Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

3
Cổ phiếu
47097.863B
Giá trị vốn hóa thị trường
12
Khối lượng
+3.96%
Thay đổi
+11.51%
Hiệu suất Tháng
+7.47%
Hiệu suất Năm
+12.78%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
RABARÁBA SHARE
1495 HUF+3.82%14.28K3.5819.962B HUF0.00%Sản xuất Chế tạo
SIEMENSSIEMENS AG ORD SHARE
59100 HUF+3.96%50.5047.068T HUF15.203888.15 HUF+99.21%2.72%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
VERTIVERTIKAL GROUP ZRT
10.000 HUF0.00%5K10B HUF0.00%Sản xuất Chế tạo