Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

112
Cổ phiếu
4806.057B
Giá trị vốn hóa thị trường
25.173M
Khối lượng
−2.79%
Thay đổi
+3.20%
Hiệu suất Tháng
+37.67%
Hiệu suất Năm
+3.51%
Hiệu suất YTD
           
1022 FEIYU
0.16-6.82%-0.01Bán2.744M253.698M-0.08497.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1026 UNIVERSAL TECH
0.19-7.66%-0.02Bán140.000K1.152B-0.01387.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1075 CAPINFO
0.35-7.79%-0.03Mua276.000K1.116B13.800.031658.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1094 C P PROCUREMENT
0.27-6.90%-0.02Mua11.240K60.722M-0.11130.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1119 IDREAMSKY
5.07-1.55%-0.08Mua3.433M6.539B16.780.31703.00Phần mềm đã đóng gói
1297 SINOSOFT TECH
1.71-8.06%-0.15Mua2.173M2.274B7.970.23730.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1337 RAZER
1.35-3.57%-0.05Bán10.197M12.486B-0.081451.00Phần mềm đã đóng gói
1357 MEITU
1.78-5.32%-0.10Mua29.883M8.101B-0.412080.00Phần mềm đã đóng gói
1402 I-CONTROL
0.360.00%0.00Bán50.000K360.000M20.930.0273.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1410 EDVANCE INTL
0.590.00%0.00Bán850.000K590.855M20.420.0386.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1460 ICO GROUP
0.04-4.44%-0.00Sức bán mạnh2.996M280.143M37.500.01187.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1522 BII TRANS TECH
0.55-3.51%-0.02Mua552.000K1.197B13.670.04316.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
154 BE ENVIRONMENT
0.71-2.74%-0.02Mua95.000K1.065B7.940.191171.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1588 CHANJET
7.72-3.74%-0.30Bán114.400K1.742B13.460.60929.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1675 ASIAINFO TECH
9.870.51%0.05Mua573.200K7.130B12332.00Phần mềm đã đóng gói
1686 SUNEVISION
5.55-2.29%-0.13Mua1.000M13.226B26.590.37280.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1745 LVJI TECH
1.67-13.92%-0.2730.036M2.736B17.490.11176.00Phần mềm đã đóng gói
1753 DUIBA
3.87-4.21%-0.17Bán2.067M4.349B-1.17610.00Phần mềm đã đóng gói
1761 BABYTREE GROUP
1.721.18%0.02Bán620.000K2.812B0.971.76873.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1762 WANKA ONLINE
1.810.00%0.00Bán3.566M2.238B3.290.55326.00Phần mềm đã đóng gói
1792 CMON
0.10-1.90%-0.00Bán30.000K189.630M24.420.0051.00Phần mềm đã đóng gói
1822 HONGDA FIN
0.01-7.69%-0.00Bán8.670M88.540M-0.06147.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1858 CHUNLI MEDICAL
62.65-1.03%-0.65Sức mua mạnh370.887K8.757B46.261.37628.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1860 MOBVISTA
3.20-2.44%-0.08Bán565.000K4.865B32.600.10735.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
1896 MAOYAN ENT
13.08-5.76%-0.80Bán7.607M15.659B1090.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1900 CHINA ITS
0.171.76%0.00Bán430.000K286.146M-0.02348.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1909 FIRE ROCK
5.05-7.85%-0.43Mua78.000K1.600B12.310.41109.00Phần mềm đã đóng gói
1917 DOUMOB
0.19-6.06%-0.01Bán810.000K455.400M105.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1949 PLATT NERA
0.45-1.10%-0.01Bán658.000K182.000MDịch vụ Công nghệ thông tin
1980 TIANGE
1.901.06%0.02Mua83.000K2.362B-0.01588.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1985 MICROWARE
0.75-1.32%-0.01Bán166.000K231.000M7.230.10277.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2013 WEIMOB INC
4.49-3.02%-0.14Sức mua mạnh28.584M10.376B-0.102843.00Phần mềm đã đóng gói
2022 DIGIT HOLLYWOOD
0.12-1.69%-0.00Mua628.000K214.600M-0.03182.00Phần mềm đã đóng gói
2100 BAIOO
0.730.00%0.00Bán1.108M2.023B52.900.01618.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2330 CHINA UPTOWN
0.112.86%0.00Bán112.000K191.592M3.410.0354.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2371 CL EDU FIN
0.052.22%0.00Bán1.436M274.262M-0.01179.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2400 XD INC
24.15-0.62%-0.15Mua3.293M10.401BPhần mềm đã đóng gói
