Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

67
Cổ phiếu
1535.407B
Giá trị vốn hóa thị trường
14.659M
Khối lượng
−0.72%
Thay đổi
−0.70%
Hiệu suất Tháng
−11.77%
Hiệu suất Năm
−9.70%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1026UNIVERSAL TECHNOLOGIES HLDGS
0.071 HKD−5.33%130K390.173M HKD−0.02 HKD−94.74%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
1038CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED
37.85 HKD−1.05%373.963K91.362B HKD12.583.01 HKD1.43%6.61%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
1071HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP
3.27 HKD−0.61%3.686M54.697B HKD97.900.03 HKD6.73%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
1083TOWNGAS SMART ENERGY COMPANY LTD
3.33 HKD−2.92%398K11.506B HKD11.650.29 HKD−48.52%4.37%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
1129CHINA WATER INDUSTRY GROUP LTD.
0.171 HKD0.00%8K491.387M HKD−0.05 HKD−201.33%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
1165SHUNFENG INTL CLEAN ENERGY LTD
0.020 HKD5.26%316K101.648M HKD−0.06 HKD−105.16%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
1185CHINA ENERGINE INT
0.079 HKD−2.47%10K353.889M HKD0.640.12 HKD0.00%Công ty dịch vụ công cộng
1193CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD.
23.05 HKD−1.07%2.43M52.849B HKD9.992.31 HKD−12.85%4.51%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
1250SHANDONG HI-SPEED NEW ENERGY GP LTD
2.38 HKD−1.65%280K5.437B HKD14.960.16 HKD0.00%Công ty dịch vụ công cộng
1257CHINA EVERBRIGHT GREENTECH LTD
0.78 HKD−1.27%142K1.632B HKD6.940.11 HKD−83.20%9.62%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
1265TIANJIN JINRAN PUBLIC UTILITIES COM
0.215 HKD−2.27%6.43M404.648M HKD−0.06 HKD−322.30%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
1281XINDA INVESTMENT HOLDINGS LTD
0.060 HKD−16.67%65K89.076M HKD6.740.01 HKD−49.43%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
1330DYNAGREEN ENVIRONMENTAL PROTECTION
2.41 HKD−1.23%41K8.499B HKD4.940.49 HKD−12.54%5.39%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
135KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED
6.69 HKD0.75%7.745M57.494B HKD9.570.70 HKD−78.97%4.32%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
1407JY GAS LIMITED
0.56 HKD1.82%88K242M HKD8.00%Công ty dịch vụ công cộng
154BEIJING ENTERPRISES ENVIRONMENT GRO
0.390 HKD1.30%11K585.14M HKD1.610.24 HKD307.73%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
1542TAIZHOU WATER GROUP CO LTD
1.99 HKD−4.33%1K104M HKD−0.15 HKD−121.01%3.92%Công ty dịch vụ công cộng
1635SHANGHAI DAZHONG PUBLIC UTILITIES G
1.27 HKD0.00%207K9.254B HKD11.160.11 HKD−40.07%2.58%Công ty dịch vụ công cộng
1671TIANJIN TIANBAO ENERGY CO LTD
0.500 HKD−5.66%4K79.96M HKD4.020.12 HKD64.68%5.29%Công ty dịch vụ công cộng
1713SICHUAN ENERGY INV DEV CO LTD
1.70 HKD2.41%16K1.783B HKD5.410.31 HKD7.96%8.26%Công ty dịch vụ công cộng
1759SINO GAS HLDGS GP LTD
0.400 HKD0.00%1K86.4M HKD8.110.05 HKD−16.30%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
1798CHINA DATANG CORP RENEWABLE PWR CO
1.82 HKD−1.62%4.69M13.456B HKD3.990.46 HKD2.92%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
1811CGN NEW ENERGY HOLDINGS CO LTD
2.08 HKD−2.80%3.634M9.182B HKD5.290.39 HKD−1.31%3.31%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
1816CGN POWER CO LTD
2.07 HKD0.49%11.275M156.573B HKD8.380.25 HKD1.90%4.70%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
182CONCORD NEW ENERGY GROUP LIMITED
0.64 HKD−1.54%1.51M5.479B HKD5.320.12 HKD21.74%5.38%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
1940CHINA GAS INDUSTRY INV HLDGS CO LTD
0.390 HKD2.63%52K456M HKD2.950.13 HKD0.00%Công ty dịch vụ công cộng
2CLP HOLDINGS LTD
58.40 HKD−0.51%546.196K148.303B HKD13.614.29 HKD7.73%5.28%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
202EVERCHINA INTL HLD
0.114 HKD−2.56%167.5K853.441M HKD−0.03 HKD−45.41%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
2281LUZHOU XINGLU WATER (GP) CO LTD
0.62 HKD0.00%87K533.02M HKD2.950.21 HKD−15.85%8.87%Công ty dịch vụ công cộng
2337UNITED STRENGTH POWER HLDGS LTD
5.26 HKD−0.57%296K1.981B HKD101.350.05 HKD−92.89%0.50%Công ty dịch vụ công cộng
2380CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOP
2.91 HKD−1.02%6.46M36.368B HKD9.030.32 HKD46.34%4.27%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
2638HK ELEC INVS&HK ELEC INVS LTD
4.49 HKD−0.22%1.033M39.763B HKD13.040.34 HKD8.61%7.12%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
2688ENN ENERGY HOLDINGS LTD
64.60 HKD−0.39%3.585M73.185B HKD10.646.07 HKD−20.39%4.49%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
270GUANGDONG INVESTMENT
5.76 HKD−0.86%7.799M37.985B HKD8.670.66 HKD−11.47%10.56%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
2886BINHAI INVESTMENT CO LTD
1.67 HKD−0.60%1.737M2.273B HKD9.660.17 HKD−49.00%5.95%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
295KONG SUN HLDGS
0.041 HKD0.00%100K613.542M HKD−0.02 HKD72.74%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
3HONGKONG & CHINA GAS CO. LTD.
5.53 HKD−0.90%8.148M104.122B HKD18.910.29 HKD−27.62%6.27%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
362CHINA ZENITH CHEMICAL GROUP LTD.
0.490 HKD1.03%1.97M255.861M HKD−7.86 HKD−34.52%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
3633ZHONGYU ENERGY HOLDINGS LTD
5.46 HKD−1.27%1.253M15.608B HKD78.790.07 HKD−84.26%2.89%Công ty dịch vụ công cộng
3768KUNMING DIANCHI WATER TREAT CO LTD
0.66 HKD−1.49%10K689.504M HKD1.970.33 HKD−17.39%26.57%Công ty dịch vụ công cộng
384CHINA GAS HOLDINGS
7.43 HKD−2.75%1.848M41.528B HKD9.410.79 HKD−60.72%6.54%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
3868XINYI ENERGY HOLDINGS LTD
1.62 HKD0.62%1.282M13.217B HKD13.310.12 HKD−22.39%6.71%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
392BEIJING ENTERPRISE HLDGS
26.80 HKD−0.92%386.3K34.088B HKD4.705.71 HKD−10.35%5.91%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
451GCL NEW ENERGY HOLDINGS LIMITED
0.480 HKD−1.03%653.1K566.206M HKD−1.15 HKD29.49%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
527CHINA RUIFENG RENEWABLE ENERGY HLDG
0.255 HKD−1.92%36K432.215M HKD−0.25 HKD35.44%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
579BEIJING JINGNENG CLEAN ENRGY CO LTD
1.64 HKD0.61%566K13.439B HKD3.840.43 HKD8.06%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
6POWER ASSETS HOLDINGS LTD.
38.75 HKD−0.90%689.689K83.326B HKD14.392.69 HKD−9.93%7.21%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
603CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED
0.228 HKD0.88%140K1.077B HKD1.430.16 HKD489.30%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
658CHINA HIGH SPEED TRANS EQUIP GROUP
2.22 HKD−2.63%5.028M3.728B HKD8.270.27 HKD−70.41%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
681CHINESE PEOPLE HOLDINGS COMPANY LTD
0.030 HKD0.00%884K268.037M HKD2.460.01 HKD−46.72%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
6828BEIJING GAS BLUE SKY HOLDINGS LTD
0.067 HKD0.00%152K1.523B HKD47.860.00 HKD0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
686BEIJING ENERGY INT
0.201 HKD−0.99%2.782M4.547B HKD20.510.01 HKD−63.43%4.93%Công ty dịch vụ công cộng
8111CHINA TECHNOLOGY INDY GP LTD
0.059 HKD13.46%150K23.305M HKD−0.06 HKD−136.41%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
836CHINA RESOURCES POWER HLDGS CO
14.88 HKD−0.40%6.043M71.868B HKD3.92%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
8431HAO BAI INTERNATIONAL (CAYMAN) LTD
0.300 HKD7.14%1.73M82.043M HKD−0.17 HKD23.56%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
8536TL NATURAL GAS HLDGS LTD
0.150 HKD−5.06%20K28.006M HKD−0.02 HKD86.53%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
855CHINA WATER AFFAIR GROUP LTD
5.16 HKD−1.90%892K8.586B HKD4.541.14 HKD9.70%6.46%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
8631SUN KONG HOLDINGS LTD
0.071 HKD26.79%150K22.4M HKD−0.03 HKD−60.64%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
882TIANJIN DEVELOPMENT HLDGS
1.50 HKD−1.96%36K1.641B HKD3.520.43 HKD3.00%5.85%Công ty dịch vụ công cộng
90PUXING ENERGY LTD
0.385 HKD0.00%30K176.561M HKD3.000.13 HKD−66.88%14.55%Công ty dịch vụ công cộng
902HUANENG POWER INTERNATIONAL INC
3.83 HKD−1.54%14.094M113.006B HKD−0.06 HKD0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
916CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD
6.36 HKD−0.47%5.213M124.721B HKD8.190.78 HKD2.01%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
931CHINA LNG GROUP LIMITED
0.460 HKD4.55%2.578M2.483B HKD−0.03 HKD−102.74%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
956CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LTD
2.74 HKD−0.36%600K24.692B HKD4.820.57 HKD−10.48%7.93%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
987CHINA RENEWABLE ENERGY INVESTMENT L
0.140 HKD−0.71%7.454K353.368M HKD9.660.01 HKD−73.00%3.55%Công ty dịch vụ công cộng
9908JIAXING GAS GRP CO LTD
8.00 HKD0.00%5001.103B HKD4.881.64 HKD70.88%2.76%Công ty dịch vụ công cộng
991DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATI
1.21 HKD−3.20%6.836M43.758B HKD−0.10 HKD−190.84%2.53%Công ty dịch vụ công cộng