Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

176
Cổ phiếu
964.174B
Giá trị vốn hóa thị trường
8.496M
Khối lượng
+1.07%
Thay đổi
+0.86%
Hiệu suất Tháng
−11.05%
Hiệu suất Năm
+4.20%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
1033SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATIO
0.61 HKD1.67%0.01 HKD
Mua
9.072M5.534M36.915B HKD0.00 HKD69.232K
1034FULLWEALTH INTNL GRP HLDG LTD
1.50 HKD0.00%0.00 HKD
Bán
160K240K2.416B HKD30.300.05 HKD106
1065TIANJIN CAP ENVIRONMTL PROTECT GRP
3.27 HKD1.55%0.05 HKD
Theo dõi
302K987.54K9.579B HKD5.070.63 HKD2.3K
1141CMBC CAPITAL HOLDINGS LTD
1.61 HKD0.63%0.01 HKD
Theo dõi
2504031.865B HKD−0.16 HKD79
1156CHINA NEW ENERGY LTD
0.124 HKD7.83%0.009 HKD
Mua
12K1.488K73.13M HKD−0.07 HKD101
1183MECOM POWER AND CONSTRUCTION LTD
1.90 HKD0.53%0.01 HKD
Theo dõi
1.298M2.466M5.142B HKD42.090.04 HKD295
1186CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP
4.99 HKD1.63%0.08 HKD
Mua
3.103M15.484M115.611B HKD2.182.25 HKD267.76K
1240CNQC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
0.55 HKD3.77%0.02 HKD
Mua
75K41.25K870.894M HKD4.700.11 HKD2.318K
1271GRAND MING GROUP HOLDINGS LIMITED
6.63 HKD−0.75%−0.05 HKD
Mua
18K119.34K9.483B HKD6.980.96 HKD181
1283ACCEL GROUP HOLDINGS LTD
1.22 HKD1.67%0.02 HKD
Bán
615K750.3K1B HKD15.000.08 HKD184
1315GREEN ECONOMY DEVELOPMENT LTD
0.017 HKD0.00%0.000 HKD
Mua
4.242M72.114K142.5M HKD−0.02 HKD450
1343WEI YUAN HOLDINGS LTD
0.084 HKD0.00%0.000 HKD
Mua
250K21K90.44M HKD8.570.01 HKD587
1372CHINA CARBON NEUTRAL DEV GRP LTD
2.29 HKD0.00%0.00 HKD
Bán
8K18.32K733.945M HKD−0.45 HKD332
1381CANVEST ENVIR PROTECTION GP CO LTD
4.20 HKD−0.24%−0.01 HKD
Mua
588K2.47M10.252B HKD6.910.61 HKD3.976K
1395ELL ENVIRONMENTAL HOLDINGS LIMITED
0.181 HKD−1.09%−0.002 HKD
Mua
5K905201.529M HKD26.140.01 HKD122
1408MACAU E&M HOLDINGS LTD
0.248 HKD−0.80%−0.002 HKD
Mua
100K24.8K125M HKD9.330.03 HKD194
1413KWONG LEUN ENGINEERING HLDGS LTD
0.184 HKD−4.66%−0.009 HKD
Bán Mạnh
75K13.8K193M HKD−0.01 HKD123
1416CTR HOLDINGS LTD
0.073 HKD12.31%0.008 HKD
Mua
10K73091M HKD−0.00 HKD485
1420CHUAN HOLDINGS LTD
0.120 HKD0.84%0.001 HKD
Bán
28K3.36K123.338M HKD9.750.01 HKD517
1421KINGBO STRIKE LIMITED
0.024 HKD0.00%0.000 HKD
Bán
140K3.36K33.367M HKD−0.03 HKD23
1447SFK CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED
0.62 HKD6.90%0.04 HKD
Mua
36K22.32K248M HKD10.900.05 HKD1.571K
1472SANG HING HLDGS (INTL) LTD
0.090 HKD0.00%0.000 HKD
Mua
250K22.5K90M HKD15.250.01 HKD189
1486C CHENG HOLDINGS LIMITED
0.80 HKD6.67%0.05 HKD
Mua
