Năng lượng Mỏ (Khu vực)

42
Cổ phiếu
4378.297B
Giá trị vốn hóa thị trường
32.809M
Khối lượng
+1.25%
Thay đổi
+0.30%
Hiệu suất Tháng
+23.95%
Hiệu suất Năm
+24.12%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1088CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD
25.10 HKD−1.76%14.668M1.64653.365B HKD7.153.51 HKD−19.86%11.59%Năng lượng Mỏ
Mua
1101CHINA HUARONG ENERGY COMPANY LTD
0.027 HKD+8.00%224K0.25128.803M HKD−0.18 HKD−418.41%0.00%Năng lượng Mỏ
1102ENVIRO ENERGY INTL HLDGS LTD
0.039 HKD−4.88%112.77K1.0520.611M HKD−0.46 HKD−1554.45%0.00%Năng lượng Mỏ
1171YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LTD
14.66 HKD+0.96%13.034M1.10145.581B HKD3.484.22 HKD+221.97%21.25%Năng lượng Mỏ
Mua
1205CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED
0.335 HKD+1.52%442K0.342.632B HKD3.190.11 HKD+66.93%17.91%Năng lượng Mỏ
1229NAN NAN RESOURCES ENTERPRISE LTD
0.123 HKD−1.60%2.75M0.4094.141M HKD0.520.24 HKD0.00%Năng lượng Mỏ
1251SPT ENERGY GROUP INC
0.223 HKD−5.91%80K0.16435.692M HKD28.960.01 HKD0.00%Năng lượng Mỏ
1277KINETIC DEVELOPMENT GROUP LTD
0.56 HKD−1.75%6.156M0.924.721B HKD2.250.25 HKD+28.16%17.86%Năng lượng Mỏ
1393HIDILI INDS INTL DEVT LTD
0.100 HKD+13.64%1.885M5.79460.526M HKD2.270.04 HKD−50.23%0.00%Năng lượng Mỏ
1600TIAN LUN GAS HOLDINGS LTD
3.53 HKD+2.32%972.5K0.983.466B HKD6.660.53 HKD−61.56%5.47%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
1733E-COMMODITIES HLDGS LTD
1.42 HKD−0.70%1.459M1.113.843B HKD2.150.66 HKD+103.32%10.21%Năng lượng Mỏ
1738FEISHANG ANTHRACITE RESOURCES LTD
0.234 HKD−3.31%860K3.08323.048M HKD16.250.01 HKD0.00%Năng lượng Mỏ
1878SOUTHGOBI RESOURCES LTD
1.60 HKD−4.76%1.226M0.52595.192M HKD−0.74 HKD+25.18%0.00%Năng lượng Mỏ
1898CHINA COAL ENERGY COMPANY
6.74 HKD+1.81%27.123M2.69122.614B HKD4.421.53 HKD6.75%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
1907CHINA RISUN GRP LTD
3.23 HKD+0.31%6.181M0.6814.29B HKD15.170.21 HKD−75.44%1.97%Năng lượng Mỏ
Mua
2012SUNSHINE OILSANDS LTD
0.520 HKD+6.12%46.6K0.67126.609M HKD−12.14 HKD−214.55%0.00%Năng lượng Mỏ
2116JIANGSU INNOVATIVE ECOLOGICAL NEW M
0.345 HKD+1.47%304K2.03165.6M HKD10.680.03 HKD−28.85%2.90%Năng lượng Mỏ
228CHINA ENERGY DEVELOPMENT HOLDS LTD
0.095 HKD+5.56%1.978M1.10903.008M HKD20.650.00 HKD−30.30%0.00%Năng lượng Mỏ
276MONGOLIA ENERGY CORP LTD
0.490 HKD0.00%117K1.4092.182M HKD−7.46 HKD−195.28%0.00%Năng lượng Mỏ
2798PERENNIAL ENERGY HLDGS LTD
0.83 HKD−3.49%40K0.461.328B HKD2.390.35 HKD+70.43%15.06%Năng lượng Mỏ
3337ANTON OILFIELD SERVICES GROUP
0.420 HKD−1.18%1.69M1.081.263B HKD3.700.11 HKD+627.56%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
338SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL CO
1.12 HKD0.00%1.985M0.3327.383B HKD−0.35 HKD−191.17%10.42%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
3395JX ENERGY LTD
0.237 HKD0.00%6K0.08109.453M HKD−0.22 HKD−374.51%0.00%Năng lượng Mỏ
3668YANCOAL AUSTRALIA LTD
24.85 HKD−0.60%1.732M1.3133.724B HKD2.2411.07 HKD21.62%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
386CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP
4.01 HKD−0.25%68.735M0.97665.419B HKD7.500.53 HKD−16.95%9.34%Năng lượng Mỏ
Mua
467UNITED ENERGY GROUP LTD.
0.74 HKD0.00%181.051M0.4619.412B HKD7.030.11 HKD+97.19%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
61GREEN LEADER HLDGS GP LTD
0.073 HKD+1.39%40K0.2238.417M HKD−2.92 HKD−1434.89%0.00%Năng lượng Mỏ
632CHK OIL LTD
0.058 HKD0.00%30K0.3448.815M HKD0.00%Năng lượng Mỏ
639SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GP LTD
2.82 HKD0.00%2.652M0.5313.894B HKD6.080.46 HKD+96.40%13.48%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
65GRAND OCEAN ADVANCED RES GP CO LTD
0.193 HKD−3.02%332K0.01332.631M HKD−0.01 HKD+38.18%0.00%Năng lượng Mỏ
650PRODUCTIVE TECHNOLOGIES CO LTD
0.52 HKD−10.34%82.672M0.803.842B HKD−0.04 HKD+55.89%0.00%Năng lượng Mỏ
6885HENAN JINMA ENERGY CO LTD
1.40 HKD−4.76%204K4.38749.589M HKD4.300.33 HKD−75.12%7.89%Năng lượng Mỏ
7WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT
0.081 HKD0.00%390K0.61255.971M HKD−0.01 HKD+65.53%0.00%Năng lượng Mỏ
704HUSCOKE HOLDINGS LTD
0.190 HKD+14.46%55.723K0.24164.258M HKD−0.07 HKD+94.36%0.00%Năng lượng Mỏ
80883CNOOC LIMITED
11.88 CNY−0.83%735K1.84635.441B HKD4.183.07 HKD+174.07%10.39%Năng lượng Mỏ
8203KAISUN HOLDINGS LTD
0.211 HKD−4.09%30K0.38120.229M HKD−0.08 HKD−3.97%0.00%Năng lượng Mỏ
8250SILK ROAD ENERGY SERVICES GROUP LTD
0.190 HKD+3.83%10K0.4771.179M HKD48.720.00 HKD0.00%Năng lượng Mỏ
8270CHINA CBM GROUP COMPANY LIMITED
0.71 HKD−13.41%10K0.30277.22M HKD1.240.57 HKD0.00%Năng lượng Mỏ
857PETROCHINA CO
5.11 HKD−0.39%58.119M0.811.38T HKD5.650.90 HKD+20.62%9.23%Năng lượng Mỏ
Mua
866CHINA QINFA GROUP LIMITED
0.210 HKD−6.67%232K1.39523.617M HKD1.870.11 HKD0.00%Năng lượng Mỏ
883CNOOC LIMITED
12.82 HKD−1.84%100.272M1.80635.441B HKD4.003.20 HKD+160.93%10.45%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
975MONGOLIAN MINING CORP
4.10 HKD−0.97%5.57M0.754.274B HKD2.391.72 HKD+1705.68%0.00%Năng lượng Mỏ