Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

1
Cổ phiếu
4.910B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.000K
Khối lượng
−0.26%
Thay đổi
−7.38%
Hiệu suất Tháng
−33.50%
Hiệu suất Năm
−35.17%
Hiệu suất YTD
           
DMKER DM-KER SHARE
38.00-2.31%-0.90Bán Mạnh5.986K227468.004.910B19.581.99
Tải thêm