Hỗn hợp (Khu vực)

3
Cổ phiếu
122.740B
Giá trị vốn hóa thị trường
44.046K
Khối lượng
+2.54%
Thay đổi
−6.16%
Hiệu suất Tháng
−29.62%
Hiệu suất Năm
−19.40%
Hiệu suất YTD
           
AKKO AKKO INVEST SHARE
297.50-0.83%-2.50Mua71.282K21206395.009.950B
EHEP EHEP SHARE
1000.00-4.76%-50.00Bán4.031K4031000.00662.874M-29.75
OPUS OPUS SHARE
164.00-2.96%-5.00Bán Mạnh40.296K6608544.00115.247B5.3831.424649.00
Tải thêm