Hỗn hợp (Khu vực)

232
Cổ phiếu
30.840B
Giá trị vốn hóa thị trường
140.321M
Khối lượng
+1.66%
Thay đổi
+0.00%
Hiệu suất Tháng
−14.76%
Hiệu suất Năm
+0.58%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
136CHINA RUYI HOLDINGS LTD
2.01 HKD2.03%0.04 HKD
Theo dõi
221.967M446.155M19.509B HKD4.110.49 HKD410
1697SHANDONG INTL TRUST CO LTD
0.405 HKD0.00%0.000 HKD
Mua
5.4K2.187K1.887B HKD−0.11 HKD350
2295MAXICITY HOLDINGS LTD
1.30 HKD−2.26%−0.03 HKD
Bán Mạnh
40K52K520M HKD29.420.05 HKD212
2800TRACKER FUND OF HONG KONG(TRAHK) ETF UNITS HKD
Quỹ ETF
21.50 HKD0.37%0.08 HKD
Theo dõi
98.841M2.125B
2801BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA ISHARES CORE MSCI CHINA ETF HKD
Quỹ ETF
22.30 HKD−0.27%−0.06 HKD
Theo dõi
54.2K1.209M
2802ISHARES ASIA TRUST MSCI EMERGING ASIA INDEX ETF
Quỹ ETF
53.64 HKD0.75%0.40 HKD
Theo dõi
1.6K85.824K
2803PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKD
Quỹ ETF
8.515 HKD3.59%0.295 HKD
Sức mua mạnh
5004.258K
2804PREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF HKD
Quỹ ETF
62.42 HKD0.03%0.02 HKD
Bán
4.05K252.801K
2806MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (HKD)
Quỹ ETF
57.30 HKD−0.28%−0.16 HKD
Mua
46.85K2.685M
2807MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF (HKD)
Quỹ ETF
51.60 HKD−0.96%−0.50 HKD
Mua
3.25K167.7K
2809MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (HKD)
Quỹ ETF
124.40 HKD0.65%0.80 HKD
Theo dõi
17.45K2.171M
2810PREMIA PARTNERS COMPANY LTD DOW JONES EMERG ASEAN TITANS 100 ETF HKD
Quỹ ETF
73.56 HKD0.71%0.52 HKD
Mua
40029.424K
2811HAI TONG ASSET MANAGEMENT(HK)LTD CSI300 IDX ETF HKD
Quỹ ETF
16.74 HKD0.18%0.03 HKD
Theo dõi
1.4K23.436K
2812SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD CSI CHINA DRAGON INTERNET ETF
Quỹ ETF
11.68 HKD−2.01%−0.24 HKD
Bán
212.6K2.483M
2814SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD NYSE FANG+ ETF HKD
Quỹ ETF
17.13 HKD1.84%0.31 HKD
Mua
9.2K157.596K
2817PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY & POL BK BOND LG DUR ETF HKD
Quỹ ETF
123.95 HKD−1.55%−1.95 HKD
Mua
1K123.95K
2819HSBC INVESTMENT FUNDS (HONG KONG) ABF HONG KONG BOND INDEX FUND ETF
Quỹ ETF
94.45 HKD0.00%0.00 HKD
Mua
5472
2820MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF HKD
Quỹ ETF
73.86 HKD1.18%0.86 HKD
Mua
7.55K557.643K
2821STATE STREET GBL ADVISORS LUX SICAV ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND
Quỹ ETF
110.15 USD−1.43%−1.60 USD
Theo dõi
404.406K
2822CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE CHINA A50 ETF HKD DIS
Quỹ ETF
14.34 HKD0.28%0.04 HKD
Mua
2.298M32.954M
2823BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA ISHARES FTSE CHINA A50 ETF HKD
Quỹ ETF
14.96 HKD0.20%0.03 HKD
Mua
589.713K8.822M
2825BOCI PRUDENTIAL ASSET MGMT LTD WISE CSI HK 100 TRACKER ETF
Quỹ ETF
23.22 HKD11.63%2.42 HKD
Mua
2004.644K
2826MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD CHINA CLOUD COMPUTING ETF HKD
Quỹ ETF
62.16 HKD0.52%0.32 HKD
Mua
2.6K161.616K
2827BOCI PRUDENTIAL ASSET MGMT LTD WISE CSI 300 CHINA TRACKER ETF
Quỹ ETF
39.50 HKD0.46%0.18 HKD
Mua
60023.7K
2828HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT HANG SENG CHINA ENT IDX ETF
Quỹ ETF
72.90 HKD−0.27%−0.20 HKD
Theo dõi
11.694M852.493M
2829BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA ISHARES CHINA GOVERNMENT BOND ETF HKD
Quỹ ETF
59.58 HKD0.34%0.20 HKD
Mua
54032.173K
2832BOSERA ASSET MGT (INTL) CO LTD BOSERA STAR 50 INDEX ETF HKD
Quỹ ETF
8.415 HKD3.31%0.270 HKD
Mua
100842
2834ISHARES ASIA TRUST ISHARES NADAQ 100 INDEX HKD ETF
Quỹ ETF
241.9 HKD1.51%3.6 HKD
Sức mua mạnh
6.8K1.645M
2835PHILLIP CAPITAL MANAGEMENT HK PHILLIP HK NEW LST EQ ID ETF
Quỹ ETF
12.50 HKD2.46%0.30 HKD
Theo dõi
1.7K21.25K
2836ISHARES S&P BSE SENSEX INDIA INDEX ISHARES CORE S&P BSE INDIA ETF
Quỹ ETF
32.74 HKD0.74%0.24 HKD
Bán
21K687.54K
2838HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT FTSE CHINA 50 INDEX ETF DIS
Quỹ ETF
140.20 HKD1.01%1.40 HKD
Mua
20028.04K
2840SPDR GOLD TRUST GOLD SHARES NPV
Quỹ ETF
1370.0 HKD0.11%1.5 HKD
Mua
2.895K3.966M
2843AMUNDI HONG KONG LTD FTSE CHINA A50 INDX HKD ETF
Quỹ ETF
15.96 HKD−1.60%−0.26 HKD
Mua
15.2K242.592K
2845MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X CHINA ELEC VHC & BAT ETF(USD)
Quỹ ETF
126.40 HKD1.20%1.50 HKD
Mua
18.15K2.294M
2846ISHARES ASIA TRUST CORE CSI 300 ETF
Quỹ ETF
31.00 HKD−0.19%−0.06 HKD
Theo dõi
8K248K
2849MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X AUTONOMOUS & ELEC VEHICLES ETF
Quỹ ETF
49.92 HKD0.04%0.02 HKD
Mua
9449
3001PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA USD PROP BD ETF HKD
Quỹ ETF
187.00 HKD−2.38%−4.55 HKD
Theo dõi
730136.51K
3003CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI A 50 CONNECT ETF
Quỹ ETF
5.995 HKD0.17%0.010 HKD
Mua
179.6K1.077M
3004CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE VIETNAM 30 ETF HKD
Quỹ ETF
6.480 HKD0.00%0.000 HKD
Bán
5003.24K
3005CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP CSI 500 ETF HKD
Quỹ ETF
19.57 HKD−0.05%−0.01 HKD
Mua
5K97.85K
3006MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X METAVERSE THEME ACTIVE ETF
Quỹ ETF
51.22 HKD4.96%2.42 HKD
Sức mua mạnh
1507.683K
3007XTRACKERS FTSE CHINA 50 UCITS ETF 1C
Quỹ ETF
250.0 HKD2.46%6.0 HKD
Mua
5012.5K
3010ISHARES ASIA TRUST CORE MSCI AC ASIA EX JPN ETF
Quỹ ETF
52.60 HKD1.04%0.54 HKD
Mua
1.6K84.16K
3011CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT ICBC CICC USD MONEY MARKET ETF
Quỹ ETF
8273.00 HKD0.84%69.05 HKD
Sức mua mạnh
120992.76K
3012AMUNDI HONG KONG LTD HANG SENG HK 35 IDX HKD ETF
Quỹ ETF
18.65 HKD−2.25%−0.43 HKD
Mua
4K74.6K
3015XTRACKERS NIFTY 50 SWAP UCITS ETF 1C
Quỹ ETF
1617.0 HKD−2.24%−37.0 HKD
Bán
58.085K
3020XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C
Quỹ ETF
932.8 HKD−0.02%−0.2 HKD
Mua
10597.944K
3021FUBON FUND MANAGEMENT HONG KON FTSE TAIWAN RIC CAPPED INDEX ETF
Quỹ ETF
6.365 HKD5.91%0.355 HKD
Mua
1.6K10.184K
3022BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA ISHARES MSCI EMERGING MKTS (HK) ETF HKD
Quỹ ETF
461.3 HKD0.37%1.7 HKD
Mua
5023.065K
3023PING AN OF CHINA ASSET MNMNT (HK) PING AN NASDAQ AI & ROB ETF
Quỹ ETF
107.50 HKD1.80%1.90 HKD
Mua
1.3K139.75K
3024BOCI PRUDENTIAL ASSET MGMT LTD WISE SSE 50 CHINA TRACK ETF
Quỹ ETF
27.82 HKD−2.25%−0.64 HKD
Theo dõi
2005.564K
3029MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X HANG SENG ESG ETF
Quỹ ETF
4.446 HKD−1.77%−0.080 HKD
Mua
50222
3031HAI TONG ASSET MANAGEMENT(HK)LTD MSCI CHINA A ESG ETF HKD
Quỹ ETF
10.83 HKD0.19%0.02 HKD
Mua
1001.083K
3032HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT TECH INDEX ETF
Quỹ ETF
4.418 HKD−1.52%−0.068 HKD
Theo dõi
2.345M10.36M
3033CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF
Quỹ ETF
4.382 HKD−1.57%−0.070 HKD
Theo dõi
377.662M1.655B
3036XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF 1C
Quỹ ETF
375.0 HKD−0.35%−1.3 HKD
Mua
259.375K
3037CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG INDEX ETF
Quỹ ETF
21.62 HKD0.19%0.04 HKD
Theo dõi
782.7K16.922M
3039E FUND MANAGEMENT CO HSI ESG ENHANCED INDEX ETF HKD
Quỹ ETF
3.348 HKD−1.76%−0.060 HKD
Theo dõi
72.6K243.065K
3040MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X MSCI CHINA ETF
Quỹ ETF
29.74 HKD0.00%0.00 HKD
Theo dõi
10.3K306.322K
3041MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X FTSE CHINA POLICY BANK BOND ETF
Quỹ ETF
57.58 HKD−3.06%−1.82 HKD
Mua
50028.79K
3047SHANXI SECURITIES INT AM LTD SSIF DCE IRON ORE FUT INDEX HKD ETF
Quỹ ETF
16.91 HKD0.71%0.12 HKD
Theo dõi
4K67.64K
3050MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X CHINA GLOBAL LEADERS ETF
Quỹ ETF
46.36 HKD0.26%0.12 HKD
Mua
1818.391K
3051MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X ASIA INNOVATOR ACTIVE ETF
Quỹ ETF
41.64 HKD0.10%0.04 HKD
Mua
17K707.88K
3053CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HKD MONEY MARKET ETF HKD
Quỹ ETF
1053.50 HKD0.00%0.00 HKD
Mua
1010.535K
3056PANDO FINANCE LTD INNOVATION ETF
Quỹ ETF
8.655 HKD1.11%0.095 HKD
Bán
1.7K14.714K
3058MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X CHINA INNOVATOR ACTIVE ETF
Quỹ ETF
39.24 HKD0.56%0.22 HKD
Theo dõi
26810.516K
3059MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GBL X BLOOMBERG MSCI ASIA EX JP ETF HKD
Quỹ ETF
55.42 HKD1.61%0.88 HKD
Sức mua mạnh
20011.084K
3060CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT CICC CARBON FUTURES ETF HKD
Quỹ ETF
78.80 HKD0.05%0.04 HKD
Mua
35027.58K
3066CSOP ASSET MANAGEMENT LTD BITCOIN FUTURES ETF
Quỹ ETF
10.51 HKD1.35%0.14 HKD
Theo dõi
37.9K398.329K
3067ISHARES ASIA TRUST HANG SENG TECH ETF
Quỹ ETF
9.305 HKD−1.53%−0.145 HKD
Theo dõi
7.377M68.643M
3068CSOP ASSET MANAGEMENT LTD ETHER FUTURES ETF
Quỹ ETF
10.43 HKD2.96%0.30 HKD
Sức mua mạnh
37.6K392.168K
3069CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) HANG SENG HONG KONG BIOTECH IDX ETF HKD
Quỹ ETF
14.55 HKD1.04%0.15 HKD
Theo dõi
2.7K39.285K
3070PING AN OF CHINA ASSET MNMNT (HK) CSI HK DIVIDEND ETF
Quỹ ETF
24.66 HKD1.15%0.28 HKD
Mua
5.9K145.494K
3071CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT HKD MONEY MARKET ETF
Quỹ ETF
1020.35 HKD0.03%0.35 HKD
Mua
5051.018K
3072NIKKO AM HONG KONG LTD GLOBAL INTERNET ETF HKD
Quỹ ETF
101.75 HKD2.82%2.80 HKD
Mua
2.54K258.445K
3073STATE STREET GBL ADVISORS ASIA LTD SPDR FTSE GREATER CHINA ETF
Quỹ ETF
42.82 HKD0.05%0.02 HKD
Mua
16.2K693.684K
3074ISHARES ASIA TRUST ISHARES CORE MSCI TAIWAN INDEX HKD ETF
Quỹ ETF
162.90 HKD1.24%2.00 HKD
Sức mua mạnh
1.9K309.51K
3076FUBON FUND MANAGEMENT HONG KON ICE FACTSET TWN CORE SEMICONDUCTOR ETF
Quỹ ETF
5.465 HKD4.00%0.210 HKD
Sức mua mạnh
8.2K44.813K
3077PREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF HKD DIST UNITS
Quỹ ETF
3958.85 HKD−0.64%−25.30 HKD
Mua
1559.383K
3079CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT BLOOMBERG CHINA TRSRY 1-10 YRS ETF HKD
Quỹ ETF
135.25 HKD7.51%9.45 HKD
Sức mua mạnh
12016.23K
3080PING AN OF CHINA ASSET MNMNT (HK) CSI 5-10Y CGB ETF
Quỹ ETF
126.05 HKD−0.12%−0.15 HKD
Theo dõi
10012.605K
3081SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD
Quỹ ETF
44.86 HKD0.00%0.00 HKD
Theo dõi
18.257K819.009K
3086CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) NASDAQ 100 ETF HKD
Quỹ ETF
25.90 HKD1.73%0.44 HKD
Sức mua mạnh
55.2K1.43M
3087XTRACKERS FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF
Quỹ ETF
212.0 HKD0.33%0.7 HKD
Bán
46097.52K
3088CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) HANG SENG TECH INDEX ETF HKD
Quỹ ETF
5.605 HKD−1.75%−0.100 HKD
Theo dõi
3.314M18.576M
3091NIKKO AM HONG KONG LTD METAVERSE THEME ACTIVE HKD ETF
Quỹ ETF
76.48 HKD−0.18%−0.14 HKD
Mua
503.824K
3093CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT CSI SELECT 100 ETF HKD
Quỹ ETF
11.30 HKD−2.08%−0.24 HKD
Theo dõi
5005.65K
3097MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X S&P CRUDE OIL FUT ENH ER ETF
Quỹ ETF
5.076 HKD2.32%0.116 HKD
Bán
5002.538K
3108HARVEST GLOBAL INVESTMENTS LIMITED CSI 300 ESG LEADERS INDEX ETF HKD
Quỹ ETF
9.280 HKD−0.91%−0.085 HKD
Mua
30K278.4K
3109CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP STAR 50 INDEX ETF
Quỹ ETF
10.32 HKD−0.19%−0.02 HKD
Theo dõi
5K51.6K
3110MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X HANG SENG HIGH DIV YLD ETF HKD
Quỹ ETF
23.40 HKD0.52%0.12 HKD
Mua
12.8K299.52K
3111E FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED MSCI CHINA A50 CONNECT ETF HKD
Quỹ ETF
2.488 HKD0.16%0.004 HKD
Mua
307.85K765.931K
3112PANDO FINANCE LTD BLOCKCHAIN ETF
Quỹ ETF
9.260 HKD0.54%0.050 HKD
Mua
1.4K12.964K
3115BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA ISHARES CORE HANG SENG INDEX ETF HKD
Quỹ ETF
76.36 HKD−0.42%−0.32 HKD
Theo dõi
30022.908K
3116MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X ASIA PACIFIC HIGH DIV YIELD ETF
Quỹ ETF
59.88 HKD−0.00%−0.00 HKD
Mua
502.994K
3118HARVEST GLOBAL INVESTMENTS LIMITED MSCI CHINA A INDEX ETF HKD
Quỹ ETF
17.59 HKD−2.01%−0.36 HKD
Theo dõi
66.6K1.171M
3121CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI ASIA PACIFIC REAL ESTATE ETF
Quỹ ETF
7.730 HKD−0.96%−0.075 HKD
Theo dõi
8006.184K
3128HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT CHINA A INDUSTRY TOP INDEX ETF DIS
Quỹ ETF
56.52 HKD−1.53%−0.88 HKD
Mua
25014.13K
3130HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT HANG SENG HARVEST CSI 300 IDX ETF HKD
Quỹ ETF
23.94 HKD−3.31%−0.82 HKD
Mua
11K263.34K
3132SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD BLOOMBERG GLOBAL SEMICONDUCTOR ETF
Quỹ ETF
12.59 HKD2.36%0.29 HKD
Sức mua mạnh
21.4K269.426K