508K406.4K230.609M HKD−0.03 HKD1.45K
1499OKG TECHNOLOGY HLDGS LTD
0.370 HKD12.12%0.040 HKD
Sức mua mạnh
10.7M3.959M1.584B HKD300.000.00 HKD141
1500IN CONSTRUCTION HOLDING LIMITED
0.167 HKD−3.47%−0.006 HKD
Bán
25K4.175K143.59M HKD−0.04 HKD51
1546THELLOY DEVELOPMENT GROUP LIMITED
0.175 HKD3.55%0.006 HKD
Bán
16K2.8K158.4M HKD8.580.02 HKD69
1552BHCC HOLDING LTD
0.107 HKD0.00%0.000 HKD
Theo dõi
5K53585.6M HKD−0.08 HKD369
1556CHINNEY KIN WING HOLDINGS LIMITED
0.186 HKD0.00%0.000 HKD
Mua
150K27.9K279M HKD4.120.05 HKD581
1557K. H. GROUP HOLDINGS LTD
0.360 HKD20.00%0.060 HKD
Mua
108K38.88K144M HKD−0.15 HKD160
1559KWAN ON HOLDINGS LIMITED
0.133 HKD10.83%0.013 HKD
Mua
330K43.89K248.598M HKD−0.05 HKD211
1568SUNDART HOLDINGS LIMITED
0.325 HKD0.00%0.000 HKD
Bán
1.812M588.9K701.418M HKD2.250.14 HKD2.147K
1576QILU EXPRESSWAY COMPANY LTD
2.44 HKD−0.41%−0.01 HKD
Theo dõi
37K90.28K4.86B HKD4.760.51 HKD686
1591SHUN WO GROUP HOLDINGS LTD
0.031 HKD−3.13%−0.001 HKD
Mua
8.88M275.28K124M HKD12.310.00 HKD72
1592ANCHORSTONE HLDGS LTD
0.150 HKD0.67%0.001 HKD
Bán
365K54.75K198.389M HKD−0.04 HKD30
1599BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN &
2.36 HKD0.00%0.00 HKD
Mua
469K1.107M3.277B HKD2.790.85 HKD4.403K
1615AB BUILDERS GROUP LTD
0.280 HKD3.70%0.010 HKD
Mua
300K84K168M HKD−0.00 HKD136
1618METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD
1.75 HKD2.34%0.04 HKD
Theo dõi
3.202M5.603M75.019B HKD3.290.52 HKD97.972K
1623HILONG HOLDING LIMITED
0.290 HKD0.00%0.000 HKD
Bán
1.898M550.42K500.449M HKD7.000.04 HKD2.92K
1630KIN SHING HOLDINGS LTD
0.082 HKD−1.20%−0.001 HKD
Theo dõi
366K30.012K124.5M HKD−0.01 HKD941
1633SHEUNG YUE GROUP HOLDINGS LTD
0.125 HKD−9.42%−0.013 HKD
Bán
300K37.5K85.594M HKD7.100.02 HKD138
1637SH GROUP (HOLDINGS) LTD
0.320 HKD14.29%0.040 HKD
Mua
366K117.12K128M HKD−0.03 HKD207
1647GRANDSHORES TECH GP LTD
0.101 HKD−1.94%−0.002 HKD
Bán
1.685M170.185K131.454M HKD−0.02 HKD257
1662YEE HOP HOLDINGS LIMITED
1.02 HKD2.00%0.02 HKD
Bán
40K40.8K500M HKD7.390.14 HKD398
1683HOPE LIFE INTERNATIONAL HLDGS LTD
0.077 HKD4.05%0.003 HKD
Bán
1.188M91.476K63.072M HKD6.980.01 HKD69
1690LAP KEI ENGINEERING (HOLDINGS) LIMI
0.060 HKD0.00%0.000 HKD
Mua
410K24.6K91.8M HKD4.320.01 HKD123
1693BGMC INTERNATIONAL LTD
0.034 HKD0.00%0.000 HKD
Bán Mạnh
508K17.272K64.8M HKD−0.05 HKD130
1706SHUANG YUN HOLDINGS LTD
0.130 HKD18.18%0.020 HKD
Theo dõi
525K68.25K130M HKD7.750.01 HKD412
1718WAN KEI GROUP HOLDINGS LTD
0.143 HKD2.14%0.003 HKD
Bán
65K9.295K132.755M HKD−0.02 HKD124
1722KIN PANG HOLDINGS LTD
0.145 HKD0.00%0.000 HKD