241 ALI HEALTH
10.162.42%0.24Mua45.560M119.270B99200.000.00808.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
250 SINO-I TECH
0.05-1.89%-0.00Sức bán mạnh1.120M1.129B-0.006403.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2660 ZENGAME
0.75-1.32%-0.01Mua1.336M776.469M4.910.15177.00Phần mềm đã đóng gói
268 KINGDEE INT'L
9.36-5.84%-0.58Mua15.299M31.943B83.110.137777.00Phần mềm đã đóng gói
2708 IBO TECH
2.72-2.16%-0.06Bán2.726M1.148B83.990.03257.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
299 GLORY SUN LAND
0.81-1.22%-0.01Bán310.000K3.686B-0.02438.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
302 CMGE
2.90-4.29%-0.13Bán9.896M7.060B14.56751.00Phần mềm đã đóng gói
3315 GOLDPAC GROUP
1.800.00%0.00Bán212.000K1.482B7.330.251735.00Phần mềm đã đóng gói
354 CHINASOFT INT'L
5.03-4.37%-0.23Mua37.172M13.138B16.230.3462495.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3680 SUOXINDA
1.77-0.56%-0.01Bán6.452M712.000M371.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
3690 MEITUAN-W
105.80-4.34%-4.80Theo dõi34.057M643.004B-0.5658390.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3700 INKE
1.341.52%0.02Mua4.063M2.602B20.340.06937.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3738 VOBILE GROUP
2.105.00%0.10Bán12.180M849.742M-0.0771.00Phần mềm đã đóng gói
3798 HOMELAND ITL
2.56-3.76%-0.10Mua1.104M3.130B9.900.27407.00Phần mềm đã đóng gói
3888 KINGSOFT
24.90-4.23%-1.10Mua19.959M35.505B-1.036185.00Phần mềm đã đóng gói
418 FOUNDER HOLD
0.473.33%0.01Mua744.000K539.886M5.450.081230.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
434 BOYAA
1.010.00%0.00Sức bán mạnh96.000K728.489M6.230.16340.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
46 COMPUTER & TECH
3.18-0.31%-0.01Mua40.000K787.234M11.800.27362.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
465 FUTONG TECH
0.660.00%0.00Mua14.000K211.650M9.340.07290.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
536 TRADELINK
1.202.56%0.03Mua3.364M929.722M10.850.11268.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
543 PACIFIC ONLINE
1.66-1.19%-0.02Bán359.355K1.905B10.630.161331.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
6100 TALENT LIEPIN
17.240.35%0.06Mua179.400K8.931B111.560.163454.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
6819 INTELLICENTRICS
5.520.36%0.02Mua3.458M2.523B-0.03126.00Phần mềm đã đóng gói
6820 FRIENDTIMES
1.120.90%0.01Mua6.194M2.433B1127.00Phần mềm đã đóng gói
6860 FINGERTANGO
0.710.00%0.00Mua18.120M1.333B9.690.07390.00Phần mềm đã đóng gói
6899 OURGAME
0.420.00%0.00Bán8.000K445.161M-0.32265.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
6919 RENRUI HR
37.75-1.82%-0.70Mua448.500K5.909B-7.6927800.00Phần mềm đã đóng gói
700 TENCENT
385.40-2.68%-10.60Mua24.173M3752.620B38.6010.3854309.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
706 BEAUTI C HOLD
0.020.00%0.00Mua100.000K176.024M-0.01158.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
771 AUTOMATED SYS
0.97-3.00%-0.03Sức bán mạnh355.760K827.314M12.450.092297.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
797 7ROAD
2.830.71%0.02Mua808.000K7.228B-0.10264.00Phần mềm đã đóng gói
799 IGG
6.14-3.46%-0.22Mua12.586M7.797B6.501.001421.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
800 A8 NEW MEDIA
0.171.79%0.00Mua848.000K460.651M-0.06164.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
8006 SINO SPLENDID
0.130.79%0.00Sức bán mạnh27.800K51.314M-0.05Phần mềm / Dịch vụ Internet
8007 GLOBALSTRAT
0.082.50%0.00Bán3.140M104.275M-0.0656.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
8016 CHANGHONG JH
0.72-0.00%-0.00Mua420.000K1.851B6.230.121038.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8017 TRADEGO
0.401.27%0.01Mua56.000K200.000M-0.00113.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
8018 FINSOFT FIN
0.065.00%0.00Sức mua mạnh250.000K74.374M-0.0162.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8025 ACR HOLDINGS
0.10-1.01%-0.00Bán152.000K196.884M-0.0329.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
8026 CB GLOBAL
0.790.00%0.00Mua1.832M1.146B-0.0450.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
8028 TIMELESS
0.03-14.29%-0.01Bán5.080M98.451M-0.01124.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
8033 VODATEL NETWORK
0.140.00%0.00Bán76.000K86.021M-0.00221.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8045 NANDASOFT
0.060.00%0.00Bán216.000K197.280M-0.02292.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8050 QUANTUM THINK
0.27-11.48%-0.04Sức bán mạnh8.000K372.969M-0.0375.00Phần mềm đã đóng gói
8053 PIZU GROUP
0.390.00%0.00Bán60.000K1.388B6.120.062189.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8055 CHI E-INFO TECH
0.090.00%0.00Bán72.000K337.617M-0.02Phần mềm đã đóng gói
8071 CH NETCOMTECH
0.030.00%0.00Sức bán mạnh1.420M135.460M3.720.0154.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
8076 SING LEE
0.18-1.67%-0.00Sức mua mạnh10.135M237.103M5.420.03735.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8081 HANG TAI YUE GP
0.02-4.35%-0.00Sức bán mạnh900.000K117.397M-0.032900.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8100 GET HOLDINGS
0.4814.29%0.06Sức mua mạnh72.000K213.335M-0.1549.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
8103 HMVOD
0.143.70%0.01Bán136.000K19.916M-0.1826.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8119 THIZ TECHNOLOGY
0.25-1.96%-0.01Bán100.000K71.591M-0.0132.00Phần mềm đã đóng gói
8131 ABC MULTIACTIVE
0.08-2.47%-0.00Bán20.000K23.185M-0.0221.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8140 BOSATECH
1.080.00%0.00Bán60.000K864.000M490.910.0038.00Phần mềm đã đóng gói
8148 AURUM PACIFIC
0.09-1.14%-0.00Mua600.000K111.992M-0.0366.00Phần mềm đã đóng gói
8175 C DIGITAL CUL
0.0910.39%0.01Mua830.000K155.554M-0.03133.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
8178 CHINA INFO TECH
0.086.33%0.01Mua48.000K452.051M-0.0259.00Phần mềm đã đóng gói
818 HI SUN TECH
1.26-1.56%-0.02Bán3.204M3.554B7.070.192700.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8198 LOTO INTERACT
0.07-6.76%-0.01Sức bán mạnh1.266M233.736M-0.0127.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
82 V1 GROUP
0.20-2.43%-0.01Mua4.486M867.960M-0.16304.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
8202 INNO-TECH HOLD
0.030.00%0.00Mua28.822M29.331M0.700.0476.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8213 STARGLORY HLDGS
0.055.88%0.00Mua70.000K224.974M-0.02304.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8229 FUTURE DATA
0.180.00%0.00Mua10.000K71.600M12.430.01166.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8255 CHINA BINARY
0.29-3.33%-0.01Bán156.000K139.200M0.780.3759.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
8267 LINEKONG
0.66-5.71%-0.04Bán1.000K243.362M-0.31284.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
8270 CHINA CBM
0.04-2.38%-0.00Sức bán mạnh720.000K55.418M-0.07407.00Phần mềm đã đóng gói
8290 AHSAY BACKUP
0.04-2.63%-0.00Mua160.000K74.000M16.820.0082.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8319 EXPERT SYS
0.082.56%0.00Bán570.000K64.000M5.760.0177.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8353 ANACLE
0.36-6.41%-0.02Sức bán mạnh21.000K99.790M-0.10111.00Phần mềm đã đóng gói
8420 NEXION TECH
0.12-3.33%-0.00Mua40.000K86.400M10.620.0120.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8611 MINDTELL TECH
0.19-1.04%-0.00Mua75.000K74.880M78.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8635 NOVACON TECH
0.140.00%0.00Bán388.000K54.000M35.00Phần mềm đã đóng gói
8645 NOMAD TECH
0.16-4.17%-0.01Bán6.702M100.800M6.150.0344.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
92 CHAMPION TECH
0.132.36%0.00Sức bán mạnh72.000K88.898M-0.11219.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
9911 NEWBORNTOWN
2.35-4.08%-0.10Sức bán mạnh5.800M2.450B55.810.04167.00Phần mềm đã đóng gói
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất