B HKD20.400.35 HKD32.765K
2218YANTAI NORTH ANDRE JUICE CO
6.46 HKD−0.62%−0.04 HKD
Bán
39.5K255.17K7.17B HKD8.050.81 HKD
2226HONWORLD GROUP LIMITED
0.81 HKD0.00%0.00 HKD
Bán
100.5K81.405K468.788M HKD
2232CRYSTAL INTL GROUP LTD
2.41 HKD0.00%0.00 HKD
Bán
1.324M3.191M7.218B HKD5.040.48 HKD75.757K
226LIPPO LTD
2.60 HKD0.00%0.00 HKD
Bán
1K2.6K1.282B HKD3.480.75 HKD830
2298COSMO LADY CHINA HLDGS CO LTD
0.228 HKD8.06%0.017 HKD
Mua
9.441M2.153M458.425M HKD−0.28 HKD3.3K
2313SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HLDGS
96.05 HKD−0.00%−0.00 HKD
Theo dõi
3.144M301.971M150.097B HKD34.022.82 HKD95.82K
2317VEDAN INTERNATIONAL
0.58 HKD0.00%0.00 HKD
Theo dõi
48K27.84K883.19M HKD263.640.00 HKD3.738K
2319CHINA MENGNIU DAIRY CO
37.50 HKD0.81%0.30 HKD
Mua
7.015M263.071M151.969B HKD20.971.78 HKD44.629K
2321SWANG CHAI CHUAN LTD
0.455 HKD1.11%0.005 HKD
Bán
340K154.7K433.8M HKD9.160.05 HKD761
2331LI NING CO LTD
73.35 HKD−0.07%−0.05 HKD
Theo dõi
4.924M361.14M202.144B HKD37.251.99 HKD4.019K
2349CHINA CITY INFRASTRUCTURE GP LTD
0.063 HKD−10.00%−0.007 HKD
Bán
180K11.34K197.082M HKD−0.05 HKD178
236SAN MIGUEL BREWERY HONG KONG
0.73 HKD1.39%0.01 HKD
Bán
20K14.6K261.499M HKD11.840.06 HKD477
2367GIANT BIOGENE HLDG CO. LTD
43.75 HKD−1.69%−0.75 HKD
Mua
878.8K38.448M43.281B HKD669
2368EAGLE NICE INTERNATIONAL HLDGS
4.32 HKD0.47%0.02 HKD
Mua
30.916K133.557K2.311B HKD6.630.65 HKD15K
2399CHINA ANCHU ENERGY STORAGE GROUP LT
0.54 HKD0.00%0.00 HKD
Bán
4.8M2.592M1.194B HKD−0.07 HKD138
264CHINA INTL DEVELOPMENT CORP LTD
0.70 HKD0.00%0.00 HKD
Bán
28K19.6K267.893M HKD−0.06 HKD157
2683WAH SUN HANDBAGS INTL HLDGS LTD
0.345 HKD−1.43%−0.005 HKD
Theo dõi
28K9.66K140.976M HKD4.920.07 HKD4.641K
288WH GROUP LIMITED
4.68 HKD−1.27%−0.06 HKD
Bán
11.325M53.001M61.713B HKD6.710.71 HKD107K
291CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) CO
57.50 HKD0.00%0.00 HKD
Theo dõi
4.559M262.145M189.46B HKD37.691.53 HKD25K
294YANGTZEKIANG GARMENT LIMITED
1.61 HKD18.38%0.25 HKD
Mua
3K4.83K297.717M HKD9.370.15 HKD1.7K
311LUEN THAI HLDGS
0.425 HKD−3.41%−0.015 HKD
Mua
10K4.25K439.498M HKD3.270.13 HKD43.4K
322TINGYI(CAYMAN ISLANDS)HLDG CORP
13.04 HKD0.15%0.02 HKD
Bán
8.811M114.899M72.793B HKD20.080.65 HKD62.107K
3306JNBY DESIGN LTD
10.44 HKD−1.69%−0.18 HKD
Mua
621K6.483M5.513B HKD8.001.36 HKD1.497K
3322WIN HANVERKY HOLDINGS LIMITED
0.260 HKD0.00%0.000 HKD
Mua
8K2.08K333.944M HKD−0.06 HKD19K
333TOP-FORM INTERNATIONAL
0.415 HKD1.22%0.005 HKD
Mua
216K89.64K124.937M HKD34.750.01 HKD7.239K
3331VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
20.55 HKD1.23%0.25 HKD
Bán
1.606M33.01M25.148B HKD34.590.59 HKD12.112K
336HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
3.90 HKD−3.70%−0.15 HKD
Bán Mạnh
8.636M33.68M13.243B HKD−0.04 HKD3.583K
3398CHINA TING GROUP H
0.340 HKD4.62%0.015 HKD
Mua
20.104M6.835M619.446M HKD−0.15 HKD3.66K
345VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS
16.64 HKD0.85%0.14 HKD
Theo dõi
656.971K10.932M18.204B HKD−0.05 HKD
374FOUR SEAS MERCANTILE HLDGS
2.70 HKD8.87%0.22 HKD
Theo dõi
32K86.4K1.037B HKD17.130.14 HKD2.8K