Mua
760K110.2K156.2M HKD−0.04 HKD416
1726HKE HOLDINGS LTD
1.07 HKD−0.93%−0.01 HKD
Mua
525K561.75K1.046B HKD−0.07 HKD146
1735CENTRAL HOLDING GROUP CO
17.18 HKD−0.58%−0.10 HKD
Bán
841K14.448M18.501B HKD214.930.08 HKD468
1741RI YING HOLDINGS LTD
1.26 HKD−5.97%−0.08 HKD
Bán Mạnh
2.176M2.742M1.08B HKD−0.17 HKD158
1742HPC HLDGS LTD
0.069 HKD4.55%0.003 HKD
Bán
200K13.8K113.6M HKD5.640.01 HKD984
1746MAN SHUN GROUP (HOLDINGS) LTD
0.231 HKD−0.43%−0.001 HKD
Bán
176K40.656K239M HKD−0.00 HKD67
1751KINGLAND GP HLDGS LTD
0.143 HKD−2.72%−0.004 HKD
Bán
8.2M1.173M115.315M HKD−0.03 HKD100
1757AFFLUENT FOUNDATION HLDGS LTD
0.223 HKD−0.45%−0.001 HKD
Mua
30K6.69K267.6M HKD97.390.00 HKD129
1780B & D STRATEGIC HOLDINGS LTD
1.10 HKD2.80%0.03 HKD
Bán
10K11K706.8M HKD73.290.01 HKD54
1783GOLDEN PONDER HOLDINGS LTD
0.59 HKD0.00%0.00 HKD
Sức mua mạnh
80K47.2K566.098M HKD−0.03 HKD72
1785CHENGDU EXPRESSWAY CO LTD
1.88 HKD−2.59%−0.05 HKD
Bán
10K18.8K3.196B HKD2.177K
1793WECON HLDGS LTD
0.170 HKD0.00%0.000 HKD
Theo dõi
4K680137.6M HKD42.500.00 HKD223
1800CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION
3.98 HKD0.76%0.03 HKD
Mua
10.431M41.515M138.162B HKD2.871.38 HKD136.772K
1826FDB HOLDINGS LTD
0.102 HKD−2.86%−0.003 HKD
Mua
20K2.04K138.528M HKD−0.02 HKD114
1857CHINA EVERBRIGHT WATER LIMITED
1.50 HKD0.00%0.00 HKD
Theo dõi
74K111K4.31B HKD3.560.40 HKD2.318K
1865TRENDZON HOLDINGS GROUP LTD
0.485 HKD0.00%0.000 HKD
Bán
3.312M1.606M540.96M HKD−0.03 HKD355
1867STANDARD DEVELOPMENT GROUP LTD
0.183 HKD−10.73%−0.022 HKD
Bán Mạnh
890K162.87K273.402M HKD−0.02 HKD100
1897MILLION HOPE INDUSTRIES HLDGS LTD
0.460 HKD0.00%0.000 HKD
Mua
900414192.097M HKD40.710.01 HKD274
1920HANDS FORM HOLDINGS LTD
0.040 HKD8.11%0.003 HKD
Mua
940K37.6K124.8M HKD−0.04 HKD15
1921DALIPAL HOLDINGS LTD
2.46 HKD2.07%0.05 HKD
Sức mua mạnh
1.244M3.06M3.731B HKD30.980.08 HKD1.592K
1953RIMBACO GROUP GLOBAL LTD
0.178 HKD−1.11%−0.002 HKD
Bán
1.255M223.39K230.58M HKD225.000.00 HKD189
196HONGHUA GROUP LTD
0.238 HKD−0.83%−0.002 HKD
Bán
408K97.104K1.297B HKD−0.27 HKD2.579K
1960TBK & SONS HOLDINGS LTD
0.440 HKD6.02%0.025 HKD
Theo dõi
10K4.4K440M HKD21.730.02 HKD298
1977ANALOGUE HOLDINGS LTD
1.21 HKD0.83%0.01 HKD
Mua
140K169.4K1.68B HKD6.420.19 HKD2.559K
1987BENG SOON MACHINERY HOLDINGS LTD
0.207 HKD0.98%0.002 HKD
Bán
1.16M240.12K208M HKD10.730.02 HKD115
206CMIC OCEAN EN TECH HLDG CO LTD
0.235 HKD−1.67%−0.004 HKD
Bán
7K1.645K770.111M HKD21.340.01 HKD390
2068CHINA ALUMINUM INTL ENG CORP LTD
1.87 HKD1.08%0.02 HKD
Mua
3.576M6.687M16.212B HKD−0.41 HKD12.489K
