Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

128
Cổ phiếu
12803.327B
Giá trị vốn hóa thị trường
9.138M
Khối lượng
+7.13%
Thay đổi
+20.44%
Hiệu suất Tháng
+57.98%
Hiệu suất Năm
+24.05%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
1022 FEIYU
0.99-1.00%-0.01Bán2.276M1.770B-0.02432.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1024 KUAISHOU-W
193.60-3.97%-8.00Bán2.243M855.908B21499.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1026 UNIVERSAL TECH
0.27-7.02%-0.02Bán10.000K1.571B-0.01Phần mềm đã đóng gói
1075 CAPINFO
0.40-2.44%-0.01Mua354.000K1.188B8.220.051745.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1094 C P PROCUREMENT
0.216.57%0.01Mua42.000K48.368M26.760.01120.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1119 IDREAMSKY
5.123.02%0.15Sức mua mạnh4.926M6.374B-0.42Phần mềm đã đóng gói
1147 EDENSOFT
0.12-2.34%-0.00Mua90.000K268.000M14.890.01198.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1297 SINOSOFT TECH
1.470.00%0.00Sức bán mạnh680.333K1.858B3.160.48Dịch vụ Công nghệ thông tin
1337 RAZER
2.11-0.47%-0.01Bán13.497M19.584B458.330.00Phần mềm đã đóng gói
1357 MEITU
1.91-5.45%-0.11Sức bán mạnh23.256M9.052B-0.01Phần mềm đã đóng gói
1402 I-CONTROL
0.620.00%0.00Mua120.000K620.310M56.360.0170.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1410 EDVANCE INTL
0.68-2.86%-0.02Mua1.710M703.462M25.180.0390.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1450 CENTURY SAGE
0.20-1.00%-0.00Mua288.000K203.042M-0.11Phần mềm đã đóng gói
1460 ICO GROUP
0.270.00%0.00Bán40.000K228.886M0.11203.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1490 CHESHI
0.90-3.23%-0.03Bán432.000K1.173B14.550.07210.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1522 BII TRANS TECH
0.40-2.44%-0.01Bán1.544M859.830M5.110.08892.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1588 CHANJET
20.55-0.72%-0.15Bán12.600K4.507B119.940.171000.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1675 ASIAINFO TECH
12.720.16%0.02Bán48.000K12.023B14.740.89Phần mềm đã đóng gói
1686 SUNEVISION
8.010.12%0.01Sức mua mạnh739.000K18.648B42.450.33358.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1696 SISRAM MED
16.165.90%0.90Mua805.600K7.543B511.00Phần mềm đã đóng gói
1745 LVJI TECH
1.14-0.87%-0.01Bán996.000K1.654B-0.08248.00Phần mềm đã đóng gói
1753 DUIBA
2.050.99%0.02Bán1.075M2.159B-0.07810.00Phần mềm đã đóng gói
1761 BABYTREE GROUP
1.220.00%0.00Bán196.000K2.008B-0.32518.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1762 WANKA ONLINE
0.860.00%0.00Bán787.000K1.252B15.550.06249.00Phần mềm đã đóng gói
1792 CMON
0.054.17%0.00Bán20.000K106.554M-0.0250.00Phần mềm đã đóng gói
1808 ENTERPRISE DEV
0.090.00%0.00Bán2.000K98.645M-0.03Phần mềm đã đóng gói
1860 MOBVISTA
8.280.12%0.01Mua2.411M13.844B-0.02Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
1896 MAOYAN ENT
12.260.33%0.04Bán644.200K14.128B-0.64Phần mềm / Dịch vụ Internet
1900 CHINA ITS
0.18-4.23%-0.01Bán443.000K312.611M-0.13Dịch vụ Công nghệ thông tin
1909 FIRE ROCK
2.800.72%0.02Mua1.088M10.906B28.340.10Phần mềm đã đóng gói
1917 DOUMOB
0.130.00%0.00Bán80.000K293.875M-0.0493.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1949 PLATT NERA
0.291.72%0.01Mua14.000K116.000M89.390.0058.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1961 JIU ZUN DIGITAL
0.55-1.79%-0.01Sức bán mạnh32.000K305.760M-0.0051.00Phần mềm đã đóng gói
1980 TIANGE
1.24-5.34%-0.07Bán1.497M1.715B18.710.07487.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1985 MICROWARE
1.071.90%0.02Sức mua mạnh18.000K309.000M6.200.17288.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2013 WEIMOB INC
17.102.52%0.42Bán6.456M42.789B-0.585796.00Phần mềm đã đóng gói
2022 DIGIT HOLLYWOOD
0.092.22%0.00Mua84.000K168.876M-0.02Phần mềm đã đóng gói
2100 BAIOO
1.62-0.61%-0.01Bán1.612M4.532B15.000.12Phần mềm / Dịch vụ Internet
2101 FULU HOLDINGS
10.82-0.73%-0.08Mua344.500K4.448B494.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2148 VESYNC
9.613.44%0.32Bán1.068M11.676B26.510.38693.00Phần mềm đã đóng gói
2158 YIDU TECH
44.754.56%1.95Sức mua mạnh621.000K40.664B914.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2330 CHINA UPTOWN
0.780.00%0.00Mua34.000K198.486M-0.03Dịch vụ Công nghệ thông tin
2400 XD INC
54.701.48%0.80Bán1.350M27.457B1570.050.04Phần mềm đã đóng gói
241 ALI HEALTH
17.48-0.91%-0.16Bán8.609M235.978B597.270.03Dịch vụ Công nghệ thông tin
250 SINO-I TECH
0.054.08%0.00Mua1.100M1.086B9.430.01Dịch vụ Công nghệ thông tin
2518 AUTOHOME-S
126.20-0.63%-0.80Sức bán mạnh8.300K67.952B16.917.903905.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2660 ZENGAME
1.22-1.61%-0.02Bán144.000K1.272B5.140.24235.00Phần mềm đã đóng gói
268 KINGDEE INT'L
27.301.30%0.35Bán3.219M99.036B-0.1110663.00Phần mềm đã đóng gói
2708 IBO TECH
3.76-1.05%-0.04Bán418.000K1.920B-0.19268.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
299 GLORY SUN LAND
0.232.27%0.01Bán160.000K1.229B-0.16Phần mềm đã đóng gói
302 CMGE
3.635.22%0.18Sức mua mạnh15.360M9.744B10.440.34Phần mềm đã đóng gói
3315 GOLDPAC GROUP
1.78-1.11%-0.02Bán145.000K1.494B9.150.20Phần mềm đã đóng gói
3396 LEGENDHOLDING
12.060.17%0.02Bán252.600K29.029B6.681.8984000.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
354 CHINASOFT INT'L
12.502.63%0.32Mua22.418M35.794B32.340.43Dịch vụ Công nghệ thông tin
3690 MEITUAN-W
289.800.35%1.00Bán4.771M1865.336B1603.390.1969205.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3700 INKE
2.244.19%0.09Mua2.083M4.140B19.030.11Dịch vụ Công nghệ thông tin
3738 VOBILE GROUP
32.001.75%0.55Bán307.000K15.648B178.820.19132.00Phần mềm đã đóng gói
3798 HOMELAND ITL
4.991.84%0.09Mua748.000K6.066B13.980.35Phần mềm đã đóng gói
3888 KINGSOFT
50.70-0.59%-0.30Bán1.641M72.643B6.548.166104.00Phần mềm đã đóng gói
418 FOUNDER HOLD
0.71-2.74%-0.02Theo dõi2.072M923.805M17.150.04Dịch vụ Công nghệ thông tin
4333 CISCO-T
375.0063.47%145.60Sức mua mạnh2001759.427B12.2618.7977500.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
434 BOYAA
0.570.00%0.00Bán178.000K372.491M-0.13Phần mềm / Dịch vụ Internet
46 COMPUTER & TECH
2.64-0.75%-0.02Bán10.000K654.280M11.000.24379.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
465 FUTONG TECH
0.72-1.37%-0.01Mua8.000K217.875M69.520.01324.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
484 FORGAME
1.63-2.40%-0.04Bán33.100K233.661M-0.35Phần mềm đã đóng gói
536 TRADELINK
1.160.87%0.01Bán66.000K913.829M12.550.09Dịch vụ Công nghệ thông tin
543 PACIFIC ONLINE
1.860.00%0.00Bán26.000K2.127B11.590.16Phần mềm / Dịch vụ Internet
6100 TONGDAO LIEPIN
20.500.00%0.00Sức bán mạnh3.200K10.992B175.040.124839.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
6608 BAIRONG-W
19.70-0.20%-0.04Bán73.500K8.405BPhần mềm / Dịch vụ Internet
6819 INTELLICENTRICS
8.492.29%0.19Sức mua mạnh629.500K3.794B292.250.03186.00Phần mềm đã đóng gói
6820 FRIENDTIMES
2.112.43%0.05Bán556.000K4.732B8.330.26Phần mềm đã đóng gói
6860 FINGERTANGO
0.250.00%0.00Bán3.218M462.828M3.320.07Phần mềm đã đóng gói
6919 RENRUI HR
22.350.22%0.05Sức bán mạnh38.800K3.593B18.981.33Phần mềm đã đóng gói
6933 SINO-ENTERTAIN
1.940.00%0.00Bán12.000K768.000M12.080.16118.00Phần mềm đã đóng gói
6988 JOY SPREADER
3.100.32%0.01Mua3.869M6.490BPhần mềm đã đóng gói
700 TENCENT
594.50-0.34%-2.00Bán5.583M5694.203B28.2521.6851350.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
771 AUTOMATED SYS
1.15-0.86%-0.01Sức bán mạnh466.000K1.024B40.070.03Dịch vụ Công nghệ thông tin
799 IGG
10.960.55%0.06Bán1.096M13.144B6.581.742022.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
800 A8 NEW MEDIA
0.19-2.53%-0.01Sức bán mạnh42.000K521.565M9.230.0276.00Phần mềm đã đóng gói
8007 GLOBALSTRAT
0.220.92%0.00Mua1.855M20.058M-0.9850.00Phần mềm đã đóng gói
8017 TRADEGO
0.69-1.43%-0.01Bán184.000K419.750M23.170.03111.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
8018 FINSOFT FIN
0.03-9.09%-0.00Sức bán mạnh210.000K41.599M-0.0473.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8025 ACR HOLDINGS
1.41-1.40%-0.02Theo dõi285.000K309.389M-0.0665.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
8028 TIMELESS
0.040.00%0.00Bán140.000K126.580M-0.02121.00Phần mềm đã đóng gói
8033 VODATEL NETWORK
0.180.00%0.00Sức mua mạnh2.000K109.369M28.870.01205.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8045 NANDASOFT
0.04-13.46%-0.01Bán252.000K147.960M-0.01280.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8047 CHINA OCEAN GP
0.10-8.93%-0.01Bán4.628M589.639M16.900.0178.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8050 QUANTUM THINK
1.0021.95%0.18Sức mua mạnh102.000K1.275B76.420.01Dịch vụ Công nghệ thông tin
8053 PIZU GROUP
0.650.00%0.00Bán440.000K2.313B7.960.08628.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8071 CH NETCOMTECH
0.050.00%0.00Mua34.000K210.872M-0.0088.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
8076 SING LEE
0.094.44%0.00Sức mua mạnh1.550M118.552M-0.03965.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8083 CHINA YOUZAN
1.530.66%0.01Bán6.579M26.499B-0.023603.00Phần mềm đã đóng gói
8095 BEIDA JADE BIRD
0.52-1.89%-0.01Bán51.000K772.377M9.770.05473.00Phần mềm đã đóng gói
8100 GET HOLDINGS
0.400.00%0.00Bán30.000K175.557M-0.0935.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8103 HMVOD
2.700.00%0.00Mua372.000K226.279M-3.7724.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8106 SHENGHUA LANDE
0.17-17.00%-0.03Bán5.000K84.593M16.390.01152.00Phần mềm đã đóng gói
8130 DADI INTL GROUP
0.06-8.96%-0.01Sức bán mạnh1.223M243.922M-0.0046.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8140 BOSATECH
0.170.61%0.00Mua40.000K131.200M10.000.0252.00Phần mềm đã đóng gói
8148 AURUM PACIFIC
0.02-4.35%-0.00Sức bán mạnh100.000K27.998M-0.0656.00Phần mềm đã đóng gói
8178 CHINA INFO TECH
0.34-2.90%-0.01Mua990.000K86.879M-0.0475.00Phần mềm đã đóng gói
818 HI SUN TECH
1.31-0.76%-0.01Bán111.000K3.693B6.460.242475.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8198 LOTO INTERACT
0.740.00%0.00Bán584.800K405.800M-0.1498.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
82 CRAZY SPORTS GROUP LTD
0.761.33%0.01Mua8.619M3.347BPhần mềm / Dịch vụ Internet
8205 JIAODA WITHUB
0.210.00%0.00Sức bán mạnh96.000K105.600M-0.0697.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8206 S ROBOT EDU
0.0610.53%0.01Mua12.000K117.533M-0.13136.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
8213 STARGLORY HLDGS
0.05-6.12%-0.00Sức bán mạnh50.000K191.644M-0.00275.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8229 FUTURE DATA
0.180.00%0.00Mua4.520M73.600M9.340.02220.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8267 LINEKONG
0.620.00%0.00Bán2.500K228.144M-0.11141.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
8271 GDC
0.10-1.02%-0.00Mua6.000K146.473M20.000.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8279 AGTECH HOLDINGS
0.310.00%0.00Sức mua mạnh276.000K3.556B-0.01Dịch vụ Công nghệ thông tin
8290 AHSAY BACKUP
0.03-10.34%-0.00Sức bán mạnh620.000K58.000M-0.00125.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8319 EXPERT SYS
0.160.00%0.00Mua30.000K130.465M8.400.0291.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8353 ANACLE
0.473.26%0.01Sức mua mạnh993.000K185.334M13.730.03111.00Phần mềm đã đóng gói
8420 NEXION TECH
0.293.57%0.01Bán50.000K208.800M-0.06Dịch vụ Công nghệ thông tin
8606 KINETIX SYSTEMS
0.7210.77%0.07Bán3.220M691.200M50.390.01140.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
8611 MINDTELL TECH
0.070.00%0.00Bán80.000K29.250M-0.05Dịch vụ Công nghệ thông tin
8635 NOVACON TECH
0.101.98%0.00Bán160.000K40.400M3.580.03Phần mềm đã đóng gói
8645 NOMAD TECH
0.15-5.66%-0.01Bán18.000K94.800M-0.0050.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
909 MING YUAN CLOUD
39.603.66%1.40Mua1.201M72.443B3170.00Phần mềm đã đóng gói
9600 NEWLINK TECH
1.94-2.02%-0.04Sức bán mạnh183.200K1.624B502.00Phần mềm đã đóng gói
9626 BILIBILI-SW
865.501.94%16.50Mua69.157K337.238B-10.448646.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
9698 GDS-SW
72.750.07%0.05Bán112.000K110.495B-0.751479.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
9888 BIDU-SW
180.20-0.22%-0.40Bán390.040K521.578B9.0620.7141000.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
9911 NEWBORNTOWN
7.10-0.84%-0.06Mua4.201M7.112B157.170.05424.00Phần mềm đã đóng gói
9923 YEAHKA
48.551.15%0.55Bán415.700K22.731B53.991.20768.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
9959 LINKLOGIS-W
16.063.75%0.58Bán484.400K32.617BDịch vụ Công nghệ thông tin
9990 ARCHOSAUR GAMES
13.04-2.40%-0.32Bán342.000K11.254B-1.061200.00Phần mềm đã đóng gói
9999 NTES-S
168.90-1.57%-2.70Bán2.144M552.260B40.644.3328239.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter