Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

1
Cổ phiếu
14.688B
Giá trị vốn hóa thị trường
10.230K
Khối lượng
+2.27%
Thay đổi
−2.60%
Hiệu suất Tháng
−16.36%
Hiệu suất Năm
−20.21%
Hiệu suất YTD
           
RABA RÁBA SHARE
1125.002.27%25.00Mua10.230K11508750.0014.688B25.36
Tải thêm