2110YUE KAN HOLDINGS LTD
0.062 HKD−1.59%−0.001 HKD
Bán
10.51M651.62K144.56M HKD−0.01 HKD62
2178PETRO-KING OILFIELD SERVICES LTD
0.075 HKD−1.32%−0.001 HKD
Bán
2K150129.501M HKD−0.07 HKD213
2193MAN KING HOLDINGS LTD
0.340 HKD0.00%0.000 HKD
Mua
4K1.36K142.738M HKD3.330.10 HKD171
2221NEW CONCEPTS HOLDINGS LIMITED
0.405 HKD−1.22%−0.005 HKD
Bán
216K87.48K560.714M HKD−0.00 HKD318
2227SOLIS HLDGS LTD
0.103 HKD−10.43%−0.012 HKD
Bán
296K30.488K105.294M HKD−0.03 HKD142
2236WISON ENGINEERING SERVICES CO LTD
0.50 HKD−3.85%−0.02 HKD
Mua
1.349M674.5K2.078B HKD−0.08 HKD1.323K
2258WATTS INTERNATIONAL MARITIME CO LTD
0.310 HKD0.00%0.000 HKD
Mua
48K14.88K253.892M HKD5.500.06 HKD603
2265HONGCHENG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
0.53 HKD0.00%0.00 HKD
Bán
570K302.1K530M HKD184
2266LAI SI ENTERPRISE HOLDING LTD
0.53 HKD−13.11%−0.08 HKD
Mua
146K77.38K212M HKD−0.01 HKD146
2355BAOYE GROUP COMPANY LIMITED
3.86 HKD−0.77%−0.03 HKD
Bán
316K1.22M2.094B HKD2.591.50 HKD6.629K
2377CHINA BOQI ENVIR (HKDG) CO LTD
0.94 HKD3.30%0.03 HKD
Mua
836K785.84K925.525M HKD4.000.23 HKD1.857K
2386SINOPEC ENGINEERING(GROUP)CO LTD
3.92 HKD0.51%0.02 HKD
Mua
2.857M11.198M17.225B HKD6.690.58 HKD16.973K
240BUILD KING HOLDINGS LTD
0.93 HKD−1.06%−0.01 HKD
Mua
130K120.9K1.167B HKD3.370.28 HKD3.222K
2448SPACE GROUP HLDGS LTD
3.36 HKD−2.33%−0.08 HKD
Bán
4.045M13.591M2.821B HKD67.060.05 HKD80
25CHEVALIER INTL HLDGS
7.15 HKD2.00%0.14 HKD
Mua
26K185.9K2.117B HKD4.011.75 HKD3.7K
257CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GRP LT
3.40 HKD−0.58%−0.02 HKD
Bán
10.615M36.09M21.316B HKD3.670.93 HKD11.33K
262DESON DEVELOPMENT INTL HLDGS
0.073 HKD0.00%0.000 HKD
Mua
505K36.865K107.078M HKD−0.06 HKD173
2663KPA-BM HOLDINGS LTD
0.280 HKD7.69%0.020 HKD
Mua
180K50.4K155.94M HKD10.120.03 HKD164
2789YUANDA CHINA HOLDINGS LTD
0.040 HKD8.11%0.003 HKD
Sức mua mạnh
48K1.92K223.514M HKD−0.19 HKD2.769K
2863GOLDEN FAITH GP HLDGS LTD
0.305 HKD−11.59%−0.040 HKD
Bán Mạnh
120K36.6K229.667M HKD19.710.02 HKD808
2883CHINA OILFIELD SERVICES
8.90 HKD0.00%0.00 HKD
Bán
11.007M97.959M70.532B HKD57.350.16 HKD14.85K
3303JUTAL OFFSHORE OIL SERVICE LIMITED
0.50 HKD−1.96%−0.01 HKD
Bán Mạnh
68K34K1.03B HKD−0.16 HKD3.512K
3311CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG
8.95 HKD0.34%0.03 HKD
Mua
2.557M22.888M45.993B HKD5.981.49 HKD
353ENERGY INTL INV HLDGS LTD
1.24 HKD−0.80%−0.01 HKD
Mua
717.2K889.328K864.675M HKD11.440.11 HKD71
371BEIJING ENTERPRISES WATER GP LTD
2.00 HKD0.50%0.01 HKD
Bán
7.865M15.73M20.129B HKD8.310.24 HKD17.888K