Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

112
Cổ phiếu
5287.870B
Giá trị vốn hóa thị trường
29.945M
Khối lượng
+3.31%
Thay đổi
+9.15%
Hiệu suất Tháng
+54.03%
Hiệu suất Năm
+23.95%
Hiệu suất YTD
            
1022 FEIYU
0.150.66%0.00Bán1.500K236.682M-0.06387.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1026 UNIVERSAL TECH
0.1512.78%0.02Bán310.000K727.716M-0.02397.00Phần mềm đã đóng gói
1075 CAPINFO
0.350.00%0.00Bán132.000K1.029B7.170.051787.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1094 C P PROCUREMENT
0.208.94%0.02Sức bán mạnh56.920K40.831M-0.07Phần mềm / Dịch vụ Internet
1119 IDREAMSKY
4.232.17%0.09Bán6.108M5.371B12.890.331022.00Phần mềm đã đóng gói
1147 EDENSOFT
0.150.68%0.00Theo dõi9.530M298.000M12.540.01Dịch vụ Công nghệ thông tin
1297 SINOSOFT TECH
0.89-8.25%-0.08Sức bán mạnh7.098M1.088B3.710.26740.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1337 RAZER
1.08-1.82%-0.02Bán3.107M8.676B-0.081355.00Phần mềm đã đóng gói
1357 MEITU
1.442.13%0.03Bán6.893M6.209B-0.111840.00Phần mềm đã đóng gói
1402 I-CONTROL
0.36-2.70%-0.01Bán80.000K360.000M21.510.0273.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1410 EDVANCE INTL
0.36-5.26%-0.02Sức bán mạnh190.000K360.522M13.150.0386.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1450 CENTURY SAGE
0.07-4.00%-0.00Bán58.000K76.010M-0.09223.00Phần mềm đã đóng gói
1460 ICO GROUP
0.036.25%0.00Bán22.924M211.663M26.670.01187.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1588 CHANJET
9.432.61%0.24Sức mua mạnh131.600K2.048B18.400.50945.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1675 ASIAINFO TECH
9.871.54%0.15Mua646.800K7.196B15.440.6313239.00Phần mềm đã đóng gói
1686 SUNEVISION
4.70-1.47%-0.07Bán5.683M10.946B22.350.30280.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1745 LVJI TECH
0.874.82%0.04Bán1.632M1.227B6.460.13200.00Phần mềm đã đóng gói
1753 DUIBA
2.893.21%0.09Mua3.414M3.016B-0.39692.00Phần mềm đã đóng gói
1761 BABYTREE GROUP
1.588.97%0.13Mua2.861M2.627B-0.33720.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1762 WANKA ONLINE
0.510.00%0.00Bán1.666M641.335M5.360.10328.00Phần mềm đã đóng gói
1808 ENTERPRISE DEV
0.200.00%0.00Bán100.000K127.626M-0.17116.00Phần mềm đã đóng gói
1858 CHUNLI MEDICAL
49.5011.49%5.10Mua1.349M9.695B22.901.94889.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1860 MOBVISTA
5.5410.58%0.53Sức mua mạnh4.873M8.209B43.380.12777.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
1896 MAOYAN ENT
11.823.14%0.36Mua7.169M13.358B24.370.471194.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1900 CHINA ITS
0.16-4.79%-0.01Bán303.000K262.989M-0.03319.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1909 FIRE ROCK
3.25-1.81%-0.06Sức bán mạnh10.000K1.082B4.420.73181.00Phần mềm đã đóng gói
1917 DOUMOB
0.161.86%0.00Mua380.000K377.200M25.970.01113.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1949 PLATT NERA
0.283.70%0.01Bán310.000K112.000M-0.0257.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1961 JIU ZUN DIGITAL
0.64-1.54%-0.01Bán352.000K349.440M64.00Phần mềm đã đóng gói
1980 TIANGE
0.94-8.74%-0.09Bán5.553M1.185B12.310.08Phần mềm / Dịch vụ Internet
1985 MICROWARE
0.74-5.13%-0.04Bán82.000K225.000M7.130.10277.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2013 WEIMOB INC
7.625.10%0.37Sức mua mạnh105.078M16.795B1188.520.183941.00Phần mềm đã đóng gói
2022 DIGIT HOLLYWOOD
0.093.49%0.00Bán108.000K164.867M-0.02187.00Phần mềm đã đóng gói
2100 BAIOO
0.831.22%0.01Bán5.184M2.288B13.360.06708.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2330 CHINA UPTOWN
0.060.00%0.00Bán160.000K102.183M1.220.0544.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2400 XD INC
23.60-1.26%-0.30Bán992.800K10.101B1236.00Phần mềm đã đóng gói
241 ALI HEALTH
18.164.49%0.78Theo dõi56.063M234.898B-0.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
