Các công ty Hồng Kông tham gia một lĩnh vực: hỗn hợp

Những Các công ty Hồng Kông sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, hỗn hợp. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như CHINA RUYI HOLDINGS LTD, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như DING YI FENG HLDGS GP INTL LTD và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
1136CHINA RUYI HOLDINGS LTD
24.678 B HKD2.23 HKD+4.69%24.089 M0.5535.340.06 HKD−54.41%0.00%
Sức mua mạnh
888TAI CHEUNG HLDGS LTD
2.093 B HKD3.39 HKD+1.80%10 K0.1042.910.08 HKD+125.07%7.08%
Mua
11697SHANDONG INTL TRUST CO LTD
1.654 B HKD0.360 HKD+1.41%1.8 K0.039.300.04 HKD−67.96%0.00%
22477WELLCELL HOLDINGS CO LTD
1.55 B HKD3.10 HKD0.00%32 K0.020.684.56 HKD0.00%
6612DING YI FENG HLDGS GP INTL LTD
1.062 B HKD0.80 HKD+17.65%4.621 M0.47−0.20 HKD−259.58%0.00%
8820HSBC CHINA DRAGON HSBC CHINA DRAGON FUND
TF
395.941 M HKD14.06 HKD+0.14%14.318 K0.85−0.09 HKD−101.88%0.00%
33623CHINA SUCCESS FINANCE GP HLDGS LTD
364.523 M HKD0.66 HKD+1.54%6 K0.20−0.07 HKD+57.07%0.00%
880CHINA NEW ECONOMY FUND LIMITED
209.832 M HKD0.160 HKD+0.63%150 K0.07−0.04 HKD−1488.00%0.00%
4491EMPEROR CULTURE GROUP LTD
112.467 M HKD0.035 HKD0.00%300 K0.80−0.10 HKD−72.70%0.00%
88311PERFECT OPTRONICS LIMITED
102.374 M HKD0.069 HKD+16.95%20 K0.05−0.01 HKD+56.42%0.00%
88500ICON CULTURE GLOBAL COMPANY LTD
88.56 M HKD0.410 HKD+5.13%134 K4.09−0.51 HKD−1671.38%0.00%
88173HEPHAESTUS HOLDINGS LTD
83.985 M HKD0.390 HKD0.00%20.05 K0.04−0.02 HKD−163.95%0.00%
9191MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (USD)
4.122 USD+1.03%1000.00
3155HARVEST GLOBAL INVESTMENTS LIMITED CHINA SUSTAIN LIFESTYLE TECH ACTIVE ETF
41.48 HKD+0.53%2500.11
883161CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) RMB MONEY MARKET ETF CNY
102.45 CNY+0.15%400.00
2846BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CORE CSI 300 ETF
26.18 HKD−0.08%127.9 K0.25
83151PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA STAR50 ETF CNY
4.800 CNY−1.36%4000.00
3422MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X INNOVATIVE BLUECHIP TOP 10 ETF
66.14 HKD−0.45%5.127 K4.22
3188CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) CSI 300 INDEX ETF(HKD)
41.02 HKD+0.05%324.4 K0.20
2820MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF HKD
47.76 HKD+0.00%1.85 K0.14
3071CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT HKD MONEY MARKET ETF
1078.10 HKD+0.04%1000.34
7552CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG TECH IDX DAILY -2X INV ETF HKD
4.822 HKD−0.37%61.373 M0.39
9806MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (USD)
5.770 USD+0.17%4000.02
99040MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X MSCI CHINA ETF USD
3.498 USD+4.29%19.5 K0.55
9074BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CORE MSCI TAIWAN INDEX USD ETF
25.96 USD−0.54%3000.12
3076FUBON FUND MANAGEMENT HONG KON ICE FACTSET TWN CORE SEMICONDUCTOR ETF
6.650 HKD0.00%16.4 K1.36
9803PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF USD
1.078 USD+5.48%1.5 K0.18
3051MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X ASIA INNOVATOR ACTIVE ETF
35.64 HKD+3.48%1.5 K2.29
3167CSOP ASSET MANAGEMENT LTD S&P NEW CHINA SECT ETF HKD
56.80 HKD+0.53%2500.02
3012AMUNDI HONG KONG LTD HANG SENG HK 35 IDX HKD ETF
14.84 HKD+2.56%1 K0.30
3132SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD BLOOMBERG GLOBAL SEMICONDUCTOR ETF
22.50 HKD−0.71%1 K0.03
3139MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GBL X ELEC VEHICLE & BATTERY ACTIVE ETF
53.90 HKD−0.00%300.05
9845MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X CHINA ELEC VHC & BAT ETF(USD)
9.425 USD+1.78%3.346 K0.13
9196BOSERA ASSET MGT (INTL) CO LTD USD MONEY MARKET ETF USD
1046.20 USD+0.06%20.02
3040MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X MSCI CHINA ETF HKD
27.72 HKD+0.00%1000.02
3116MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X ASIA PACIFIC HIGH DIV YIELD ETF
80.06 HKD−0.79%500.03
9820MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF USD
6.100 USD+0.08%38.2 K5.08
3039E FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED HSI ESG ENHANCED INDEX ETF HKD
2.782 HKD+0.29%10 K0.03
3067BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES HANG SENG TECH HKD ETF
8.680 HKD+0.35%3.545 M0.19
2838HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT FTSE CHINA 50 INDEX ETF DIS
132.00 HKD−0.08%1000.04
7266CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP NASDAQ 100 IDX DLY 2X LEV PROD ETF
21.64 HKD+0.09%2.7 K0.02
3047SHANXI SECURITIES INT AM LTD SSIF DCE IRON ORE FUT INDEX HKD ETF
23.50 HKD+1.12%3200.11
3171SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES ETF HKD
25.08 HKD0.00%500.00
7204CSOP ASSET MANAGEMENT LTD US LARGE OIL & GAS COS DLY (2X) LEV ETF
7.310 HKD+4.58%9.9 K0.45
3011CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT ICBC CICC USD MONEY MARKET ETF
8806.80 HKD+0.00%1341.43
9836BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD CORE S&P BSE SENSEX INDIA USD ETF
4.980 USD+1.30%8 K0.14
9177PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY&POL BK BD (USD HDG) LG DUR ETF
17.00 USD0.00%3.52 K0.76
3135SAMSUNG ETFS TRUST III BITCOIN FUTURES ACTIVE ETF USD
25.14 HKD+0.48%28.55 K0.33
3134CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HUATAI PINEBRIDGE CSI PHOTOVOLTAIC ETF
4.526 HKD+0.18%2.8 K0.04
3022BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES MSCI EMERGING MKTS (HK) ETF HKD
499.1 HKD+2.19%100.03
3433CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKD
72.68 HKD−0.57%3.46 K0.18
3191MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (HKD)
32.10 HKD−0.06%1.25 K0.08
2813CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) BBG BARCLAY CN TR POL BK BD IDX ETF(HKD)
119.15 HKD+0.08%1800.14
3136HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT HSI ESG ENHANCED SELECT INDEX ETF
10.31 HKD+0.29%6.1 K0.23
2806MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (HKD)
45.06 HKD+0.09%14.91 K1.38
3072NIKKO AM HONG KONG LTD GLOBAL INTERNET ETF HKD
134.20 HKD0.00%500.12
7234BOSERA ASSET MGT (INTL) CO LTD SZSE CHINEXT DAILY (2X) LEV PROD ETF
3.608 HKD+0.61%7.8 K0.03
3037CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG INDEX ETF
20.04 HKD+0.25%9.7 K0.09
2837MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X HANG SENG TECH ETF HKD
5.055 HKD+0.50%30.7 K0.42
3077PREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF HKD DIST UNITS
3935.35 HKD−0.04%1302.91
883088CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) HANG SENG TECH INDEX ETF CNY
4.620 CNY+16.49%110 K
2825BOCI PRUDENTIAL ASSET MGMT LTD WISE CSI HK 100 TRACKER ETF
20.68 HKD+14.63%2000.02
3074BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CORE MSCI TAIWAN INDEX HKD ETF
204.1 HKD−0.05%2000.07
9096CSOP ASSET MANAGEMENT LTD USD MONEY MARKET ETF USD
112.15 USD−0.09%20.00
9809MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (USD)
9.705 USD−0.15%1.036 K0.22
3161CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) RMB MONEY MARKET ETF HKD
110.55 HKD+0.14%1800.73
9826MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X CHINA COULD COMPUTING ETF USD
5.650 USD+0.62%4500.01
3020XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C
1216.5 HKD0.00%150.06
3007XTRACKERS XTRACKERS FTSE CHINA 50 UCITS ETF 1C
227.0 HKD+5.34%400.25
2810PREMIA PARTNERS COMPANY LTD DOW JONES EMERG ASEAN TITANS 100 ETF HKD
66.50 HKD−0.60%2000.03
883129BOCI PRUDENTIAL ASSET MGMT LTD GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF
7.675 CNY−1.85%51.5 K1.95
7333CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP CSI 300 INDEX DAILY -1X INV ETF
6.825 HKD−0.44%23.6 K0.48
99403CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) HSI ESG ETF USD
5.310 USD+3.11%30.84 K1.66
3160CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI JAPAN HEDGED TO USD ETF
20.94 HKD+1.26%106.6 K0.21
3405FUBON FUND MANAGEMENT HONG KON ICE FACTSET ASIA BATT & ENGY STO TCH IDX
5.170 HKD−1.15%4000.30
3004CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE VIETNAM 30 ETF HKD
6.400 HKD+0.63%1.8 K0.44
3021FUBON FUND MANAGEMENT HONG KON FTSE TAIWAN RIC CAPPED INDEX ETF
7.830 HKD+4.54%4000.21
3086CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) NASDAQ 100 ETF HKD
37.64 HKD−0.11%5.6 K0.06
9060CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT CICC CARBON FUTURES ETF USD
7.360 USD−1.34%1.67 K0.30
3172SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD ASIA PACIFIC EX NZ METAVERSE THEME ETF H
15.64 HKD+0.06%500.00
2821STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND
106.20 USD−0.05%300.19
7300CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG IDX DAILY -1X INV PROD ETF
5.080 HKD−0.29%119.9 K0.16
3032HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT TECH INDEX ETF
4.102 HKD+0.29%3.926 M0.25
3110MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X HANG SENG HIGH DIV YLD ETF HKD
23.08 HKD+0.70%92.4 K0.16
33075MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X ASIA USD INVT BOND ETF (HKD)
56.90 HKD+0.14%1000.07
83147CSOP ASSET MANAGEMENT LTD SZSE CHINEXT CNY ETF
6.420 CNY−1.91%18 K0.62
2817PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY & POL BK BOND LG DUR ETF HKD
129.25 HKD+0.51%3.5 K1.85
3130HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT HANG SENG HARVEST CSI 300 IDX ETF HKD
20.68 HKD+0.49%14.2 K2.66
3111E FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED MSCI CHINA A50 CONNECT ETF HKD
2.130 HKD+0.09%210.7 K0.89
2848XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF 1C
635.0 HKD+2.62%2001.89
7588CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG CHINA ENT IDX DLY -2X INV ETF
3.786 HKD−0.05%498.3 K0.47
83125BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES SHT DUR CN POL BANK BOND ETF CNY
50.98 CNY+1.11%2.3 K0.27
2841MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X CHINA MEDTECH ETF
43.40 HKD−0.14%18.368 K46.75
3119MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X ASIA SEMICONDUCTOR ETF
58.44 HKD+0.72%6.65 K0.92
9075MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X ASIA USD INVT BOND ETF (USD)
7.290 USD+1.18%100
3097MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X S&P CRUDE OIL FUT ENH ER ETF
5.435 HKD+0.46%5000.06
2822CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE CHINA A50 ETF HKD DIS
12.49 HKD+0.08%610.5 K0.18
2849MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X AUTONOMOUS & ELEC VEHICLES ETF
50.38 HKD+0.44%1000.29
99088CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) HANG SENG TECH INDEX ETF USD
0.657 USD+0.46%2.6 K0.05
9011CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT ICBC CICC USD MONEY MARKET ETF USD
1128.15 USD+0.04%1302.25