Giới thiệu

Sở giao dịch chứng khoán Hungary, tiền thân của Sở giao dịch chứng khoán Budapest (BET), ra đời vào năm 1864 với 17 cổ phiếu, một giấy ghi nợ, 11 ngoại tệ và 9 hối phiếu được niêm yết. Sau khi quốc hữu hóa phần lớn các công ty tư nhân của Hungary năm 1948, chính phủ đã chính thức giải thể sàn giao dịch và nắm quyền sở hữu tài sản của nó. Việc mở cửa trở lại diễn ra vào năm 1990 với tên gọi hiện tại. Giờ đây, BET được xếp hạng là sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ hai ở Trung và Đông Âu, tính theo vốn hóa thị trường và tính thanh khoản.

Trong danh sách có các công ty nổi tiếng và được giao dịch tích cực như OTP Bank, MOL và Richter Gedeon. Ba chỉ số vốn chủ sở hữu cần được theo dõi bởi các nhà giao dịch và nhà đầu tư trên toàn thế giới để đánh giá hoạt động của thị trường chứng khoán Hungary: BUX, BUMIX và CETOP - trong đó BUX có lịch sử chi tiết nhất, từ năm 1995. Kể từ tháng 3 năm 2022, BET có 120 danh sách và vốn hóa thị trường chủ sở hữu là 23 tỷ đô la.