Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

1
Cổ phiếu
3.913B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.000K
Khối lượng
0%
Thay đổi
+3.33%
Hiệu suất Tháng
−25.30%
Hiệu suất Năm
−25.12%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
DMKERDM-KER SHARE
31.0 HUF0.00%2K0.033.913B HUF−0.80 HUF−131.08%0.65%Dịch vụ Phân phối