Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

4
Cổ phiếu
38.664B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.149K
Khối lượng
−0.30%
Thay đổi
+15.82%
Hiệu suất Tháng
+44.51%
Hiệu suất Năm
+43.94%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ANYANY SHARE
2230 HUF−0.45%5.615K0.4331.991B HUF7.22%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ESENTESENSE HUMAN RES
540 HUF0.00%17.74K10.065.4B HUF−2.07 HUF0.00%Dịch vụ Thương mại
ORMESTERŐRMESTER SHARE
490 HUF+2.08%7600.041.273B HUF0.00%Dịch vụ Thương mại
PENSUMPENSUM SHARE
2440 HUF0.00%1130.28Dịch vụ Thương mại