Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

4
Cổ phiếu
48052.857B
Giá trị vốn hóa thị trường
9
Khối lượng
+2.81%
Thay đổi
+4.51%
Hiệu suất Tháng
−2.80%
Hiệu suất Năm
−5.73%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BMWBMW AG ORD SHARE
36475 HUF+2.66%50.3523.23T HUF5.386782.07 HUF−41.69%8.84%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
EPDUFERRÉPDUFERR SHARE
42.8 HUF+5.94%4.5K0.322.96B HUF−0.48 HUF2.69%Khách hàng Lâu năm
GOPDGOPD SHARE
5100 HUF−15.00%100.53127.5B HUF2885.101.77 HUF−69.48%0.00%Khách hàng Lâu năm
MERCEDESBENZMERCEDES-BENZ GROUP AG SHARE
22670 HUF+3.05%130.6324.523T HUF4.085561.50 HUF−39.81%8.65%Khách hàng Lâu năm
Mua