Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Hungary

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại29.654B HUF7.55%0.11%1.347K35
Truyền thông35.462T HUF3.73%−0.63%40033
Khách hàng Lâu năm54.885T HUF7.55%2.33%723
Hàng tiêu dùng không lâu bền10.109T HUF0.47%−1.26%633
Dịch vụ Khách hàng11
Dịch vụ Phân phối4.405B HUF0.00%0.29%5.5K11
Công nghệ Điện tử17.673T HUF0.87%3.04%2123
Năng lượng Mỏ2.384T HUF11.72%0.00%108.15K11
Tài chính46.443T HUF4.57%−1.72%13.698K916
Công nghệ Sức khỏe20.589T HUF4.60%−0.71%2.985K13
Hỗn hợp69.83B HUF−0.20%55.412K11
Khoáng sản phi năng lượng1.609T HUF0.00%3.64%15422
Công nghiệp Chế biến15.454T HUF7.30%0.88%1133
Sản xuất Chế tạo16.157B HUF3.31%46211
Bán Lẻ41.288B HUF0.00%1.68%39.808K12
Dịch vụ Công nghệ238.797B HUF0.38%−0.14%16.801K24
Vận chuyển5.326T HUF0.03%0.53%10823
Công ty dịch vụ công cộng11.064T HUF4.46%1.37%1725