250 SINO-I TECH
0.04-2.63%-0.00Bán900.000K803.659M38.000.005353.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2660 ZENGAME
0.79-1.25%-0.01Bán1.308M804.433M4.240.19213.00Phần mềm đã đóng gói
268 KINGDEE INT'L
13.603.66%0.48Sức mua mạnh26.575M43.820B103.880.138903.00Phần mềm đã đóng gói
2708 IBO TECH
2.002.56%0.05Bán1.422M826.056M58.910.03257.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
299 GLORY SUN LAND
0.64-4.48%-0.03Bán185.000K2.912B9.010.07555.00Phần mềm đã đóng gói
302 CMGE
2.510.00%0.00Bán3.454M5.849B19.700.13825.00Phần mềm đã đóng gói
3315 GOLDPAC GROUP
1.51-0.66%-0.01Bán292.000K1.259B6.250.241711.00Phần mềm đã đóng gói
3396 LEGENDHOLDING
9.382.96%0.27Mua18.616M22.101B5.231.7687000.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
354 CHINASOFT INT'L
3.861.58%0.06Bán11.736M9.653B11.150.3561380.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3680 SUOXINDA
1.682.44%0.04Mua2.000M672.000M428.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
3690 MEITUAN-W
146.707.08%9.70Sức mua mạnh146.641M853.773B341.990.4154580.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3700 INKE
1.060.00%0.00Mua533.000K2.041B35.930.031367.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3738 VOBILE GROUP
1.922.13%0.04Bán19.172M800.650M-0.12144.00Phần mềm đã đóng gói
3798 HOMELAND ITL
3.282.82%0.09Sức mua mạnh2.974M4.120B17.080.19448.00Phần mềm đã đóng gói
3888 KINGSOFT
25.053.73%0.90Bán15.213M34.232B-1.247589.00Phần mềm đã đóng gói
418 FOUNDER HOLD
0.387.14%0.03Mua32.000K449.905M-0.201260.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
434 BOYAA
0.550.00%0.00Bán50.000K396.702M3.430.17Phần mềm / Dịch vụ Internet
46 COMPUTER & TECH
2.32-1.28%-0.03Sức bán mạnh98.000K573.532M10.450.23412.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
465 FUTONG TECH
0.45-2.20%-0.01Sức bán mạnh40.000K135.394M38.700.01337.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
484 FORGAME
3.450.88%0.03Bán26.200K538.214M-1.91Phần mềm đã đóng gói
536 TRADELINK
0.85-4.49%-0.04Sức bán mạnh2.448M675.439M8.610.10275.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
543 PACIFIC ONLINE
1.193.48%0.04Bán23.775K1.338B7.440.151212.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
6100 TALENT LIEPIN
18.402.22%0.40Sức mua mạnh1.676M9.488B69.710.274042.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
618 PKU RESOURCES
0.07-1.37%-0.00Bán12.000K449.131M-0.42Phần mềm đã đóng gói
6819 INTELLICENTRICS
5.17-0.39%-0.02Bán24.000K2.363B-0.10147.00Phần mềm đã đóng gói
6820 FRIENDTIMES
2.651.53%0.04Mua1.340M5.798B1298.00Phần mềm đã đóng gói
6860 FINGERTANGO
0.33-4.35%-0.01Sức bán mạnh934.000K613.957M12.500.03426.00Phần mềm đã đóng gói
6919 RENRUI HR
42.1511.51%4.35Mua999.998K6.477B-5.83Phần mềm đã đóng gói
700 TENCENT
410.400.54%2.20Bán29.278M3886.670B36.7611.2662885.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
706 BEAUTI C HOLD
0.010.00%0.00Bán50.000K92.644M-0.01Phần mềm đã đóng gói
771 AUTOMATED SYS
0.83-2.35%-0.02Bán132.640K686.671M9.220.122493.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
799 IGG
4.691.30%0.06Bán6.220M5.745B4.561.031587.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
800 A8 NEW MEDIA
0.120.00%0.00Sức bán mạnh162.000K328.651M-0.02107.00Phần mềm đã đóng gói
8007 GLOBALSTRAT
0.030.00%0.00Bán3.104M47.409M56.00Phần mềm đã đóng gói
8017 TRADEGO
0.35-2.74%-0.01Bán432.000K177.500M-0.00113.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
8018 FINSOFT FIN
0.060.00%0.00Bán39.000K75.635M-0.0268.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8025 ACR HOLDINGS
1.7812.66%0.20Mua6.000K341.533M-0.3210.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
8028 TIMELESS
0.030.00%0.00Mua500.000K81.573M-0.01124.00Phần mềm đã đóng gói
8033 VODATEL NETWORK
0.117.07%0.01Bán70.000K70.660M-0.01217.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8045 NANDASOFT
0.08-2.33%-0.00Mua1.902M226.872M-0.04292.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8047 CHINA OCEAN GROUP DVLPMNT LTD
0.18-2.12%-0.00Bán104.000K781.803M17.030.01127.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8053 PIZU GROUP
0.381.33%0.01Bán20.000K1.352B5.890.062189.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8071 CH NETCOMTECH
0.03-3.70%-0.00Bán25.000K121.447M-0.0038.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
8076 SING LEE
0.15-2.63%-0.00Bán10.000K194.952M7.220.02850.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8083 CHINA YOUZAN
0.792.60%0.02Mua85.873M12.950B2941.00Phần mềm đã đóng gói
8095 BEIDA JADE BIRD
0.461.10%0.01Bán196.000K634.211M447.00Phần mềm đã đóng gói
8100 GET HOLDINGS
0.400.00%0.00Sức bán mạnh500177.779M-0.1562.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8103 HMVOD
0.08-4.76%-0.00Bán3.236M11.381M-0.1826.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8119 THIZ TECHNOLOGY
0.07-7.59%-0.01Bán340.000K20.495M-0.0132.00Phần mềm đã đóng gói
8130 DADI INTL GROUP
0.12-0.84%-0.00Bán300.000K420.664M-0.0138.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8131 ABC MULTIACTIVE
0.04-15.09%-0.01Sức bán mạnh700.000K13.550M-0.0224.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8140 BOSATECH
0.664.76%0.03Bán8.160M528.000M170.270.0038.00Phần mềm đã đóng gói
8148 AURUM PACIFIC
0.06-29.55%-0.03Bán31.460M78.904M-0.0558.00Phần mềm đã đóng gói
8178 CHINA INFO TECH
0.071.54%0.00Bán72.000K379.117M-0.0166.00Phần mềm đã đóng gói
818 HI SUN TECH
0.76-1.30%-0.01Bán1.245M2.110B4.050.202857.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8198 LOTO INTERACT
0.60-3.23%-0.02Sức bán mạnh58.880K148.454M-0.0190.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
82 V1 GROUP
0.140.00%0.00Bán1.422M578.934M-0.04202.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
8202 INNO-TECH HOLD
0.02-8.00%-0.00Mua6.640M25.947M0.280.1076.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8206 S ROBOT EDU
0.20-0.99%-0.00Bán36.000K381.036M16.500.01199.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
8213 STARGLORY HLDGS
0.054.08%0.00Bán2.030M212.475M-0.02304.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8229 FUTURE DATA
0.09-22.02%-0.02Bán625.000K34.000M7.800.01189.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8255 CHINA BINARY
0.17-19.34%-0.04Sức bán mạnh6.000K82.080M-0.1288.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
8267 LINEKONG
0.426.33%0.03Bán6.500K153.023M-0.33175.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
8271 GDC
0.14-2.16%-0.00Mua2.000K204.802M21.720.01258.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8279 AGTECH HOLDINGS
0.411.22%0.01Mua9.889M4.782B-0.01360.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8290 AHSAY BACKUP
0.024.35%0.00Bán20.000K46.000M240.000.00105.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8317 FINET GROUP
0.3620.00%0.06Bán22.000K259.950M-0.03105.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
8319 EXPERT SYS
0.07-5.26%-0.00Mua410.000K55.200M5.180.0177.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8420 NEXION TECH
0.08-2.47%-0.00Bán315.000K56.880M-0.03Dịch vụ Công nghệ thông tin
8611 MINDTELL TECH
0.136.67%0.01Bán85.000K48.750M18.750.0163.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8635 NOVACON TECH
0.103.26%0.00Bán120.000K37.600MPhần mềm đã đóng gói
8645 NOMAD TECH
0.090.00%0.00Mua36.000K51.000M19.320.0044.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
92 CHAMPION TECH
0.105.00%0.01Mua103.564K73.854M4.670.02219.00Phần mềm đã đóng gói
9911 NEWBORNTOWN
1.64-0.61%-0.01Bán1.644M1.640B21.510.08177.00Phần mềm đã đóng gói
9923 YEAHKA
—%0.23507.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất