Hỗn hợp (Khu vực)

301
Cổ phiếu
276.981B
Giá trị vốn hóa thị trường
53.413M
Khối lượng
+1.39%
Thay đổi
−0.64%
Hiệu suất Tháng
+149.93%
Hiệu suất Năm
+75.39%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
1005 MATRIX HOLDINGS
3.003.09%0.09Mua24.000K2.269B207.860.01Hỗn hợp
1062 CDB INT'L INV
0.14-5.33%-0.01Bán560.000K435.332M8.200.02Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1140 WEALTHKING INV
0.750.00%0.00Bán4.000K2.176B-0.4243.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
120 COSMOPOL INT'L
1.11-2.63%-0.03Bán712.000K6.717B-0.02100.00Hỗn hợp
131 CHEUK NANG HOLD
2.801.82%0.05Bán1.000K1.827B-0.0882.00Hỗn hợp
136 HENGTEN NET
6.496.05%0.37Bán22.131M56.516B3535.290.00292.00Hỗn hợp
1388 EMBRY HOLDINGS
1.341.52%0.02Mua101.000K557.590M-0.015455.00Hỗn hợp
1557 K.H. GP HLDGS
0.68-4.23%-0.03Bán40.000K284.000M22.860.03132.00Hỗn hợp
1697 SDITC
0.66-1.49%-0.01Bán185.400K3.121B4.410.15235.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1739 QEEKA HOME
1.78-3.78%-0.07Bán175.500K2.140B46.730.04Hỗn hợp
204 CHINA INV DEV
0.20-2.46%-0.01Bán2.100M386.650M-0.027.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2112 CAA RESOURCES
0.07-10.39%-0.01Sức bán mạnh890.000K103.500M-0.1519.00Hỗn hợp
222 MIN XIN HOLD
3.850.00%0.00Bán2.000K2.299B5.270.7374.00Hỗn hợp
2312 CH FIN LEASING
0.060.00%0.00Mua1.580M127.196M-0.015.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2383 TOM GROUP
0.54-3.57%-0.02Bán176.000K2.215B-0.27Hỗn hợp
255 LUNG KEE
3.35-1.18%-0.04Bán30.000K2.141B11.790.293600.00Hỗn hợp
2800 TRACKER FUND
28.78-1.30%-0.38Bán76.663M97.132B-0.55Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2801 ISHARES CHINA
33.80-1.29%-0.44Sức bán mạnh68.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2802 ISHARES EM ASIA
72.501.57%1.12Sức mua mạnh1.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2803 PP BEDROCK
8.77-2.56%-0.23Bán500Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2804 PREMIA VIET
100.60-0.64%-0.65Mua650Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2805 VANGUARDASXJP
30.88-0.06%-0.02Bán259.300KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2806 GX CN CONSUME
79.40-1.24%-1.00Bán34.750KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2807 GX CN ROBO&AI
64.600.25%0.16Mua20.950KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2809 GX CN CLN EN
121.402.32%2.75Sức mua mạnh95.800KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2810 PREMIAEMASEAN
72.70-1.76%-1.30Mua50Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2811 HT CSI300 ETF
22.42-1.58%-0.36Mua2.800KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2812 SAMSUNGCDGN
19.84-1.39%-0.28Bán126.600KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2813 CAM CTPB BOND
125.70-0.24%-0.30Bán250Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2814 SAMSUNG FANG
20.60-1.06%-0.22Mua36.400KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2817 PP CGOVT BOND
121.55-0.25%-0.30Bán9.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2819 ABF HK IDX ETF
101.900.49%0.50Sức mua mạnh6002.315BỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2820 GX CN BIOTECH
132.550.19%0.25Bán77.750KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2821 ABF PAIF
122.500.00%0.00Bán37029.420B15.8659.96Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2822 CSOP A50 ETF
19.23-1.49%-0.29Bán2.956MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2823 ISHARES A50
19.55-1.56%-0.31Bán4.314MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2824 LIPPO HK&M PROP
81.26-2.00%-1.66Bán200Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2825 WISECSIHK100ETF
30.641.26%0.38Mua1.800KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2826 GX CN CLOUD
111.450.22%0.25Bán21.300KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2827 WISE CSI300 ETF
49.78-1.15%-0.58Sức bán mạnh4.800KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2828 HSCEI ETF
106.65-1.02%-1.10Sức bán mạnh6.283MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2832 BOSERA STAR50
12.561.87%0.23Mua50.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2833 HS HSI ETF
28.80-1.17%-0.34Bán156.100KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2834 ISHARESND100
262.40-1.32%-3.50Mua2.700KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2836 ISHARES INDIA
31.04-0.26%-0.08Bán30.200KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2838 HS FCI50 ETF
202.001.10%2.20Bán500Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2840 SPDR GOLD TRUST
1290.50-1.15%-15.00Bán13.900KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2843 AMUNDI A50
20.70-0.86%-0.18Bán4.800KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2845 GX CN EV BATT
148.30-0.03%-0.05Mua288.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2846 ISHARESCSI300
39.62-0.70%-0.28Bán7.800KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2848 TRMSCIKOREA
827.20-1.90%-16.00Bán150Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2882 HKRH
0.05-2.04%-0.00Bán7.550M75.789M-0.011061.00Hỗn hợp
290 C FORTUNE FIN
0.29-6.35%-0.02Bán34.000K288.322M-0.0586.00Hỗn hợp
30 BAN LOONG HOLD
0.41-1.19%-0.01Bán4.948M2.708B58.450.0129.00Hỗn hợp
3001 PP CNUSDPROP
385.800.27%1.05Mua2.700KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3005 CSOPCSI500ETF
21.70-0.28%-0.06Theo dõi1.400KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3007 TRFXIC50
338.70-2.14%-7.40Mua330Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3010 ISHARES AXJ
68.30-0.90%-0.62Bán24.600KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3011 A ICBCCICCUSD
7982.300.06%4.95Mua4Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3012 AMUNDI HK35
23.22-0.77%-0.18Mua47.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3015 X TRNIFTY50
1594.50-0.47%-7.50Mua80Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3016 TRMSCIPHIL
13.76-2.34%-0.33Mua4.800KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3019 X TRMSCIWORLD
68.00-1.51%-1.04Bán17.250KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3020 X TRMSCIUSA
966.600.00%0.00Mua30Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3022 ISHARESMSCIEM
608.20-0.75%-4.60Bán80Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3023 PA AI&ROBOTICS
138.10-2.26%-3.20Mua3.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3024 WISE SSE50ETF
36.08-1.80%-0.66Mua400Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3027 X TRMSCIRUSSIA
24.04-0.41%-0.10Mua1.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3031 HT CH A ESG
13.110.31%0.04Bán29.900KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3032 HSTECH ETF
7.89-1.13%-0.09Bán491.600KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3033 CSOP HS TECH
7.86-1.26%-0.10Sức bán mạnh4.315MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3036 TRMSCITAIWAN
442.50-0.56%-2.50Mua225Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3037 CSOP HSI ETF
28.64-0.90%-0.26Mua27.700KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3040 GX MSCI CHINA
43.82-0.27%-0.12Bán9.900KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3043 TRMSCIPACEXJ
59.800.03%0.02Mua1.900KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3047 F SSIFIRONORE
19.49-3.13%-0.63Mua7.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3048 TRMSCIBRAZIL
39.50-0.40%-0.16Mua6.900KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3049 X TRCSI300
12.18-0.73%-0.09Bán1.200KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3050 GX CN GL LEADER
64.40-0.89%-0.58Mua500Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3053 CSOP HKD MM
1033.65-0.11%-1.10Mua1.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3055 TRMSCICHINA
184.35-2.72%-5.15Bán50Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3058 A GXCNINNOVATOR
63.920.31%0.20Mua6.750KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3065 TRMSCISG
12.19-1.06%-0.13Mua3.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3067 ISHARESHSTECH
16.54-1.72%-0.29Sức bán mạnh906.800KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3069 CAM HS BIOTECH
27.581.25%0.34Mua91.400KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3070 PING AN HKDIV
26.76-0.74%-0.20Bán104.900KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3071 A CICC HKD
1001.00-0.07%-0.75Sức bán mạnh215Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3072 NIKKOAM INET
163.25-1.24%-2.05Mua310Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3073 SPDR GREATCHINA
57.400.24%0.14Mua200Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3074 ISHARESMSCITW
192.50-2.41%-4.75Bán600Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3077 PREMIA UST
3880.35-0.12%-4.65Bán15Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3079 CICC CGB
134.10-0.63%-0.85Mua220Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3080 PING AN CGB
132.500.26%0.35Mua300Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3081 VALUEGOLD ETF
42.36-0.80%-0.34Bán14.200KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3082 TRMSCIMALAY
91.504.26%3.74Sức mua mạnh60Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3085 VANGUARDAXJHY
25.86-0.69%-0.18Mua243.370KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3086 CAM NASDAQ100
28.20-1.26%-0.36Mua17.800KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3087 X TRFTSEVIET
340.50-0.73%-2.50Mua1.720KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3088 CAM HS TECH
10.00-1.19%-0.12Sức bán mạnh192.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3091 A NIKKOAMGAME
107.00-1.74%-1.90Mua1.250KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3092 TRMSCITHAI
187.05-0.93%-1.75Theo dõi1.250KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3093 CICCSELECT100
13.420.52%0.07Mua500Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3096 CSOP USD MM
794.400.23%1.80Sức mua mạnh4.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3097 F GX OIL
3.841.80%0.07Sức mua mạnh2.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3099 X TRMSCIINDO
101.00-2.93%-3.05Sức bán mạnh3.025KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3100 EFUND CSI300
59.32-1.59%-0.96Bán4.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3101 VANGUARDDVEUR
22.761.16%0.26Mua245.546KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3108 HGI ESGLEADER
11.84-0.84%-0.10Mua1.540KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3109 CSOP STAR 50
16.350.93%0.15Mua125.400KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3110 GX HS HIGH DIV
28.640.14%0.04Bán14.600KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3115 ISHARESHSI
102.45-1.25%-1.30Bán600Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3118 HGI MSCI CN A
21.28-1.48%-0.32Mua5.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3121 CAM AP REAL EST
10.23-0.58%-0.06Mua1.600KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3122 CSOP RMB MM
187.35-1.00%-1.90Mua1.060KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3126 VANGUARDJAPAN
30.540.79%0.24Sức mua mạnh104.900KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3127 GX CSI300
21.48-2.89%-0.64Mua300Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3128 HS AINDTOPETF
72.20-2.06%-1.52Bán2.100KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
313 RICHLY FIELD
0.018.33%0.00Bán7.000M280.040M-0.01247.00Hỗn hợp
3130 HS CSI300
30.66-0.39%-0.12Sức bán mạnh200Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3134 CSOP CSI PV
8.031.71%0.14Bán110.300KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3140 VANGUARDSP500
29.60-1.00%-0.30Mua529.357KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3141 CAM ASIA IGB
16.230.25%0.04Mua12.400KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3143 CAM HK BANKS
7.27-1.49%-0.11Bán30.400KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3145 CAM ASIA HIGHDV
11.18-1.32%-0.15Bán8.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3147 CSOP CHINEXT
13.72-0.36%-0.05Mua216.200KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3149 CSOP MSCI
17.50-2.29%-0.41Theo dõi200Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3157 CAM SCSMALLCAP
31.363.50%1.06Mua3.800KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3160 CAM JAPAN HDG
12.95-2.26%-0.30Bán43.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3163 PA MULTI-FACTOR
43.840.27%0.12Mua100Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3165 CAM EU QLTY HDG
15.700.71%0.11Mua1.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3166 PA QLTY FACTOR
50.34-8.24%-4.52Mua1.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3167 ICBCCSOPCHINA
102.10-1.07%-1.10Sức bán mạnh50Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3169 VANGUARDCHINA
12.00-0.66%-0.08Sức bán mạnh127.400KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3170 ISHARESKS200
147.20-0.03%-0.05Mua1.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3173 PP CN NEWECON
12.560.48%0.06Mua8.500KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3175 F SAMSUNG OIL
4.721.94%0.09Sức mua mạnh1.515MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3181 PREMIAASIATEC
138.60-1.42%-2.00Mua600Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3182 WISE NEW ECON50
19.16-1.19%-0.23Mua100Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3186 CICCKRANECNET
90.78-0.61%-0.56Bán100Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3187 SAMSUNG REITS
22.34-0.45%-0.10Bán59.600KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3188 CAM CSI300
61.94-0.96%-0.60Bán1.783MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3191 GX CN SEMICON
62.08-2.88%-1.84Mua151.050KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3193 CSOP CSI 5G
7.721.25%0.09Sức mua mạnh3.500KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3194 CSOP CLOUD ETF
17.23-0.23%-0.04Mua34.200KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3197 CAM MSCI AINC
15.470.72%0.11Mua2.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3198 PING AN 5HANDL
94.00-0.15%-0.14Mua1.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3199 CSOP CTPBBOND
123.30-0.04%-0.05Bán400Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3344 GTI HLDGS
0.03-3.03%-0.00Bán2.532M207.861M-0.10Hỗn hợp
3623 C SUCCESS FIN
0.98-2.00%-0.02Sức bán mạnh10.000K543.014M-0.1861.00Hỗn hợp
372 PT INTL DEV
0.3610.61%0.03Mua5.868M736.673M-0.0342.00Hỗn hợp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter