Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Hungary

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
24.954B9.54-0.81%2.606K33
35846.647B3.500.01%2.735K23
46411.632B7.093.32%2023
12953.673B1.92-1.48%733
%11
64.052B1.25-0.07%2.813K12
14063.679B0.97-3.53%1511
2269.347B3.705.26%1.057M11
46500.470B4.124.84%33.858K1016
25826.411B3.130.67%12.788K13
140.151B0.64%50.416K23
2006.517B2.17%31322
75711.536B2.760.73%922
36090.187B3.474.69%522
%11
42394.646B2.12-3.15%6325
4684.542B1.79%11323
10214.112B4.87-1.33%2125
Tải thêm