Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

3
Cổ phiếu
13288.541B
Giá trị vốn hóa thị trường
10.272K
Khối lượng
−0.99%
Thay đổi
−20.66%
Hiệu suất Tháng
−41.65%
Hiệu suất Năm
−34.11%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỉ suất cổ tức FWD %
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Dược phẩm: Chính13.289T HUF7.31%+0.18%3.116K3